Γέροντας Γρηγόριος Καθηγούμενος Ι.Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους: Να πείτε στον Πατριάρχη ότι… – «Ας σταματήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία να παιανίζει αυτό το πικρό τραγούδι του Οικουμενισμού»

Δημοσίευση: 11 Ιουλίου 2017, 4:47 μμ

Τὸ κάστρο τῆς Φραγκιᾶς

Ὅταν διερχώμαστε τὴν ἱστορία, βρίσκουμε ἑκατοντάδες κάστρα: τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Ἑβραίων, τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τῶν Βυζαντινῶν… Ὅλα αὐτὰ ἔμειναν μόνον στὴν ἱστορία, μόνον ἀπὸ περιγραφὲς τὰ γνωρίζουμε ἢ ἀπὸ ἐλάχιστα λείψανα ποὺ ἔχουν ἀπομείνει ἀπὸ αὐτὰ τὰ μνημεῖα. Πὲς οἱ ἐχθροί, πὲς οἱ ἀπολίτιστοι καὶ βάρβαροι κατακτητές, τὰ ρήμαξαν, τὰ κατέστρεψαν, δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἀκροπόλεις, ἀλλὰ μόνον τόποι νὰ τοὺς περιδιαβαίνουν οἱ τουριστάδες. Τὸ κάστρο ὅμως τῆς Φραγκιᾶς, ποὺ λέγεται Βατικανό, προστατευόμενο πάντοτε ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, ἔμεινε ἄσειστο καὶ ἐμεῖς, ἡ χιλιοματωμένη ρωμιοσύνη, ἐνῶ πραγματικὰ σουβλιστήκαμε ἀπὸ τὴν παπικὴ ρομφαία, σὰν τάχατες νὰ εἴμαστε οἱ καλοὶ χριστιανοί, οἱ ἀμνησίκακοι, τὰ ξεχνᾶμε ὅλα, ἐπισκεπτόμαστε τοὺς αἰώνιους ἐχθρούς μας καὶ ἀνοίγουμε κουβέντες γιὰ ἕνωση. Ὁ Θεός, μετὰ τὴν πτώση τοῦ διαβόλου, δὲν ἔκανε κανένα διάλογο μαζί του γιὰ τὴν ἐπαναφορά του. Κι ἐμεῖς σήμερα πᾶμε νὰ γίνουμε ἀνώτεροι ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ συνάπτουμε διαλόγους, ποὺ χαρακτηρίζονται «θεολογικοί».

Στὴν ἀρχή, σχεδὸν ὅλοι εἴχαμε παρασυρθῆ. Λησμονήσαμε τὰ συγγράματα ποὺ κυκλοφόρησε ἡ Δύση μετὰ τὸ σχίσμα, «ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς βλακεῖες». Κι ἀφοῦ, κατὰ κάποιον τρόπο ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς «βλακεῖες», ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς παραδόσεις, ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, μετρῆστε μόνοι σας πόσες ἑκατοντάδες βλακεῖες ἔκανε ἡ Ρώμη μὲ τὰ συγχωροχάρτια, μὲ τὸ καθαρτήριο πῦρ, μὲ τὴν ἱερὰ ἐξέταση, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς Παναγίας, καὶ τόσα ἄλλα φρικτὰ καὶ φοβερά, ποὺ δὲν ἔχουμε τὸν χρόνο νὰ τὰ μνημονεύσουμε. Ξεχάσαμε τὶς καταραμένες σταυροφορίες. Ξεχάσαμε ὅτι οἱ Φράγκοι, ὅταν μπῆκαν στὴν Ἁγια-Σοφιά, ὅπως λέγει ὁ ἱστορικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐπάνω στὴν ἁγία Τράπεζα ἀσέλγησαν καὶ ἐβίασαν τὶς Ρωμιοποῦλες, ἐνῶ ὁ Μωάμεθ ὁ κατακτητής, εἰσερχόμενος στὴν Ἁγία Σοφία, ἀνέβηκε πάνω στὴν ἁγία Τράπεζα καὶ προσευχήθηκε στὸν θεό του, ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ καταπλακώση τὴν ρωμιοσύνη.

