Αρχείο

Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους...

          

"Έχασα το σύζυγό  μου. Ευλογητός ο Θεός!

Ο πρεσβύτερος υιός μου έπεσε με τα όπλα ανά χείρας. Ευλογητός ο Θεός!

Ο δεύτερος υιός μου δεκατετραετής την ηλικίαν μάχεται μετά των Ελλήνων και πιθανώς να εύρη ένδοξον θάνατον. Ευλογητός ο Θεός!

Υπό την σκιάν του σταυρού θα ρεύση επίσης το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός!

Αλλά θα νικήσωμεν ή θα παύσομεν να ζώμεν. Θα έχομεν όμως την παρηγορίαν ότι δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών δούλους Έλληνας"

(Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους).

 Φωτο: http://www.sakketosaggelos.gr/Images/Uploaded/image002(1205).jpg

http://tera-amou.pblogs.gr/2009/03/tetoio-sthenos-kai-pisth.html

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