Άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου: «Ἔχουμε προφητικὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα τῆς Ἀμερικῆς» – «Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι πιὰ τόπος συναλλαγῆς»

Δημοσίευση: 9 Αυγούστου 2017, 10:43 πμ | Ανανέωση: Αύγουστος 9, 2017 στις 10:58 πμ

ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΔΙΑ

Γράψαμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἕνα κείμενο γιὰ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου. Διαβάζοντάς το, ὁ καθένας καταλαβαίνει ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ δὲν ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος, οὔτε ἀνέκοψε ἢ τάραξε τὴν πορεία του. Συνεχίζει ὁ ἱερὸς τόπος νὰ ζῆ μέσα στὴν ὀρθόδοξη ζωὴ καὶ παράδοση. Σεμνὰ εἴπαμε τὸν λογισμό μας, ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι γιὰ μᾶς ἡ αἱμοσταγὴς μητέρα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κάνει τὴν πορεία της μέσα σὲ εἴκοσι δύο ἑκατομμύρια ἀλλοφύλους καὶ ἀλλοθρήσκους, καὶ κρατιέται στὸ ὕψος της, δὲν θὰ πῶ μὲ διπλωματία, θὰ πῶ μὲ προσευχὴ καὶ προσοχή. Δὲν μπορῶ λοιπὸν ἐγὼ ὁ καλόγερος ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς νὰ λακτίζω τὴν Ἐκκλησία μου. Μέσα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία θὰ πῶ τὸν λογισμό μου, χωρὶς νὰ πετάξω πέτρες καὶ αὐθαδιασμοὺς στὴν μάννα μου. Τῆς λέγω ὅτι ἡ διαθήκη ποὺ κάνεις δὲν μᾶς ἀναπαύει, ἀλλὰ σὰν παιδὶ πρὸς μητέρα, καὶ ὄχι σὰν ξεπεσμένο ἀποπαίδι. Λακτίζεται κάθε μέρα ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῆς Ἄγαρ, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν θὰ σηκώσω ποτὲ τὸ πόδι μου νὰ κλωτσήσω τὴν μάννα μου. Κάτι λέω, καὶ πονάω. Κάτι προσπαθῶ, καὶ κρύβομαι νὰ μὴ λυπήσω τὴν Ἐκκλησία μου, γιατὶ αὐτὴ μ᾽ ἔμαθε τὶ νὰ πιστεύω καὶ κάτω ἀπὸ τὶς δικές της εὐλογίες κάνω τὴν πορεία μου.

Χάρηκα ποὺ δόθηκε εὐκαιρία στοὺς σοῦπερ ζηλωτὲς καὶ θερμόαιμους τῆς πίστεως καὶ λάκτισαν καὶ κλώτσησαν καὶ ἐξουθένωσαν τὸν λογισμό μας. Καὶ σᾶς ἄνοιξε στόμα καὶ καρδία νὰ θεολογήσετε καὶ νὰ τραγουδήσετε τὰ μεγαλεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἂν νομίζετε ὅτι αὐτὸ κάνει καλὸ στὴν Ἐκκλησία, πολλὴ χαρὰ θὰ ἔχουμε νὰ συνεχίσετε. Ἀναλογισθῆτε ὅμως τὴν θέση μας σ᾽ αὐτὸ τὸ ἅγιο βουνό. Ὅτι ἐμεῖς ποὺ προπορευόμαστε μὲ σημαιοφόρο τὴν Παναγία, ζοῦμε συνεχῶς μεταξὺ σφύρας καὶ ἄκμονος. Μεταξὺ δύο ἰσχυρῶν ρευμάτων, ποὺ ἀγωνίζονται ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ μᾶς κατακλύσουν καὶ νὰ μᾶς καταποντίσουν. Τὸ ἕνα εἶναι ὁ ζηλωτισμὸς καὶ τὸ ἄλλο ὁ ἄκρατος φιλελευθερισμός. Δὲν θὰ τὸν πῶ οἰκουμενισμό, ἀλλὰ φιλελευθερισμό.

Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ εἶναι τὸ ἀπέριττο μοναχικὸ τριβώνιο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ μεταξωτό. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ συρτὴ τρύπια παντόφλα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ σκαρπίνι καὶ ἡ ἀκριβῆ ὑπόδηση. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντιστέκονται στὴν εἰσαγωγὴ στὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καὶ στὴν ἐκκοσμίκευση τοῦ ἁγίου τόπου τούτου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐκεῖνοι ποὺ χαροποιὰ δέχονται κάθε βόλεμα καὶ κάθε εὐκολία στὴν καθημερινὴ ζωή. Ξεχᾶστε το πιὰ ὅτι ὁ μοναχὸς ἔστηνε τὴν καλύβα του μακριὰ ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ νεροῦ, γιὰ νὰ κοπιάζη νὰ τὸ μεταφέρη. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ὑπάρχει ἡ παραδοσιακὴ μασίνα καὶ ὁ φοῦρνος ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὸ καυσόξυλο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ ὑπὲρ-αὐτόματη ἠλεκτρικὴ κουζίνα-φοῦρνος ποὺ δουλεύει μὲ τὸ κομπιοῦτερ καὶ σοῦ λέγει «θέλει ἀκόμα λίγο τὸ φαγητὸ νὰ γίνη, τοῦ λείπει τὸ ἁλάτι καὶ τὰ νοστιμίδια». Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ὑπάρχει ὁ παραδοσιακὸς ξενώνας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ πολυτελέστατοι ξενῶνες γιὰ τὰ διακεκριμένα πρόσωπα μὲ κουζίνα, μὲ ψυγεῖο, μὲ μπάνιο καὶ μὲ σαμπουάν. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ εὐτελέστερη συγκοινωνία ποὺ ὑπάρχει σήμερα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὰ ταχύπλοα, καὶ μάλιστα καὶ μοναστηριακά, πολλῶν θέσεων, ποὺ εἰσέρχονται καὶ ἐξέρχονται τοῦ Ὄρους συνοδευόμενα ἀπὸ τὶς λιμενικὲς ἀρχές. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ δὲν ἔχουν τὶ νὰ φᾶνε καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ δὲν ξέρουν τὶ νὰ πρωτοφᾶνε. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ὑπάρχει τὸ σοῦρτα καὶ τὸ φέρτα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀγωνιζόμαστε νὰ κρατήσουμε τοὺς μοναχούς μας νὰ μὴν ἐξέρχωνται τοῦ Ὄρους μὲ παραμικρὲς αἰτίες. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ ταπεινὴ διδαχὴ τοῦ μοναχοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ὑπερφίαλη διδασκαλία τῶν Γερόντων τῶν ὑψηλὴν ἐχόντων τὴν ὀφρῦν. «Ἔεε, τί νὰ σᾶς πῆ αὐτὸς ὁ ἡγούμενος; Αὐτὸς ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἐλοῦλες, μὲ τ᾽ ἀμπέλια, μὲ τὰ δάση.» Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ὁ δείκτης τῆς ταπεινῆς πορείας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ προφητεῖες, τὰ προορατικὰ χαρίσματα καὶ οἱ διδαχὲς τοῦ πονοκέφαλου. Μοῦ ἔλεγε ἕνας προσκυνητής:


