«ΣΙΜΩΝ ΙΩΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ;… Ποίμαινε τα πρόβατά μου»

Δημοσίευση: 14 Οκτωβρίου 2010, 6:03 μμ

Ομιλία με θέμα: «ΣΙΜΩΝ ΙΩΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ;… Ποίμαινε τα πρόβατά μου»
Του Αρχιμ. Πατήρ Αυγουστίνος Μύρου