Ανθρώπινο έμβρυο και Σπερματοζωάρια

Δημοσίευση: 20 Μαΐου 2010, 7:00 μμ

Φαίνεται σαν κόσμος σε πόλεμο, αλλά είναι πέντε ημέρες μετά από τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου. Μερικά υπόλοιπα σπερματοζωάρια κολλούν ακόμα γύρω.  Αυτή η φθορίζουσα εικόνα τραβήχτηκε χρησιμοποιώντας ένα ομοεστιακό μικροσκόπιο.  Οι πυρήνες των σπερματοζωαρίων είναι πορφυροί ενώ οι ουρές τους είναι πράσινες.  Οι μπλε περιοχές είναι συνδέσεις χάσματος, οι οποίες διαμορφώνουν τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων.