Προκλητικό Σκάνδαλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο: Απροκάλυπτη αθεϊστική προπαγάνδα σε συνεργασία με την ένωση Αθέων.

Δημοσίευση: 13 Μαρτίου 2017, 8:53 μμ

Το Σάββατον της 11ης Μαρτίου 2017 το Πάντειον Πανεπιστήμιον επραγματοποίησεν απροκάλυπτον αθεϊστικήν προπαγάνδαν. Εν συνεργασία μετά της «Ενώσεως Αθέων» διωργάνωσεν Ημερίδα με θέμα «Κράτος και Εκκλησία».

Το Πανεπιστήμιον, μεταξύ άλλων αθεϊστικών εντύπων (πολιτική κηδεία, καύσις νεκρών κ.α.), προσέφερεν εις τους προσελθόντας και τετρασέλιδον διαφημιστικόν κείμενον της «Ενώσεως Αθέων», εις το οποίον περιέχονται και τα εξής συνθήματα – μηνύματα: «Εκστρατεία κατά της καταγραφής του θρησκεύματος». «Εκστρατεία ″Απαλλαγή από τα θρησκευτικά για όλους‶». «Η βάπτιση δεν είναι υποχρεωτική». «Εκστρατεία ″Κάνε καλό χωρίς θεό‶». «Προώθηση του διαχωρισμού Εκκλησίας – Κράτους». «Ανάπτυξη κοινότητας αθέων, αθρήσκων και αγνωστικιστών». Επίσης, προσεφέρθη και Δελτίον εγγραφής μελών εις την «Ένωσιν Αθέων».

Οι εισηγηταί ήσαν οκτώ. Μεταξύ αυτών και ο τ. Υπουργός Μιχαήλ Σταθόπουλος, ο οποίος κατήργησε την αναγραφήν του Θρησκεύματος εις τας ταυτότητας.

Εις μίαν τοιαύτην σκοτεινήν και δαιμονικήν κατάστασιν ετόλμησε να προσέλθη αυτοβούλως ο αγωνιστής και δραστήριος Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Κ. Διώτης, θεολόγος και δημοσιογράφος, δια να δώση την ηρωϊκήν ομολογίαν και μαρτυρίαν του. Ήτο ο μόνος Κληρικός.

Εν συνεχεία καταγράφονται τα όσα είπεν ο π. Ιωάννης Διώτης εις την παρέμβασίν του προς το τέλος της αντιχριστιανικής και ανθελληνικής αυτής εκδηλώσεως, η οποία διήρκησεν επί επτά (7) ώρας με διάλειμμα ενός τετάρτου της ώρας:

«Αγαπητοί, ο Θεός μαζί μας. Επί του συζητηθέντος θέματος ″Κράτος και Εκκλησία‶ λέγω ότι εκ του Συντάγματος προκύπτει ότι αι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους λειτουργούν με το σύστημα της συναλληλίας και είναι σαφώς διακριτοί οι ρόλοι των δύο πλευρών. Αρκεί να τηρούνται. Εις το άρθρον 2 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας, ο οποίος είναι νόμος του Κράτους (590/1977), αι σχέσεις αυταί εκφράζονται ως συνεργασία. Εις το άρθρον αυτό περιέχονται πολλαί περιπτώσεις, αι οποίαι αντιμετωπίζονται με την συνεργασίαν Εκκλησίας και Πολιτείας, όπως είναι η χριστιανική αγωγή της νεότητος, ο θεσμός του γάμου, η οικογένεια κ.α.

»Κάμνω και μίαν ουσιώδη και βασικήν παρατήρησιν. Δια το θέμα σας ″Κράτος και Εκκλησία‶ είχατε αδίρητον υποχρέωσιν να καλέσητε και εκπρόσωπον της Διοικούσης Εκκλησίας. Εκαλέσατε όμως την ″Ένωσιν Αθέων‶, όχι απλώς να παρευρεθή, αλλά να συνεργασθή μαζί σας δια την διοργάνωσιν της παρούσης εκδηλώσεως, όπως ρητώς αναγράφεται εις το Πρόγραμμα της Ημερίδος.

