ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Νέα Τάξη Πραγμάτων

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Φάκελος Bilderberg

  του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict)  μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού Επισκόπηση  Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg...

Δημοσίευση

 
του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict) 

μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού


Επισκόπηση 


Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg δεν είναι -δυστυχώς- μία φανταστική ιστορία για μια ελιτίστικη ομάδα ανθρώπων που, από το 1954, έχει αλλάξει την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η ιστορία αυτή δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά αφορά την αποκαλυπτική ανάλυση της συνωμοσίας που συμβαίνει πράγματι, και λαμβάνει χώρα από το 1954 (τουλάχιστον…, διότι κατά μία ευρύτερη έννοια και επειδή ακριβώς η Bilderberg, αποτελεί μονάχα ένα «παρακλάδι» του παγκόσμιου δικτύου» που κυβερνά στην πραγματικότητα τον κόσμο, η συνωμοσία αυτή έχει τις ρίζες της πολύ πιο μακρυά στο παρελθόν και δρα έντονα τουλάχιστον πριν από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο μέσω της δυναστείας των Rothchild και των Rockfeller… σημ. μτφ.).

Η ιστορία αυτή εκθέτει την ελίτ αυτής της ομάδας και απαντά στα ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι?
 • Ποιά είναι τα βασικά μέλη της Bilderberg?
 • Που βρίσκονται?
 • Ποιούς καλούν και που για τις ετήσιες συναντήσεις?
 • Ποιές είναι οι «Επιτυχίες» τους μέχρι σήμερα, καθώς και
 • Ποιοί είναι οι γενικοί στόχοι τους .
Παγκοσμιοποίηση – το μοντέλο της ΕΕ

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως και μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Όταν χρησιμοποιείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στην μείωση και την εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των εθνικών συνόρων προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργασίας.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο. Άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η εξάπλωσή της επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ξεκίνησε πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έληξε μόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Αυτή η επιβράδυνση μπορεί να αποδοθεί στην εσωστρεφή πολιτική που ασκούν ορισμένες χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. 

Ωστόσο, ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης αυξήθηκε ραγδαία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα ρεαλιστικό παράδειγμα περιφερειακής μορφής παγκοσμιοποίησης.
 • Η ΕΕ είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 κρατών μελών της Ευρώπης. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την 1η Νοέμβρη του 1993, με βάση την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Με σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες, τα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνδυασμό, παράγουν περίπου το 30% (16,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007) του ονομαστικού, ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
 • Η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ενιαία αγορά μέσα από ένα τυποποιημένο σύστημα νόμων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Υποστηρίζει κοινές πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία, και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεκαέξι κράτη μέλη της έχουν θεσπίσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.
 • Έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εξωτερική πολιτική, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις συνόδους κορυφής της G8, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη.

 • Είκοσι μία χώρες της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.
 • Η ΕΕ έχει αναπτύξει επίσης ένα στρατηγικό ρόλο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων διαβατηρίων μεταξύ πολλών κρατών μελών, τα οποία αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν, που περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές-μη κοινοτικές χώρες.
 • Η ΕΕ λειτουργεί μέσα από ένα σύνθετο υβριδικό σύστημα διακυβερνητικότητας και υπερεθνικότητας. Σε ορισμένες περιοχές, αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, έχει επίσης υπερεθνικά όργανα, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς ομοφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κυβερνήσεων.
 • Στα σημαντικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ περιλαμβάνονται:

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
– το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
– η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης.

 • Οι πολίτες της ΕΕ, εκλέγουν το Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια.
 • Ίχνη της ΕΕ, τις ρίζες της θα λέγαμε, βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που σχηματίζεται μεταξύ έξι χωρών το 1951 και τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.
 • Από τότε, η Ένωση έχει αυξηθεί σε μέγεθος με την προσχώρηση νέων χωρών και νέα πεδία πολιτικής έχουν προστεθεί στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό, 27 πρώην κυρίαρχες-εθνικές χώρες-κράτη, είναι πλέον σχεδόν μία ομοιογενής οντότητα. Ακόμα και αν αυτές οι είκοσι επτά χώρες εξακολουθούν να διατηρούν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, η εξουσία τους είναι κάπως περιορισμένη, στο βαθμό που η πραγματική τους διακυβέρνηση εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή της ΕΕ (EUC), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Πολλοί πιστεύουν ότι μια περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, όπως η ΕΕ, είναι προάγγελος μιας οικουμενικής παγκοσμιότητας, που αναφέρεται συχνά με την ονομασία μια νέα παγκόσμια τάξη.


(foto: πάνω η δυναστεία των Ρότσιλντ και κάτω οι αδελφοί Ροκφέλερ, σχεδιαστές της Νέας Παγκόσμιας Τάξης)


New World Order (NWO) -Νέα Παγκόσμια Τάξη


Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο όρος «νέα παγκόσμια τάξη» αναφέρεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας, που αποδεικνύει μια δραματική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική σκέψη και την ισορροπία δυνάμεων, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η έλευση μιας «κρυπτοκλαστικής» (cryptoclastic) ή ολοκληρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όλες τις θεωρίες πλέον, στον πυρήνα βρίσκεται μία ισχυρή και μυστικοπαθής ομάδα παγκοσμιοποίησης που συνωμοτεί, ώστε να επιτύχει να εξουσιάσει τελικά τον κόσμο μέσα από μια αυτόνομη Παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα αντικαταστήσει τα κυρίαρχα κράτη και τις άλλες μορφές ελέγχου, ανατρέποντας τις ισορροπίες της εξουσίας διεθνώς. 

Σημαντικά γεγονότα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε εικασίες, πως ίσως είχαν προκληθεί από μια εξαιρετικά ισχυρή κλίκα, που λειτουργεί μέσα από πολλές οργανώσεις. Πολλά από τα ιστορικά, αλλά και τα τρέχοντα γεγονότα, θεωρούνται βήματα στην εξελισσόμενη πορεία, για την επίτευξη Παγκόσμιας κυριαρχίας, κυρίως μέσω μυστικών συναντήσεων πολιτικών και αντίστοιχων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Κοινωνικοί κριτικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η σύνθεση των παρανοϊκών θεωριών για μια συνωμοσία νέας παγκόσμιας τάξης, που κάποτε ήταν περιορισμένη σε αμερικανικά ακροδεξιά ακροατήρια, τους έχει δώσει τεράστια απήχηση και τους επέτρεψε να γίνουν κοινός τόπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας έτσι στις ΗΠΑ, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα ένα ασυναγώνιστο δημοφιλή πολιτισμό «συνωμοσιολογίας». Ορισμένοι προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική ζωή, όπως δημαγωγία και ηθικό πανικό, που επηρεάζουν τις εκλογές, καθώς και την εσωτερική αλλά και εξωτερική πολιτική.