– Μᾶς εἶπε ἕνας Γέροντας σὲ κάποιο μοναστήρι ὅτι, ὅταν ἔχουμε σκεπάσματα καὶ τρόφιμα, νὰ μὴ ζητοῦμε τίποτε ἄλλο. Ναί, ἀλλὰ αὐτοὶ ἔχουν ἁπλωμένες ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτοὺς δὲν τοὺς πιάνει ἡ διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, παρὰ μόνον ἐμᾶς;

– Παιδάκι μου, ἕνας παπᾶς εἶπε στὴν Ἐκκλησία «Ὅποιος ἔχη δύο πουκάμισα νὰ δίνη τὸ ἕνα». Ἐπιστρέφοντας ὁ παπᾶς στὸ πρεσβυτέριο, ζητᾶ ἀπὸ τὴν παπαδιὰ τὸ δεύτερο πουκάμισό του. «- Παπᾶ, ὅπως μᾶς εἶπες στὴν ἐκκλησία, τὸ ἔδωσα. – Ἔ καημένη, αὐτὰ δὲν τὰ εἶπα γιὰ τὸν ἑαυτό μας· τὰ εἶπα γιὰ τοὺς ἄλλους.»

Ὁ λόγος τοῦ παπᾶ ἔχει αἰώνια ἰσχύ…

Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας καὶ ὁ ἀγώνας τῆς μετάνοιας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ κάστανο καὶ τὸ γιλέκο τοῦ ὁσίου τῆς ἐποχῆς μας (δὲν ὀνοματίζω, ἵνα μὴ σκανδαλίζω). Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ οἱ τυράγνιες τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ ὀπτασία μέσα στὸ φῶς. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ οἱ χειράνακτες μοναχοί, μὲ τὰ ροζιασμένα χέρια κι ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ βαμβακοχέρηδες μπροστὰ στὰ κομπιοῦτερ τῶν ἐπιχειρήσεων.

Ὁ σημερινὸς ἐρημίτης φέρει χρυσὸ ρολόι στὸ χέρι καὶ στὸ ἄλλο κινητό. Καὶ μὲ λάπτοπ ἐπικοινωνεῖ μὲ πρόσωπα γιὰ πνευματικὴ βοήθεια. Ξεχᾶστε τὸν ἐρημίτη ποὺ δὲν γνώριζε ἢ μᾶλλον εἶχε λησμονήσει στὸ ψυχοχάρτι του τοὺς ζωντανοὺς καὶ τοὺς πεθαμένους, καὶ τοὺς μνημόνευε στὴν ἴδια σειρά. Ἔχουμε βέβαια καὶ προφητικὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα τῆς Ἀμερικῆς. Μόνον πολέμους διαμηνύουνε στὸν δύστυχο ἑλληνικὸ λαό. Ὅλοι οἱ ἀσκητὲς ἔγιναν ταξιτζῆδες. Ἁπλώθηκε τόσο πολὺ αὐτὸ τὸ φοβερὸ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ μᾶλλον πρέπει νὰ ξανάρθη ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο γιὰ νὰ τὸ συμμαζέψη. Ταξιὰ ἀπὸ τὴν στεριά, ταξιὰ ἀπὸ τὴν θάλασσα, ποῦ εἶναι ἡ ἡσυχία τοῦ τόπου αὐτοῦ; Παντοῦ ἡ τρισκατάρατη εὐκολία ποὺ κατέστρεψε καὶ τὸν κόσμο καὶ τοὺς μοναχούς. Χάθηκε τὸ μέτρο καὶ δὲν θὰ ξαναβρεθῆ. Κατέβασε μπουγάζι ὁ Ἑλλήσποντος καὶ βούλιαξε τὰ καράβια. Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι πιὰ τόπος συναλλαγῆς. Κάνετε μιὰ ἐπίσκεψη στὶς Καρυές, στὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἄθωνα, καὶ στὰ σοῦπερ μάρκετ τῶν Μονῶν. Κι ἐλᾶτε, ἐσεῖς ποὺ τὰ ξέρετε ὅλα, νὰ μᾶς πῆτε ποιὰ πόρτα ν᾽ ἀνοίξουμε καὶ ποιὰ πόρτα νὰ κλείσουμε. Δὲν ρέγχουμε. Ἀγρυπνοῦμε, παρακαλοῦμε καὶ δεόμεθα. Ἐλᾶτε ἐσεῖς στὴν θέση μας κι ἐμεῖς κάνουμε στὴν ἄκρια, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ εὐλογημένη γωνιὰ τῆς ζωῆς αὐτῆς. Νοῦν ἔχετε γιὰ τόσα ἄλλα πράγματα. Γι᾽ αὐτὰ ποὺ γράφω δὲν ἔχετε;

Βλιαγκόφτη, σὲ ὑψηλὴ καθέδρα κάθισες. Πρόσεχε μὴν ἀντραλιστῆς καὶ πέσης.

Εἶναι καὶ γιὰ μᾶς δύσκολα τὰ πράγματα. Ζοῦμε μεταξὺ δύο κόσμων, ποὺ ἀγωνιζόμαστε ἡμέρα καὶ νύχτα νὰ κρατήσουμε τὶς ἰσορροπίες. Πέστε καὶ γράψτε ὅ,τι θέλετε. Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ μένουμε, θὰ τελοῦμε τὴν θεία Λειτουργία, θὰ καλλιεργοῦμε τὰ μπαΐρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ θὰ προσπαθοῦμε τὰ λουλούδια ποὺ φυτρώνουν στοὺς βράχους καὶ στὰ γκρεμνὰ νὰ μὴ τσαλακωθοῦνε ἀπὸ βέβηλα χέρια. Λυπᾶμαι. Τὰ βατράχια βγαίνουν ἀπὸ τὴν λίμνη καὶ στὸν παραμικρὸ θόρυβο ξαναβουτᾶνε στὴν λίμνη. Προσπαθῶ νὰ κάθομαι πάντοτε ἔξω ἀπὸ τὴν λίμνη καὶ ἐκεῖ νὰ φυλάω σκοπιές, χωρὶς νὰ βουτάω στὴν λίμνη. Παρακαλῶ συνεχίστε. Ὁ λόγος σας μᾶς εἶναι πολλὴ σπουδαία διδαχή, τὴν δεχόμαστε. Λίγο ὅμως προσέξτε πῶς στέκεται καὶ στὴν σημερινὴ ἐποχὴ αὐτὸ τὸ ἱερὸ βουνὸ ποὺ λέγεται Ἄθωνας. Σκορπᾶτε πικράγγουρα. Ἐμεῖς θὰ τὰ βουτήξουμε στὸ μέλι τῆς ἡσυχίας καὶ θὰ τὰ κάνουμε γλυκά. Λέγει ὁ λαός: «Μακάριος εἶναι αὐτὸς ποὺ κάνει τὰ πικρὰ γλυκὰ καὶ τὰ ἄγρια ᾽μερωμένα».

