Με ρυθμούς χελώνας ο εξωδικαστικός μηχανισμός- Από τις 15.000 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν οι 3

Δημοσίευση: 13 Δεκεμβρίου 2017, 8:41 πμ

Περισσότερες από 15.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, 2.200 έχουν έχουν περάσει στο στάδιο της επιλεξιμότητας και μόλις τρεις έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.


Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε ο  ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ), Φώτης Κουρμούσης για την πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι μεγάλο ωστόσο η διαδικασία προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών:

  • 13.835 αιτήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο,
  • 2.202 αιτήσεις ήδη έχουν περάσει την επιλεξιμότητα,
  • από τις 339 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 116 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση και 223 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές,
  • βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 112 αιτήσεις και 36 αιτήσεις είναι στο στάδιο της έναρξης διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές και
  • έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 περιπτώσεις.