Μολονότι μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε διαβάσει ή ακούσει ότι υπάρχουν μυστικές ομάδες, που έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να αναλαμβάνουν τα ηνία του κόσμου,
– είτε δεν διαπερνούν τα αναγνώσματα αυτά τα στεγανά της σκέψης μας, ή
– Δεν τα πιστεύουμε, ή

– δεν έχουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.


Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μία τέτοια ομάδα. Επισκόπηση της Ομάδας Bilderberg


Η ομάδα-λέσχη Bilderberg ιδρύθηκε το 1954, κυρίως από τις ισχυρές οικογένειες των τραπεζών: των Rothschilds και Rockefellers, μαζί με τον Πρίγκιπα Bernhard των Κάτω Χωρών, ο οποίος είχε στενούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς. (Θυμάστε φαντάζομαι που τον είδαμε και πίσω από το Club 1001 και την αντίστοιχη ίδρυση της WWF και του ΟΗΕ…σημ. μτφ)

Η ομάδα συνεδριάζει κάθε χρόνο με περίπου 130-150 καλεσμένους που προέρχονται από την ελίτ των πλουσίων και ευγενών της Ευρώπης και της Αμερικής και ειδικά από το χώρο της πολιτικής, των βασιλέων, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του στρατού.
Ο κεντρικός στόχος της ομάδας είναι να οδηγήσει σε μία παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα πλαίσια ενός πολιτικού φορέα του στιλ κυβέρνησης ΟΗΕ, που να ελέγχεται από το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Rockefellers και Rothschilds. 
Επίσης, είναι υποστηρικτές της σύγχρονης ευγονικής και έχουν σχέδια για την ενδεχόμενη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 80%, όπως είχε ζητηθεί από την Εκτίμηση του ΟΗΕ το 1974 για τη βιοποικιλότητα.

(Ας σημειωθεί πως και ο ΟΗΕ αποτελεί δημιούργημα της ίδιας κλίκας «ευγενών», όπως και της δυναστείας τραπεζιτών Ρόκφελλερ και Ρότσιλντ, οπότε ας μη συγχυζόμαστε για την εμπλοκή του «Οργανισμού» ή τις «περίεργες συμπτώσεις» που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική που επικαλείται «ανθρωπογενή αίτια» ή «αίτια υπερπληθυσμού» ως ρίζα του κακού…
… αποκρύπτοντας πως η ρίζα του κακού είναι η απληστία της ίδιας 
αυτής κλίκας … σημ. μτφ.)Βασικοί Στόχοι της Bilderberg
  Κοινωνία Μηδενικής Ανάπτυξης.
  Σε μια μετα-βιομηχανική περίοδο, η μηδενική αύξηση θα είναι το απαραίτητο στοιχείο που θα κληθεί να καταστρέψει τα ίχνη της γενικής ευημερίας. Όταν υπάρχει ευημερία, υπάρχει πρόοδος.

  Η ευημερία και η πρόοδος καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της καταπίεσης και της καταστολής και η καταπίεση είναι απαραίτητη για κάποιον που επιζητά να διαιρέσει την κοινωνία σε ιδιοκτήτες και σκλάβους.
  Το τέλος της ευημερίας θα φέρει ένα τέλος σε όλους σχεδόν τους τομείς της βιομηχανίας εκτός από τον τομέα της πληροφορικής ή και της παροχής υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες καναδικές και αμερικανικές βιομηχανίες θα πρέπει να εξαχθούν προς τις φτωχότερες χώρες όπως τη Βολιβία, το Περού, τον Ισημερινό και τη Νικαράγουα, όπου υπάρχουν «σκλάβοι» για φτηνή εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα έχει πραγματοποιηθεί ένας από τους κύριους στόχους της NAFTA.

                                         
                                         Μία Διεθνής Ταυτότητα.
  Με την εξουσιοδότηση διεθνών φορέων για πλήρη καταστροφή κάθε εθνικής ταυτότητας μέσω υπονόμευσης στο εσωτερικό των χωρών, έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα σετ οικουμενικών αξιών. Καμία άλλη αξία ή ταυτότητα δεν θα μπορεί να ευδοκιμήσει μέσα στην κοινωνία της νέα παγκόσμιας τάξης. 
  • Συγκεντρωτικός έλεγχος των πολιτών.
  Με τεχνικές ελέγχου του νου, πρόκειται να κατευθύνουν όλη την ανθρωπότητα να υπακούει στις επιθυμίες τους. Προσχέδιο του σχεδίου αυτού αποτελεί η ψυχρότατη και κυνικότατη περιγραφή του βιβλίου του Zbigniew Brzezinski, «Μεταξύ δύο εποχών: Ο ρόλος της Αμερικής στην τεχνοτρονική Εποχή» (Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era) (λεπτομέριες σχετικά)Ο Brzezinski είναι επίσης συνεργάτης του Henry Kissinger*** και είναι γνωστός για τις παρουσιάσεις του σε διάφορα συνέδρια της Bilderberg. Ο ίδιος προβλέπει, στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας τάξης, εξάλειψη της μεσαίας τάξης -Μόνο άρχοντες και υπηρέτες.
  • Κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας.
  Θα επιτευχθεί με την τεχνητή κατασκευή κρίσεων, που θα υποβάλουν τα άτομα σε συνεχή απειλή – σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και συναισθηματικά. Πολύ κουρασμένοι και «πνιγμένοι» για να αποφασίσουν τη δική τους μοίρα, οι πληθυσμοί θα είναι συγχυσμένοι και με τσακισμένο ηθικό σε τέτοιο βαθμό, που θα έχει ως αποτέλεσμα, μια απάθεια σε μαζική κλίμακα καθώς θα βρίσκονται «αντιμέτωποι με πάρα πολλές επιλογές».
  • Δυτικός εμπορικός συνασπισμός.
  Με την επέκταση της NAFTA σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα σχηματιστεί τελικά και μια «βορειοαμερικανική Ένωση», κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής.
  • Ένα παγκόσμιο Σύστημα Νόμων & Επιβολής Εξουσίας.
  Το Διεθνές Δικαστήριο θα γίνει το μοναδικό νομικό σύστημα παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, όπως ο ΟΗΕ παρεμβαίνει στα περισσότερα σημεία ταραχών παγκοσμίως (π.χ. η σημερινή περίπτωση του Αφγανιστάν), το ΝΑΤΟ θα γίνει σταδιακά ο παγκόσμιος στρατός του ΟΗΕ.
  • Κεντρικός έλεγχος της Παιδείας.
  Ένας από τους λόγους για τους οποίους προωθείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση της Βορείου Αμερικής και η μελλοντική της Ένωση της Ασίας, είναι επιδίωξη της συλλογικού και εντεινόμενου ελέγχου της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να καταστεί δυνατή η παγκοσμιοποίηση «Ενός κόσμου» («One World») που θα έχει αποστειρωθεί από την Παγκόσμια αλήθεια για ο παρελθόν.

