ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016

Νέα Τάξη Πραγμάτων

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Φάκελος Bilderberg

  του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict)  μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού Επισκόπηση  Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg...

Δημοσίευση

 
του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict) 

μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού


Επισκόπηση 


Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg δεν είναι -δυστυχώς- μία φανταστική ιστορία για μια ελιτίστικη ομάδα ανθρώπων που, από το 1954, έχει αλλάξει την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η ιστορία αυτή δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά αφορά την αποκαλυπτική ανάλυση της συνωμοσίας που συμβαίνει πράγματι, και λαμβάνει χώρα από το 1954 (τουλάχιστον…, διότι κατά μία ευρύτερη έννοια και επειδή ακριβώς η Bilderberg, αποτελεί μονάχα ένα «παρακλάδι» του παγκόσμιου δικτύου» που κυβερνά στην πραγματικότητα τον κόσμο, η συνωμοσία αυτή έχει τις ρίζες της πολύ πιο μακρυά στο παρελθόν και δρα έντονα τουλάχιστον πριν από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο μέσω της δυναστείας των Rothchild και των Rockfeller… σημ. μτφ.).

Η ιστορία αυτή εκθέτει την ελίτ αυτής της ομάδας και απαντά στα ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι?
 • Ποιά είναι τα βασικά μέλη της Bilderberg?
 • Που βρίσκονται?
 • Ποιούς καλούν και που για τις ετήσιες συναντήσεις?
 • Ποιές είναι οι «Επιτυχίες» τους μέχρι σήμερα, καθώς και
 • Ποιοί είναι οι γενικοί στόχοι τους .
Παγκοσμιοποίηση – το μοντέλο της ΕΕ

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως και μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Όταν χρησιμοποιείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στην μείωση και την εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των εθνικών συνόρων προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργασίας.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο. Άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η εξάπλωσή της επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ξεκίνησε πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έληξε μόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Αυτή η επιβράδυνση μπορεί να αποδοθεί στην εσωστρεφή πολιτική που ασκούν ορισμένες χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. 

Ωστόσο, ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης αυξήθηκε ραγδαία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα ρεαλιστικό παράδειγμα περιφερειακής μορφής παγκοσμιοποίησης.
 • Η ΕΕ είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 κρατών μελών της Ευρώπης. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την 1η Νοέμβρη του 1993, με βάση την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Με σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες, τα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνδυασμό, παράγουν περίπου το 30% (16,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007) του ονομαστικού, ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
 • Η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ενιαία αγορά μέσα από ένα τυποποιημένο σύστημα νόμων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Υποστηρίζει κοινές πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία, και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεκαέξι κράτη μέλη της έχουν θεσπίσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.
 • Έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εξωτερική πολιτική, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις συνόδους κορυφής της G8, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη.

 • Είκοσι μία χώρες της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.
 • Η ΕΕ έχει αναπτύξει επίσης ένα στρατηγικό ρόλο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων διαβατηρίων μεταξύ πολλών κρατών μελών, τα οποία αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν, που περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές-μη κοινοτικές χώρες.
 • Η ΕΕ λειτουργεί μέσα από ένα σύνθετο υβριδικό σύστημα διακυβερνητικότητας και υπερεθνικότητας. Σε ορισμένες περιοχές, αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, έχει επίσης υπερεθνικά όργανα, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς ομοφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κυβερνήσεων.
 • Στα σημαντικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ περιλαμβάνονται:

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
– το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
– η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης.

 • Οι πολίτες της ΕΕ, εκλέγουν το Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια.
 • Ίχνη της ΕΕ, τις ρίζες της θα λέγαμε, βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που σχηματίζεται μεταξύ έξι χωρών το 1951 και τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.
 • Από τότε, η Ένωση έχει αυξηθεί σε μέγεθος με την προσχώρηση νέων χωρών και νέα πεδία πολιτικής έχουν προστεθεί στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό, 27 πρώην κυρίαρχες-εθνικές χώρες-κράτη, είναι πλέον σχεδόν μία ομοιογενής οντότητα. Ακόμα και αν αυτές οι είκοσι επτά χώρες εξακολουθούν να διατηρούν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, η εξουσία τους είναι κάπως περιορισμένη, στο βαθμό που η πραγματική τους διακυβέρνηση εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή της ΕΕ (EUC), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Πολλοί πιστεύουν ότι μια περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, όπως η ΕΕ, είναι προάγγελος μιας οικουμενικής παγκοσμιότητας, που αναφέρεται συχνά με την ονομασία μια νέα παγκόσμια τάξη.


(foto: πάνω η δυναστεία των Ρότσιλντ και κάτω οι αδελφοί Ροκφέλερ, σχεδιαστές της Νέας Παγκόσμιας Τάξης)


New World Order (NWO) -Νέα Παγκόσμια Τάξη


Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο όρος «νέα παγκόσμια τάξη» αναφέρεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας, που αποδεικνύει μια δραματική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική σκέψη και την ισορροπία δυνάμεων, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η έλευση μιας «κρυπτοκλαστικής» (cryptoclastic) ή ολοκληρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όλες τις θεωρίες πλέον, στον πυρήνα βρίσκεται μία ισχυρή και μυστικοπαθής ομάδα παγκοσμιοποίησης που συνωμοτεί, ώστε να επιτύχει να εξουσιάσει τελικά τον κόσμο μέσα από μια αυτόνομη Παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα αντικαταστήσει τα κυρίαρχα κράτη και τις άλλες μορφές ελέγχου, ανατρέποντας τις ισορροπίες της εξουσίας διεθνώς. 

Σημαντικά γεγονότα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε εικασίες, πως ίσως είχαν προκληθεί από μια εξαιρετικά ισχυρή κλίκα, που λειτουργεί μέσα από πολλές οργανώσεις. Πολλά από τα ιστορικά, αλλά και τα τρέχοντα γεγονότα, θεωρούνται βήματα στην εξελισσόμενη πορεία, για την επίτευξη Παγκόσμιας κυριαρχίας, κυρίως μέσω μυστικών συναντήσεων πολιτικών και αντίστοιχων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Κοινωνικοί κριτικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η σύνθεση των παρανοϊκών θεωριών για μια συνωμοσία νέας παγκόσμιας τάξης, που κάποτε ήταν περιορισμένη σε αμερικανικά ακροδεξιά ακροατήρια, τους έχει δώσει τεράστια απήχηση και τους επέτρεψε να γίνουν κοινός τόπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας έτσι στις ΗΠΑ, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα ένα ασυναγώνιστο δημοφιλή πολιτισμό «συνωμοσιολογίας». Ορισμένοι προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική ζωή, όπως δημαγωγία και ηθικό πανικό, που επηρεάζουν τις εκλογές, καθώς και την εσωτερική αλλά και εξωτερική πολιτική.

Μολονότι μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε διαβάσει ή ακούσει ότι υπάρχουν μυστικές ομάδες, που έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να αναλαμβάνουν τα ηνία του κόσμου,
– είτε δεν διαπερνούν τα αναγνώσματα αυτά τα στεγανά της σκέψης μας, ή
– Δεν τα πιστεύουμε, ή

– δεν έχουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.


Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μία τέτοια ομάδα. Επισκόπηση της Ομάδας Bilderberg


Η ομάδα-λέσχη Bilderberg ιδρύθηκε το 1954, κυρίως από τις ισχυρές οικογένειες των τραπεζών: των Rothschilds και Rockefellers, μαζί με τον Πρίγκιπα Bernhard των Κάτω Χωρών, ο οποίος είχε στενούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς. (Θυμάστε φαντάζομαι που τον είδαμε και πίσω από το Club 1001 και την αντίστοιχη ίδρυση της WWF και του ΟΗΕ…σημ. μτφ)

Η ομάδα συνεδριάζει κάθε χρόνο με περίπου 130-150 καλεσμένους που προέρχονται από την ελίτ των πλουσίων και ευγενών της Ευρώπης και της Αμερικής και ειδικά από το χώρο της πολιτικής, των βασιλέων, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του στρατού.
Ο κεντρικός στόχος της ομάδας είναι να οδηγήσει σε μία παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα πλαίσια ενός πολιτικού φορέα του στιλ κυβέρνησης ΟΗΕ, που να ελέγχεται από το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Rockefellers και Rothschilds. 
Επίσης, είναι υποστηρικτές της σύγχρονης ευγονικής και έχουν σχέδια για την ενδεχόμενη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 80%, όπως είχε ζητηθεί από την Εκτίμηση του ΟΗΕ το 1974 για τη βιοποικιλότητα.

