Ποια ήταν η ένδοξη Ελληνική Χωροφυλακή που κατάργησε το 1984 το ΠΑΣΟΚ

Δημοσίευση: 18 Ιανουαρίου 2019, 1:53 μμ

Η Ελληνική Χωροφυλακή ήταν ένα αστυνομικό σώμα με στρατιωτική δομή κι επίλεκτους άνδρες. Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1833 με την ονομασία Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή.

Το 1861 ιδρύθηκε η Σχολή της Χωροφυλακής, τμήμα του Υπουργείου Στρατιωτικών. Η εκπαίδευση των ανδρών της Χωροφυλακής γίνεται σε στρατόπεδα του Ελληνικού Στρατού. Το 1906, η Χωροφυλακή αποκτά δικές της εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Η Ελληνική Χωροφυλακή έδωσε πρώτη το παρόν σε όλους τους αγώνες του έθνους και το αίμα των ανδρών της έχει χυθεί άφθονο στα ελληνικά χώματα.

Ακόμα και μετά την ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων το 1920 αυτή ανέλαβε την αστυνόμευση μόνο της Κέρκυρας (1921), Πάτρας (1922), Πειραιά (1923) και Αθήνας. Και η αρμοδιότητά της αφορούσε μόνο το κέντρο τους.

Τα προάστια της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας, το νησί της Κέρκυρας εκτός από την πόλη, η πόλη της Θεσσαλονίκης και όλη η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια ήταν στην ευθύνη της Ελληνικής Χωροφυλακής, καθώς επίσης τα Δικαστικά Μέγαρα, η Βουλή, τα Ανάκτορα και η ασφάλεια υψηλών προσώπων σε όλη την επικράτεια.


Το 1984 η Ελληνική Χωροφυλακή με απόφαση της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ συγχωνεύεται με την Αστυνομία Πόλεων, για να δημιουργηθεί η σημερινή Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ).

Συστατικό της Διάταγμα

Κατά το σχετικό συστατικό της Διάταγμα, το οποίο συντάχθηκε επάνω στη βάση του Οργανισμού της Γαλλικής Εθνικής Χωροφυλακής: «Συσταίνεται Χωροφυλακή, σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει και να διαφυλάττει την κοινήν ασφάλειαν, επιτηρούσα με άγρυπνον όμμα εις το να προλαμβάνεται και εμποδίζεται πάσα διατάραξη της κοινής ησυχίας εγκληματική επιχείρησις και παρεμβαίνουσα με δραστηριότητα και ταχύτητα προς ανακάλυψιν και σύλληψιν των κακούργων.

Το χρέος της είναι και να διατηρή την ισχύν των νόμων καθ’ όλην την Περιφέρειαν του Κράτους και τα Στρατόπεδα και εις τον Στρατόν…».