Τεχνολογία

Ευάλωτα σε παραβιάσεις από χάκερ σχεδόν όλα τα δίκτυα Wi-Fi – Ανακαλύφθηκε κενό ασφάλειας στο πρωτόκολλο WPA2

Οι ασύρματες συνδέσεις των οικιακών και επαγγελματικών δικτύων Wi-Fi σε όλο τον κόσμο είναι εκτεθειμένες σε παραβιάσεις από χάκερ εξαιτίας ενός κενού ασφαλείας, με την

5:08 μμ