(Ας σημειωθεί πως και ο ΟΗΕ αποτελεί δημιούργημα της ίδιας κλίκας «ευγενών», όπως και της δυναστείας τραπεζιτών Ρόκφελλερ και Ρότσιλντ, οπότε ας μη συγχυζόμαστε για την εμπλοκή του «Οργανισμού» ή τις «περίεργες συμπτώσεις» που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική που επικαλείται «ανθρωπογενή αίτια» ή «αίτια υπερπληθυσμού» ως ρίζα του κακού…
… αποκρύπτοντας πως η ρίζα του κακού είναι η απληστία της ίδιας 
αυτής κλίκας … σημ. μτφ.)Βασικοί Στόχοι της Bilderberg
  Κοινωνία Μηδενικής Ανάπτυξης.
  Σε μια μετα-βιομηχανική περίοδο, η μηδενική αύξηση θα είναι το απαραίτητο στοιχείο που θα κληθεί να καταστρέψει τα ίχνη της γενικής ευημερίας. Όταν υπάρχει ευημερία, υπάρχει πρόοδος.

  Η ευημερία και η πρόοδος καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της καταπίεσης και της καταστολής και η καταπίεση είναι απαραίτητη για κάποιον που επιζητά να διαιρέσει την κοινωνία σε ιδιοκτήτες και σκλάβους.
  Το τέλος της ευημερίας θα φέρει ένα τέλος σε όλους σχεδόν τους τομείς της βιομηχανίας εκτός από τον τομέα της πληροφορικής ή και της παροχής υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες καναδικές και αμερικανικές βιομηχανίες θα πρέπει να εξαχθούν προς τις φτωχότερες χώρες όπως τη Βολιβία, το Περού, τον Ισημερινό και τη Νικαράγουα, όπου υπάρχουν «σκλάβοι» για φτηνή εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα έχει πραγματοποιηθεί ένας από τους κύριους στόχους της NAFTA.

                                         
                                         Μία Διεθνής Ταυτότητα.
  Με την εξουσιοδότηση διεθνών φορέων για πλήρη καταστροφή κάθε εθνικής ταυτότητας μέσω υπονόμευσης στο εσωτερικό των χωρών, έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα σετ οικουμενικών αξιών. Καμία άλλη αξία ή ταυτότητα δεν θα μπορεί να ευδοκιμήσει μέσα στην κοινωνία της νέα παγκόσμιας τάξης. 
  • Συγκεντρωτικός έλεγχος των πολιτών.
  Με τεχνικές ελέγχου του νου, πρόκειται να κατευθύνουν όλη την ανθρωπότητα να υπακούει στις επιθυμίες τους. Προσχέδιο του σχεδίου αυτού αποτελεί η ψυχρότατη και κυνικότατη περιγραφή του βιβλίου του Zbigniew Brzezinski, «Μεταξύ δύο εποχών: Ο ρόλος της Αμερικής στην τεχνοτρονική Εποχή» (Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era) (λεπτομέριες σχετικά)Ο Brzezinski είναι επίσης συνεργάτης του Henry Kissinger*** και είναι γνωστός για τις παρουσιάσεις του σε διάφορα συνέδρια της Bilderberg. Ο ίδιος προβλέπει, στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας τάξης, εξάλειψη της μεσαίας τάξης -Μόνο άρχοντες και υπηρέτες.
  • Κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας.
  Θα επιτευχθεί με την τεχνητή κατασκευή κρίσεων, που θα υποβάλουν τα άτομα σε συνεχή απειλή – σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και συναισθηματικά. Πολύ κουρασμένοι και «πνιγμένοι» για να αποφασίσουν τη δική τους μοίρα, οι πληθυσμοί θα είναι συγχυσμένοι και με τσακισμένο ηθικό σε τέτοιο βαθμό, που θα έχει ως αποτέλεσμα, μια απάθεια σε μαζική κλίμακα καθώς θα βρίσκονται «αντιμέτωποι με πάρα πολλές επιλογές».
  • Δυτικός εμπορικός συνασπισμός.
  Με την επέκταση της NAFTA σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα σχηματιστεί τελικά και μια «βορειοαμερικανική Ένωση», κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής.
  • Ένα παγκόσμιο Σύστημα Νόμων & Επιβολής Εξουσίας.
  Το Διεθνές Δικαστήριο θα γίνει το μοναδικό νομικό σύστημα παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, όπως ο ΟΗΕ παρεμβαίνει στα περισσότερα σημεία ταραχών παγκοσμίως (π.χ. η σημερινή περίπτωση του Αφγανιστάν), το ΝΑΤΟ θα γίνει σταδιακά ο παγκόσμιος στρατός του ΟΗΕ.
  • Κεντρικός έλεγχος της Παιδείας.
  Ένας από τους λόγους για τους οποίους προωθείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση της Βορείου Αμερικής και η μελλοντική της Ένωση της Ασίας, είναι επιδίωξη της συλλογικού και εντεινόμενου ελέγχου της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να καταστεί δυνατή η παγκοσμιοποίηση «Ενός κόσμου» («One World») που θα έχει αποστειρωθεί από την Παγκόσμια αλήθεια για ο παρελθόν.

  Υποστηρίζουν δε ότι η σημερινή νεολαία είναι σχεδόν τελείως άσχετη με θέματα σχετικά:

  • -με τα διδάγματα της ιστορίας,
  • –των ατομικών ελευθεριών και
  • —της έννοιας της ελευθερίας

  και πως αυτή η άγνοια θα απλοποιήσει το πρόγραμμα τους.

  *** (Θυμάστε ελπίζω πως ο Κίσσινγκερ είναι αυτός που είπε την περίφημη φράση, πως «ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» και πως γι” αυτό θα πρέπει να τον χτυπήσουν στην παιδεία την ιστορία και τη γλώσσα του… Και αυτό ακριβώς συμβαίνει.

  Ο ελληνικός λαός όταν έχει συνείδηση της ταυτότητας του είναι πράγματι δυσκολοκυβέρνητος, όταν όμως είναι θύμα συνεχιζόμενης επί δεκαετίες χειραγώγησης και πλύσης εγκεφάλου, μέσα από τα συστήματα, τα ινστιτούτα και τις μαριονέτες της Bilderberg, αρχίζει να ατονεί και μην διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για αντίσταση, ενώ η γνωστή ευφυία του ξεπέφτει σε επίπεδα απάθειας, αδιαφορίας και πολτοποίησης… 


  Αν δεν ήταν τέτοια η παρούσα κατάσταση, όλοι ετούτοι οι «καραγκιόζηδες» δεν θα τολμούσαν καν να πατήσουν το πόδι τους στην Αθήνα για «συνέδρια» τέτοιας φύσεως. Ο φόβος του «συνειδητοποιημένου ελεύθερου ελληνικού Πνεύματος» πάντα τους χάλαγε τα σχέδια… -και εννοώ φυσικά και κάθε μη Έλληνα εθνικά, που είναι γαλουχημένος με τα ελληνικά ιδεώδη και την ελληνική παιδεία. 

