Ωφέλιμα

Σε ποια σημεία η Παλαιά Διαθήκη αποδεικνύει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς των Ελλήνων

Του Άγγελου Σακκέτου Ευτυχώς, που υπάρχει και η ιστορική πλευρά της Παλαιάς Διαθήκης και επιβεβαιώνεται η ύπαρξις της προσωπικότητος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διαφορετικά όλοι αυτοί

10:00 μμ