  Υποστηρίζουν δε ότι η σημερινή νεολαία είναι σχεδόν τελείως άσχετη με θέματα σχετικά:

  • -με τα διδάγματα της ιστορίας,
  • –των ατομικών ελευθεριών και
  • —της έννοιας της ελευθερίας

  και πως αυτή η άγνοια θα απλοποιήσει το πρόγραμμα τους.

  *** (Θυμάστε ελπίζω πως ο Κίσσινγκερ είναι αυτός που είπε την περίφημη φράση, πως «ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» και πως γι” αυτό θα πρέπει να τον χτυπήσουν στην παιδεία την ιστορία και τη γλώσσα του… Και αυτό ακριβώς συμβαίνει.

  Ο ελληνικός λαός όταν έχει συνείδηση της ταυτότητας του είναι πράγματι δυσκολοκυβέρνητος, όταν όμως είναι θύμα συνεχιζόμενης επί δεκαετίες χειραγώγησης και πλύσης εγκεφάλου, μέσα από τα συστήματα, τα ινστιτούτα και τις μαριονέτες της Bilderberg, αρχίζει να ατονεί και μην διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για αντίσταση, ενώ η γνωστή ευφυία του ξεπέφτει σε επίπεδα απάθειας, αδιαφορίας και πολτοποίησης… 


  Αν δεν ήταν τέτοια η παρούσα κατάσταση, όλοι ετούτοι οι «καραγκιόζηδες» δεν θα τολμούσαν καν να πατήσουν το πόδι τους στην Αθήνα για «συνέδρια» τέτοιας φύσεως. Ο φόβος του «συνειδητοποιημένου ελεύθερου ελληνικού Πνεύματος» πάντα τους χάλαγε τα σχέδια… -και εννοώ φυσικά και κάθε μη Έλληνα εθνικά, που είναι γαλουχημένος με τα ελληνικά ιδεώδη και την ελληνική παιδεία. 

  Το ίδιο προβλέπω πως θα πάθουν και πάλι καθώς το ελληνικό Πνεύμα πάντα γνωρίζει εποικοδομητικούς τρόπους να αντιστέκεται και σίγουρα θα βρει τρόπο να μετουσιώσει τα σχέδια τους για Παγκόσμια Δικτατορία & Οικονομικό έλεγχο, σε μία κοινωνία Παγκόσμιας Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς .σημ. μτφ. )
  Επιτεύγματα της Bilderberg
  • Έχουν σχεδιάσει και ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κεντρικό άξονα στο σχέδιο παγκόσμιας κυβέρνησης, καθώς επίσης σχεδίασαν και εισήγαγαν το ευρώ ως κοινό και μόνο νόμιμο νόμισμα της Ένωσης.
  • Ο David Rockefeller, ανώτερο μέλος της Bilderberg, ίδρυσε την Τριμερή Επιτροπή, το 1973 για την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών δημοκρατικών βιομηχανικών περιοχών του κόσμου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας) με κοινές ευθύνες ηγεσίας στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Ο δημοσιογράφος Bill Moyers (PBS), μίλησε για τη δύναμη του David Rockefeller στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Η Μυστική κυβέρνηση» το 1980. (Λεπτομέρειες ΕΔΩ)
  «Η μυστική Κυβέρνηση»:

  • Έχουν επίσης δημιουργήσει επαφές επιρροής (λόμπι) των ΗΠΑ στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων του κόσμου και κάθε στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και των επιχειρηματικής αρένας.
  Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ομάδας Bilderberg το 1991 στη Γερμανία, ένας νεαρός Μπιλ Κλίντον συναντήθηκε με τον David Rockefeller, που του μίλησε για τους λόγους που η Bilderberg δίνει προτεραιότητα στη NAFTA (Βορειοαμερικανική εμπορική Ένωση) και του εξήγησε πως η ομάδα χρειάζεται την υποστήριξη του. Το επόμενο έτος, ο Κλίντον εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής της NAFTA, όπως ήταν και ο προηγούμενος Πρόεδρος George HW Bush.
  Κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τζορτζ Μπους, είχε ήδη αρχίσει η προώθηση του στόχου τους περί «North American Union» (Βόρεια Αμερικανική Ένωση). Η παγκοσμιοποίηση είχε ήδη αλλάξει το αμερικανικό οικονομικό και πολιτικό τοπίο, μέσω συνθηκών σαν αυτή της NAFTA και του προτεινόμενου προγράμματος τους περί «Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Ευημερία» (Security and Prosperity Partnership program (SPP)

  Και πάλι, κατά την ίδια κυβέρνηση Μπους, κατέστη νόμος το » Patriot Act « στις ΗΠΑ, στις 26 του Οκτώβρη το 2001. Αυτό το καταστατικό έχει επικριθεί από πολλούς για αποδυνάμωση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και για την εξαιρετικά «εκτεταμένη» και ευρεία ερμηνεία που επιδέχονται οι συνθήκες εφαρμογής του.

  Ειδικότερα, οι αντίπαλοι του νόμου αυτού έχουν επικρίνει:

  • την άδεια επ “αόριστον κράτησης μεταναστών,
  • τις έρευνες, μέσω των οποίων οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δικαίωμα ελέγχου κατοικιών ή επιχειρήσεων δίχως την άδεια ή τη γνώση του ιδιοκτήτη,
  • την επέκταση χρήσης των νόμων εθνικής ασφάλειας, που επιτρέπουν στο FBI την παρακολούθηση τηλεφώνων, email και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, χωρίς δικαστική απόφαση, και
  • τη διευρυμένη πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε επαγγελματικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

  Από την εφαρμογή του «Patriot Act» και μετά, πολλές αγωγές έχουν ασκηθεί κατά αυτού και τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ορισμένες διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές.