Ὑπῆρξε μεγάλη συσκότιση ἀπὸ αὐτὴν τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση, ἕως ὅτου τὸ ἁγιασμένο στόμα τοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς ἦρθε καὶ εἶπε: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ παναίρεσις ὅλων τῶν αἰώνων». Ἀναρτοῦσαν εἰκόνες, στὴν μέση ὁ Χριστὸς καὶ δεξιὰ κι ἀριστερὰ ὁ πάπας κι ὁ Ἀθηναγόρας νὰ τοὺς εὐλογῆ ὁ Θεός! Ὅταν πήγαινα νὰ προσκυνήσω τὶς ἅγιες εἰκόνες, βλέποντας κι αὐτὴν τὴν εἰκόνα, δὲν μοῦ πῆγε ποτὲ νὰ τὴν προσκυνήσω.


Ἂν ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης μᾶς ἔλεγε τὶ καρπώθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ αὐτὸν τὸν «θεολογικὸ» διάλογο ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, θὰ λέγαμε κάτι ἔγινε. Τώρα ἀναφωνοῦμε: «Τίποτα δὲν βγῆκε ποτὲ ἀπὸ τὸν θεολογικὸ αὐτὸν διάλογο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Ὁ ποντίφικας τοῦ Βατικανοῦ οὔτε μιὰ πατησιὰ δὲν ὑποχώρησε ἀπὸ τὴν φρικώδη θεολογία του. Γιατί λοιπὸν ἀγκαλιὲς καὶ ἀσπασμοὺς ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους μὲ τὸν ἀληθινὰ μεταμορφωμένο διάβολο τῆς Δύσης; Εἶπε ποτὲ ἔστω κι ἕνα ἐλάχιστο «σφάλλαμε ποὺ ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία»;

Ἐκεῖνα τὰ χρόνια ἕνας καρδινάλιος κακόφημος ἀπὸ τὴν Δύση κι ἕνας ἐπίσκοπος ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ ἔσερναν τὸν χορό. Ὁ μακαριστὸς Ρόδου Σπυρίδων εἶπε γι᾽ αὐτούς: «Κοιτάξετε βρέ, ποὺ δύο θηλυδρίες θὰ ἑνώσουνε τὴν Δύση μὲ τὴν Ἀνατολή!».

Ὄχι, δὲν τό ᾽χουμε χαμένο, οὔτε τοὺς ζηλωτὲς παριστάνουμε. Ἀλλὰ αὐτὸν τὸν θεολογικὸ διάλογο ἤδη μέσα μας τὸν ἔχουμε ἀπορρίψει ὡς ὀρθόδοξοι καὶ Ρωμιοί. Δὲν θέλουμε τέτοια ἕνωση οὔτε εὐχόμαστε γιὰ τέτοια ἕνωση. Ἐδῶ ποὺ εἴμαστε, ἐδῶ θὰ μείνουμε. Δὲν θέλουμε στὰ δίπτυχά μας τὸν μέγα καταστροφέα μας. Δυὸ ὑπῆρξαν οἱ πολέμιοι τῆς ρωμιοσύνης: ὁ παπισμὸς καὶ ὁ μουσουλμανισμός. Αὐτὰ ὄχι ἀπλῶς τά ᾽χουμε σημαία, ἀλλὰ στὴν καρδιά μας πυρωμένα καρφιά, γι᾽ αὐτὸ δὲν θέλουμε στὸν τόπο μας οὔτε παπιστὲς οὔτε ἰσλαμιστές. Ἰσλαμικὲς σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης! Πράγματι, αὐτὴ ἡ Σχολὴ ἔχει εἰσέλθει στὸν οἰκουμενισμὸ ἀπὸ πολλὰ χρόνια καὶ κολλάει μπρίκια κολοβά. Πῶς μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πτώση νὰ μὴ δεχθῆ καὶ ἰσλαμικὲς σπουδὲς μέσα στοὺς κόλπους της; Καὶ αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση ἔχουν νὰ μᾶς δείξουν κάτι ἀπὸ τὴν ζωή τους ποὺ νὰ εἶναι προσαρμοσμένο στὴν ὀρθόδοξη παράδοση; Καὶ τί κακὸ εἶναι αὐτό, νὰ γίνωνται οἱ συνεδριάσεις αὐτὲς ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει σχεδὸν κανένας ὀρθόδοξος; Τί μιζέρια κι αὐτή, νὰ μιλᾶμε περὶ Ὀρθοδοξίας σὲ ξένα χώματα, σὲ ξένους τόπους καὶ σὲ ξένα δώματα. Ὁ τόπος μας εἶναι ἁγιασμένος καὶ μαρτυρικὸς καὶ δὲν χρειάζεται ἐπεμβάσεις ἀπὸ τοὺς κοσμοκράτορες αὐτοῦ τοῦ αἰῶνα.

Παρακαλῶ πολὺ τὴν ἁγία μου Ἐκκλησία -νὰ μοῦ ἐπιτρέψη ἐμένα τὸν ἄσημο καὶ μικρό- ἂς μείνη ὁ οἰκουμενισμὸς μιὰ σκιὰ στὴν ἱστορία μας κι ἂς σταματήση ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ παιανίζη αὐτὸ τὸ πικρὸ τραγούδι τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ξεχᾶστε το γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε νὰ τὸ ψιθυρίζετε. Κουραστήκαμε νὰ ἀκοῦμε τὴν φράση «οἰκουμενικὴ κίνηση». Ἂς τὴν ἀφήσουμε στὸν Θεό, γιατὶ αὐτὸς εἶναι τὸ μεγάλο κουμάντο στὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Ξεθολῶστε ἐπιτέλους τὰ νερὰ καὶ καθαρίστε τὴν ἀτμόσφαιρα, γιὰ νὰ δοῦμε τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας καὶ τὸν ἔναστρο οὐρανό, καὶ μὴ μᾶς ρίχνετε στὴν πραγματικὰ ἄβυσσο τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Κουραστήκαμε. Δὲν ἔχουμε μάτια νὰ δοῦμε τὴν Δύση. Ἐμεῖς τὴν Ἀνατολὴ κοιτάζουμε καὶ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία φωλιάζουμε. «Δὲν θέλουμε τὶς πτέρυγές σου, ποντίφικα τῆς Ρώμης. Κράτησέ τες γιὰ τὴν ρημαγμένη Εὐρώπη. Ἔχουμε πτέρυγες νὰ μᾶς σκεπάσουν, εἶναι οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος ἅγιοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι.»

Ἕνας φοιτητὴς πῆγε στὸ Βατικανὸ γιὰ σπουδές, Κάθε πρωὶ σὲ παράταξη οἱ φοιτητὲς ἀσπάζονταν τὸ δακτυλίδι τοῦ πάπα. Ἀλήθεια, πόσο μεγάλα εἶναι αὐτὰ τὰ παραμύθια τῆς Ρώμης! Αὐτὸς ὁ φοιτητὴς δὲν ἀσπαζόταν τὸ δακτυλίδι τοῦ πάπα. Τὸν προσκάλεσε στὸ γραφεῖο του καὶ τοῦ λέγει: «Νομίζεις ὅτι τὰ πέντε ἑκατομμύρια ὀρθοδόξων θὰ ἀλλάξουνε τὸν κόσμο;» καὶ τὸν ἐκδίωξε ἀπὸ τὴν Σχολή. Αὐτὸς εἶναι καὶ αὐτὸς θὰ μείνη ὁ ποντίφικας τοῦ Βατικανοῦ.

Ὁ μακαριστὸς καθηγητής μας Καρμίρης εἶπε ἀπὸ τὴν ἕδρα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς: «Νὰ πῆτε στὸν πατριάρχη ὅτι ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν δὲν εἶναι ἀγκαλιὲς καὶ ἀσπασμοί.Εἶναι πίστις καὶ ἀλήθεια. Ὅποιος τὴν ἀρνηθῆ διακυβεύει τὴν σωτηρία του».

Ἀνεξάντλητο τὸ πηγάδι τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ὅποτε καὶ νὰ ρίξης κάδο, βοῦρκο θὰ ἀνασύρης.

Μένουμε στὴν Ἐκκλησία μας. Ἀπὸ τὸ δεύτερο αὐτὸ παράθυρο φωνάζουμε καὶ βοῶμεν: «Ρῦσαι ἡμᾶς, Κύριε, ἀπὸ τῶν παπικῶν καὶ οἰκουμενιστικῶν παγίδων».

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

 • Hellenizer

  ΛΟΚ

 • Spyros Spyropoulos

  Μακρια απο τον οικουμενισμο…..ειναι παναιρεση!

  • Rogue Trooper

   Συναγωγή του Μαμωνά!

 • conan

  Να πείτε στον Πατριάρχη ότι…????βρειτε την συνεχεια..