Οἱ πέντε ποὺ δὲν ὑπέγραψαν αὐτὸ τὸ χαρτὶ μποροῦνε μέχρι τὸν Αὔγουστο ποὺ θὰ κάνουμε Διπλῆ νὰ μᾶς φέρουν τὸ δικό τους τὸ χαρτί; Τότε θὰ δεχθῶ καὶ θὰ τοὺς παραδεχθῶ ἄνδρες, παλληκάρια τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τούτου. Ἀλλιῶς, μ᾽ ἀφήνουν ἐλεύθερο νὰ τοὺς ἀποδώσω τοὺς καλύτερους χαρακτηρισμούς. Καὶ ἡ κόττα, ὅταν κάνη τὸ αὐγό, λαλεῖ καὶ λέγει «τὸ ἔκανα». Ἂς λαλήσουν καὶ αὐτοὶ ὅτι τὸ ἔκαναν.

Ἐλᾶτε οἱ δεινοὶ θεολόγοι νὰ βάλετε φρένα καὶ νὰ πατήσετε φρένο στὴν ξεφρενιασμένη αὐτὴ περίοδο τοῦ Ὄρους.

Ὄρος ἅγιον, ὄρος πανώριο, κιβωτὸς ἁγία, σκευοφυλάκειο ἱερό, ποιός μπορεῖ νὰ ρίξη πέπλο, καλύπτρα ἱερὰ στὰ ξεπουπουλιάσματα τῶν διαβιούντων σ᾽ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο; Βάστα, Παναγιά μου, τὸν κλῆρο σου, ποὺ σοῦ ἀνέθεσε ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καὶ Θεός μας, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

 • HaraldHadrada MERCYLESS

  1ος!καλα τα λεει ο παπουλης ή εισαι μοναχος ή κοσμικος,δεν ειναι το Αγιον Ορος σαντορινη να πηγαινουν με πολυτελειες οι προυχοντες

 • Jorge Melissa

  Ο PASCAL ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ
  http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2017/08/pascal.html#more

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   καλο,ειναι ενας συλογισμος που δεν νομιζω οτι καταριπτεται ευκολα και θελει μεγαλη συζητηση ειδικα στο πρωτο ερωτημα.

 • Jorge Melissa

  Δίηγημα του Μεγάλου Βασιλείου
  http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2017/08/blog-post_877.html#more

 • Rogue Trooper
  • RED OR DEAD

   ΣΚ…Α ΣΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ!!!

 • Rogue Trooper
 • Γιώργος fs.

  Μεγάλη μορφή ο γεροντας της Δοχειαρίου .

 • Διγενης ακριτας

  Η Καλυτερη σας. Απολαυστε το.

 • Αντύπα

  Χαμός στο Παρίσι τρομοκρατικό χτύπημα απο νεοναζι.

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   νεοναζι?

   • Αντύπα

    ισλαμόρκ είναι

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     ειπα και γω,οχι πως οι αλλοι ειναι καλυτεροι αλλα δεν μας εχουν συνηθισει,γραφικοι εχουν καταντησει

     • Αντύπα

      ναι αλλά να ξέρεις οτι οι ναζί φταίνε για όλα

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      παααντα!η δημιουργια ενος αρχετυπου κακου ηταν και ειναι απο τα κολπα των ερπετων

    • Τρισκατάμαυρος Καβαλάρης

     Απίστευτο, πως έγινε αυτο? Δεν εχει ξαναγινει ποτε, πεφτω απο τα συννεφα.

 • τριβέλι Ρόη (Πάνου)
  • HaraldHadrada MERCYLESS

   καλημερα Ροη και στον Πανο!

   • τριβέλι Ρόη (Πάνου)

    Επίσης, ……. (πες πάλι όνομα διότι το γήρας κλπ)

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     Νικολαος

     • τριβέλι Ρόη (Πάνου)

      …και από τον Πάνο, καλημέρα, Νικόλαε!!!

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ευχαριστω παιδια καλα να περνατε

  • RED OR DEAD

   ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΜΈΡΑ ΡΌΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΦΊΛΟΥΣ!!!:)

 • Jorge Melissa

  Το άλλο της μάτι

  http://istologio.org/?p=1051

  • τριβέλι Ρόη (Πάνου)

   ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ανθρωπάκια….

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   συγκινητικο,ετσι ειναι οι πραγματικες μαναδες θυσιαζονται για τα παιδια τους και ειδικα οι Ελληνιδες (τωρα τελευταια βεβαια ….εχουν ξεφυγει)

 • DiscussioneR

  Άγιον Όρος ή Αγίων Όρος?

  • Georgios Ioakeimidis

   Τίποτα πλέον.

 • HaraldHadrada MERCYLESS

  αυτος ο κιμ θα το πατησει εκεινο το κουμπι?εχω πιει τρεις καφεδες περιμενοντας,τα νευρα μου

 • Αντύπα
  • ντεκαντανσ; καταπτωσις;

   • HaraldHadrada MERCYLESS

    σιγουρα

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   μαλλι,γυαλι και παντελονι λη, λεγαμε παλια

   • -λλιιι

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     χαχαχααα!!!!!!!

   • ΑΛΕΠΟΥ

    Και παμελα αντερσον λη

 • Αντύπα

  Η πανίσχυρη Αθηναϊκή Λέσχη που όπως φαίνεται «αγνοούν» οι «επαναστάτες» αντιεξουσιαστές
  http://attikanea.blogspot.gr/2017/08/blog-post_266.html

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   μασοναριο του κερατα,δυο τρεις βολες με Carl-Gustav θελουνε!!!!!!!!!!

 • Κων. Συνέσιος

  Καλημέρα . Ἔχω ἐπισκεφτεῖ τὸ Ἅγιο Ὄρος 9 φορὲς καὶ τώρα πιὰ γνωρίζω πολὺ καλὰ ποιὲς τρομακτικὲς ἀλλαγὲς ἔχουν συντελεστεῖ ἐκεῖ ! Ἀκριβῶς ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ. Καὶ ἐξηγῶ γιατὶ : ἐκκοσμίκευση , περισσότερες ἀνέσεις , τεχνολογικὲς ἐφαρμογὲς ἴδιες γιὰ τοὺς μοναχοὺς , ὅπως καὶ γιὰ τοὺς κοσμικοὺς , ἀσφαλτοστρωμένοι δρόμοι ἐκεῖ ποὺ ὑπῆρχαν μονοπάτια , ξενομανία , χῶρος περιηγήσεως καὶ ὄχι περισυλλογῆς , προσευχῆς καὶ προσκυνήσεως , ἕνα Ἅγιο Ὄρος μεταλλαγμένο , σὲ σχέση μὲ 20-30 χρόνια πρὶν ( πρωτοπῆγα στὰ 16 μου ) ….Γιὰ σχετικὸ θέμα διαβᾶστε τὶ ἔγραψε ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς , Σέρβος Ἅγιος καὶ θὰ δεῖτε πολλὲς ὁμοιότητες ….Καὶ βἐβαια τὸ λεχθὲν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου συμπερικλείει κάτι βαθυστόχαστο : » Αν διευκολύνεις τὴν διἀβαση θὰ δυσκολέψεις τὴν μετάβαση » – Ὁ νοῶν νοείτω !
  http://alopsis.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   αλωνουν την πνευματικοτητα,δεν εχω παει ακομα,το χω βαλει σκοπο απο καιρο,προσφατα πηγε ο γαμπρος μου στα καψοκαλυβια,τους επιασε τρικυμια και ο καπετανιος ηθελε να γυρισει,τον πηρε ο γεροντας τηλ και του λεει ,«προχωρα,η Παναγια σε φυλαει»,απ οτι μου εχουν πει οντως τα πραγματα εχουν αλλαξει σε πολλες μονες αλλα ακομα ειναι πολλοι που κρατανε,εχω φιλο μου 22 χρονια σε σκητη

   • Georgios Ioakeimidis

    Να πας.