  Το ίδιο προβλέπω πως θα πάθουν και πάλι καθώς το ελληνικό Πνεύμα πάντα γνωρίζει εποικοδομητικούς τρόπους να αντιστέκεται και σίγουρα θα βρει τρόπο να μετουσιώσει τα σχέδια τους για Παγκόσμια Δικτατορία & Οικονομικό έλεγχο, σε μία κοινωνία Παγκόσμιας Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς .σημ. μτφ. )
  Επιτεύγματα της Bilderberg
  • Έχουν σχεδιάσει και ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κεντρικό άξονα στο σχέδιο παγκόσμιας κυβέρνησης, καθώς επίσης σχεδίασαν και εισήγαγαν το ευρώ ως κοινό και μόνο νόμιμο νόμισμα της Ένωσης.
  • Ο David Rockefeller, ανώτερο μέλος της Bilderberg, ίδρυσε την Τριμερή Επιτροπή, το 1973 για την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών δημοκρατικών βιομηχανικών περιοχών του κόσμου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας) με κοινές ευθύνες ηγεσίας στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Ο δημοσιογράφος Bill Moyers (PBS), μίλησε για τη δύναμη του David Rockefeller στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Η Μυστική κυβέρνηση» το 1980. (Λεπτομέρειες ΕΔΩ)
  «Η μυστική Κυβέρνηση»:

  • Έχουν επίσης δημιουργήσει επαφές επιρροής (λόμπι) των ΗΠΑ στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων του κόσμου και κάθε στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και των επιχειρηματικής αρένας.
  Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ομάδας Bilderberg το 1991 στη Γερμανία, ένας νεαρός Μπιλ Κλίντον συναντήθηκε με τον David Rockefeller, που του μίλησε για τους λόγους που η Bilderberg δίνει προτεραιότητα στη NAFTA (Βορειοαμερικανική εμπορική Ένωση) και του εξήγησε πως η ομάδα χρειάζεται την υποστήριξη του. Το επόμενο έτος, ο Κλίντον εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής της NAFTA, όπως ήταν και ο προηγούμενος Πρόεδρος George HW Bush.
  Κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τζορτζ Μπους, είχε ήδη αρχίσει η προώθηση του στόχου τους περί «North American Union» (Βόρεια Αμερικανική Ένωση). Η παγκοσμιοποίηση είχε ήδη αλλάξει το αμερικανικό οικονομικό και πολιτικό τοπίο, μέσω συνθηκών σαν αυτή της NAFTA και του προτεινόμενου προγράμματος τους περί «Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Ευημερία» (Security and Prosperity Partnership program (SPP)

  Και πάλι, κατά την ίδια κυβέρνηση Μπους, κατέστη νόμος το » Patriot Act « στις ΗΠΑ, στις 26 του Οκτώβρη το 2001. Αυτό το καταστατικό έχει επικριθεί από πολλούς για αποδυνάμωση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και για την εξαιρετικά «εκτεταμένη» και ευρεία ερμηνεία που επιδέχονται οι συνθήκες εφαρμογής του.

  Ειδικότερα, οι αντίπαλοι του νόμου αυτού έχουν επικρίνει:

  • την άδεια επ “αόριστον κράτησης μεταναστών,
  • τις έρευνες, μέσω των οποίων οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δικαίωμα ελέγχου κατοικιών ή επιχειρήσεων δίχως την άδεια ή τη γνώση του ιδιοκτήτη,
  • την επέκταση χρήσης των νόμων εθνικής ασφάλειας, που επιτρέπουν στο FBI την παρακολούθηση τηλεφώνων, email και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, χωρίς δικαστική απόφαση, και
  • τη διευρυμένη πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε επαγγελματικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

  Από την εφαρμογή του «Patriot Act» και μετά, πολλές αγωγές έχουν ασκηθεί κατά αυτού και τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ορισμένες διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές.


  Οργανωτική Δομή της Bilderberg 
  Ο εσωτερικός κύκλος του Ομίλου Bilderberg αποτελείται από έναν πρόεδρο, τη Συντονιστική επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα. Είχα την τύχη να μπορώ να συγκεντρώσω τα ονόματα της ομάδας του εσωτερικού κύκλου του 1994 που προέρχονται από τον: «Αόρατο Οίκο Δύναμης» (The Invisible Power House), από το συντάκτη Armen Victorian. Η λίστα προσκεκλημένων ωστόσο, είναι πιο σύγχρονη με την έννοια ότι καλύπτει τα έτη 2000 έως 2007, συμπεριλαμβάνωντας και αυτές που προέρχονται από το Bilderberg.org.

  Πρόεδρος: Etienne Davignon*, αντιπρόεδρος της Société Générale de Belgique (*και Étienne Davignon biography by Research Guide)  Συντονιστική Επιτροπή: 

  1. Λόρδος Carrington Peter– Πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
  2. Victor Halberstadt – Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη και τον Καναδά.
  3. Theodore L. Elliot, Jr – πρώην πρέσβης των ΗΠΑ.
  4. Pieter Korteweg – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Robeco Group .
  5. Peter Jankowitsch – Πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αυστρίας
  6. Jaakko Iloniemi – Πρώην Φινλανδός πρέσβης των ΗΠΑ.
  7. Marc Lardreit de Lacharrère – Πρόεδρος-Fimalac (Γαλλία)
  8. Christoph Bertram – Διπλωματικός ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit».
  9. Hilmar Kopper – Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Bank AG.
  10. Peter Sutherland – Πρόεδρος, Allied Irish Bank plc.
  11. Mario Monti – Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Bocconi, Ιταλία.
  12. Renato Ruggiero – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiat SpA.
  13. Westye Hoegh – πλοιοκτήτης, Leif Hoegh AS & Co. (Νορβηγία)
  14. Francisco Pinto Balsemao – πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
  15. Jaime Carvajal Urquijo – Πρόεδρος και γενικός διευθηντής της Iberfomento. (Ισπανία)
  16. Percy Barnevik – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Asea Brown Boveri Ε.Π.Ε.
  17. David de Pury – Πρόεδρος της BBC Brown Boveri Ltd (Ελβετία)
  18. Selahattin Beyazit – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Τουρκία)
  19. Andrew Knight – Εκτελεστικός Πρόεδρος της News International plc.
  20. Kenneth W. Dam – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  21. Vernon E. Jordan Jr – Πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Urban.
  22. Α. Henry Kissinger – Πρώην Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  23. Charles MCC. Mathias – Πρώην Γερουσιαστής του Maryland.
  24. G. Rozanne Whitehead – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  25. Lynn R. Williams – Int. Πρόεδρoς Ένωσης Εργαζομένων Χαλυβουργίας της Αμερικής.
  26. Cassimir Α. Yost -, Κέντρο Ιδρύματος Υποθέσεων Ασίας-Ειρηνικού.
  27. James D. Wolfensohn – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, (Int / ΗΠΑ)

  1. Anthony S. G. Griffin – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Καναδάς)
  2. Otto Wolff von Amerongen – Διευθύνων Σύμβουλος, Otto Wolff Συμβουλευτική Βιομηχανιών
  3. Max Kohnstamm – Πρώην Πρόεδρος, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.
  4. Giovanni Agnelli – πρόεδρος, Fiat SpA ..
  5. Ernst H. van der Beugel – Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Leiden.
  6. Lord Roll των Ipsden – Πρόεδρος, SG Warburg Group plc. (UK)
  7. George W. Ball – Πρώην Under-Secretary of State. (ΗΠΑ)
  8. William P. Bundy – Πρώην εκδότης, Εξωτερικών Σχέσεων (Foreign Affairs- ΗΠΑ)
  9. David Rockefeller – Πρόεδρος, Chase Manhattan Bank Int.

  Ετήσια Συνέδρια της Bilderberg 

  Βουλευτές και προσκεκλημένοι της ομάδας Bilderberg παρευρίσκονταν στις ετήσιες συναντήσεις της από το 1954 μέχρι σήμερα. Η ακόλουθη είναι μια τμηματική λίστα των συνεδρίων από το 2000 έως το 2007:


  • 2000 Chateau Du Lac Hotel στη Γενεύη, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
  • 2001 Hotel Stenungsbaden στο Stenungsund, Σουηδία.
  • 2002 Westfields Marriott στο Chantilly, Virginia, ΗΠΑ.
  • 2003 Trianon Palace Hotel στο Παρίσι, Γαλλία.
  • 2004 Grand Hotel des Iles Borromees στη Stresa, Ιταλία.
  • 2005 Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt στο Rottach-Egern, Γερμανία.
  • 2006 Brookstreet Hotel στο Kanata, Οτάβα, Καναδάς.
  • 2007 Ritz-Carlton Hotel, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

  Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 100 έως 150 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, που προέρχονται κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συμμετέχοντες από την Ανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας), το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία. Το παρακάτω ονόματα, είναι μια λίστα με προσκεκλημένους των ΗΠΑ που έχουν παρακολουθήσει δύο ή περισσότερες συναντήσεις της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007 (βλ. τις σημειώσεις που ακολουθούν αυτήν τη λίστα):


  ΗΠΑ – Οι φιλοξενούμενοι που παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg 


  Ο αριθμός που προηγείται του ονόματος αναφέρεται στον αριθμό των συνεδριάσεων που συμμετείχαν ως καλεσμένοι της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007.

