Η εγκράτεια των φαγητών και των πιοτών

Δημοσίευση: 21 Αυγούστου 2015, 8:31 μμ

Αρχή της καρποφορίας είναι το άνθος. Και αρχή της »τηρήσεως του νοός» είναι η εγκράτεια των φαγητών και των πιοτών, η άρνηση και αποχή κάθε είδος λογισμών και ησυχία της καρδιάς.

Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος

ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