H Συντονιστική Επιτροπή Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών ζητά να αλλάξει η μοριοδότηση για τους διορισμούς

Δημοσίευση: 11 Ιανουαρίου 2019, 8:47 πμ | Ανανέωση: Ιανουάριος 11, 2019 στις 8:48 πμ

Εκπροσωπούμε τους αδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. Ενόψει της ψήφισης του ν/σ για τους διορισμούς, στείλαμε αίτημα συνάντησης στον Γαβρόγλου χωρίς να μας απαντήσει. Μας κάλεσαν στην Επιτροπη Μορφωτικών της Βουλής μαζί με άλλους φορείς, και τώρα στείλαμε στον κ. Τσίπρα επιστολή διαμαρτυρίας για τον Υπ. Παιδείας και για το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο του.


Συνημμένα αποστέλλω επιστολές προς α)Τσίπρα β)Γαβρόγλου καθώς και το υπομνημα με τις αιτιάσεις μας που κατατέθηκε στην Επιτροπή.

Παρακαλούμε να αναδείξετε το πρόβλημα μας.
Μετα τιμής,
Μόσχος Δημοσθένης
Νομικός- Αναπλ. Καθηγητής Β΄θμιας
6992004874

Υπόμνημα

Της Συντονιστικής Επιτροπή Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών, εκπροσωπουμένης από τον Μόσχο Δημοσθένη, Δικηγόρο-Αναπλ. Καθηγητή ΠΕ78 (κιν.6992004874) και Ιωάννη Βλάχο, Αναπλ. Καθηγητή ΠΕ 04.01 Φυσικών (κιν. 6942881066)


ΠΡΟΣ

Προς Πρόεδρο Ν.Δ, κ. Μητσοτάκη Κυριάκο

Τομεάρχη Παιδείας Ν.Δ, κ. Κεραμέως Νίκη

Α. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου Κωσταντίνου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», άρθρο 5 «Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης».

Μοριοδοτούμενα κριτήρια: 1) Προυπηρεσία: 1 μόριο/μήνα : max. 120 μόρια,

2) Ακαδημαικά Προσόντα (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές.: max. 120 μόρια

3)Κοινωνικά Κριτήρια: 2 μόρια / παιδί, 20 μόρια ΑμεΑ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ: 260

Β.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Τα μόρια που προβλέπονται για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι μόλις 8 σε σύνολο 260 μορίων.

Συνεπάγεται i)Αποκλεισμό ii) Ανεργία iii) Ανέχεια των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και κατ΄ επέκταση των παιδιών τους.

Γ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΩΡΙΑ- Ε.Ε

i) Νομοθεσία:

1) Σύνταγμα άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος : «Πολύτεκνες οικογένειες, …..έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.»

2)Ν.1910/1944 όπως αυτός τροποποιήθηκε (Β.Δ 19-9/22-10-1953, Ν.860/1979, Ν. 3454/2006) άρθρο 10 παρ. 2 και 3: Πολύτεκνοι καὶ τέκνα αὐτῶν προτιμῶνται ἐπὶ ἴσοις ὅροις εἰς κρατικὰς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου ὑπηρεσίας καὶ κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς μετὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ θύματα πολέμου» και «Πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται εἰς τὸν τόπον τῶν συμφερόντων αὐτῶν…»

3)Ο Ν.3454/2006, «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006, στο άρθρο 1, παρ. 3, στοιχ. Δ , ορίζει: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσό­µενων θέσεων τακτικού προσωπικού…» καταλαμβάνουν οι πολύτεκνοι.

4) Ομοίως και ο Ν. 4440/2016 στο άρθρο 25, παρ.1, στοιχ. Β: ποσοστό 15% πολύτεκνοι

5) Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 3 παρ.2 ορίζει ότι : «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνα γι’ αυτό και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

ii)ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΑΣΕΠ

, 1) Προκήρυξη (Αριθμός 10Π/2006) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 500, 24 Αυγούστου 2006,

2) Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 516, 8 Οκτωβρίου 2008,

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: «…..Ο ένας πίνακας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που είναι γονείς τεσσάρων (4) τουλάχιστον ανήλικων τέκνων ή στρατευμένων ή σπουδαζόντων, οι οποίοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισμού. Ο άλλος πίνακας περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

iii) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.» (Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 4069/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.α.)

