Δικαστήριο δικαίωσε υπερχρεωμένους πολίτες!

Δημοσίευση: 25 Απριλίου 2012, 4:07 μμ

Υπερχρεωμένο επαγγελματία σε χωριό του νομού Χανίων δικαίωσε με την υπ’ αρ. 78/2012 απόφασή του το Ειρηνοδικείου Χανίων, όπως γνωστοποίησε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης….


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης κατέθεσε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων διότι χρωστούσε σε τρεις τράπεζες και τα χρέη του προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα και είναι κατά κύριο λόγο στεγαστικά, με εγγυητή αυτόν. Πέτυχε παρά την έλλειψη συναίνεσης της δεύτερης τράπεζας η αίτησή του να γίνει δεκτή από το Ειρηνοδικείο Χανίων και ήρθε σε συναίνεση με τις άλλες δύο πιστώτριες τράπεζες.

Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου, το δικαστήριο θεωρεί ότι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός και επικύρωσε το περιεχόμενο στην αίτηση-σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και έτσι, πλέον, θεωρείται ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη.

Παράλληλα, προσωρινή διαταγή με αντικείμενο τη διατήρηση της υπάρχουσας νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλέτιδας και μέλους της Μοτοσυκλετικής Ένωσης Καταναλωτών (ΜΟΤΕΚ) εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την Ενωση, η προστασία αυτή ισχύει μέχρι τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως, η οποία έχει προσδιοριστεί για το έτος 2014, ενώ κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι για την έκδοση της προσωρινής διαταγής αρκεί η ύπαρξη εξώδικων οχλήσεων χωρίς να είναι αναγκαία η επίδοση διαταγής πληρωμής.
πηγή