  • Hellenizer

   Ὁ μακαριστὸς καθηγητής μας Καρμίρης εἶπε ἀπὸ τὴν ἕδρα τῆς
   Θεολογικῆς Σχολῆς: «Νὰ πῆτε στὸν πατριάρχη ὅτι ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν
   δὲν εἶναι ἀγκαλιὲς καὶ ἀσπασμοί.Εἶναι πίστις καὶ ἀλήθεια. Ὅποιος τὴν
   ἀρνηθῆ διακυβεύει τὴν σωτηρία του».

   • Spyros Spyropoulos

    Ειχες καθηγητη τον πατερα η τον υιο Καρμιρη?

   • O καταραμενος και δαιμονισμενος Καρμιρης εγραψε μεσα στο εργο του «Τα Δογματικα και συμβολικα Μνημεια της Ορθοδοξου Εκκλησιας» οτι οι Οικουμενικες συνοδοι του 14ου αιωνος που ασχοληθηκαν με το ζητημα του ακτιστου Φωτος και αναθεματισαν τον Βαρλααμ και τον Ακινδυνο εξεφραζαν «ιδιωτικη αποψη και γνωμη μερικων φανατικων και οι αποφασεις τους ΔΕΝ ειναι δεσμευτικες ουτε υποχρεωτικες για την Ορθοδοξη Εκκλησια!! !!!!!!!!!! Το σατανικο αυτο κειμενο του Καρμιρη το ανεγνωσε δυνατα ο διαβοητος Περγαμω -τον στην Αθλια και Μεγαλη Συναξη της Κρητης εις απαντηση σε οσους εζητησαν να αναγνωριση αυτη η Αθλια Συναξη τον Αγιο Γρηγοριο Παλαμα και τις συνοδους του 14ου ως εκφραστικες της Ορθοδοξιας. Ο δαιμονισμενος Καρμιρης μετεφρασε και τον Θωμα Ακινατη στην νεα ελληνικη και ελεγε στους φοιτητες του να μη παραλειπουν να διαβαζουν τον Αγιον Αυτον Πατερα της Εκκλησιας καθημερινα προς σωτηριαν της ψυχης τους, οπως επραττε και ο ιδιος !!!!!

 • Hellenizer

  Κανείς δεν ξέχασε, τίποτα δεν ξεχνιέται.
  Ορθοδοξία ή θάνατος.

  • Spyros Spyropoulos

   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ειναι το συνθημα της Ιερας Μονης Εσφιγμενου!

   • Rogue Trooper

    ….και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας!

   • Hellenizer

    Το σύνθημα κάθε Χ.Ο. πρέπει να είναι.

 • Hellenizer

  Ζέρβα από τον τάφο έβγα και δες
  θ’αναστηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ
  για τη σημαία και το σταυρό
  αν χρειαστεί και στο βουνό
  εμείς δεν ξέρουμε ζυγό
  για τη σημαία και το σταυρό
  αν χρειαστεί και στο βουνό
  εμείς δεν ξέρουμε ζυγό

  Μύρισε θυμάρι και βασιλικό
  λάμπει το φεγγάρι μες τον ουρανό
  της κληρονομιάς εμείς συνεχιστές
  στην κορυφή και πάλι, πάλι νικητές

  Από το μνήμα έβγα, Ψαρρέ
  ξύπνα αδικοχαμένε αητέ
  δες τη γαλάζια τη γενιά
  που’γινε ασπίδα και φωτιά
  κόντρα στο δόλο και τη βιά
  δες τη γαλάζια τη γενιά
  που’γινε ασπίδα και φωτιά
  κόντρα στο δόλο και τη βιά

  Μύρισε θυμάρι και βασιλικό
  λάμπει το φεγγάρι μες τον ουρανό
  της κληρονομιάς εμείς συνεχιστές
  στην κορυφή και πάλι, πάλι νικητές

  Μη γράψετε καμιά μαλκία για νδ κλπ…

  • Spyros Spyropoulos

   Το εχεις ξαναγραψει και σε ερωτω, τι σχεση εχει η ΝΔ με αυτο?

   • Hellenizer

    Το βάζουν στην δαπ

 • Rogue Trooper

  Τυχαία τα γεγονότα στην Κύπρο;

  Οι ΗΠΑ έστειλαν το USS G. W. Bush στο οικόπεδο 11 για να προστατεύσουν τους Ούννους από τυχόν παρενοχλήσεις ελληνικών, ρωσικών και κινεζικών πολεμικών πλοίων!

