Πώς περιγράφανε οι αρχαίοι Έλληνες (7Σοφοί) την ιδανική πολιτεία!

Δημοσίευση: 14 Νοεμβρίου 2012, 11:42 μμ

πηγή