  • 8 Vernon E. Jordan Jr. – Lazard Frères & Co LLC
  • 8 Α. Henry Kissinger – Kissinger Associates Inc.
  • 8 Henry R. Kravis – Kohlberg Kravis Roberts & Co
  • 7 Thomas Donilon – Fannie Mae
  • 7 James A. Johnson – Johnson Capital Partners
  • 7 Marie-Josée Kravis – Ινστιτούτο Hudson
  • 7 Jessica T. Mathews – Carnage Endowment for International Peace
  • 7 Richard N. Perle – Digital Hollinger, Inc
  • 7 David Rockefeller – Chase Manhattan Bank International
  • 6 Martin Feldstein – Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research –NBER)
  • 6 Allan B. Hubbard – Ε & Α Industries
  • 5 Timothy Collins – Ripplewood Holdings LLC
  • 5 John Thornton – Goldman Sachs Group Inc
  • 4 Timothy Geithner – Federal Reserve Bank of New York
  • 4 Paul A. Gigot – The Wall Street Journal
  • 4 Richard N. Haass – κυβέρνηση (ΗΠΑ) – State Department
  • 4 Richard C. Holbrooke – Ηνωμένa Έθνη (ΟΗΕ)
  • 4 William J. Luti – Υπουργείο Αμύνης της κυβέρνησης των ΗΠΑ
  • 4 J. Graig Mundie – Microsoft Corporation
  • 4 Dennis B. Ross – The Washington Institute for Near East Policy
  • 4 James B. Steinberg – Αναπληρωτής Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας
  • 4 Paul Wolfowitz – Nitze School of Advanced International Studies
  • 3 Paul Allaire – Xerox Corporation
  • 3 William McDonough – Federal Reserve Bank of New York
  • 3 Frank H. Pearl – Perseus LLC
  • 3 Steven Rattner – Quandrangle Group
  • 3 George Soros – Soros Fund Management
  • 3 John Vinocur – The International Herald Tribune
  • 3 Robert Zoellick Β. – Σύμβουλος Εμπορίου Προέδρου George W. Bush
  • 2 Jon Corzine – Γερουσιαστής – New Jersey
  • 2 Kenneth Dam – κυβέρνηση των ΗΠΑ – Τμήμα Θησαυροφυλακίου
  • 2 John Deutch – Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)
  • 2 Christopher Dodd – Γερουσιαστής – Connecticut
  • 2 Chuck Hagel – Γερουσιαστής – Νεμπράσκα
  • 2 Kay Bailey Hutchison – Γερουσιαστής – Τέξας
  • 2 Mark C. Medish – Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP
  • 2 Michael Moskow – Federal Reserve Bank of Chicago
  • 2 Norman Pearlstine – Time Inc.
  • 2 Clyde Prestowitz Jr. – Economic Strategy Institute (ESI –Ινστιτούτο Οικονομικής Στρατηγικής)
  • 2 Lodewijk Vink Jr. – Warner-Lambert Company
  • 2 Fareed Zakaria – Newsweek International
  Σημείωση 1: Υπήρξαν επίσης 67 άτομα υψηλού προφίλ από τις ΗΠΑ τα οποία είχαν παρακολουθήσει μία συνάντηση μεταξύ του 2000 και 2007 που έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα μου. Τείνω να δώσω στα άτομα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Είναι πιθανό ότι για μια φορά μόνο επισκέπτες μπορούν να έχουν απλώς παρακολούθησει από περιέργεια και δεν πρέπει απαραίτητα να ενστερνίζονται τους στόχους της ομάδας Bilderberg. Επιπλέον, ως Επισκέπτης «λόγω εργασίας» όταν αυτός/-η συμμετείχε σε συνεδρίαση, μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Αν είστε περίεργοι σχετικά με αυτά τα 67 άτομα, αναφέρονται στη σημείωση 2.

  Σημείωση 2: Η πηγή για τους «παρευρισκόμενους»- μία φορά οι επισκέπτες μπορεί να βρεθεί πατώντας στις: Bilderberg συμμετέχοντες -,που απαριθμεί συμμετέχοντες από όλες τις χώρες με από το 1991 έως το 2008. Επίσης, έχω δημιουργήσει ένα υπολογιστικό φύλλο Lotus που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Τα ονόματα και τους τίτλους όλων των επισκεπτών από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Bilderberg μεταξύ του 2007 -και του 2007.

  2. Ποιας συνεδρίασής (-ων) της Bilderberg φιλοξενούμενος ήταν ο κάθε συμμετέχων, καθώς και ποιες εταιρείας, Ιδρύματα, Οργανισμοί, τομείς κυβέρνήσεων εκπροσωπούνταν μέσω αυτών.

  Εάν επιθυμείτε τη λήψη της κατάστασης Lotus, απλά κάντε μία σχετική αίτηση στο: sequel.request@live.comΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε 

  Ένα απλό ερώτημα που θέλει μια απλή απάντηση 

  Στα περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεδριάσεων, που συγκεντρώνουν πρωτοφανή δύναμη και χρήμα, στην ίδια στιγμή και στον τόπο, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για το τι θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg.

  Πώς, για όνομα του Θεού, μπορεί αυτό να είναι δυνατόν, όταν στην ελίτ της λίστας της ομάδας Bilderberg είναι ενταγμένα και περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά άτομα που διοικούν τον πλανήτη;Τι συζητάνε οι πιο ισχυροί άνθρωποι σε αυτές τις συναντήσεις;


  Κάθε σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά δεν έχει το κοινό το δικαίωμα να γνωρίζει τι συζητούν οι πολιτικοί ηγέτες του όταν συναντώνται με τους ηγέτες των πλουσιότερων επιχειρήσεων από αντίστοιχες χώρες; 

  Τι εγγυήσεις έχουν οι πολίτες, ότι η ομάδα Bilderberg δεν είναι ένα κέντρο επιρροής, εξάπλωσης και άσκησης πίεσης (trafficking and lobbying), εφόσον δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συζητούν οι εκπρόσωποι τους στις μυστικές συναθροίσεις της Λέσχης?

  Γιατί δεν λειτουργεί κανένα από τα προγράμματα των εταιριών μέσων ενημέρωσης και κανένα δεν εξετάζει τη συγκέντρωση αυτού του πλήθους ισχυρών, ως άξια δημοσίευσης, όταν ένα απλό ταξίδι του κάθε ενός από αυτούς τους συμμετέχοντες καθιστά επικεφαλίδα είδησης στην τηλεόραση;

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, μια χούφτα εξαιρετικά πλούσιων οικογενειών κατέχει όλα τα Μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, όπως: ABC, CBS, CNN, NBC, το περιοδικό Time, Newsweek, το US News & World Report, την εφημερίδα New York Times, τη Washington Post , το Los Angeles Times, η Chicago Tribune, – ακόμα και τους περιφερειακούς γίγαντες όπως τη New Orleans Times-Picayune, τη Miami Herald, το Σαν Ντιέγκο-Herald Tribune…. και ο κατάλογος συνεχίζεται. Πηγή: American Free Press

  Γιατί δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης; 


  Γιατί κανένα από τα προγράμματα εταιρικών μέσων ενημέρωσης δεν εξετάζει αυτές τις συγκεντρώσεις?