 • ΘΗΣΕΑΣ

  εαν θελουν καποιοι παπαδες να ενωθουν με τους οικουμενιστες, ας πανε…δεν μπορει κανεις να τους πει , τι και πως να πιστευουν.ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ. αυτο που κανουν οι οικουμενιστες ειναι οτι θελουν με το ζορι να πιστεψουμε ολοι εκει που θελουν αυτοι, εαν οχι τοτε δεν …θα βρουμε λυτρωση.(!!!)
  δεν μενει παρα να αποχωρησουν απο την ορθοδοξη εκκλησια και να πανε …στην ευχη της παναγιας.
  εαν δεν θελουν να αποχωρησουν, αλλα να ενωσουν και ολη την εκκλησια με τους οικουμενιστες, τοτε η ορθοδοξη εκκλησια θα πρεπει να αποσχιστει, και να παρει μαζι του και τον λαο.

  • Heaven and Hell

   Σύμφωνοι αλλά δεν είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία που πρέπει να αποσχιστεί. Αυτοί πρέπει να εκδιωχθούν από το σώμα της Ορθοδόξου Πίστεως.

   • ΘΗΣΕΑΣ

    δεν μπορει κανεις να τους διωξει. η εκκλησια δεν λειτουργει με δημοκρατικους κανονες, απαξ και διαλεξες πατριαρχη ειναι ευ ορου ζωης στην καρεκλα.

    • Heaven and Hell

     Υπάρχουν όργανα στην ηγεσία που έχουν τη δυνατότητα να καθαιρέσουν.

     • ΘΗΣΕΑΣ

      προσωπικα δεν τους εχω για αφελεις τους οικουμενιστες, σιγουρα θα προεβλεψαν να τους ελεγχουν. δεν βλεπεις οτι στην εκκλησια δεν ,…κουνιετε φυλο, μετα απο τοσα μνημονια?

     • Heaven and Hell

      Είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου. Όχι επειδή μιλάς λάθος ή χωρίς επιχειρήματα. Το «δυστυχώς» το αναγράφω επειδή έτσι είναι τα πράγματα. Όπως τα αναφέρεις.
      Η αφέλεια είναι το μοναδικό που δεν χαρακτηρίζει τους οικουμενιστές. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, έχει «φυτέψει» ανθρώπους του σε νευραλγικές θέσεις της ιεραρχίας, σε όλη την υφήλιο. Θέσεις που αποτελούν κέντρα λήψης αποφάσεων. Δυστυχώς, τα έχω ζήσει από πρώτο χέρι. Ιδίως πριν και μετά τη σύνοδο στο Κολυμπάρι Χανίων.
      Ταύτα λέγω και σιωπώ.

  • Hellenizer

   Λίγοι είναι αυτοί που θέλουν ένωση, ο κόσμος δεν θέλει και αν τελικά τα καταφέρουν να υπάρξει ένωση θα μείνουν μόνοι τους.

   • ΘΗΣΕΑΣ

    μπορει να μεινουν μονοι τους, ομως πρεπει να ξερεις οτι η εκκλησια εχει μεγαλη κινητη και ακινητη περιουσια εντος και εκτος ΕΛΛΑΔΟΣ. σε περιπτωση που την ενωσουν , νομικα η περιουσια αυτη περναει στα χερια των οικουμενιστων, χωρις να εχει κανεις το δικαιωμα να παρει κομματι απο αυτην εαν …δεν συμφωνει με τις ανωτερεςβαθμιδες της νομιμης εκκλησιας της ΕΛΛΑΔΟΣ.

    • Hellenizer

     Κάτσε να δούμε θα προλάβουν… Κάτι μου λέει ότι δεν…

     • Rogue Trooper

      ΔΕΝ θα προλάβουν, θα τους πιάσει ο κοντός στον ύπνο του δικαίου!!!

   • Spyros Spyropoulos

    Ολοι θελουμε την Ενωση…..να επιστρεψουν οι αποσχισθεντες αφου μετανοησουν και παλι στους κολπους της Ορθοδοξης Εκκλησιας μας απ’οπου και εφυγαν

    • Hellenizer

     Πονηρέ, άλλο αυτό.

     • Spyros Spyropoulos

      Γιατι ειμαι «πονηρος»…..αυτο ειναι το βασικο θεμα!

     • Hellenizer

      Γιατί για άλλη ένωση γράφει στο άρθρο και εσύ αναφέρεις άλλου είδους ένωση.

  • Rogue Trooper

   Το Βατικανό εκφράζει τη διαστροφή και την κτηνωδία του συστήματος απέναντι στα βρέφη και τις μανούλες τους.

   • ΘΗΣΕΑΣ

    ολοι τους ειναι λερωμενοι με ποταμους αιματος διαχρονικα, αστο καλυτερα…..

    • Rogue Trooper

     Είχαμε και τη κυνική ομολογία ενός ραββίνου για τις αυθαιρεσίες των καθολικών. Σχεδιάζουν τώρα τη θανάτωση των νεογνών με το τσιπάκι-φονιάς, τα τέρατα!

     • ΘΗΣΕΑΣ

      μια που το φερε η κουβεντα, εμαθα οτι ειχαμε μπαραζ συλληψεων παιδεραστων ανα τον κοσμο, κατα τη διαρκεια της συνοδου των 20. δεν ηταν τυχαιο νομιζω….
      παντως οι συνομωσιες δινουν και παιρνουν σχετικα με αυτο.

     • Rogue Trooper

      PODESTA MOLESTA!

  • fok

   το θέμα αδελφέ ειναι ακριβώς το αντίθετο και το έχει η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία γιατι
   δεν εκφράζει μια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ στο θέμα αυτό , ο καθένας απο τους ιεράρχες μας εχει μια προσωπική στρατηγική ,οι περισσότεροι με δηλώσεις τους τάσσονται με την προσέγγιση των Οικουμενιστών και όσοι μιλάνε εναντίον του οικουμενισμού δεν είναι ξεκάθαροι ,να μπουνε μπροστά και να δώσουν λύση ! βέβαια υπάρχουν κι αλλοι που δεν μιλάνε καθόλου και μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο ! ο λογισμός μου λέει οτι ο Θεός θα δώσει τη λύση με το μεγάλο ξεκαθάρισμα και τα γεγονότα του ΓΠΠ που αναμένουμε ημέρα με τη ημέρα !

 • Hellenizer

  • Hellenizer

   Μια κοινωνία που ολο ένα χάνει περισσότερο αίμα
   και με σπασμένα φρένα παίρνει την κατιουσα
   για να σωθεί χρειάζεται επειγόντως ένα θαύμα
   όπως εκεινο στις Γραφές με την αιμορροούσα!

 • fok

  ΑΞΙΟΣ ,ΠΑΝΑΞΙΟΣ για τη θέση σας αυτή !
  αλλά πολύ πρόσφατα εκφράσατε μια «ουδέτερη άποψη» ,ούτε «ζηλωτής», αλλ᾽ ούτε και » οικουμενιστής » ! και είπατε οτι » Το μνημόσυνο του επισκόπου μου δεν το σταματώ, παρά μόνον αν τον δικάση Σύνοδος. Δεν θέλω να σχίζω την Εκκλησία. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να διαπράξη κανείς μέσα στην Εκκλησία. Όχι. Δεν πιστεύω σ᾽ αυτές τις κινήσεις, αλλά δεν κόβω και το μνημόσυνο. Άλλωστε, κανένας κανόνας της Εκκλησίας δεν μου επιβάλλει να το κάνω» .
  Πως συμβιβάζονται πνευματικά αυτές οι δύο αντίθετες ερμηνείες ?
  πως γίνεται ενας Αγιορείτης ηγούμενος να τάσσεται απερίφραστα κατα της παναίρεσης του Οικουμενισμού και κατα των Ορθοδόξων επισκόπων ,Πατριάρχη και λοιπών κληρικών που κοινωνούν μαζί τους αλλά ο ίδιος να μη διακόπτει το μνημόσυνο που υποχρεούται δυνάμει του 15ου Κανόνα, παρ. 4, της Πρωτοδευτέρας Συνόδου?
  Τι δεν καταλαβαίνουμε σωστά ?
  Ομολογώ οτι με προβληματίζει η θέση σας ! Καλή Φώτιση !