  Οργανωτική Δομή της Bilderberg 
  Ο εσωτερικός κύκλος του Ομίλου Bilderberg αποτελείται από έναν πρόεδρο, τη Συντονιστική επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα. Είχα την τύχη να μπορώ να συγκεντρώσω τα ονόματα της ομάδας του εσωτερικού κύκλου του 1994 που προέρχονται από τον: «Αόρατο Οίκο Δύναμης» (The Invisible Power House), από το συντάκτη Armen Victorian. Η λίστα προσκεκλημένων ωστόσο, είναι πιο σύγχρονη με την έννοια ότι καλύπτει τα έτη 2000 έως 2007, συμπεριλαμβάνωντας και αυτές που προέρχονται από το Bilderberg.org.

  Πρόεδρος: Etienne Davignon*, αντιπρόεδρος της Société Générale de Belgique (*και Étienne Davignon biography by Research Guide)  Συντονιστική Επιτροπή: 

  1. Λόρδος Carrington Peter– Πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
  2. Victor Halberstadt – Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη και τον Καναδά.
  3. Theodore L. Elliot, Jr – πρώην πρέσβης των ΗΠΑ.
  4. Pieter Korteweg – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Robeco Group .
  5. Peter Jankowitsch – Πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αυστρίας
  6. Jaakko Iloniemi – Πρώην Φινλανδός πρέσβης των ΗΠΑ.
  7. Marc Lardreit de Lacharrère – Πρόεδρος-Fimalac (Γαλλία)
  8. Christoph Bertram – Διπλωματικός ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit».
  9. Hilmar Kopper – Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Bank AG.
  10. Peter Sutherland – Πρόεδρος, Allied Irish Bank plc.
  11. Mario Monti – Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Bocconi, Ιταλία.
  12. Renato Ruggiero – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiat SpA.
  13. Westye Hoegh – πλοιοκτήτης, Leif Hoegh AS & Co. (Νορβηγία)
  14. Francisco Pinto Balsemao – πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
  15. Jaime Carvajal Urquijo – Πρόεδρος και γενικός διευθηντής της Iberfomento. (Ισπανία)
  16. Percy Barnevik – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Asea Brown Boveri Ε.Π.Ε.
  17. David de Pury – Πρόεδρος της BBC Brown Boveri Ltd (Ελβετία)
  18. Selahattin Beyazit – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Τουρκία)
  19. Andrew Knight – Εκτελεστικός Πρόεδρος της News International plc.
  20. Kenneth W. Dam – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  21. Vernon E. Jordan Jr – Πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Urban.
  22. Α. Henry Kissinger – Πρώην Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  23. Charles MCC. Mathias – Πρώην Γερουσιαστής του Maryland.
  24. G. Rozanne Whitehead – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  25. Lynn R. Williams – Int. Πρόεδρoς Ένωσης Εργαζομένων Χαλυβουργίας της Αμερικής.
  26. Cassimir Α. Yost -, Κέντρο Ιδρύματος Υποθέσεων Ασίας-Ειρηνικού.
  27. James D. Wolfensohn – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, (Int / ΗΠΑ)

  1. Anthony S. G. Griffin – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Καναδάς)
  2. Otto Wolff von Amerongen – Διευθύνων Σύμβουλος, Otto Wolff Συμβουλευτική Βιομηχανιών
  3. Max Kohnstamm – Πρώην Πρόεδρος, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.
  4. Giovanni Agnelli – πρόεδρος, Fiat SpA ..
  5. Ernst H. van der Beugel – Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Leiden.
  6. Lord Roll των Ipsden – Πρόεδρος, SG Warburg Group plc. (UK)
  7. George W. Ball – Πρώην Under-Secretary of State. (ΗΠΑ)
  8. William P. Bundy – Πρώην εκδότης, Εξωτερικών Σχέσεων (Foreign Affairs- ΗΠΑ)
  9. David Rockefeller – Πρόεδρος, Chase Manhattan Bank Int.

  Ετήσια Συνέδρια της Bilderberg 

  Βουλευτές και προσκεκλημένοι της ομάδας Bilderberg παρευρίσκονταν στις ετήσιες συναντήσεις της από το 1954 μέχρι σήμερα. Η ακόλουθη είναι μια τμηματική λίστα των συνεδρίων από το 2000 έως το 2007:


  • 2000 Chateau Du Lac Hotel στη Γενεύη, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
  • 2001 Hotel Stenungsbaden στο Stenungsund, Σουηδία.
  • 2002 Westfields Marriott στο Chantilly, Virginia, ΗΠΑ.
  • 2003 Trianon Palace Hotel στο Παρίσι, Γαλλία.
  • 2004 Grand Hotel des Iles Borromees στη Stresa, Ιταλία.
  • 2005 Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt στο Rottach-Egern, Γερμανία.
  • 2006 Brookstreet Hotel στο Kanata, Οτάβα, Καναδάς.
  • 2007 Ritz-Carlton Hotel, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

  Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 100 έως 150 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, που προέρχονται κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συμμετέχοντες από την Ανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας), το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία. Το παρακάτω ονόματα, είναι μια λίστα με προσκεκλημένους των ΗΠΑ που έχουν παρακολουθήσει δύο ή περισσότερες συναντήσεις της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007 (βλ. τις σημειώσεις που ακολουθούν αυτήν τη λίστα):


  ΗΠΑ – Οι φιλοξενούμενοι που παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg 


  Ο αριθμός που προηγείται του ονόματος αναφέρεται στον αριθμό των συνεδριάσεων που συμμετείχαν ως καλεσμένοι της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007.

  • 8 Vernon E. Jordan Jr. – Lazard Frères & Co LLC
  • 8 Α. Henry Kissinger – Kissinger Associates Inc.
  • 8 Henry R. Kravis – Kohlberg Kravis Roberts & Co
  • 7 Thomas Donilon – Fannie Mae
  • 7 James A. Johnson – Johnson Capital Partners
  • 7 Marie-Josée Kravis – Ινστιτούτο Hudson
  • 7 Jessica T. Mathews – Carnage Endowment for International Peace
  • 7 Richard N. Perle – Digital Hollinger, Inc
  • 7 David Rockefeller – Chase Manhattan Bank International
  • 6 Martin Feldstein – Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research –NBER)
  • 6 Allan B. Hubbard – Ε & Α Industries
  • 5 Timothy Collins – Ripplewood Holdings LLC
  • 5 John Thornton – Goldman Sachs Group Inc
  • 4 Timothy Geithner – Federal Reserve Bank of New York
  • 4 Paul A. Gigot – The Wall Street Journal
  • 4 Richard N. Haass – κυβέρνηση (ΗΠΑ) – State Department
  • 4 Richard C. Holbrooke – Ηνωμένa Έθνη (ΟΗΕ)
  • 4 William J. Luti – Υπουργείο Αμύνης της κυβέρνησης των ΗΠΑ
  • 4 J. Graig Mundie – Microsoft Corporation
  • 4 Dennis B. Ross – The Washington Institute for Near East Policy
  • 4 James B. Steinberg – Αναπληρωτής Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας
  • 4 Paul Wolfowitz – Nitze School of Advanced International Studies
  • 3 Paul Allaire – Xerox Corporation
  • 3 William McDonough – Federal Reserve Bank of New York
  • 3 Frank H. Pearl – Perseus LLC
  • 3 Steven Rattner – Quandrangle Group
  • 3 George Soros – Soros Fund Management
  • 3 John Vinocur – The International Herald Tribune
  • 3 Robert Zoellick Β. – Σύμβουλος Εμπορίου Προέδρου George W. Bush
  • 2 Jon Corzine – Γερουσιαστής – New Jersey
  • 2 Kenneth Dam – κυβέρνηση των ΗΠΑ – Τμήμα Θησαυροφυλακίου
  • 2 John Deutch – Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)
  • 2 Christopher Dodd – Γερουσιαστής – Connecticut
  • 2 Chuck Hagel – Γερουσιαστής – Νεμπράσκα
  • 2 Kay Bailey Hutchison – Γερουσιαστής – Τέξας
  • 2 Mark C. Medish – Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP
  • 2 Michael Moskow – Federal Reserve Bank of Chicago
  • 2 Norman Pearlstine – Time Inc.
  • 2 Clyde Prestowitz Jr. – Economic Strategy Institute (ESI –Ινστιτούτο Οικονομικής Στρατηγικής)
  • 2 Lodewijk Vink Jr. – Warner-Lambert Company
  • 2 Fareed Zakaria – Newsweek International
  Σημείωση 1: Υπήρξαν επίσης 67 άτομα υψηλού προφίλ από τις ΗΠΑ τα οποία είχαν παρακολουθήσει μία συνάντηση μεταξύ του 2000 και 2007 που έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα μου. Τείνω να δώσω στα άτομα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Είναι πιθανό ότι για μια φορά μόνο επισκέπτες μπορούν να έχουν απλώς παρακολούθησει από περιέργεια και δεν πρέπει απαραίτητα να ενστερνίζονται τους στόχους της ομάδας Bilderberg. Επιπλέον, ως Επισκέπτης «λόγω εργασίας» όταν αυτός/-η συμμετείχε σε συνεδρίαση, μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Αν είστε περίεργοι σχετικά με αυτά τα 67 άτομα, αναφέρονται στη σημείωση 2.

  Σημείωση 2: Η πηγή για τους «παρευρισκόμενους»- μία φορά οι επισκέπτες μπορεί να βρεθεί πατώντας στις: Bilderberg συμμετέχοντες -,που απαριθμεί συμμετέχοντες από όλες τις χώρες με από το 1991 έως το 2008. Επίσης, έχω δημιουργήσει ένα υπολογιστικό φύλλο Lotus που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Τα ονόματα και τους τίτλους όλων των επισκεπτών από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Bilderberg μεταξύ του 2007 -και του 2007.

  2. Ποιας συνεδρίασής (-ων) της Bilderberg φιλοξενούμενος ήταν ο κάθε συμμετέχων, καθώς και ποιες εταιρείας, Ιδρύματα, Οργανισμοί, τομείς κυβέρνήσεων εκπροσωπούνταν μέσω αυτών.

  Εάν επιθυμείτε τη λήψη της κατάστασης Lotus, απλά κάντε μία σχετική αίτηση στο: sequel.request@live.comΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε 

  Ένα απλό ερώτημα που θέλει μια απλή απάντηση 

  Στα περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεδριάσεων, που συγκεντρώνουν πρωτοφανή δύναμη και χρήμα, στην ίδια στιγμή και στον τόπο, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για το τι θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg.

  Πώς, για όνομα του Θεού, μπορεί αυτό να είναι δυνατόν, όταν στην ελίτ της λίστας της ομάδας Bilderberg είναι ενταγμένα και περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά άτομα που διοικούν τον πλανήτη;Τι συζητάνε οι πιο ισχυροί άνθρωποι σε αυτές τις συναντήσεις;


  Κάθε σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά δεν έχει το κοινό το δικαίωμα να γνωρίζει τι συζητούν οι πολιτικοί ηγέτες του όταν συναντώνται με τους ηγέτες των πλουσιότερων επιχειρήσεων από αντίστοιχες χώρες; 

  Τι εγγυήσεις έχουν οι πολίτες, ότι η ομάδα Bilderberg δεν είναι ένα κέντρο επιρροής, εξάπλωσης και άσκησης πίεσης (trafficking and lobbying), εφόσον δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συζητούν οι εκπρόσωποι τους στις μυστικές συναθροίσεις της Λέσχης?

  Γιατί δεν λειτουργεί κανένα από τα προγράμματα των εταιριών μέσων ενημέρωσης και κανένα δεν εξετάζει τη συγκέντρωση αυτού του πλήθους ισχυρών, ως άξια δημοσίευσης, όταν ένα απλό ταξίδι του κάθε ενός από αυτούς τους συμμετέχοντες καθιστά επικεφαλίδα είδησης στην τηλεόραση;

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, μια χούφτα εξαιρετικά πλούσιων οικογενειών κατέχει όλα τα Μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, όπως: ABC, CBS, CNN, NBC, το περιοδικό Time, Newsweek, το US News & World Report, την εφημερίδα New York Times, τη Washington Post , το Los Angeles Times, η Chicago Tribune, – ακόμα και τους περιφερειακούς γίγαντες όπως τη New Orleans Times-Picayune, τη Miami Herald, το Σαν Ντιέγκο-Herald Tribune…. και ο κατάλογος συνεχίζεται. Πηγή: American Free Press

  Γιατί δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης; 


  Γιατί κανένα από τα προγράμματα εταιρικών μέσων ενημέρωσης δεν εξετάζει αυτές τις συγκεντρώσεις?


  Θα διαπιστώσατε παραπάνω, ότι πολλά μέλη των μέσων mainstream ενημέρωσης ήταν παρόντα στις συναντήσεις αυτές. Ούτε μια λέξη δεν ανάφεραν όμως για τις συνεδριάσεις της Bilderberg. Κοιτάξτε ποιοί από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg:
  1. International Herald Tribune: John Vinocur – Ανώτερος ανταποκριτής
  2. New York Times: Thomas Friedman – ανταποκριτής Εξωτερικών.
  3. Newsweek International: Fareed Zakaria – Editor.
  4. NBC News: Andrea Mitchell – Επικεφαλής Εξωτερικών ανταποκριτών.
  5. Rose Επικοινωνιών: Charlie Rose – Πρόεδρος
  6. The Economist: Adrian D. Wooldridge – Chief Προεδρείου Ουάσιγκτον .
  7. TIME: Norman Pearlstine – αρχισυντάκτης.
  8. Wall Street Journal: Paul Α. Gigot – Editorial Page Editor.
  9. Wall Street Journal: Max Boot – Επεξεργαστής.
  10. Washington Post: Donald E. Graham – Εκδότης.
  11. Washington Post: Jim Hoagland – Associate Editor.
  12. Washington Post: Charles Krauthammer – Αρθρογράφος.
  Αξιοθαύμαστο: Δώδεκα υψηλού κύρους αμερικανoί των Media και καμία μία λέξη για το ότι συμμετείχαν σε συναντήσεις της Bilderberg – Γιατί γιατί γιατί; 

  Ένας αυθεντικός εμπειρογνώμονας σχετικά με την ομάδα Bilderberg 

  Ο Daniel Esulin είναι ένας ερευνητής-δημοσιογράφος και αποτελεί σήμερα έναν από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ομάδα Bilderberg. Έγραψε την «αληθινή ιστορία της Ομάδας Bilderberg» (τίτλος πρωτοτύπου: La Verdadera Historia Del Club Bilderberg), που αναφέρεται στη φύση και τις συνεδριάσεις των πιο ισχυρών ανθρώπων.

  Σύμφωνα με τον Estulin, με υπερ-μυστικότητα οι Bilderbergers έχουν προωθήσει μεγάλες και σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις, αρχής γενομένης με την πρώτη τους συγκέντρωση, το 1954. Το βιβλίο του ονομάστηκε βιβλίο «Μη φαντασίας» της χρονιάς από την Kingston Eye Opener στον Καναδά και έγινε διεθνές Bestseller.

  Το Δεκέμβριο του 2007, υποστήριξε ότι είχε λάβει πληροφορίες από κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία αποδεικνύουν ότι άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέταζαν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ron Paul, μέλους του κογκρέσου, επειδή αισθάνονταν να απειλούνται από την έκρηξη της δημοτικότητας του ως υποψήφιου πρόεδρου.

  Πηγές πληροφοριών : 


  Σε στρατηγικά σημεία σε όλο αυτό το άρθρο, είναι υπογραμμισμένες οι πηγές, με τη μορφή υπερ-σύνδεσης (link) με μια συγκεκριμένη πηγή, καθώς και με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που λήφθηκαν από την ίδια την πηγή. Σε άλλες περιπτώσεις, γίνονται αναφορές σε βιβλία και τους αντίστοιχους συγγραφείς. – οι εικόνες είναι από τον παγκόσμιο ιστό και τις αναφερόμενες πηγές.

  ας μην ξεχνάμε φυσικά και τους εγχώριους «καλεσμένους»της Bilderberg:
  ¨


  Άρθρα κατηγορίας

  cf80cf81cebfcf83cf86cf85ceb3ceb5cf83-cf83cf84ceb7cebd-ceb5cf85cf81cf89cf80ceb7 3
  Επίσημη Δήλωση: «Το ISIS στέλνει στην Ευρώπη Τρομοκράτες Μεταμφιεσμένους σε Πρόσφυγες»

  Η Αλήθεια στο Φως… Πως όμως να υπάρξει αντίδραση από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού και η ίδια είναι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  0129264001388153439 2
  Ευχόμαστε να είναι ψέμα… Συμφωνήσαμε Τούρκοι στρατιώτες να είναι στα φυλάκια μας!!!

  Ο Κωστής Αϊβαλιώτης Βουλευτής Β” Αθηνών, μίλησε για τις πιέσεις που δέχεται η Ελληνική κυβέρνηση από την Ευρώπη, σχετικά με...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  Rumor-Willis-Carrying-her-Pet-Pig-44943-1 4
  Με ένα γουρουνάκι κυκλοφορεί γερμανίδα στο Μετρό για να μη τη βιάσουν μουσουλμάνοι! – ΒΙΝΤΕΟ

  Γράφει ο Μ.Ν. Χειλαδάκης Όλα αυτά τα χρόνια ο περισσότερος κόσμος πίστευε ότι τα σκυλιά εκτός από έναν καλό...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  1984236e0fcf838a8264ad1a7f4615f7
  Προσοχή: Χρησιμοποιείς καθημερινά το messenger; Τότε ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσεις οπωσδήποτε αυτό!

  To Facebook αναγκάζει τα τελευταία χρόνια τους χρήστες smartphone και tablet να κατεβάζουν την εφαρμογή messenger προκειμένου να ανταλλάσουν μηνύματα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  forokarta-2 1
  ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, (βιντεο)

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Πήραμε αυτό το βίντεο – πρόσκληση για την συγκέντρωση που θα γίνει στα Προπύλαια την Κυριακή...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  agrotes-thessalonikh-241-620x361 3
  ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ «ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ» ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΥΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

  ΜΕΚΕΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Όσοι πίστεψαν ότι ο Ελληνικός Λαός θα παραμείνει αμέτοχος θεατής της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ινδία-15-άνθρωποι-έχασαν-τη-ζωή-τους-από-κατάρρευση-δύο-κτιρίων-4
  Δεκάδες νεκροί σε ατύχημα με λεωφορείο στην Ινδία

  Δεκάδες νεκροί σε ατύχημα με λεωφορείο στην Ινδία Σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στη δυτική Ινδία σκοτωθήκαν σίγουρα 41 άνθρωποι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Ìîíàñòûðü Ñèìîíîïåòðà íà Àôîíå 12
  ΕΚΤΑΚΤΟ! Η ΕΕ προσπαθεί να αλλάξει το καθεστώς του Αγίου Όρους

  Οι Ρώσοι Μοναχοί του Αγίου Όρους μιλούν για  έντονη προσπάθεια της ΕΕ προς την ελληνική κυβέρνηση  για να αλλάξει το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ktirio_533_355
  Σημεία και τέρατα στη λίστα Μπόργιανς! Ποιοι εντοπίστηκαν με κραυγαλέες καταθέσεις – Ανεπάγγελτος είχε “μαζέψει” 7 εκατ. ευρώ

  – Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις δεκάδες πρόσωπα που είναι στη λίστα Μπόργιανς – Ο εισαγγελέας έχει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  obama-allah-mosque-575x452 2
  ΗΠΑ: Ο Ομπάμα ζήτησε να κρυφτεί η λέξη «Ιησούς» και ο Σταυρός σε επίσκεψή του σε Καθολικό Πανεπιστήμιο – αλλά άφησε να φαίνεται η λέξη «Αλλάχ» σε επίσκεψή του σε Ισλαμικό Κέντρο

  Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έκρυψε το σύμβολο του Ιησού κατά τη διάρκεια της ομιλίας που είχε κάνει στο πανεπιστήμιο Georgetown...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  13
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΣΛΑΜ! (βίντεο)

  Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη Σύμφωνα με την εφημερίδα Fox News, το δημοτικό σχολείο Bruce Vento στον Άγιο Πάυλο στην Μινεάπολη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  12651094_1033205540059297_2352635246798918095_n 5
  Αυτά τα παλικάρια δεν λιποτάκτησαν, δεν έγιναν ριψάσπιδες…Γιατί δεν αναφέρουν τίποτα τα ΜΜΕ; Γιατί απλά είναι σε διατεταγμένη Υπηρεσία!

  …δεν έφυγαν για να περάσουν το Αιγαίο, μέσω των δουλέμπορων του φασίστα Ερντογάν Ήρθε η ώρα της κατάταξης της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  couple-cake_3564397b 12
  Βρετανοί Χριστιανοί σύρθηκαν στο δικαστήριο επειδή αρνήθηκαν να φτιάξουν κέικ για την ημέρα κατά της ομοφοβίας!

  Ένα παράδοξο και συγχρόνως εξοργιστικό περιστατικό στην πολυπολιτισμική Βρετανική επικράτεια  αποτελεί γνώμονα για αυτά που μας «περιμένουν»,  και εδώ στην...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1034244042 9
  Άρθρο του Κίσινγκερ για την νέα τάξη πραγμάτων! Είμαστε στο πάρα ένα για πυρηνική σύγκρουση;

  Άρθρο του Κίσινγκερ για την νέα τάξη πραγμάτων που προωθούν οι ΗΠΑ ερχόμενες σε σύγκρουση με την Ρωσία. Την Τετάρτη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  geros-nekriko 9
  Ο Κολοκοτρώνης λίγο πριν πεθάνει αποχαιρέτισε φίλους και εχθρούς. Συγχώρεσε ακόμη και τον υπουργό δικαιοσύνης που πίεζε για την καταδίκη του. Χόρεψε, γλέντησε και το ίδιο βράδυ «έφυγε»

  Στις 13 Νοεμβρίου 1838 ο σχεδόν 70χρονος Κολοκοτρώνης μίλησε στην Πνύκα προς τους μαθητές του Γυμνασίου της πρωτεύουσας. Η κυβέρνηση, όταν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  TurkishAirBase480 1
  ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ!

  ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ! Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Οι εξελίξεις οδεύουν ολοταχώς προς μια γενική σύγκρουση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  mpaha-mpazi 3
  Η νόμιμη εκπόρνευση νεαρών αγοριών του Ισλάμ. Αυτοί είναι οι αληθινοί Μουσουλμάνοι (Βίντεο)

  Είναι τα « Bacha Bazi – Μπαχά Μπαζί… κυριολεκτικά “αγόρια δίχως γένια” επιλεγμένα για το ύψος και την ομορφιά τους...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ceb8ceac-ceb8ceadcebbceb1cf84ceb5-cebdceac-e1bc94cf87ceb5cf84ceb5-e1bc95cebdceb1-cebcceb9cebacf81cebfcf84cf83ceafcf80-e1bc90cf80ceac1-1068x504 4
  ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΣΜ, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, όλα ένας αριθμός . . .

  Ο κάθε πολίτης θα έχει ένα και μοναδικό μητρώο. Τα επιμέρους μητρώα καταργούνται και όλα θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ 7
  ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝΕ! ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

  Συμπατριώτες, είναι πλέον σαφέστατο σε όλους ότι η παρούσα Κυβέρνηση και πληθώρα προδοτών βουλευτών-πολιτικών, θέλοντας να περάσουνε τα αντεθνικά μέτρα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 14
  Τώρα που τελείωσε και αυτή η γενική απεργία να σας μοιράσουμε και από μια ΚΑΡΤΑ…

  Τώρα που τελείωσε και αυτή η γενική απεργία να σας μοιράσουμε και από μια ΚΑΡΤΑ… ώστε την επόμενη φορά να...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Τρειςπόλεις-κράτηελέγχουνόλοτονπλανήτη
  Τρεις πόλεις – κράτη ελέγχουν όλο τον πλανήτη!!

  Ακόμα και αν ακούγεται υπερβολικό μια προσεκτική μελέτη των προνομίων που απολαμβάνουν, οι τρεις αυτές αστικές περιφέρειες μάλλον θα σας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  article-2605779-6OsXQ8rVuHSK2-253_634x894-e1454317490390 7
  Η «ΟΜΟΡΦΗ» ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

  Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη Δήμαρχος στο Bad Schlema είπε στους κατοίκους : Αν δεν θέλετε να βιάζουν τις κόρες σας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Screen-Shot-2016-02-01-at-10.48.20-AM 5
  ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ!

  Γράφει ο Μ. Ν. Χειλαδάκης Ενας ηλικιωμένος άντρας μπήκε στο μετρό όταν ένας λαθρομετανάστης παρενοχλούσε μια κοπέλα . Δείτε τι ακολούθησε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  5000-350x197 10
  5.000 προσφυγόπουλα εξαφανίστηκαν στη Γερμανία

  5.000 προσφυγόπουλα εξαφανίστηκαν στη Γερμανία Σχεδόν 5.000 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα εξαφανίστηκαν στη Γερμανία. Αυτό αναφέρει η Frankfurter Rundschau...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  karta-tou-politi 7
  ΤΟ ΙΝΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του προσωπικού...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  brexit1-1 3
  Ετοιμάζονται να διαλύσουν το χάρτινο πύργο – Προβάδισμα 4% του Brexit σε νέα δημοσκόπηση

  H εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποκτά σαφές προβάδισμα έναντι της εκστρατείας υπέρ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  6a00c225239a5e8fdb00f48cf08d7a0003-500pi
  ΗΠΑ: Λογισμικό της κυβέρνησης υπολογίζει τον «Βαθμό Απειλής» κάθε πολίτη και τον κατηγοριοποιεί σε Κόκκινο, Κίτρινο ή Πράσινο

