Κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους!

Δημοσίευση: 27 Φεβρουαρίου 2017, 7:05 μμ | Ανανέωση: Φεβρουάριος 27, 2017 στις 7:10 μμ

Με τα κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους!
Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ
Κέντρο Μελετών Ψαλτικής Τέχνης