  Θα διαπιστώσατε παραπάνω, ότι πολλά μέλη των μέσων mainstream ενημέρωσης ήταν παρόντα στις συναντήσεις αυτές. Ούτε μια λέξη δεν ανάφεραν όμως για τις συνεδριάσεις της Bilderberg. Κοιτάξτε ποιοί από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg:
  1. International Herald Tribune: John Vinocur – Ανώτερος ανταποκριτής
  2. New York Times: Thomas Friedman – ανταποκριτής Εξωτερικών.
  3. Newsweek International: Fareed Zakaria – Editor.
  4. NBC News: Andrea Mitchell – Επικεφαλής Εξωτερικών ανταποκριτών.
  5. Rose Επικοινωνιών: Charlie Rose – Πρόεδρος
  6. The Economist: Adrian D. Wooldridge – Chief Προεδρείου Ουάσιγκτον .
  7. TIME: Norman Pearlstine – αρχισυντάκτης.
  8. Wall Street Journal: Paul Α. Gigot – Editorial Page Editor.
  9. Wall Street Journal: Max Boot – Επεξεργαστής.
  10. Washington Post: Donald E. Graham – Εκδότης.
  11. Washington Post: Jim Hoagland – Associate Editor.
  12. Washington Post: Charles Krauthammer – Αρθρογράφος.
  Αξιοθαύμαστο: Δώδεκα υψηλού κύρους αμερικανoί των Media και καμία μία λέξη για το ότι συμμετείχαν σε συναντήσεις της Bilderberg – Γιατί γιατί γιατί; 

  Ένας αυθεντικός εμπειρογνώμονας σχετικά με την ομάδα Bilderberg 

  Ο Daniel Esulin είναι ένας ερευνητής-δημοσιογράφος και αποτελεί σήμερα έναν από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ομάδα Bilderberg. Έγραψε την «αληθινή ιστορία της Ομάδας Bilderberg» (τίτλος πρωτοτύπου: La Verdadera Historia Del Club Bilderberg), που αναφέρεται στη φύση και τις συνεδριάσεις των πιο ισχυρών ανθρώπων.

  Σύμφωνα με τον Estulin, με υπερ-μυστικότητα οι Bilderbergers έχουν προωθήσει μεγάλες και σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις, αρχής γενομένης με την πρώτη τους συγκέντρωση, το 1954. Το βιβλίο του ονομάστηκε βιβλίο «Μη φαντασίας» της χρονιάς από την Kingston Eye Opener στον Καναδά και έγινε διεθνές Bestseller.

  Το Δεκέμβριο του 2007, υποστήριξε ότι είχε λάβει πληροφορίες από κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία αποδεικνύουν ότι άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέταζαν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ron Paul, μέλους του κογκρέσου, επειδή αισθάνονταν να απειλούνται από την έκρηξη της δημοτικότητας του ως υποψήφιου πρόεδρου.

  Πηγές πληροφοριών : 


  Σε στρατηγικά σημεία σε όλο αυτό το άρθρο, είναι υπογραμμισμένες οι πηγές, με τη μορφή υπερ-σύνδεσης (link) με μια συγκεκριμένη πηγή, καθώς και με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που λήφθηκαν από την ίδια την πηγή. Σε άλλες περιπτώσεις, γίνονται αναφορές σε βιβλία και τους αντίστοιχους συγγραφείς. – οι εικόνες είναι από τον παγκόσμιο ιστό και τις αναφερόμενες πηγές.

  ας μην ξεχνάμε φυσικά και τους εγχώριους «καλεσμένους»της Bilderberg:
  ¨


  Άρθρα κατηγορίας

  Untitled-1-189
  ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ το ΜΠΛΕ ΑΣΤΕΡΙ των ΧΟΠΙ – Ο ΚΑΙΡΟΣ είναι ΚΟΝΤΑ!

  Το συγκεκριμένο «άστρο» λέγεται ότι είναι το ένατο και τελευταίο σημάδι πριν την «Ημέρα της Κάθαρσης» Όπως και οι Μάγιας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  photo_6431_850566
  Οι γιαγιάδες που μας μεγάλωσαν

  Παλαιότερα, σε μια τυπική οικογένεια, ο πατέρας εργαζόταν και η μητέρα ήταν η υπεύθυνη για το νοικοκυριό, καθώς και για...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  images
  ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ (ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ) ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ;

  Eπιδιώκουν οργανωμένα και συντονισμένα τη διάλυση των εθνών μέσω της αφομοίωσης και της πρωτοφανους εισβολής (που οι ίδιοι ασφαλώς δεν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  tsipras_merkel_4 1
  Η «δικτατορία» της Ευρωπαϊκής Ενωσης (με στήριξη ΗΠΑ-ΔΝΤ)

  Επισφραγίζεται για δεύτερη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η στρατηγική ήττα της ελληνικής Αριστεράς. Την πρώτη φορά αυτό έγινε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  SimaiaHliosL 6
  Άγιοι Αρχιερείς!!! Πάνε να εξαφανίσουν το Ορθόδοξο Ελληνικό Έθνος!!! Η Μόνη Σωτηρία η δική σας παρέμβαση!

  Γράφει: Ο Θανάσης Τσόκας Μαθηματικός – Ερευνητής e-mail: tsokasmath@gmail.com Άγιοι Αρχιερείς, της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος! Ως Έλλην πολίτης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  globe_tisa_too_ttip-670x400
  TISA – Εθνική Κυριαρχία και προσωπικά δεδομένα… ΤΕΛΟΣ!

  Έτσι θα αλλάξουν τη ζωή μας τα λόμπι και οι πολυεθνικές! Με τη διαρροή νέου κύματος απόρρητων εγγράφων σχετικά με...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  busa
  Κραυγή πολέμου από την Βουλγαρία…

  Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ανεβάζουν το θερμόμετρο στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας την στρατιωτική τους παρουσία, αυτή την φορά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2016-05-27_101701
  Αποκάλυψη του αρχαιολόγου Σισμανίδη: Ο Βενιζέλος εμπόδιζε τις ανασκαφές για τον τάφο του Αριστοτέλη (vid)

  Μαζί με την συγκλονιστική αποκάλυψη για την εύρεση του τάφου του Αριστοτέλη, έρχεται στο φως και μια αισχρή μεθόδευση που...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  forodiafugi-600x384 2
  ΕΡΧΕΤΑΙ Η «ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ»! «Ηλεκτρονικό φακέλωμα» για όλους και για όλα: Στο στόχαστρο καταθέσεις, θυρίδες, ακίνητα

  Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σχέδιο προκειμένου να καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο της περιουσίας των Ελλήνων, δηλαδή και μετρητά, τιμαλφή, καταθέσεις...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ellines-vouleutes-stin-krisi-750x400 6
  Έτσι οι βουλευτές κάνουν παλάτια και λεφτά ενώ ο λαός χάνει τα πάντα – Οι αρπάχτρες του ελληνικού κυνό-βουλίου

  Συνεχίζουν να είναι προκλητικοί και άχρηστοι. Εκτός όμως από άχρηστοι είναι και πολύ ακριβοί. Ένας Έλληνας βουλευτής σε καιρό που...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  usa-vs-russia-768x576 1
  Η «ρωσική» ΕΕ που θα υποτάξει την Γερμανία και θα δίνει στους Ευρωπαίους διέξοδο από την εφιαλτική συμφωνία της ΤΤΙΡ

  «Είναι  απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ζώνη συνεργασίας από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Β.Πούτιν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  poutin1_5 6
  AΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΔΕΙΤΕ πόσοι ένστολοι θα φρουρούν το ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης που θα μείνει ο Β.Πούτιν! (ΦΩΤΟ)

  Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με άκρα μυστικότητα φθάνει στην Αθήνα σε λίγες ώρες , αποκλειστικές Συμφωνα ΜΕ Πληροφοριες ΤΟΥ anatropionline...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ouasighton 2
  ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

  Πολλές φορές θα έχετε αναρωτηθεί για τον λόγο υπάρξεως κάποιων μυστικών κοινωνιών(secret societies) [ή μυστικών εταιρειών]. Ασφαλώς και έχετε ακούσει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  430048-ελλαδα-κριση
  Πουλήσαμε για 100 χρόνια την 4η χώρα με τα καθαρότερα νερά στην Ευρώπη και δεν είναι άλλη από την Ελλάδα

  Το 97,2% των περιοχών στην Ελλάδα διαθέτει ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τα ύδατα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1487440_764681513566959_7823836747346218291_n 1
  CFR: Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων- Ο αθέατος κυρίαρχος του πλανήτη! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!

