Δραστηριότητες Εθνοφυλάκων σε Καστοριά και Νεστόριο

Δημοσίευση: 27 Ιανουαρίου 2017, 2:13 μμ

Στο πλαίσιο του καθορισμού του έτους 2017, από το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ, ως έτος αναβάθμισης της εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων και Εφέδρων, παρουσιάζονται δραστηριότητες των Εθνοφυλάκων των Ταγμάτων Εθνοφυλακής Καστοριάς και Νεστορίου.