Ο διοικητής νοσοκομείου με τα πλαστά πτυχία, ακόμα πληρώνεται -Την ώρα που σέρνουν καθαρίστριες στα δικαστήρια

Δημοσίευση: 10 Απριλίου 2019, 7:47 πμ

Ερωτήµατα προκαλεί η επανένταξη στο ΕΣΥ του πρώην διοικητή του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου της Νίκαιας, ο οποίος φέρεται να είχε παρουσιάσει πλαστά πτυχία προκειµένου να ανελιχθεί στο δηµόσιο σύστηµα, αφού, σύµφωνα µε καταγγελίες των εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ), επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του στο Θριάσιο Νοσοκοµείο όπου κατείχε µόνιµη θέση.


Σύµφωνα µε την οµοσπονδία εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία, ο πρώην διοικητής επανεντάχθηκε κανονικά στο Θριάσιο µετά την αποµάκρυνσή του από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ενώ µε βάση τον νόµο θα έπρεπε «να ανακληθεί ο διορισµός του από το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου και τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια και να αποσταλεί ο φάκελός του στην Εισαγγελία. Οπως συνέβη µε τις καθαρίστριες και τους νοσηλευτές που προσκόµισαν πλαστά πτυχία».

Η ΠΟΕ∆ΗΝ καταγγέλλει ότι ο πρώην διοικητής δεν τέθηκε καν σε αργία για τα πλαστά πτυχία, ενώ είναι εγγεγραµµένος στη δύναµη του προσωπικού του Θριασίου Νοσοκοµείου, «λαµβάνει αναρρωτικές άδειες και πληρώνεται κανονικότατα από το ελληνικό ∆ηµόσιο».

Οι εργαζόµενοι αναφέρουν, επίσης, ότι ο πρώην διοικητής του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου της Νίκαιας απολαµβάνει υπηρεσιακή ασυλία από την κυβέρνηση, την ώρα που οι καθαρίστριες οι οποίες πλαστογράφησαν τα απολυτήρια του δηµοτικού σχολείου σέρνονται στα δικαστήρια.