Δωρεάν εξετάσεις σε 40 νοσοκομεία για την πρόληψη καρκίνου της μήτρας

Πρόγραμμα δωρεάν πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου στις γυναίκες για… την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου.Συγκεκριμένα, έως και

9:27 μμ