Αστρονομικές & γεωφυσικές αποκαλύψεις από τον καθηγητή κ. Σταύρο Παπαμαρινόπουλο (Βίντεο)

Δημοσίευση: 14 Οκτωβρίου 2018, 12:58 μμ

Ο καθηγητής Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρος Παπαμαρινόπουλος σε ένα συναρπαστικό ταξίδι Γνώσης:


Στην αστρονομική χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα.
Στις γενετικές έρευνες και η προέλευση των Ελλήνων
Στην ανακάλυψη ενός μεγάλου κενού χώρου στην πυραμίδα του Χέοπα
Η μεταβολή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από το σχήμα της πυραμίδας