iv) ΘΕΩΡΙΑ

«Οι πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να απολαμβάνουν αυξημένων κοινωνικών παροχών …πρέπει να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση στις θέσεις εργασίας στο δημόσιο… (Χρυσόγονος Κ., Το ελληνικό Σύνταγμα και η οικογένεια, ΕλλΔνη 1997, σελ. 739).»
«Η Πολύτεκνη Οικογένεια έχει δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Καθιερώνει ένα ειδικό κοινωνικό δικαίωμα» (Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος,05/11/2017)
v) Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε): « Στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη, ορισμένα κράτη μέλη επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο φτώχειας ή και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των παιδιών που δεν τελειώνουν το σχολείο, τον μονογονεικών οικογενειών, των πολυτέκνων οικογενειών…» (Απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008)

Δ. ΕΡΕΥΝΕΣ / ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1) Μελέτη του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) (http://www.ekke.gr/xmain.php?id=444: η γήρανση του πληθυσμού είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της οικονομίας

Η σημερινή σχέση συνταξιούχων προς εργαζόμενους είναι στο 33,4%, ποσοστό που θα αυξάνεται σταδιακά και σχεδόν θα διπλασιαστεί ως το 2070.
έλλειμμα του ασφαλιστικού θα αυξάνεται μεταξύ 1 δισ. και 1,25 δισ.
αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 73 έτη από τα 67(σήμερα)
Αύξηση των εισφορών κατά 35%,
Μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): «Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση» (http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=173)»
μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού(1,53 εκ. το 2000 / 1,49 εκ. το 2009 (-3,1%) / 1,44 εκ. το 2016 (-5.9%)
μείωση συνολικού αριθμού των μαθητών από 1,48 εκ. το 2008 / 1,05 εκ. περίπου (29,2% ή 423,3 χιλ. λιγότεροι μαθητές) μέχρι το 2035
αριθμού των σχολικών μονάδων
μείωση αριθμού των εκπαιδευτικών από 180,3 χιλ το 2009 σε 80,7 χιλ. (μείωση 55,2%)
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

i) Νομική:

1) Αντισυνταγματικότητα (άρθρο 21 παρ.2) λόγω παντελούς έλλειψης της ειδικής φροντίδας

2)Το περιεχόμενο της ειδικής φροντίδας (αρ. 21παρ.2 Συντ) έχει αποσαφηνισθεί μέσω μιας σειράς νόμων και συνίσταται σε πρόταξη ή ποσόστωση

2) Aρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης: τόσα χρόνια με μακροχρόνια νομοθετική πρακτική, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί προτάσσονταν σε διαγωνιστικές διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ. Η πρακτική αυτή μας έδωσε το κίνητρο να συνεισφέρουμε στο ελληνικό κράτος, με τις γεννήσεις των παιδιών μας, και τώρα ανατρέπεται βιαία αυτή η πρακτική και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

3) Η πρόταξη των πολυτέκνων είναι άκρως συνταγματική, σύμφωνα με την πάγια νομολογία των δικαστηρίων (ΣτΕ)

ii) Οικονομική:

1)έλλειμμα του ασφαλιστικού

2) αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και εισφορών

3)μείωση μαθητικού πληθυσμού, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών

iii) Κοινωνική/ Ηθική:

1)Αποκλεισμός 2) Ανεργία 3) Ανέχεια των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και των παιδιών τους.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΑΙΤΗΜΑΤΑ – Οι προτάσεις μας (βλ. κάτωθι) δεν δημιουργούν κανένα δημοσιονομικό κόστος για το κράτος,

Διατήρηση της πρόταξης των πολυτέκνων στους ενιαίους πίνακες διοριστέων – αναπληρωτών του εν λόγω σχεδίου νόμου,
Άλλως, την ξεχωριστή πρόσληψη των πολυτέκνων με ποσοστό τουλάχιστον 20%, ανά κλάδο ΠΕ/ΔΕ, με παράλληλη πρόταξη τους έναντι των υπολοίπων προσληφθέντων (80%),
Άλλως τη μοριοδότηση των οικογενειακών κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:
α) πρώτο παιδί 10 μόρια

β) δεύτερο παιδί 10 μόρια

γ) τρίτο παιδί 30 μόρια

δ) κάθε επόμενο παιδί 10 μόρια

ε) πολυτεκνική ιδιότητα 60 μόρια

π.χ. πολύτεκνος με 4 τέκνα θα λάβει:

πρώτο παιδί: 10 μόρια, δεύτερο παιδί: 10 μόρια, τρίτο παιδί: 30 μόρια, τέταρτο παιδί: 10 μόρια, πολυτεκνική ιδιότητα: 60 μόρια

Σύνολο : 120 μόρια

Μετά τιμής,

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος

Μόσχος Δημοσθένης Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών) ΠΕ 04.01 Φυσικών

Τηλ. 6992004874 Τηλ. 6942881066

Email: dimmos1983@gmail.com jvlaxos@yahoo.gr

Συντονιστική Επιτροπή Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών

Προς αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελλάδος,

κ. Αλέξη Τσίπρα.

