Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης: Η Διακοπή του Μνημοσύνου Επισκόπων (ΙΕ’ Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου)

Δημοσίευση: 10 Νοεμβρίου 2016, 3:29 μμ

Πολύ σημαντική ομιλία από τον Πρωτ. Θεόδωρο Ζήσης Ομ. καθηγητή Α.Π.Θ, η οποία έλαβε χώρα στον Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016