11,300 Έλληνες φωτογραφίζει ως στόχους ο Νορβηγός!

Δημοσίευση: 25 Ιουλίου 2011, 9:50 πμ