  Το Council on Foreign Relations ή CFR είναι ένα αμερικάνικο think tank (δεξαμενή σκέψης) που ειδικεύεται στην αμερικάνικη εξωτερική πολιτική...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  109-620x378 1
  Η κοινωνία του φόβου σε καθεστώς υποτέλειας: Μοναδική λύση η στάση πληρωμών

  “Μία κοινωνία φόβου, όχι μόνον αρνείται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, όχι μόνον δεν θέλει και φοβάται να αναλάβει κινδύνους, αλλά στιγματίζει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  taliban 2
  Αυτός ειναι ο νέος ηγέτης των Ταλιμπάν

  Σχετικά Νέα Λέσβος: Φρίκη! Συνταξιούχος στρατιωτικός βίαζε τις κόρες του Συνταξιοδοτικό: Αγώνας δρόμου για τα πλασματικά πριν αυξηθούν οι εισφορές...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  World-War-putin-670x400 2
  Νέα Τάξη και Ρωσία έτοιμες να αναμετρηθούν – Συγκεντρώνονται στρατεύματα

  Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, παρά τις πολεμικές προειδοποιήσεις της Ρωσίας, επανέλαβε την πρόθεση ΗΠΑ και συμμάχων...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  neo-tsiparisma-google 4
  «Ρολόι Βαμπίρ»! Αυτό είναι το νέο χάραγμα;

  Η Google πασάρει μια συσκευή χωρίς βελόνες, η οποία έχει ονομαστεί, «το Ρολόι Βαμπίρ». Η συσκευή χρησιμοποιεί υπερταχύτητες για να...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  cia_parakolouthiseis__article
  Παγκόσμιο σύστημα υποκλοπών έστησαν οι ΗΠΑ: CIA και NSA παρακολουθούν ημερησίως 50 δισ. e-mails και συνδιαλέξεις…

  Η δίψα των μυστικών υπηρεσιών CIA και NSA για πληροφορίες από το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία είναι ακόρεστη. Όπως παραδέχεται...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Ουκρανία Ποιος ο ρόλος της Mosanto και του G. Soros στην εξέγερση 1
  ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ…από Monsanto – Bayer

  Μία ακόμα μεγάλη νίκη της Νέας Παγκόσμιας Τάξης  με την εξαγορά της Monsanto από τον γνωστό Γερμανικό όμιλο φαρμάκων και χημικών Bayer  Στα 62...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΚ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΑΡΧΟΝΤΑ-ΤΩΝ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ-Το-Χόλιγουντ-είναι-βιομηχανία-παιδεραστίας-ΦΩΤΟΒΙΝΤΕΟ-890x395_c 3
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ»: «Το Χόλιγουντ είναι βιομηχανία παιδεραστίας» (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

  Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Άρχοντας των δαχτυλιδιών» έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για το κύκλωμα που δρα στο Χόλιγουντ.Ο Ελάιζα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  monsanto
  Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παγκόσμιες πορείες διαμαρτυρίας κατά της Monsanto – Διαβάστε ποια είναι η διαβόητη βιοτεχνολογική οργάνωση

  Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παγκόσμια διαμαρτυρία εναντίον της Μonsanto σε 46 χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πάνω από 400...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  goyat 2
  Μια ματιά στο μέλλον μας! Δείτε τι άφησε το ΔΝΤ στη Γουατεμάλα …

  Η Γουατεμάλα, στην Κεντρική Αμερική, έχει πληθυσμό και έκταση περίπου όση η Ελλάδα. Μακροοικονομικά, είναι η χώρα των χιλίων θαυμάτων...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2016-05-21_235308 6
  Είδηση βόμβα: Ανεξάρτητη Θράκη ζητάνε οι Γερμανοί!

  «Οι δηλώσεις Σουλτς, δείχνουν την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση της Ελλάδας στην ΕΕ.Έχει ανοίξει η όρεξη όλων...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  img55914_e59c2998255d9f5a9173d98287afb5d5_650_432
  400 πόλεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στη Monsanto (ΒΙΝΤΕΟ)

  Από το Τόκυο έως το Μεξικό και το Παρίσι: περισσότερες από 400 πόλεις σε 50 χώρες διαδήλωσαν ενάντια στον γίγαντα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  img55851_b5e1cda2ad37392343152a70c5741bac 2
  Αυτό το ιδιαίτερο εστιατόριο έχει αποκλειστικά υπαλλήλους ΑΜΕΑ

  Σε ένα κτήμα γεμάτο δέντρα, φυτά, με ξύλινα τραπεζάκια τύπου πικ νικ  και θέα στη  θάλασσα, θα λειτουργήσει  μια μικρή...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1-131 1
  Νεκροζώντανοι πολίτες στη Γαλλία που δολοφονεί τη Δημοκρατία της

  «Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο» φώναζαν χορεύοντας στους άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, νεαρές γυναίκες που συμμετείχαν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ffrr5 1
  Το τρομερό κινεζικό σχέδιο για την ανθρωπότητα με την καλλιέργεια τροφίμων στις ΗΠΑ που αφορά ολόκληρο τον πλανήτη

  Οι «υποψήφιοι» κοσμοκράτορες Κινέζοι θα αποδειχθούν σύμφωνα με λεγόμενα  ακόμα χειρότεροι και πιο «εφιαλτικοί» από τους Αμερικανούς ομολόγους τους , δημιουργώντας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  104 1
  Σενάριο πυρηνικού πολέμου με τη Ρωσία το 2017

  Ο πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ, ο βρετανός R. Shirreff, στο καινούργιο βιβλίο του με τον τίτλο «2017 Πόλεμος με τη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Artemis30L 1
  Τελικά οικονομικό είναι αυτό που παράγεις εσύ ή αυτό που σου δίνουν οι δανειστές σου….μια ερώτηση που γίνεται αυτόματα απάντηση

  ARTEMIS-30 Προς απόσυρση το 2010, βασικά για λόγους οικονομίας και δευτερευόντως λόγω έλλειψης προσωπικού οδεύει μόλις 15 χρόνια από την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  13233105_653421104813423_6373599812792509968_n 2
  Αν ο Μακρυγιάννης παρακολουθούσε σήμερα τη Βουλή…

  Του Στέλιου Συρμόγλου …Με τον απλό του τρόπο και το λιτό του λόγο θα διεκτραγωδούσε τα δεινά της ελληνικής...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  99ξ 1
  Η «ΕΠΕΛΑΣΗ» ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! Η επίσκεψη του «Τσάρου» και των 170 μάνατζερ ρωσικών κολοσσών!

  Η πολύ-αναμενόμενη επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στην χώρα μας είναι γεγονός. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας ο «Τσάρος»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  891a3a07698b94ea6ce62628f920be4f_L 6
  Ποδοσφαρικό σόου εν ώρα παπικής Θείας Λειτουργίας (ΒΙΝΤΕΟ)

  Τι κατάντημα… Ο παπικός Ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στη Νάπολη μετατρέπεται σε γήπεδο… Σε ώρα Λειτουργίας ο παπικός...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1023789678 2
  Η νέα οικονομική τάξη χρησιμοποιεί ήδη το «Πετρο-Γιουάν» εξοστρακίζοντας το δολάριο από τον παγκόσμιο χάρτη

  Όταν η  Δύση επέβαλε οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας , Μόσχα και  Πεκίνο δημιούργησαν μια ισχυρή ενεργειακή συμμαχία που άλλαξε την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1965906
  Η ΕΕ υπήρξε κατ΄εξοχήν αμερικανικό σχέδιο!

  ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα σχέδιο της CIA» Σε άρθρο της, η «The Telegraph» στις 27...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  stalin
  Οι αντίπαλοι του Στάλιν χαρακτηρίζονταν τρελοί και κλείνονταν σε ψυχιατρίο

  Οι αντίπαλοι του Στάλιν χαρακτηρίζονταν τρελοί και κλείνονταν σε ψυχιατρίο Οι αντίπαλοι του Στάλιν χαρακτηρίζονταν τρελοί και κλείνονταν σε ψυχιατρίο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  CEB1CEB9CF81
  Μεγάλη προσοχή: Αυτό το λάθος με το air condition του αυτοκινήτου το κάνουμε όλοι!

