Έως και 3.600 ευρώ το τέλος αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Δημοσίευση: 16 Δεκεμβρίου 2016, 8:37 πμ

Το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι πολίτες, προκειμένου να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο των δασικών χαρτών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος.


Το τέλος αντιρρήσεων θα είναι συνάρτηση της αμφισβητούμενης έκτασης του δασικού χάρτη και θα κυμαίνεται από 20 ευρώ για εμβαδόν έως 100 τ.μ και 3.600 ευρώ για επιφάνειες άνω των 300 στρεμμάτων.

Αναλυτικότερα, τα τέλη αντιρρήσεων θα είναι:

-20 ευρώ για έκταση έως και 100 τ.μ

-45 ευρώ για έκταση έως και 1.000 τ.μ.


-135 ευρώ για έκταση πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5 στρέμματα

-450 ευρώ για έκταση πάνω από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα

-900 ευρώ για έκταση πάνω από 20 στρέμματα έως και 100 στρέμματα

-1.800 ευρώ για έκταση πάνω από 100 στρέμματα έως και 300 στρέμματα.

– 3.600 ευρώ για έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων

Με βάση τη διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης, οι δασικοί χάρτες αναρτώνται και σε διάστημα δύο μηνών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ενστάσεις επί των στοιχείων που αποτυπώνονται στους χάρτες. Εντός σαράντα πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζονται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνουν στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Με την ΚΥΑ εξειδικεύεται η διαδικασία που είχε προβλεφθεί από το νόμο για τους δασικούς χάρτες, επιλύοντας ένα από τα μεγάλα αγκάθια της κύρωσης των δασικών χαρτών που ήταν η χρηματοδότηση της διαδικασίας των αντιρρήσεων. Για παράδειγμα οι χάρτες σε Μαραθώνα, Πεντέλη και Νέα Πεντέλη που ήταν οι πρώτοι που αναρτήθηκαν, καθηλώθηκαν εξαιτίας περίπου 3.000 αντιρρήσεων. Η αδυναμία της πολιτείας, να συγκροτήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές Αντιρρήσεων, οι οποίες δεν συστάθηκαν ποτέ για πρακτικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, βάλτωσαν τις διαδικασίες και προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις.