Δεν υπάρχουν άνθρωποι άσχημοι, αλλά…(Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Δημοσίευση: 9 Ιουλίου 2013, 9:30 πμ

Δεν υπάρχουν άνθρωποι άσχημοι, αλλά άνθρωποι που δε μπορούν να δείξουν την ομορφιά τους. Και δε μπορούν να δείξουν την ομορφιά τους γιατί δεν αγαπούν και δεν αγαπιώνται. (Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)