  Το θερμόμετρο ανεβαίνει και οι περισσότεροι οδηγοί, αν όχι όλοι, αμέσως μόλις βάλουν μπρος τη μηχανή ενεργοποιούν και το air-condition...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  xrima 1
  Phoenix Capital: Το επόμενο βήμα να επιβληθεί φόρος στην χρήση φυσικού χρήματος

  Τα αρνητικά επιτόκια είναι ο φόρος επί του κεφαλαίου, καθώς και ο μελλοντικός φόρος επί των τόκων στις καταθέσεις Η...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  hyper-reality-1
  Hyper-Reality: Μια όχι και τόσο ευχάριστη εικόνα από ένα μέλλον με εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

  ούμε στην εποχή που ανθίζουν οι τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (Augmented και Virtual) και λίγο πολύ έχουμε σχηματίσει μια...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  rfid-chip 2
  Μήπως τα ρούχα σας έχουν τσιπάκι;

  ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ… Στην περίπτωση που δείτε μέσα στα ρούχα σας τέτοιου είδος σημάδι κόψτε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  gay.medium 3
  «Ἁμαρτάνουμε… ἐν τῷ όνόματι τοῦ Χριστοῦ»

  Βεβήλωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος Προκλητικοί, ὄπως πάντοτε, οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ διεστραμμένοι τύποι. Μέ κάθε τρόπο ἐπιζητοῦν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  cf89cf83cf84ceb5-cf80ceb1cebbceb9-cf84cebf-cebacf81cf85cf88ceb1cf84ceb51-1 2
  ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΣΤΕΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ!

  Όπως όλοι γνωρίζουμε, την προπερασμένη Δευτέρα, 9η Μαΐου 2016, έλαβε χώρα στην Μόσχα, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Παρέλαση της οποίας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  FRANCE-LABOUR-ECONOMY-REFORM-STRIKE-GAS 1
  Στη Γαλλία η βενζίνη μοιράζεται με δελτίο!

  Λόγω των απεργιακών κοινητοποιήσεων τις τελευταίες εβδομάδες ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο,οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί και σε ορισμένες περιοχές...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Καταγραφή 3
  Ποιός πραγματικά εξουσιάζει τον πλανήτη; Το Βατικανό και η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

  Καθώς οι εξελίξεις τρέχουν,τίθεται το ερώτημα ποιός πραγματικά εξουσιάζει τον πλανήτη και τι θέλει να κάνει; Παρακολουθήστε αυτό το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Vatican Pope Christmas 4
  Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου. Ὁ πρωταγωνιστής καί οἱ δύο κομπάρσοι…

  Τά δύο θηρία τοῦ Ἀντιδίκου ἐκστρατεύουν κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας! Οἱ μύχιες σκοπιμότητες τῆς παπικῆς θεατρικῆς παράστασης πού δόθηκε προσφάτως...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  katsarosnikos-min-619x359
  Νικ. Κατσαρός: Οδοστρωτήρας η TTIP

  Η Ελλάδα είναι από τις λίγες Ευρωπαϊκές χώρες όπου οι πολίτες της ελάχιστα γνωρίζουν για την ώρα , αναφορικά με την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  PUTIN_WAR-630x400-1 2
  Ο Πούτιν δημιουργεί προσωπικό υπέρ-στρατό με «άδεια» να κάνει ό,τι θέλει!

  Η ρωσική Βουλή, η Δούμα, έδωσε την άδεια στον Βλάντιμιρ Πούτιν να δημιουργήσει έναν υπέρ-στρατό, ο οποίος θα τελεί υπό...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  xaragma-skai 58
  Το «Σκάι» διαφημίζει το χάραγμα

  Το συστημικό κανάλι «Σκάι» διαφημίζει το χάραγμα και οι αφελείς είναι «ενθουσιασμένοι»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  solnow 1
  Και έκθεση φωτογραφίας για τους λαθρο-εισβολείς

  Ὁ George Soros καὶ τὸ… εὐαγὲς ἵδρυμά του Solidarity Now, ἀποφάσισαν γι’ ἀκόμη μιὰ φορὰ νὰ μᾶς συγκινήσουν! Συνδιοργανώνει μὲ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1-20 2
  ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:80 «δαιμονισμένοι» μαθητές ουρλιάζουν, έχουν σπασμούς και λιποθυμούν!!!

  Δεκάδες μαθητές είπαν πως έβλεπαν οράματα ενός άντρα στα μαύρα να προσπαθεί να τους σκοτώσει. Στο συγκλονιστικό βίντεο, όπου «νόσησαν»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  flegetai-gallia-01-640x400 2
  Φλέγεται η Γαλλία. Πρωτοφανής σιωπή των ΜΜΕ του κόσμου – ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗΝ Η ΣΠΙΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ!!!

  Εν μέσω Eurovision και δημοσιευμένων τέλειων γλουτών περνάει από το τιέλ μου σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα η νέα Γαλλική Επανάσταση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  eggrafo-profiteies 1
  Χειρόγραφο του 15ου αιώνα προφητεύει την «Αποκάλυψη» και το Ισλάμ στην Ευρώπη

  Στην επιφάνεια ήρθε ένα παλαιό χειρόγραφο του ύστερου μεσαίωνα, που «προφητεύει» το τέλος του κόσμου και επίσης προβλέπει ότι το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  NSASAT-2 1
  Σχέδιο FORNSAT: Έτσι μας παρακολουθεί η Αμερική εδώ και 30 χρόνια

  Το μεγάλο μάτι των ΗΠΑ που εποπτεύει τον πλανήτη επιβεβαιώνεται μέσα από τα απόρρητα-διαβαθμισμένα έγγραφα του Έντουαρντ Σνόουντεν για τη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  nwo-1 7
  Δείτε μια ταινία μικρού μήκους για την χειραγώγηση της σκέψης βασιζόμενη στα γραπτά του Τζόρτζ Οργουελ και θα καταλάβετε που μας πάνε …

  Ο σημαντικός Ιρανός καλλιτέχνης Μπαμπά Ανβάρι στη μικρού μήκους ταινία του «Two & Two» σκιαγραφεί με συγκλονιστικό τρόπο την απόπειρα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ellada_oikonomia3
  Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ

  Γράφει ο Πέτρος Χασάπης Η χώρα μας δέχεται επίθεση από Γερμανία και Τουρκία. Ο Σόϊμπλε δήλωσε ότι όσο αυτός είναι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  wpid-wp-1463504501431-300x150 1
  Ο Μαρτίνης με λεφτά του Ντυναν αγόρασε το κτήριο του MEGA!!! ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1998!!!

  Ο Μαρτίνης με λεφτά του Ντυναν αγόρασε το κτήριο του MEGA!!! ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1998!!! ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  sexoualikes-sxeseis-metanastwn-germania
  Η Γερμανία μαθαίνει στους μουσουλμάνους το…σεξ για όλα τα γούστα – Αηδιαστικά σκίτσα στη σκιά της Νέας Τάξης Πραγμάτων – Δείτε εικόνες

  Η Νέα τάξη Πραγμάτων ξαναχτυπά. Με αλλόκοτα σχέδια  προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει τους μουσουλμάνους η γερμανική κυβέρνηση μετά τα απανωτά κρούσματα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  le-pape-francois-recu-lundi-9-2016-guillaume-goubert-c-sebastien-maillard-d-pour-entretien-exclusif-accorde-la-croix_0_730_486 28
  ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΠΑ: «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ»

  Αποσπάσμα από την αποκλειστική συνένετευξη που παραχώρησε ο ποντίφηκας πάπας Φραγκίσκος στους Guillaume Goubert, διευθυντή της εφημερίδας « La Croix...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1-18-1 1
  Μέσα από τα χωράφια φτάνουν στα μπλόκα οι διαδηλωτές στη Γαλλία – ΦΩΤΟ

  Σχόλιο : Θέληση να υπάρχει ρε παιδιά… ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ… Σε εξέλιξη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  creditcards 1
  Οι Έλληνες δεν θέλουν πλαστικό χρήμα

  Τα capital controls δεν κατάφεραν να κάνουν ποθητό το πλαστικό χρήμα – Τρόπος πληρωμής και όχι αποταμίευσης τα μετρητά στο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  feta
  Η Ελλάδα μπορεί να «τορπιλίσει» την περιβόητη συμφωνία ΤΤΙΡ λόγω της Φέτας

  Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ασκήσει βέτο στην συμφωνία διατλαντικού εμπορίου και  επενδύσεων εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ), ανάμεσα σε ΗΠΑ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  maxresdefault 2
  Βάζουν μικρά παιδιά να σταυρώνουν τον Ιησού Χριστό σε παιχνίδι…

  Η διαφήμιση που θα παρακολουθήσετε στο βίντεο, αφορά ένα χυδαίο «παιχνίδι» το οποίο απευθύνονταν σε μικρά παιδιά! Σκοπός του «παιχνιδιού»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Mασώνος ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής.Αποκλειστική φωτογραφία …από την είσοδο του εκλεκτού των Αμερικανών,σε στοά της Αργεντινής!!!

