Συγκλονιστική φώτο «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Δημοσίευση: 15 Μαΐου 2013, 9:41 μμ

Και όπως λένε και στο Άγιον Όρος : «Αντε και στα δικά μας εν μετανοία»….
«και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, αιτησώμεθα»