Ποια είναι η πρόελευση του επωνύμου «Τσίπρας”

Δημοσίευση: 16 Απριλίου 2018, 9:47 μμ

Καταγωγή, επάγγελμα, συγγενικοί δεσμοί, χαρακτήρας, σωματικές ιδιομορφίες, ακόμα και οι περιπλανήσεις των προγόνων μας έχουν αποτυπωθεί στο επώνυμό μας, που είναι το γραπτό μας πρόσωπο.


Ποια είναι η προέλευση του επωνύμου «Τσίπρας”;

Πρόκειται για επώνυμο που απαντάται κυρίως στη Ήπειρο.

Προέρχεται από την τουρκική λέξη ҫiplak, που σημαίνει ο γυμνός, ο φτωχός.

Από την ίδια ρίζα και τα επώνυμα Τσιπλάκης και Τσιπλάκος.


πηγή: http://news247.gr