Ο άσωτος που έγινε ιερομόναχος «Ιερομόναχος Κυριάκος» (βίντεο)

Δημοσίευση: 3 Μαΐου 2017, 9:58 μμ

Πως πήρε την απόφαση να γίνει μοναχός..
Ιερομόναχος Κυριάκος Παρλας
«Ο άσωτος που έγινε ιερομόναχος στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη μιλάει στο Sigma Tv »