Καθημερινή: Η απάντηση στο εξώδικο Τουλουπάκη

Δημοσίευση: 5 Νοεμβρίου 2019, 10:39 πμ

Με 57 λέξεις, η Καθημερινή απαντά στο εξώδικο της κας Τουλουπάκη, τονίζοντας πως μια εξώδικη διαμαρτυρία ακόμη κι αν προέρχεται από εισαγγελέα «δεν μπορεί να καταλύσει το δικαίωμα της εφημερίδας στην πληροφόρηση και να οδηγήσει τους δημοσιογράφους και το διευθυντή της σε δημόσιες δηλώσεις», ούτε και να παραβλέψει το δημοσιογραφικό απόρρητο.


Η απάντηση από την Καθημερινή
Μια εξώδικη διαμαρτυρία, ακόμη και αν προέρχεται από μία Εισαγγελέα, δεν μπορεί να καταλύσει το δικαίωμα της εφημερίδας στην πληροφόρηση του κοινού και να οδηγήσει τους δημοσιογράφους και το διευθυντή της σε δημόσιες δηλώσεις, όπως ζητά η κ. Τουλουπάκη, παραβλέποντας το δημόσιο ενδιαφέρον του θέματος, αλλά και το δημοσιογραφικό απόρρητο, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη δημοσιογραφία.

Το εξώδικο Τουλουπάκη
Το εξώδικο Τουλουπάκη εστάλη στην Καθημερινή μετά το δημοσίευμα πως η ίδια γνώριζε πως τα ίδια πρόσωπα εξετάστηκαν σε Ελλάδα και ΗΠΑ ως προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis.

Η εισαγγελέας διαφθοράς τονίζει, στο εξώδικο της, πως το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου «είναι απολύτως ανακριβές και παραπλανητικό, καθόλα ανεπέρειστο, πρόχειρο και συκοφαντικό, ενώ αποκλειστικός και μόνος σκοπός του είναι η παραπληροφόρηση και ο αποπροσανατολισμός του κοινού, η συσκότιση των ερευνών και η θέση προσκομμάτων στο έργο της Εισαγγελίας Διαφθοράς, με ταυτόχρονη επιδίωξη την τρώση της τιμής και της υπόληψής μου ως Δικαστικής λειτουργού, όπως και του φρονήματος και του σθένους των Εισαγγελέων, που διενεργούμε τις έρευνες».

Η κυρία Τουλουπάκη υποστηρίζει στο εξώδικο της πως δεν προκύπτει από το έγγραφο της πως οι προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές – ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση είναι τα ίδια πρόσωπα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες.


Η κυρία Τουλουπάκη υποστηρίζει στο εξώδικο της πως δεν προκύπτει από το έγγραφο της πως οι προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές – ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση είναι τα ίδια πρόσωπα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναφέρει η Εισαγγελέας Διαφθοράς «oι έρευνες που διενεργούνται από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με την εταιρεία Novartis και τις πρακτικές της, είναι ανεξάρτητες από αυτές των ελληνικών αρχών. Η υπηρεσία μας δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ταυτότητα των μαρτύρων που εξετάζονται στις ΗΠΑ (διότι ουδέποτε μέχρι σήμερα μας έχει επιβεβαιωθεί με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο από τις αμερικανικές αρχές ή από τους ίδιους τους μάρτυρες, η ταυτότητα τους και το καθεστώς υπό το οποίο αυτοί καταθέτουν), πολλώ δε μάλλον, δεν γνωρίζει αν οι προστατευόμενοι στις ΗΠΑ μάρτυρες προσδοκούν από την ευδοκίμηση της έρευνας των αμερικανικών αρχών χρηματικό ή άλλο όφελος, καθόσον ακόμα κι αν ταυτίζεται κάποιος μάρτυρας δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν ταυτίζεται με το αντικείμενο της έρευνας».

Η κυρία Τουλουπάκη τονίζει ότι έχουν αποσταλεί δύο αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις ΗΠΑ τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Ως εκ τούτου η κυρία Τουλουπάκη τονίζει πως «δεν προκύπτει ταύτιση των ερευνών που διεξάγονται στις δύο χώρες και ειδικότερα ταύτιση των διερευνώμενων προσώπων, αδικημάτων καθώς και του χρόνου και τόπου τέλεσης αυτών».

Επίσης, η εισαγγελέας Διαφθοράς τονίζει πως «τα επικαλούμενα στο δημοσίευμα, ότι ήταν γνωστό στην υπηρεσία μας ότι οι εξεταζόμενοι μάρτυρες ήταν και υπό καθεστώς προστασίας στις ΗΠΑ, καθώς και το ότι προσδοκούσαν όφελος από την έκβαση των ερευνών των ελληνικών αρχών, το οποίο όμως θα αποκόμιζαν από τις ΗΠΑ είναι το λιγότερο αυθαίρετο, ενώ το υποστηριζόμενο ότι «αυτά αναφέρει η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη για τη δεύτερη μάρτυρα, αποκαλύπτοντας πως και αυτή είχε «πάρε-δώσε» με τις αμερικανικές αρχές» είναι πέραν από αυθαίρετο και απολύτως συκοφαντικό και δυσφημιστικό».

Επίσης, η εισαγγελέας Διαφθοράς απορρίπτει τον ισχυρισμό πως «οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων είναι άκυρες ως μη νόμιμες», τονίζοντας πως «πουθενά στο νόμο δεν προκύπτει υποχρέωση του Έλληνα εισαγγελέα να γνωρίζει αν ο μάρτυρας θα αποκομίσει από τη μαρτυρική του κατάθεσή του οποιοδήποτε όφελος στο εξωτερικό (πράγμα πρακτικώς αδύνατο), αλλά ούτε καν υποχρέωσή του να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας μαρτύρων και δη δημοσίου συμφέροντος σε άλλη έννομη τάξη».