Υγεία

2
Σύγχρονη μάστιγα η παράνομη διακίνηση οργάνων: Μία μεταμόσχευση με παράνομα όργανα ανα ώρα

Το παράνομο παγκόσμιο εμπόριο νεφρών επεκτείνεται εντονότατα πλέον σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού, το παράνομο εμπόριο νεφρών

11:24 πμ