Μοναχός Αρσένιος από Σκήτη Κουτλουμουσίου: Εμπρός! γενναία παιδιά των αθανάτων Ελλήνων!

Δημοσίευση: 29 Νοεμβρίου 2018, 10:10 μμ | Ανανέωση: Νοέμβριος 29, 2018 στις 11:56 μμ

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Οι άθλιοι προδότες πολιτικοί κυβερνώντες μας εγκατέλειψαν. Οι ηγέτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, και αυτοί δυστυχώς, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να γίνονται συνοδοιπόροι και συνεργάτες με τους αθλίους πολιτικούς. Η Εκκλησία και η Πατρίδα μας λένε: «ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος· οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος (Παρακλητική,Ἦχος α΄, Ὄρθρος Κυριακῆς, Εἰρμός στ΄ Ὠδῆς)». Δηλαδή, δεν νοιάζεται κανείς από την Πολιτεία και την ηγεσία της Εκκλησίας να διώξουν τους κινδύνους και να βάλουν τα πράγματα στην θέση τους. Όμως, ο Χριστός και η Παναγία μας, δεν μας εγκατέλειψαν! Διότι ο αγώνας των γενναίων μαθητών της πατρίδος μας, που κάνουν καταλήψεις στα σχολεία για διαμαρτυρία έναντι της προδοσίας της Μακεδονίας μας, είναι ένα σημάδι πολύ παρήγορο, είναι μία σπίθα φωτιάς, που άναψε και αναμένεται να φουντώσει για τα καλά, ώστε να κάψει όλες τις πρόσφατες προδοσίες που έπραξαν οι ανάξιοι σημερινοί κυβερνώντες.

Εμπρός! γενναία παιδιά των αθανάτων Ελλήνων! Εμπρός! διότι η νίκη είναι με το μέρος σας! Με τον αγώνα που αρχίσατε να ξέρετε πως είστε ήδη νικητές! Ο Χριστός και η Παναγία μας είναι με το μέρος σας! Μην πτοηθείτε από τις φωνές των δειλών και προδοτών της χώρας μας!

Εμπρός λοιπόν! γενναία παιδιά της Ελλάδος μας!

Ἀρσένιος μοναχὸς
Σκήτη Κουτλουμουσίου
Ἅγιον Ὄρος