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     φυσικα ηταν για σεπτεμβρη αλλα με τις ζημιες παμε παλι πισω,και ο κολλητος εχει χειρουργειο,δεν μ=πηραζει,θα ρθει η ωρα

     • Georgios Ioakeimidis

      Να πας να δεις τον Γεροντα παίσιο τον ΚΑΡΕΩΤΗ, μεγάλη σεβασμα μορφή.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      που ειναι?

     • Georgios Ioakeimidis

      Καριες, απέναντι από το πρωτατο

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ευχαριστω

 • conan
  • HaraldHadrada MERCYLESS

   καλημερα συνβαρβαρε!

   • conan

    καλημερα βαρβαρε

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     εχω την εντυπωση οτι πρεπει να γινουμε βαρβαροι ολοι και να τους ξεκλαρισουμε με τροπους ειδεχθεις,μια για παντα,ουτως ή αλλως εχουμε απωλεσει σε μεγαλο ποσοστο την επαφη μας με τα διδαγματα και τους τροπους των προγονων

     • conan

      βρισκομαστε στην καταντια τωρα βαρβαρε ,,αργησαμε..

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      το κακο ειναι οτι ειμαστε σκορπιοι και χωρις ηγεσια ,αλλιως φταναμε και λιγοι,αν επαιρνε φωτια θα ξυπναγανε κι αλλοι,η αρχη να γινει

     • Georgios Ioakeimidis

      Και πίνω μπύρες και πίνω μπυρες

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      καλημερα καρνταση!με τετοια ζεστη μονο νερο,εχω εγκλωβιστει σπιτι ,ξεμεινα απο οχημα συνεργειο και τα δυο, παει στραφι το καλοκαιρι

     • Georgios Ioakeimidis

      Όντως γκαντεμιά.

 • Μανιάτη Βηρσαβεέ

  Το Άγιο Όρος είναι το όρος της Παναγίας.Είναι το όρος των Ασκητών, των Αγωνιστών Μοναχών, των Αόρατων Ασκητών. Είναι όρος μάχης με το διάβολο. Όρος αγώνα, που μας διδάσκει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένας διαρκής αγώνας ενάντια στο διάβολο. Αυτοί που το πολεμάνε ή θέλουνε να το αλλοιώσουν δεν είναι τίποτε άλλο, παρά όργανα του διαβόλου. Την Εκκλησία την τιμάμε. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τη στάση ορισμένων Αρχιερέων, που πως να το κάνουμε έχουν δηλώσει υποταγή στο Πάπα και ο Πάπας δεν είναι κάποιος που μπορείς να αγνοείς και να προσποιείσαι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, όπως υπάρχει και ο διάβολος και τον πολεμάς, όπως πολεμάς το διάβολο. Όταν όμως πολεμάς τον Πάπα δεν σημαίνει ότι καταδικάζεις την Εκκλησία, διότι αυτό το λάθος έχει γίνει όσοι στρέφονται εναντίον του Πάπα θεωρούνται ότι στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και είναι λογικό, αφού στο Κολιμπάρι αναγνωρίστηκαν οι αιρέσεις ως Εκκλησίες. Εδώ και πολλά χρόνια το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι αρνείται να δει την αλήθεια. Αρνείται να δει τη παγκοσμιοποίηση και τα δεινά που εκπορεύονται από αυτήν. Αρνείται να δει ότι όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα οφείλονται σε αυτόν ακριβώς το λόγο στην παγκοσμιοποίηση και παγκοσμιοποίηση σημαίνει, παγκόσμια οικονομία, παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμια θρησκεία με ηγέτη τον αντίχριστο. Και αυτό γιατί παίρνει χρήματα κάποιοι παίρνουν χρήματα για να περνάνε τη σατανική κυριαρχία του αντίχριστου στην Ελλάδα και δεν μιλάνε. Και φέρανε τον Πάπα στα νησιά και τους ευλόγησε δήθεν και γίνονται σεισμοί συνέχεια. Δεν μπορούμε να ζούμε με τα ψέματα. Είναι σαν το σατανά που παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, δίνει υποσχέσεις και δυστυχώς όλοι τον πιστεύουν. Το πρόβλημα του Αγίου Όρους είναι η σχέση του με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και ειδικά με την παγκόσμια θρησκεία και τον αντίχριστο που θέλουν να φέρουν τα σκοτεινά κέντρα.

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   πουλημενοι στο χρημα και την ασωτια,ηθικη και υλικη

 • Ταξίαρχος

  ΑΞΙΟΣ !!!

  • Georgios Ioakeimidis

   Πια???

 • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

  τί ώρα πολεμάμε σήμερα;

  • Georgios Ioakeimidis

   7:30παρατεταρτο

   • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

    εντάξει.Φέρε καμμιά σουπιά εσύ,τίποτε ξιφία…ξέρεις! γιά πυρομαχικά )))

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     εχω δυο εικοσαλιτρους ασκους ροζε νεμεατικο,φτανουν?

     • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

      αν είμαστε πάνω από τρείς,σκούρα τά πράγματα (((

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      χαχαχαααααααααα!!!!!!!!!!!!!!δυνατη ομαδα!!!!

     • Georgios Ioakeimidis

      Κάτι γίνεται

    • Georgios Ioakeimidis

     Δεν θα το πιστέψεις ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΣΊΦΝΟ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΞΙΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΤΕΡΛΙΚΩΣΗΣ

     • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

      μελόπιττα έφαγες;

     • Georgios Ioakeimidis

      Όχι, έχω ΝΤΕΡΛΙΚΩΣΗ αβέρτα καπαροσαλατα

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ωραια η καπαρη την σκιζω

     • Georgios Ioakeimidis

      Καπαροσαλατα έχεις δοκιμάσει??

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      πως ειναι?

     • Georgios Ioakeimidis

      ΌΝΕΙΡΟ, 90%ΓΕΥΣΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ. αγόρασα 10κιλα για να φτιάχνω και να την τροω

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      θα ψαξω συνταγη εχω βαζο με καπαροκεφαλα

     • Georgios Ioakeimidis

      Άμα μπράβο, 20βαζακια πήρα

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      με ψωμι την φτιαχνουν ή πατατα?βρηκα καμποσες παραλαγες

     • Georgios Ioakeimidis

      Εδώ μου είπαν με λίγο μπαγιάτικο ψωμί, αλλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ με πατάτα, θα πάθεις πλακα

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      το βραδυ την φτιαχνω κιολας ,εχω και μια ρεγγα αυγωμενη…..αυριο αν δεν γραψω να ξερεις θαμαι με ταμπλα!!!!χαχαχαχαααααα!!!!!!!!!