09/01/2019

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εκπροσωπούμε την ευαίσθητη και κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των πολυτέκνων εκπαιδευτικών. Μιας ομάδα η οποία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από τα σκληρά μέτρα των μνημονίων. Μια ομάδα η οποία διαχρονικά στηρίζει τον Ελληνικό λαό και την Ελληνική οικονομία, αφού με τις γεννήσεις των παιδιών μας, συμβάλλουμε στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος. Μια ομάδα την οποία, ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με το νομοσχέδιο του, εξοβελίζει από την εκπαίδευση, οδηγώντας 600 οικογένειες και 2500 παιδιά, στην ανεργία και στην ανέχεια.

Η έλλειψη γεννήσεων, όπως οι έρευνες (ΕΚΚΕ, ΙΟΒΕ) αναφέρουν, έχει –εκτός των άλλων- άμεση αρνητική επίπτωση στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή θα επιφέρει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και στο εκπαιδευτικό σύστημα με μείωση μαθητικού πληθυσμού, κλείσιμο σχολείων, μείωση εκπαιδευτικών.

Γι΄ αυτό άλλωστε το Σύνταγμά μας στο άρθρο 21 παρ.2 επιτάσσει την ειδική φροντίδα του Κράτους προς τους πολυτέκνους, ειδική φροντίδα η οποία εξειδικεύεται νομοθετικά από το 1944 μέχρι και σήμερα –σε επίπεδο προσλήψεων- με μέτρα όπως: 1)Πρόταξη των πολυτέκνων σε πίνακες αναπληρωτών-διοριστέων και 2)ποσόστωση πρόσληψης πολυτέκνων επί του συνολικού αριθμού των προσλήψεων.

Μια σειρά αποφάσεων του ΣτΕ έρχεται να κρίνει τα προαναφερθέντα μέτρα, ως ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, γιατί αξιολογεί το δικαίωμα των πολυτέκνων για ειδική φροντίδα (αρ.21 παρ.2 Συντ.) ως γενικού δημοσίου συμφέροντος δικαίωμα, έναντι του οποίου, υποχωρεί και αυτό το δικαίωμα της ισότητας (άρ. 4 Συντ).

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο –το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση εντός των ημερών- τα μόρια που δίδονται για κάθε παιδί είναι 3, δηλαδή ένας πολύτεκνος θα λάβει 12 μόρια (σε σύνολο 260 μορίων) και φυσικά μόρια θα πάρει και ο έχων ένα ή δυο παιδιά! Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο υπουργός ,με την πρόταση του αυτή, μας εμπαίζει, ενώ παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ.2.

Κύριε πρωθυπουργέ, απευθυνόμαστε σε εσάς γιατί θυμόμαστε τις υποσχέσεις σας για αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν οι πολύτεκνοι (βλ. http://www.avgi.gr)

Απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί γνωρίζουμε την ευαισθησία σας, για τις ευάλωτες ομάδες σαν αυτή των πολυτέκνων.

Απευθυνόμαστε σε εσάς θεσμικά, διότι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός κ. Γαβρόγλου, δεν δείχνει διατεθειμένος να μας συναντήσει για να ακούσει τις απόψεις μας, παρόλο που ήδη έχουμε απευθύνει σχετικό αίτημα! Έχει συναντήσει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες εκτός των πολυτέκνων!

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και το σχετικό υπόμνημα στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτιάσεις καθώς και τις προτάσεις μας.

Κλείνοντας, σας τονίζουμε ότι 2.500 παιδιά των πολυτέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κινδυνεύουν με φτωχοποίηση και εξαθλίωση εξαιτίας αυτής της ρατσιστικής (κατά των πολυτέκνων) μοριοδότησης.

Η ευθύνη βαραίνει εσάς, ως υπεύθυνο πρωθυπουργό, ώστε να μην ζήσουν αυτά τα 2.500 παιδιά σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Μετά τιμής,

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος

Μόσχος Δημοσθένης Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών) ΠΕ 04.01 Φυσικών

Τηλ. 6992004874 Τηλ. 6942881066

Email: dimmos1983@gmail.com jvlaxos@yahoo.gr