»Όλοι γνωρίζομεν ότι οι άθεοι απορρίπτουν την Εκκλησίαν, ως μη έχουσαν υπόστασιν. Αφού αρνούνται τον Χριστόν, αρνούνται και την Εκκλησίαν Του. Πως είναι όμως δυνατόν να εκφέρουν οι άθεοι αναλυτικήν και ουσιαστικήν γνώμην δια κάτι ανύπαρκτον κατ’ αυτούς; Την αθεΐαν απορρίπτω. Δεν μισώ τους αθέους. Λυπούμαι τους αθέους δια την μεγάλην και αδικαιολόγητον πλάνην των. Οι άθεοι δεν ηδυνήθησαν, δεν δύνανται και ούτε θα δυνηθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Αυτό είναι ψεύδος, το οποίον προπαγανδίζουν οι άθεοι. Καλούνται οι άθεοι εις δημοσίαν συζήτησιν.

»Τέλος, από τα διανεμηθέντα έντυπα και από το γεγονός ότι η ″ Ένωσις Αθέων‶ είναι ο πρώτος παράγων (μετά το Πανεπιστήμιον) αυτής της Ημερίδος, άγομαι εις το συμπέρασμα ότι αυτή η εκδήλωσις είναι καταφανώς μία αθεϊστική προπαγάνδα. Εύχομαι ο Θεός να φωτίζη όλους ημάς».

Δι’ όλα τα ανωτέρω, παραδόξως, δεν υπήρξεν ουδείς αντίλογος. Προηγουμένως, όταν ο π. Ιωάννης, κατά την διάρκειαν του διαλείμματος, έλεγεν εις τον πρώην Υπουργόν Παιδείας κ. Ν. Φίλην ότι οι άθεοι δεν έχουν αποδείξει την ανυπαρξίαν του Θεού, παρενέβη εις εκ των αθέων και είπεν ότι ούτε δια την ύπαρξιν του Θεού υπάρχει απόδειξις. Ο π. Ιωάννης απήντησεν: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα» (Ψλμ. 18,1). Άκουσον και το άλλο είπε προς τον αντιλέγοντα ο π. Ιωάννης: «Είπε άφρων εν καρδία αυτού ουκ έστι Θεός» (Ψλμ. 13,1). Πρόσεξε !  Άφρων είπεν αυτό, ανόητος και απερίσκεπτος. Ιδού και ο τελικός αντίλογος του συνομιλητού: Εγώ όμως δέχομαι μόνον ο,τι βλέπω. Και ο π. Ιωάννης: Συ όμως δέχεσαι ότι έχεις νουν. Είδες ποτέ τον ιδικόν σου νουν η τον νουν ενός άλλου ανθρώπου; Ο άθεος εσιώπησεν.

 

 • protagoras333

  ΑΙΣΧΡΑ ΑΙΣΧΗ ΑΘΕΪΣΜΟΥ
  ξέρουμε όλοι ότι σε αθεϊστικα καθεστώτα έχουνε γίνει τα μεγαλύτερα εγκληματικά αίσχη :

  Δείτε πόσα εκατομμύρια δολοφονίες κάνανε οι άθεοι με τα αθεϊστικά καθεστώτα τους σε όλο τον κόσμο.

  Οι άθεοι είναι οι μεγαλύτεροι δολοφόνοι στην ιστορία της ανθρωπότητας!

  Και γιά να μην νομίζει κανείς ότι μιλάω και γράφω, άνευ αποδείξεων.

  Αποδείξεις : Ο χειρότερος όλων των εποχών δολοφόνος ο Μάο Τσε Τούνγκ (Κίνα) σκότωσε 60 εκατομμύρια ανθρώπους, ο δεύτερος χειρότερος όλων των εποχών δολοφόνος ο Στάλιν (πρώην σοβιετική ένωση) σκότωσε 40 εκατομμύρια ανθρώπους, Πολ Πότ (καμπότζη) 1,7 εκατομύρια, Kim Il Sung (βόρειο κορέα) 1,6 εκατομμύρια, Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ (αιθιοπία) 1,6 εκατομμύρια, Γιόσιπ Μπροζ Τίτο (γιουγκοσλαβία) σκότωσε 550.000 ανθρώπους, Χο Τσι Μινχ (βόρειο βιετναμ) σκότωσε 200.000, κτλ. κτλ. κτλ.
  Βέβαια να προσθέσω ότι και ο Χίτλερ που σκότωσε 30 εκατομμύρια κόσμο παρόλο που μάλλον δεν ήταν άθεος, είχε φτιάξει την δικιά του κοσμοθεωρία που βασιζόταν στον παγανισμό και ενίοτε και στον μουσουλμανισμό.