     • Georgios Ioakeimidis

      Μπαγασα

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      τα πηρες σε καλη τιμη?εδω την μαζευουμε,αν θες στο μελλον το κανονιζω να σου στειλω,μονο μεταφορικα θα δωσεις το προϊον ειναι δωρο της φυσης

     • Georgios Ioakeimidis

      Καλά ρε τώρα το λες??? Και βέβαια θα χρειαστω

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      εχεις τηλεφωνα πριν ξεμεινεις παιρνεις και σε φτιαχνω

     • Georgios Ioakeimidis

      Εγινε

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      και τα κοτσανια ειναι ωραια και λιγοτερο αλμυρα,

     • Georgios Ioakeimidis

      Ναι.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      αισχοζζζζζζ!

     • Georgios Ioakeimidis

      Περίεργο οντως

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      μηπως για να πουλανε τα δικα τους ψαρια?

     • Georgios Ioakeimidis

      Μπωρει

 • Doctor

  Η παρακμη ,η σηψη και η αποσυνθεση της κοινωνιας δεν μπορουσε παρα να παρασυρει και τους λειτουργους της εκκλησιας

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   οι πειρασμοι χτυπουν τους αδυναμους,στο τελος μενει ο αφρος,ουκ εν τω πολλω το ευ

   • skeptomenosellin

    Ουδείς αναμάρτητος αδελφέ…
    Για αυτό ταπεινότητα και προσπάθεια…

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     εννοειται,δεν κριτικαρω εκ του ασφαλους ,ειμαι γκραν αμαρτωλος,αλλα περισσοτερο στο φαϊ και τα σεξουαλικα,δεν προσκυνω χρημα

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ειμαι και βρωμοστομος…..οταν νευριαζω βριζω ασχημα,προσπαθω να το κοψω

     • ΑΛΕΠΟΥ

      Και εγω..καλο ειναι ξεδινεις βγαζεις το αχτι σου οταν βριζεις..

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      νταξει μου φευγει και κανα καντηλι και δεν γουσταρω

     • ΑΛΕΠΟΥ

      Ειπα να στο πω αλλα θα με παρεξηγησουν οι υπολοιποι σχολιαστες χωνω και βλαστημια μαλκια το ξερω αλλα χωνω αμα θυμωσω πολυ ομως..

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ενταξει αν προσπαθεις κατι λεει,δεν ειμαστε τελειοι,προσπαθουμε,εγω πιστευω στον Θεο ,οχι γιαχβε και τετοια ,αλλα σεβομαι και αμα βρισω ζηταω συγχωρεση

     • ΑΛΕΠΟΥ

      Καλα κανεις..

     • Georgios Ioakeimidis

      Την δέχεσαι την παλαιά διαθήκη??

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      οχι

     • Georgios Ioakeimidis

      Πήγαινε στον γεροντα που σου είπα, θα σε κανει»ΜΑΓΚΑ»

     • Georgios Ioakeimidis

      Μην σκισεις κάνενα καλσόν.

     • ΑΛΕΠΟΥ

      Αμα το σκισω θα σου γραψω να μου στειλεις ενα δικο σου..

     • Georgios Ioakeimidis

      Σε τη χρόμα το προτιμάς λούγρα???

     • ΑΛΕΠΟΥ

      Σε πορτοκαλι να ταιριαζει με την γουνα μου..

     • Georgios Ioakeimidis

      Α χα χα χα δεν ψάρωσες, λύκο.

     • Mercury

      αχαχα, άστο έχασες σόου σήμερα

     • ΑΛΕΠΟΥ

      Τι σοου?

     • Georgios Ioakeimidis

      Εμένα η πρέζα μου η ταχύτητα από μικρό παιδί.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      εμενα η δεξιοτεχνια,δεν ειμαι της ταχυτητας αν και χορτασα απο δαυτην στην δουλεια,δουλευα δυο χρονια με υπεραυτοκινητα ο δευτερος απο δεξια προς τ αριστερα https://uploads.disquscdn.com/images/9736e3fca084a672d1acdd5cffd9e6b23c1c1ccfeedcada62351c334cb02ba45.jpg

     • Georgios Ioakeimidis

      Άρχοντας

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      το εργαλειο ηταν ερωτας,ο επομενος οδηγος το τρακαρε και το πεταξαν στην αμυγδαλεζα,ειναι να κλαις………

  • skeptomenosellin

   Όσο πιο μεγάλο το πρόβλημα, τόσο δυσκολότερο να αντισταθεί κάποιος Δόκτωρ…

 • IP

  Η Παναγια και ο Χριστος μας ξερουν, το αποτελεσμα!Εμεις ομως δεν ειμαστε θεοι!απλα προσπαθουμε να ακολουθησουμε το σωστο δρομο που Εκεινοι μας δειχνουν και προσπαθουμε να καταλαβουμε!Ειμαστε ευαλωτοι και οι επιτειδιοι θα μας βαλουν σε πειρασμο μεγαλο!Εδω και εκατονταδες χρονια ειχαμε καποια δεδομενα τα οποια δεν γνωριζουμε αν ΟΛΑ, 100% ειναι σωστα… αλλα το 85% ειναι!Εχω την Πιστη, κρινοντας εξ ιδιων τα αλλοτρια, πως πρεπει να μεινουμε πιστοι στα πατροπαραδοτα μηνυματα και να φυλαξουμε Θερμοπυλες,με καθε κοστος.Σε ολες τις αντιθεσεις υπαρχουν οι απο δωθε, οι απο κειθε και οι ενδιαμεσοι.Εγω ενδιαμεσος δεν μπορω να ειμαι.Πιστευω στην Ορθοδοξια και θα την υπερασπιστω,απο το μετεριζι μου.Οσο και αν ειναι ασχημο, το οτι χωριζομαστε σε ετσι και γιουβετσι,ειναι μοιραιο και δεν μπορουμε να το αποφυγουμε.Ολοι πρεπει να λαβουμε καποια θεση.

 • DiscussioneR

  Από τους σανελ πότε θα απαλλαγούμε?..

  • ΑΛΕΠΟΥ

   Οταν παρουμε τα τσεκουρια..

   • HaraldHadrada MERCYLESS

    αει γεια στο στομα σου!!!!!

  • Spyros Spyropoulos

   Το σαιτ δεν επιτρεπει να απαντησω καταλληλα Δασκαλε………………

 • Assurbanibal

  Μπουνίδια?

  • DiscussioneR

   Και σφαλιαρίδια

   • Assurbanibal

    Μπατσίδια κι έτσι?

 • BABIS

  Καλησπερα σας.

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   καλως τον φιλο

 • Assurbanibal

  Μελάλος τσαμπουκάς ο Αρχιπελαγίτης. Εύγε του!

  • Imperium Romanum 330 – 1453

   ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ. ΤΟΝ ΞΕΡΩ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ.

   • Assurbanibal

    Εκει που ειναι το Μπαρμπαρόσα?

