Ομιλία π. Νικόδημου Αεράκη: “Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν”

Δημοσίευση: 17 Νοεμβρίου 2018, 12:02 πμ | Ανανέωση: Νοέμβριος 17, 2018 στις 12:05 πμ

Ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε σύγχρονος, πάντοτε δυνατός, να μιλήσει για όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ομιλία του π. Νικόδημου Αεράκη με θέμα : “Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν”