Πριν από την νέα συνάντηση με τον Πάπα στην Μητρόπολη του οικουμενισμού ο Βαρθολομαίος

Δημοσίευση: 21 Απριλίου 2017, 1:32 μμ

Λίγες μέρες πριν από τη νέα συνάντησή του με τον Πάπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέπτεται την Μητρόπολη του Οικουμενισμού, το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης.

Συγκεκριμένα στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ιωακείμ, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και του Εντιμ. κ. Μαρίου Ταρίνα, υπαλλήλου των Πατριαρχείων, ανεχώρησε την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 20ης Απριλίου, εις Ελβετίαν, ίνα προστή των εορτασμών επί τη συμπληρώσει 50ετίας του εν Chambésy Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 20ετίας του εν αυτώ λειτουργούντος Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας. Εκείθεν, θα μεταβή εις Κάιρον, ένθα θα συμμετάσχη εις διεθνές Συνέδριον διά την ειρήνην.
Ο Παναγιώτατος προεπέμφθη εν τω αεροδρομίω υπό του Επιτρόπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου και θα επιστρέψη εις την Πόλιν το Σάββατον, 29ην Απριλίου.