 • Assurbanibal

  Θα πέσουνε μπουκέτα στο περιβόλι λέμε…

  • Spyros Spyropoulos

   Χρειαζονται……εχουν ξεφυγει αρκετοι…………

 • Mercury

  Ξ ύ λ ο ! ! !

 • Αντύπα

  «Η μεταμνημονιακή Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται σε ατζέντα «Ελλάς Ελλήνων χριστιανών» ούτε «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Δεν είμαστε λαός ορθόδοξος. Η θρησκευτική συνείδηση είναι για κάθε άνθρωπο κάτι ιδιαίτερο. Είμαστε ένα σύγχρονο κράτος και όχι «ταλιμπάν της Ορθοδοξίας»

  • Mercury

   ε, ναι, με εκπλήσσει που νομίζουν πως οι πρόσφατοι καυγάδες αποτελούν μέγα και μείζον θέμα…άντε να ασχοληθούν μερικές κυρίες με το χοντρό καλσόν και την τρίχα στην κρεατοελιά, δεν

  • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

   σύγχρονο δέν σημαινει άθεο
   ταλιμπάν σημαίνει ακρότης.Η Ορθοδοξία δέν είναι ακρότης,είναι μεσότης.

   • Αντύπα
    • HaraldHadrada MERCYLESS

     στο κλαρι μεγαλε ξερεις ποιοι βγαινουν,οι φουστηδες και οι ιεροδουλες

   • HaraldHadrada MERCYLESS

    φρονω ,η πιο μετριοπαθης θρησκεια

    • Mercury

     nopes… εμείς το κάναμε έτσι, για πήγαινε «πισω» να δεις σε κάτι Μεσαίωνες, σε κάτι δυσκοίλιους προτεστάντες, κου λου που…

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ναι και επι βυζαντιου χαλια ητανε

     • Mercury

      Χάλια εντός, ναι…απλώς δεν ήταν επεκτατικοί μιλιταριστές όπως είναι οι ισλαμοτέτχιοι ας πούμε

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      οχι,αυτα τα εκαναν οι αλλοι με τις σταυροφοριες

     • Mercury

      A να μπράβο, γιαυτό είπα » έτσι το κάναμε»…φέραμε την «θρησκεία» στα μέτρα μας aka την παλιά «εθνική» λατρεία

   • Αντύπα

    4 προτάσεις και όλα οσα είπε είναι ψέματα (μόνο αυτό για τη θρησκ, συνείδηση στέκει)! Γνήσιος πολιτικάντης και κομμουνιστής.

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   ταδε εφη Βουστης,ο αλητηριος,ε ρε και τον πετυχω νυχτα πουθενα……….

   • Spyros Spyropoulos

    Τον «φυλανε» καμμια 50ρια………….

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     αμα το παρω αποφαση,τους εχω,υπαρχουν και διοπτρες

     • Spyros Spyropoulos

      Μπραβο Γιγαντα!!!

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ας ερθει η ωρα και θα δεις ,ουτως ή αλλως το μονο χρεος ειναι προς το Εθνος και τα παιδια μας

 • HaraldHadrada MERCYLESS

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/islamopoihsh-oi-surizaioi-diwktes-ths-orthodojias-katargoun-kai-ton-ekklhsi
  το κορανι το βασταει ,το ευαγγελιο γιατι το κυνηγαει?

 • HaraldHadrada MERCYLESS

  Σαν σημερα η επανασταση εχασε τον σταυραητο της,τον Μεγα Μαρκο Μποτσαρη!!!!!!!!!!!!ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!!!!!!!!!!!

 • Captain Wanted

  Kαλησπέρα Μάγκες..

  • Mercury

   Καλησπέρα αλλά θα αλλάξω ρεπερτόριο

   • Captain Wanted

    Οτι θέλεις…Οτι γουστάρεις..

    • Mercury

     Παλιές καλές σαχλές αμερικανιές, το καλύτερό μου

 • Mercury

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   πρωτη φορα τους ακουω,γκαραζακι καπως

 • HaraldHadrada MERCYLESS

  Του Μάρκου Μπότσαρη

  Θρήνος μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι
  Το Μάρκο παν στην εκκλησιά, το Μάρκο παν στο τάφο.
  Ξήντα παπάδες παν, μπροστά και δέκα δεσποτάδες
  κι από μεριά Σουλιώτισσες τονε μοιρολογάνε.

  Κι ο γερο-Νότης κάθονταν στου Μάρκου το κεφάλι
  Κι όλο του Μάρκου να ‘λεγε κι όλο του Μάρκου λέει:
  «Για σήκω απάνω Μάρκο μου, και μη βαριοκοιμάσαι.»

  …. Βάλτος επροσκύνησε κι όλο το Ξηρομέρι.
  Το Μεσολόγγι απόμεινε, δε θέλ’ να προσκυνήσει.
  Στεργιάς το δέρνει ο Κιουταχής κι ο Αράπης του πελάγου

  Κι ο Μάρκος αποκρίθηκε, μ’ όσο κι αν ημπορούσε
  «Δεν μπορώ ο μαύρος να σταθώ, να σηκωθώ, να κάτσω
  γιατί έχω βόλι στην καρδιά, στο πρόσωπο σκοτάδι.»

 • Captain Wanted
  • Captain Wanted

   Κοιτάξτε Φάτσες ..
   ΚΛΑΙΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
   https://uploads.disquscdn.com/images/bbdf4049eb10ac0d6a07b766285b50e8b9f454da6d4cb8fb300f44fb9a0fae74.gif

   • HaraldHadrada MERCYLESS

    ανεκδιηγητοι ,νεοπλουτοι βλαχομπινεδες καρακιτσαραιοι

    • Captain Wanted

     Χωριάτες με όλη την σημασία της λέξης.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ναι,αυτη η κακογουστη χωριατια των νεοπλουτων ,τσαρουχια με γκαντ,η τυπισσα νομιζει οτιο ειναι γυναικα του πλανηταρχη και ντυνεται σαν τραγουδιαρα σκυλλαδικου της εθνικης οδου

     • Captain Wanted

      Οταν δεν λειτουργεί το μυαλό..Αυτό συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      μια σεμνοτητα δεν θα πειραζε ,αλλα αυτοι προκαλουν με την χλιδη τους,να μην σου πω τις μιζες που επαιρνε ο «κυριος» οταν εκανε πραγματογνωμοσυνες τροχαιων,απο 2000 η ταριφα και πανω

     • Captain Wanted

      Αδερφέ..
      Το γνωρίζεις εσυ καλύτερα κιόλας..
      Οτι με Τον Σταυρό στο στήθος δεν φτιάχνεις τίποτα υλικό..

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ετσι,ειμαι περηφανος που ειμαι φτωχος και δεν καταδεχτηκα ουτε καφε,ο σχωρεμενος ο πατερας μου (χωροφυλακας),μου εδωσε ευχη και καταρα να μην αγγιξω λεφτα αδουλευτα και να μην δεχτω δωρα

     • Captain Wanted

      Την καλύτερη ευχή σου έδωσε..
      Να έχεις τα χέρια σου καθαρά..
      Να έχεις το ονομά σου καθαρό..
      Να κοιτάς το πρόσωπο σου στον καθρέφτη & να μην έχει σκίες..