  • Και που να ηξερε ο αγαθος Λευιτης και Ηγουμενος οτι μεχρι στιγμης εχουν πραγματοποιηθη ΔΥΟ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μεταξυ της Εκκλησιας της Ελλαδος και του Παπα Φραγκισκου εν αγνοια της Ιεραρχιας και επικειται εντος των ημερων ΤΡΙΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
   Σε καθε συναντηση με τον Παπα την εκκλησια της Ελλαδος εκπροσωπει Μητροπολιτης συνοδευομενος απο λαικο. Το καυτο αιτημα που εχει υποβληθη στον Ποντιφηκα ειναι : Θελουμε να αρχισουμε στενωτερη συνεργασια μαζι Σας η οποια θα αντικαταστηση την σηνεργασια ΣΑΣ με το Φαναριον !!! Και ο Ποντιφηξ απηντησε : Τι ανταλλαγματα προσφερετε ? Δεν εχω λογους να μην ειμαι ευχαριστημενος απ τα ανταλλαγματα που μου προσφερει το Φαναριον ! Αν τα δικα σας ειναι πιο αξιολογα και σημαντικα βεβαιως θα προχωρησω σε στενωτερη συνεργασια μαζι σας ! Και ο Οικουμενικος διαλογος συνεχιζεται με πολυ, παρα πολυ ενδιαφερον …. Μολις καταληξουν σε συμφωνια το θεμα θα γνωστοποιηθη και στην Ιεραρχια για να χαρουν οι «ανοιχτομυαλοι» Ιεραρχες και να σκασουν απ το κακο τους ο Πειραιως, ο Καλαβρυτων και αλλοι πολλοι ! Αμ πως …..

   • Έτσι από περιέργεια: εσείς πώς ακριβώς γνωρίζετε τόσες λεπτομέρειες γι’ αυτές τις συναντήσεις, απ’ τη στιγμή που είναι μυστικές; Σας ρωτώ, επειδή στο Διαδίκτυο δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε καν υποψία φημολογίας σχετικά μ’ αυτές…

    • Ετυχε να ειμαι γνωστος καποιων που συνδεονται μ αυτους που πηγαν (και θα ξαναπανε) στην Ρωμη…. δεν επιθυμω να εκθεσω κανενα γι αυτο σταματαω εδω…

 • Rogue Trooper
 • Rogue Trooper
 • Rogue Trooper
  • nikos(1)

   αποκλείεται!
   ευκαιρία για ….αποποινικοποίηση!

  • Hellenizer

   Όλη η ανωμαλία εκεί μέσα είναι.

   • Rogue Trooper

    ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΖΧΟΖ!

 • Rogue Trooper
 • Rogue Trooper
 • Rogue Trooper
  • nikos(1)

   πάντως και ο μωχαμέτης …παιδόφιλος ήταν!! προφανώς …ζούλεπσαν!

 • Rogue Trooper
  • Hellenizer

   Εκδηλώθηκαν.

   • Rogue Trooper

    Η κτηνωδία σ’ όλο της το μεγαλείο!

    • Hellenizer

     Να δούμε τι δικαιολογία θα βρουν να πουν όταν έρθει η ώρα της κρίσης.

     • Rogue Trooper

      ΣΩΣΤΟΣ….

 • Rogue Trooper
  • nikos(1)

   Λατρεύουν τον …Απόλλωνα!??

  • Hellenizer

   «Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος»

 • Hellenizer
 • ΘΗΣΕΑΣ

  στοχος της πανθρησκειας ειναι να ενωσουν την εβραικη, την χριστιανικη και τους μουσουλμανους σε μια ενιαια θρησκεια, με …δικαιολογια οτι ολες αυτες οι θρησκειες εχουν την βαση τους στην παλαια διαθηκη των εβραιων.
  εδω ειναι η διαφορα των οικουμενιστων με τον μεγα κωνσταντινο, που ηθελε να ενωσει αποκλειστικα και μονο τους χριστιανους.
  σε αυτο αντιδρουν και οι εβραιοι και συγκεκριμενα οι ορθοδοξοι εβραιοι , γιαυτο υπαρχει μια διαμαχη μεταξη τους πολυ περισοτερο απο το παρασκηνιο.
  και σε αυτο αντιδρουν και οι μουσουλμανοι και πολυ περισσοτερο οι σιιτες (βλεπε ιραν, υεμενη) αλλα και οι σουνιτες που κυριολεκτικα εχουν διχαστει μεχρι εκει που δεν γινεται.
  η ιστορια μας διδασκει οτι κανενας λαος δεν αλλαξε πιστη χωρις πολεμο και υποδουλωση, ισως γιαυτο ορισμενοι κυκλοι να θελουν με καθε τροπο πολεμο , ειτε οικομικος ειτε στρατιωτικος.
  καποιοι ….αλλοι ομως δεν τον θελουν τον πολεμο (!!!!)

 • Ίυγξ Δρυς

  http://www.jesuits.gr/default.asp?static=158&id=72

  «Από χριστιανικής πλευράς είναι σαφές ότι οι ρίζες του χριστιανισμού βρίσκονται στον ιουδαϊσμό και ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη και τον Χριστό, αν αγνοούμε την προηγούμενη βιβλική παράδοση. Είναι λοιπόν λογικό και αναγκαίο ο χριστιανικός κόσμος να τηρεί στάση σεβασμού και να επιδεικνύει ενδιαφέρον για τον ιουδαϊσμό. Οι Εβραίοι είναι πράγματι οι μεγαλύτεροι αδελφοί μας στην πίστη. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε κληρονόμοι τους. Το αντίθετο δεν είναι αυτονόητο, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι απαραίτητος στον ιουδαϊσμό και ο εβραϊκός κόσμος μπορεί να αδιαφορήσει για τη χριστιανική πίστη.»

 • ΧΑΡΙΛΑΟΣ

  Η ΚΥΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ [ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ],ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟ 16 ου ΑΙΩΝΟΣ.Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920,ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ[ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ,ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ,ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΙ ΚΤΛ ]ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

 • Heaven and Hell

  Χωρίς να θέλω να ακυρώσω, ως άμυαλο ζώο που είναι ορισμένοι τεχνοφοβικοί, το ερευνητικό έργο του CERN, είμαι σίγουρος ότι αναγνωρίζεται εύκολα από κάποιον το εμβόλιμο 666 στο λογότυπό του. Όπως και σε πολλά λογότυπα, η παρειδωλία, είναι άλλοτε ακούσια κι άλλοτε εκούσια. Το ανησυχητικό είναι, όταν ιεράρχες επιλέγουν να το «καπελωθούν» άκριτα και άβουλα (ή εσκεμμένα).
  Κρίνετε εσείς.
  https://uploads.disquscdn.com/images/3eb4d47caa7613a532d13bff963f462bfc9eba3ee9abd6d3a1c19f88aa381871.jpg

 • Jorge Melissa

  Γέροντας Παΐσιος: Ο Χριστιανισμός ολόκληρος θα ενωθεί!

  (…) Θα μηχανευτούν πολλά, αλλά από τον διωγμό που θα προκύψει, ο χριστιανισμός ολόκληρος θα ενωθεί. Όχι όμως έτσι που το θέλουν αυτοί που μηχανεύονται την παγκόσμια ένωση των εκκλησιών, θέλοντας να υπάρχει επικεφαλής ένας θρησκευτικός ηγέτης. Θα ενωθεί, γιατί οι καταστάσεις που θα δημιουργηθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν τα πρόβατα του Χριστού από τα ερίφια. Το κάθε πρόβατο θα κοιτά να είναι κοντά με τ’ άλλα πρόβατα και έτσι θα πραγματοποιηθεί το «μία ποίμνη, είς ποιμήν».

  Πρόσεξες; Το βλέπουμε εν μέρει να πραγματοποιείται: Οι χριστιανοί, είδες, έχουν αρχίσει να αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα σε ανθυγιεινό κλίμα και προσπαθούν να φεύγουν απ’ τις αρρωστημένες καταστάσεις και να τρέχουν κατά χιλιάδες στα μοναστήρια και στις εκκλησίες.

  Σε λίγο θα δείτε σε μια πόλη να υπάρχουν μόνο δύο μερίδες ανθρώπων, αυτοί που θα ζουν άσωτοι και μακριά από τον Χριστό ζωή και οι άλλοι που θα τρέχουν στις αγρυπνίες και στα προσκυνήματα. Μεσαία κατάσταση, που υπήρχε ως τώρα, δεν θα μπορεί πλέον να υπάρχει.

  Σκεύος Εκλογής, σελ 208.

 • Jorge Melissa

  Ι.Μ. Πειραιώς: Ετεροδοξία – Η «Ωραιοποιημένη» αίρεση! Τι λέει για το κείμενο του Επισκόπου Αβύδου περί της Αγίας και Μεγάλης Σύνοδου

  http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2017/07/blog-post_491.html#more

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΘΗΡΙΟ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΗ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙΘΩΡΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ! ΕΠΕΣΑΝ ΑΜΑΧΗΤΙ!

 • Giorgos Markou

  καλα ολα αυτα και αξιος ο Γεροντας. Αλλα αιρετικά αυτιά δεν ιδρώνουν!
  Ο Βαρθολομαιος εχει <> της αιρέσεως για καλα.
  Οι Αγιοι Πατέρες μας έδωσαν και κανόνες πως να αντιμετωπίσουμε την αιρεση και τον πάπα. Διακοπή μνημόνευσης τωρα απο ολους σας εκει στο Αγιο Ορος!