Ελληνική Γλώσσα

«Μη μου άπτου»: Πώς προέκυψε η φράση που χρησιμοποιούμε συνήθως για άτομα που προσβάλλονται ή παρεξηγούνται εύκολα

Σήμερα χρησιμοποιούμε τη φράση αυτή είτε για να χαρακτηρίσουμε κάποιον που προσβάλλεται εύκολα είτε για ανθρώπους πολύ ευαίσθητους σωματικά ή και ψυχικά. Όμως η προέλευση

5:31 μμ