  Mασώνος ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής.Αποκλειστική φωτογραφία του dioptranews,από την είσοδο του εκλεκτού των Αμερικανών,σε στοά της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  euro3-jpeg-scaled10001-620x390
  Καζάνι που βράζει η Ευρώπη: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι ζητούν δημοψήφισμα για την παραμονή στην ΕΕ

  Έντονοι φόβοι και ανησυχία εξαπλώνεται στην Ευρώπη, καθώς το βρετανικό δημοψήφισμα που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας εντός της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tromaktiko5450
  Βέλγιο: Η Αστυνομία προειδοποιεί τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν τα εικονίδια του Facebook

  Eδώ και μερικούς μήνες το Facebook έχει δώσει στους χρήστες του την δυνατότητα να εκφραστούν μέσω εικονιδίων, μετά από πολλά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  LiveAction-LevantinoDismembermentVideo-02232016-810px_810_500_55_s_c1
  Μεγαλώνει το κίνημα ενάντια στις εκτρώσεις, στις ΗΠΑ. Νόμος στην Αλαμπάμα απαγορεύσει την αποτρόπαια πράξη της εκτρώσεως

  Η Αλαμπάμα αποτελεί την  πέμπτη πολιτεία των ΗΠΑ  η οποία νομοθετεί ενάντια στην αποτρόπαια πράξη της έκτρωσης. Η πολιτεία αυτή...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  erdogan isis
  Tο Wikileaks φέρνει στη δημοσιότητα συνομιλίες τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας με τους τρομοκράτες του ISIS – Δείτε τι λένε (vid)

  Συνομιλίες τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας που διέρρευσαν στα wikileaks και δημοσιοποιήθηκαν από τον βουλευτή της τουρκικής αντιπολίτευσης Erem Erdem, αποκάλυψαν ότι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ttipp
  Το ΤΤΙΡ και η προδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή η Αποκάλυψη του Αρμαγεδώνα ;

  Του Κρεσέντσιο Σαντζίλιο Eπιτέλους άρχισαν κάπως να μιλούν για τον μυστηριώδη ΤΤΙΡ (Transatlantic Trade and Investement Partnership), άρχισαν να γράφουν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  marouli-670x400
  Χρησιμοποιήστε Τρόφιμα που Σας Περισσεύουν στον Κήπο Σας! 8 Έξυπνες Ιδέες που Δεν Είχατε Φανταστεί!

  Τα υπολείμματα των τροφίμων σας προβληματίζουν καθημερινά. Ακόμα και όταν κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην αφήσετε τίποτα να πάει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tromaktiko97
  Δείτε το τρομακτικό μυστικό που η NASA μας κρύβει χρόνια [video]

  Μια απίστευτη δορυφορική εικόνα σε γήινη τροχιά κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η φωτογραφία προέρχεται από το Πλανητάριο της Βραζιλίας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  salos-diloseis-moskovisi-8220h-europi-einai-xristianiki-pisteuo-stis-xristianikes-rizes82308221-620x400
  Σάλος με τις δηλώσεις Μοσκοβισί: “H Ευρώπη δεν είναι χριστιανική. Δεν πιστεύω στις χριστιανικές ρίζες…”

  Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τη δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος κατά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  michel temer
  «Βόμβα» από τα Wikileaks – Ο προσωρινός Πρόεδρος της Βραζιλίας ήταν πληροφοριοδότης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών – Γι αυτό οι ΗΠΑ ανέτρεψαν την Ν.Ρούσεφ (vid)

  Ο νέος προσωρινός πρόεδρος της Βραζιλίας Μισέλ Τέμερ ήταν πληροφοριοδότης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Wikileaks. Σύμφωνα με...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  unnamed (8)
  Σάλος στη Δανία με Μουσουλμάνους που ζητούν…

  Στα όρια τους έφτασαν οι ιδιοκτήτες μπαρ στο προάστιο της Κοπεγχάγης, Νορέμπρο, με τους νεαρούς Μουσουλμάνους που κυκλοφορούν στους δρόμους...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  Θα μας τρελάνει ο Σκουρλέτης! «Εάν δεν υπήρχε το όχι στο δημοψήφισμα δεν θα είχαμε συμφωνία»

  Την πεποίθησή του ότι το «Οχι» στο δημοψήφισμα του περασμένου Ιουλίου έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφωνία κυβέρνησης-δανειστών εξέφρασε ο υπουργός...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  wikipedia-όργανο-ελέγχου
  Wikileaks: Πληροφοριοδότης των ΗΠΑ ο μεταβατικός πρόεδρος της Βραζιλίας

  Πριν καλά – καλά συνειδητοποιήσει ότι είναι μεταβατικός πρόεδρος της Βραζιλίας ο Μικέλ Τεμέρ ήρθαν στο φως οι πρώτες αποκαλύψεις...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  papas-gineaikes
  O Πάπας θέλει να χειροτονούνται και γυναίκες ως διάκονοι

  Μία μεγάλη αλλαγή θέλει να φέρει στην Καθολική Εκκλησία ο Πάπας Φραγκίσκος βάζοντας την γυναίκα σε πιο ενεργό ρόλο Η...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  14000059431332129661
  «Μοντέλο JFK» ετοιμάζει ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ν.Τράμπ για τον πλήρη έλεγχο εκδόσεως του αμερικανικού δολαρίου !!

  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός εκατομμυριούχος και υποψήφιος για την Προεδρία ετοιμάζει ένα «ταχέως αναπτυσσόμενο πραξικόπημα» ενάντια στην οικογένεια Ρότσιλντ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  pyrgoi-630x400
  Βόμβα: Στοιχεία εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου!!

  Υπάρχουν σαφείς και σοβαρές ενδείξεις ότι υπάλληλοι της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας εμπλέκονται στις επιθέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2001, βοηθώντας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  papas-fragkiskos-a
  Απροκάλυπτα πλέον ο Πάπας ζητάει ένωση και χαρακτηρίζει ζιζάνια όσους αντιδρούν-Τι είπε για το Πάσχα

  Του Μανώλη Κείου Όσο πλησιάζει η Πανορθόδοξη Σύνοδος του Ιουνίου αυξάνονται και πληθύνονται οι παρεμβάσεις του Πάπα Φραγκίσκου …περί...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  mitilif16-1024x525-1
  Απίστευτη η τρέλα στο Αιγαίο …Δύο Ελληνικά F-16 πήραν στο κυνήγι μισή Ντουζίνα Τούρκικα!

  Πάει το χάσαμε το μυαλό Πατριώτη και ίσως οι Παλαβοί  αυτής εδώ της Χώρας θα μας σώσουν και πάλι αν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Anastasi1
  ΣΚΑΪ ἀνήμερα τό Πάσχα: «Ιησούς: η “αληθινή” ιστορία»

  Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Κοκολάκη, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ Χριστός ἀνέστη! Μέ ἀφορμή τήν ἀσεβεστάτη τηλεοπτική σάτιρα «Ιησούς: η...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