  Δικαίως είχε πεί και ο Ντοστογιέφσκι
  «χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται» ! (ακόμα και οι δολοφονίες κτλ.)

  • protagoras333

   ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΤΑ ΠΙΟ ΦΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

   http://translate.google.gr/translate?hl=el&ie=UTF8&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html#submit

   • protagoras333

    Αυτοί είναι οι πραγματικά απολίτιστοι, φανατικοί και φονταμενταλιστές. (αν σας πούνε και καλά οι άθεοι ότι δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα αισχρά αίσχη των άθεων πείτε τους, τότε γιατί εσείς οι άθεοι ποτέ επισήμως δεν καταδικάσατε όλα αυτά τα αίσχη και τα εκατομμύρια δολοφονίες που έχετε κάνει σε όλους τους χριστιανούς και θρησκευόμενους σε όλο τον κόσμο;!) Έχουν και το θράσος να θέλουν να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως «θύματα»(που θύματα;!) των ιερών εξετάσεων !?!, μόνο που κανένας άθεος δεν σκοτώθηκε ποτέ από τις ιερές εξετάσεις των καθολικών και όχι των Ορθοδόξων. Αλλά αντίθετα δολοφονήθηκαν πάρα πολλοί «αιρετικοί» χριστιανοί, αλλά επίσης δολοφονήθηκαν και πάρα πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τις «(αν)ιερες» εξετάσεις των ρωμαιοκαθολικών. Μην πάνε οι ψεύτες άθλιοι άθεοι να κάνουν το θύμα, «θύτη»!

    Σαφέστατα βδέλυγμα είναι μόνο η ιστορία των αθέων με τα αθεϊστικά καθεστώτα, που όχι μόνο είναι γελοία, αλλά και απολύτως εγκληματική.

    • protagoras333

     ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ :
     1) ΠΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΟΠΟΥ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΑΠΛΑ Η ΣΑΤΥΡΑ!) ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ; ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ;
     2) ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
     3) ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΡΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
     ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΙΣΤΗ ΣΕ ΘΕΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
     4) ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΤΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΑ ΑΘΕΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΛΕΝΙΝ, ΣΤΑΛΙΝ, ΧΡΟΥΤΣΩΦ, ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ, ΧΟΤΖΑ, ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΣΟΥΝΓΚ, ΚΤΛ. ΚΤΛ. ΚΤΛ. ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ; ΚΑΜΙΑ!
     ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΣΤΑ ΑΘΕΪΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΒΙΑΙΩΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΥΤΑ ΚΡΑΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

     • protagoras333

      Τα αθεϊστικά καθεστώτα τύπου Λένιν, Στάλιν, Τσαουσέσκου, μαό τσε Τούνγκ κ.α., «αδιαφορούσαν»; ή πολεμούσανε εναντίων όσων πίστευαν σε οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία! Τόσους ναούς (ανεξαρτήτου θρησκείας) γκρεμίσανε και αρκετοί θρησκευόμενοι δολοφονήθηκαν.
      Ακόμα και σήμερα στην αθεϊστική βόρεια κορέα, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα,και καταδιώκεται μέχρι θανάτου η πίστη σε Θεό και θρησκεία.

      ΑΘΕΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ-ΝΟ 1(ΛΕΝΙΝ)

      ΑΘΕΟΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

      ΑΘΕΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΝΟ 3 ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ

      ΑΘΕΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΝΟ 4(ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ)

      κτλ.

      Δείτε πόσα εκατομμύρια δολοφονίες κάνανε οι άθεοι με τα αθεϊστικά καθεστώτα τους σε όλο τον κόσμο.

 • Spyros Spyropoulos

  Μια μικρη μειοψηφια αθεων θελει να επιβαλλει τις αποψεις της επι της πλειοψηφιας……δεν θα τα καταφερει!