      Υπάρχει καλύτερο ;;
      Δεν Υπάρχει.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      σωστα ,οτι καλυτερο να κοιμασαι με ησυχη συνειδηση,ξερεις πως αισθανομαι οταν ,φιλοι πολιτες,μου λενε για αλλους που εχουν κανει περιουσιες στην πλατη αλλων ή με σκαιους τροπους,αισθανομαι αηδια και στεναχωρια που μας ξευτιλιζουν ,η στολη για μας ειναι ιερη,φερει το εθνοσημο μας

     • Captain Wanted

      Έτσι Αδερφέ Μου.
      Οταν δίνεις τον Όρκο σου ,τον Λόγο σου..
      Να τον τηρείς με το παραπάνω..

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΕ, Ω ΙΕΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΠΑΤΡΙΣ, ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τους πολυχρονίους βασάνους Σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά Σου ο οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήση επάνω εις τη κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη μολύνω την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου.

   • Assurbanibal

    Άντρας είναι η ξανθιά?

    • Captain Wanted

     Σύμφωνα με τους αριστερούς μας..
     Ουδέτερο …..

  • Mercury

   ώπα ,χθες έπρεπε να το ανεβάσεις που ήταν η παγκόΖμια ημέρα οργασμού…

   • Spyros Spyropoulos

    Πολλα ξερεις εσυ……χαχαχαχα

    • Captain Wanted

     Οντως Φίλε Μου Σπύρο..
     Μέσα στα κόλπα όλα είναι..

   • HaraldHadrada MERCYLESS

    θα την ξαναβαλουμε την παγκοσμια ημερα ανοργασμικων

    • Mercury

     αχαχαχαχα

   • να ειδοποιεις σε κατι τετοια !!! εσχοζ

    • Mercury

     έκανα και post χθες , ευτυχώς που έλειπες, θα σε χάναμε..

     • θσε σε βαλω στην λιστα σοβαρης επιτήρησης.
      δεν θα γινουμε αμερικαν μπαρ εδω.

  • HaraldHadrada MERCYLESS

   οι 404 ηλθιοι που τους αρεσει να περασουν για εγκεφαλογραφημα,πρεπει να τους αφαιρεσουν το δικαιωμα ψηφου

   • Captain Wanted

    Όντως..
    Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο..

    • HaraldHadrada MERCYLESS

     θα βαλει για δημαρχος το αμερικανοδουλο

     • Captain Wanted

      Για Αθηνών μάλιστα..Πήραν τα μυαλά τους αέρα.

     • HaraldHadrada MERCYLESS

      εχει στηριξη απο αμερικη και νδ,εδω βγαλανε το αλλο λαμογιο

     • Captain Wanted

      Ναι σωστά.

  • Δημητρης Πριοβολος.

   Ποια ειναι τα παλληκαρια;;

 • Captain Wanted

  Τους περίμενε να βγουν από το στρατώνα αφού ολοκλήρωσαν την υπηρεσία τους
  Παρίσι: Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό που πάτησε έξι στρατιώτες

  Όλη η γαλλική αστυνομία αναζητά τον άνδρα πίσω από το τιμόνι της μαύρης BMW – Θα χρησιμοποιηθεί κάθε μέσο για την εξουδετέρωσή του

  Ώρες αγωνίας ζει για άλλη μια φορά το Παρίσι μετά την επίθεση ενός άνδρα σε βάρος στρατιωτών έξω από στρατώνα στο προάστιο Λεβαλουά-Περέ καθώς όσο παραμένει άγνωστη η ταυτότητά του τόσο φουντώνουν τα σενάρια για νέα τρομοκρατική επίθεση.

  Ήδη οι ειδικές δυνάμεις της γαλλικής αστυνομίας οργώνουν τους δρόμους της «πόλης του Φωτός» αναζητώντας τον οδηγό της μαύρης BMW που λίγο μετά τις 8:15 το πρωί της Τετάρτης (ώρα Γαλλίας) πάτησε γκάζι και πάτησε τους έξι στρατιώτες που εκείνη την ώρα έβγαιναν από τους χώρους του στρατώνα έχοντας ολοκληρώσει τη βραδινή υπηρεσία τους με αποτέλεσμα τρεις να τραυματιστούν ελαφρά και τρεις σοβαρότερα.

  Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις γαλλικές αρχές είναι το γεγονός ότι όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα προκειμένου να εξουδετερωθεί ο δράστης».

  Αν και επίσημα η επίθεση αυτή δεν έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική, εντούτοις την έρευνα έχει αναλάβει η ειδική αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ήδη εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη.
  http://www.protothema.gr/world/article/704085/parisi-anthropokunigito-gia-ton-agnosto-pou-patise-gazi-kai-patise-exi-stratiotes/

 • Εὐάγγελος Χ.Ο.

  »Πολλὲς φορὲς νομίζουν μερικοὶ αὐθάδεις ὅτι δὲν ἔχουν κανένα θάρρος στὸν ἑαυτό τους
  καὶ ὅτι ὅλη τους τὴν ἐλπίδα καὶ πεποίθησι, τὴν ἔχουν στὸν Θεό·
  ὅμως δὲν εἶναι ἔτσι· καὶ γι᾿ αὐτὸ βεβαιώνονται ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἔρχεται σὲ αὐτοὺς
  ἀπὸ τὸν ξεπεσμό τους, ὅταν συμβῇ.
  Γιατὶ ἂν ἴσως αὐτοὶ λυποῦνται στὸν ξεπεσμό τους καί, κατὰ κάποιο τρόπο,
  ἀπελπίζονται καὶ νομίζουν ὅτι μποροῦν στὸ ἑξῆς νὰ κάνουν καλό, αὐτὸ εἶναι σίγουρο σημεῖο,
  ὅτι καὶ πρὸ τοῦ ξεπεσμοῦ τους πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ ὄχι στὸν Θεό.
  Καὶ ἐὰν ἡ λύπη καὶ ἡ ἀπελπισία τους εἶναι μεγάλη, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι καὶ πολὺ πίστευαν στὸν ἑαυτό τους καὶ λίγο στὸ Θεό, γιατὶ ὅποιος δὲν ἐμπιστεύεται πολὺ στὸν ἑαυτό του καὶ ἐλπίζει στὸ Θεό, ὅταν ξεπέσει, δὲν ἀπορεῖ τόσο πολύ, οὔτε λυπᾶται ὑπερβολικά, ἐφόσον γνωρίζει,
  ὅτι αὐτὸ τοῦ συμβαίνει γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ γιὰ τὴν λίγη ἐλπίδα
  ποὺ ἔχει στὸν Θεὸ μάλιστα τότε ἀπιστεῖ περισσότερο στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ περισσότερη ταπείνωσι ἐλπίζει στὸ Θεὸ καὶ μισώντας περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον τὰ ἄτακτα πάθη,
  ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ξεπεσμοῦ του, μὲ ἕνα μεγάλο πόνο ἥσυχο καὶ εἰρηνικό,
  γιὰ τὴ λύπη τοῦ Θεοῦ, ἀποκτᾷ βέβαια τὴν ἀπιστία στὸν ἑαυτό του, καταδιώκει ὅμως
  τοὺς ἐχθρούς του μέχρι θανάτου μὲ μεγαλύτερη γενναιότητα καὶ ἀποφασιστικότητα…
  Αὐτὰ ποὺ εἶπα, ἐπιθυμῶ νὰ τὰ σκεφθοῦν μερικοί, ποὺ νομίζουν πὼς εἶναι ἐνάρετοι καὶ πνευματικοί, οἱ ὁποῖοι, ὅταν πέσουν σὲ κανένα ἐλάττωμα, δὲν μποροῦν, οὔτε θέλουν νὰ εἰρηνεύσουν καὶ μερικὲς φορὲς θέλοντας νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν πολλὴ λύπη καὶ τὴν ἐνόχλησι, ποὺ τοὺς συμβαίνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ τους, τρέχουν ἀμέσως γι᾿ αὐτὸ καὶ μόνο στὸν πνευματικὸ πατέρα,
  στὸν ὁποῖον ἔπρεπε κυρίως νὰ πηγαίνουν γιὰ νὰ ξεπλυθοῦν ἀπὸ τὴν μόλυνσι τῆς ἁμαρτίας
  καὶ νὰ λάβουν δύναμι κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ τους,
  μὲ τὸ ἁγιώτατο μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως.»

  Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης – Ἀόρατος Πόλεμος

  †«Ἡ Ῥωμανία Νικᾶ»

  • Ευχαριστουμε για τον Παπικο εμετο του Ιησουιτου Ιγνατιου Λουολα που ο Νικοδημας Αγιορειτης ειχε την ευγενη καλωσυνη να μεταφρασει απο τα Ιταλικα ! Δεν χρειαζοματε κι
   αλλη Παπικη Σοφια! Αυτα διαβασε κι ο Βοθρολομαιος κι εγινε Παπικος ως το κοκκαλο και συγκαλει και σατανικες Συνοδους !!!!!!. Στην Ορθοδοξια κανενας Πατερας της Εκκλησιας δεν εδιδαξε ποτέ μεχρι τον 14ο αιωνα οτι υπαρχει δηθεν ειδικη τελετη (η εξομολογηση ) που σου συγχωρει ολα τα αμαρτηματα, τελετη αγνωστη και ακολουθια αγνωστη σε ολους τους Πατερας που μεταφραστηκε απο τα Παπικα Βιβλια στα Σλαβονικα το 1700 κατοπιν αιτησεως του Τσαρου Πετρου του Μεγαλου…. ουτε βεβαια δεχεται αλλη αφεση αμαρτιων επι της γης η Αγια Ορθοδοξος Εκκλησια πλην εκεινης του Αγιου Βαπτισματος ουτε μπερδευουν οι Ορθοδοξοι το Υψιστο Χαρισμα της Αποστολικης Δεσμευσης και Λυσης αμαρτιων (το οποιον μονον Αναμαρτητοι ανθρωποι λαμβσνουν απ ευθειας απο τον Χριστο) με τις σατανικες απατες και αγυρτειες των βδελυρων εκεινων ανθρωπων που εχουν δηθεν γινει ….»πνευματικοι» τουτεστιν εχουν κυριολεκτικα δαιμονισθη απο το χερι φρικαλεων μητροπολιτων που τους εδωσαν οφφικιο !!!!!…..απαγε της βλασφημιας – Αλλα καλα κανεις και τα ξερνας ολα αυτα τα αισχη του διαβολου και των «αγιων» οργανων του – Αγιορειτων και μη – για να ανοιγουν τα ματακια τους οι αφελεις και να βλεπουν ποσο κυριευσε ο διαβολος σημερα την παλαι ποτέ ορθοδοξη εκκλησια …..

 • HaraldHadrada MERCYLESS
 • Papas Papopoylos

  Σεβαστέ μας πάτερ Γρηγόριε ο λόγος σου Ορθόδοξος και μεστός νοημάτων. Δεν θα αφήσει πάτερ μου την εκκλησία ο Χριστός ό,τι και αν γίνει.

 • lonewolf47

  Το προφητικά μηνύματα από την Αριζόνα το λέει ειρωνικά

  • Θοδωρής

   Ειλικρινά δεν ξέρω τι θέλει να πει με αυτό που λέει για την Αριζόνα, υπονοώντας τον γέροντα Εφραίμ. Αν εσύ έχεις καταλάβει μπορείς να μου εξηγήσεις?

   • lonewolf47

    Ε, όπως ειρωνεύεται τον Άγιο Παΐσιο που εγραψε και ο georgekaps, ειρωνεύεται και τον γέροντα Εφραίμ και όποιους τον ακούνε

    • Θοδωρής

     Δεν μπορώ να πιστέψω, ότι αγιορείτης γέροντας, πνευματικός καθοδηγητής εκατοντάδων ψυχών, ειρωνεύεται σύγχρονους Αγίους!!! Αυτό, αδυνατώ να το πιστέψω!!!

 • georgekaps

  Δε μου αρέσει που αναφέρεται απαξιωτικά στον Άγιο Παϊσιο.Ειρωνεύεται το γιλέκο, απ’ ότι κατάλαβα, του γέροντα, και το κάστανό του.Τι αμφισβητεί, την αγιότητα τους γέροντα ή τη Θεία Χάρη που έχουν τα αντικείμενά του;Γενικά πάντως, πολύ περίεργο γραπτό.Περίεργο νοηματικά και ασύνδετο.Τουλάχιστο, στο φτωχό μου μυαλό.

  • lonewolf47

   Μία χαρά άρθρο για πολιτική εφημερίδα, lifestyle περιοδικό, αλλά όχι για ηγούμενο Αγιορείτη! ( λέει και το όρος βουνό!) Και ο τίτλος;; τα μπουνιδια;; συγγνώμη είναι σίγουρα αυθεντικό το κείμενο; γιατί αν είναι, χαθήκαμε!

 • Φίλιππος

  Χριστέ μου, σώσε μας από τους περίτεχνους στον λόγο οι οποίοι είναι άτεχνοι στην καρδιά γιατί ,δυστυχώς, δεν Σε έχουν μέσα τους.

 • κανενας κανενοπουλος

  Ο Γέροντας τα λέει τσεκουράτα γιατί πάντα έτσι τα έλεγε.Όσοι θέλουν, και είναι διατεθειμένοι να τσαλακωθεί η εικόνα τους, ας πάνε στο Δοχειάρι να του μιλήσουν απο κοντά.Δεν κοροϊδεύει κανένα, απλά θέλει οι μοναχοί αλλά και οι κληρικοί, να έχουν ασκητικό πνεύμα και ο καθένας μας να ζεί το αιώνιο ΠΑΡΟΝ εν μετανοία.Το μέλλον είναι του Θεού, και μόνο η μετάνοια μπορεί να αλλάξει τις προφειτίες και την βούληση του Κυρίου.
  Χρόνια πολλά, ευλογημένα και του χρόνου μας.
  Καλό παράδεισο σε όλους.