Ελληνική Γλώσσα

«Μη μου άπτου»: Πώς προέκυψε η φράση που χρησιμοποιούμε συνήθως για άτομα που προσβάλλονται ή παρεξηγούνται εύκολα

Σήμερα χρησιμοποιούμε τη φράση αυτή είτε για να χαρακτηρίσουμε κάποιον που προσβάλλεται εύκολα είτε για ανθρώπους πολύ ευαίσθητους σωματικά ή και ψυχικά. Όμως η προέλευση

5:31 μμ


Η μαγεία της οικουμενικότητας των Ελληνικών!-Διαβάστε το κείμενο στα αγγλικά ακόμη και χωρίς να γνωρίζετε τη γλώσσα

Είναι γνωστό σε όλον τον κόσμο, πως η ελληνική γλώσσα είναι ο θεμελιώδης λίθος πολλών γλωσσών, ιδιαίτερα στον επιστημονικό τομέα. Το παρακάτω κείμενο είναι η

9:33 μμ