Αγίου Νικοδήμου: Φυλακτήριον της Ψυχής… ΗΜΕΡΑ ΙΓ’

Δημοσίευση: 13 Απριλίου 2013, 5:42 μμ

ΗΜΕΡΑ ΙΓ’ : Περί της Αναστάσεως των νεκρών
Α’   Στην φοβερή φωνή των αγγελικών σαλπίγγων θα αναστηθεί τούτο μου το κορμί από εκείνον τον ίδιο τόπο που κείτεται θαμμένο.
Β’   Θα κλιθεί η ψυχή μου απ’ όπου βρίσκεται για να ενωθεί πάλι με το κορμί μου.
Γ’   Θα είναι αθάνατο το κορμί μου μαζί με την ψυχή μου. Αλλά πια αθανασία πρόκειται να έχουν; Ή άθλια εξαιτίας των αμαρτιών που διέπραξα ή ευτυχισμένη για την μετάνοια που έδειξα και για τις αρετές που έκανα.
   Μεταχειρίσου κάποια νηστεία και εγκράτεια ή κάποια άλλη σκληραγωγία. Αν μπορείς δώσε και ελεημοσύνη, για να σου χαρίσει ο Θεός ένα αληθινό εσωτερικό πόνο μετανοίας και κατανύξεως για τις αμαρτίες σου.

Επιμέλεια:
π. Παναγιώτης Δ. Ρούβαλης
Απόδοση κειμένου στην καθομιλουμένη:
 Πανωραία Ρούβαλη-Μικρογιαννίδη, Φιλόλογος