  Αν ήσασταν Αμερικάνος πολίτης ποιος θα ήταν ο «βαθμός απειλής» σας; Σήμερα, περισσότερο από το 90 τοις εκατό όλων των...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Chemtrails-f8orio 1
  Η Σκληρή Πραγματικότητα Για Τους Αεροψεκασμούς

  Το θέμα των αεροψεκασμών, των λεγόμενων Chemtrails, κατοικημένων περιοχών του πλανήτη είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους από τον...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  agrotessss-600x362 1
  Τελεσίγραφο από τους αγρότες: »Ιδού αυτά που ζητάμε, έχετε πέντε ημέρες»

  «Τελεσίδικη» προθεσμία πέντε ημερών, προκειμένου να συσταθεί διακομματική επιτροπή που θα αποσύρει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και φορολογικό και...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  kuperounta
  ΟΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Συνεχίζονται οι “αναδύσεις» στο φως κρυμμένων ελληνορθόδοξων εκκλησιών στην αγιωτόκο Μικρά Ασία. Μια από τις τελευταίες...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  india-wave2
  Τραγωδία χωρίς τέλος: Παλιρροϊκό κύμα παρέσυρε στο θάνατο δεκάδες φοιτητές

  Τουλάχιστον 13 φοιτητές βρήκαν τραγικό θάνατο στην παραλία Μαχαράστρα, στην Ινδία καθώς παρασύρθηκαν από μεγάλο παλιρροϊκό κύμα, ενώ έκαναν πικνίκ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ceb5cebbcebbceb7cebdcebfcf81cf89cf83ceb9cebaceb7-cf83cf85cebccebcceb1cf87ceb9ceb1 3
  ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ… ΑΥΤΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ

  Μια διαφορετική πτυχή της προσέγγισης της Ρωσίας, από την ελληνική κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  aigaio
  ΔΥΟ ΝΕΑ ΡΩΣΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Συνεχίζεται η κάθοδος του ρωσικού στόλου στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι Τούρκοι παρακολουθούν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  oster 2
  Μετά τη Σουηδία και τη Φινλανδία, η Αυστρία διώχνει 50.000 παράνομους μετανάστες

  Τρία υπουργεία, με την υποστήριξη του Καγκελάριου και του αντικαγκελαρίου εργάστηκαν εμπιστευτικά σε ένα κυβερνητικό σχέδιο: Μέχρι το τέλος του...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  nea-taxi-pragmatwn 2
  ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

  Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου Γεννηθήκαμε σέ μιά ἐποχή ἀναμετρήσεων. Μιά ἐποχή πού μοιάζει βέβαια μέ ἄλλες, ὅμως ἔχει τήν δική της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2001ihncoverdefblauw 1
  ΟΛΛΑΝΔΙΑ: «Τοκ, τοκ! Ποιος είναι; Η αστυνομία! Τι θέλετε; Ήρθαμε να σας πούμε να πάψετε να τουιτάρετε για τους πρόσφυγες!»

  Η ολλανδική αστυνομία, επισκέπτεται τα σπίτια των ανθρώπων που ασκούν κριτική για τα κέντρα ασύλου στο Twitter, καλώντας τους να...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tzixantistis 10
  Είναι προδότες :4.000 τζιχάντια στο Σχιστό, δίπλα στη βάση των Ουκάδων μας

  Γράφει ο Ζαχαρίας ο Μυτιληνιός Είναι προδότες :4.000 τζιχάντια στο Σχιστό, δίπλα στη βάση των Ουκάδων μας Ρίχνοντας μια...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  56acc5dcc4618883298b45db 14
  Επίσημη σύναξη των Σατανιστών στο Φοίνιξ των ΗΠΑ. Πως θα προωθήσουν την νέα Θρησκεία σε Ευρώπη και Ελλάδα

  Η πρωτεύουσα της Αριζόνα Φοίνιξ είναι γνωστή  για την υψηλή θερμοκρασία της  , για την  οποία πολλές φορές  αποκαλείται  και...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Ἀγνοώντας-συστηματικῶς-τὶς-διαμαρτυρίες-τῶν-λαῶν...1 1
  Ἀγνοώντας συστηματικῶς τὶς διαμαρτυρίες τῶν λαῶν…

  Όσος κόσμος κι αν διαδηλώσει ενάντια στην ατζέντα των τοκογλύφων, αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Στην χειρότερη των περιπτώσεων...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  the-danish-girl-poster 47
  Συγκλονιστική ιστορία – Από άνδρας, γυναίκα και μετά ξανά άνδρας!

  >Η ταινία “The Danish Girl” («Το Κορίτσι από την Δανία») γεμάτη με εξαιρετικά έντονα συναισθήματα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να πείσει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  paidia-xristanoi-irak 3
  Europol: 10.000 προσφυγόπουλα αγνοούνται στην Ευρώπη

  Μία από τις πλέον ανησυχητικές και λιγότερο συζητημένες όψεις της προσφυγικής κρίσης φέρνει στην επιφάνεια ο επικεφαλής προσωπικού της Europol...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  marias1 5
  Μαριάς: Η έξοδος απο τη Σένγκεν είναι καλό για την Ελλάδα και μας συμφέρει

  Γράφει ο Ζαχαρίας ο Μυτιληνιός Μιλάμε για την πιο επικίνδυνη και άσχετη συμμορία όλων των εποχών… Ναι θα μας συνέφερε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  foto-1-1 2
  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ; ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ! (βίντεο)

  Γράφει ο Μ.Ν.Χειλαδάκης Θέλετε να πιούμε ένα καφεδάκι στην Champs-Élysées στο Παρίσι; Δείτε λοιπόν στο κέντρο του Paris...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  mosanto-glyfosate 1
  Το Μυστικό της Monsanto (Γίνεται VIRAL) που Σκοτώνει Χιλιάδες! Κρίσιμη Αλήθεια Που Πρέπει να Ακούσεις και να Πιστέψεις

  Μάθετε την Αλήθεια… Αποκάλυψη Τώρα… Εταιρείες όπως η Monsanto και η Big Pharma μεταφέρουν τοξίνες στον πληθυσμό, προκειμένου να βεβαιωθούν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ELVETOS-POLITIKOS-1 2
  Κραυγή απόγνωσης από Ελβετό πολιτικό: Το Ισλάμ απειλεί την ελευθερία της Ευρώπης και καταστρέφει κάθε τι χριστιανικό – ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

  Ο Ελβετός πολιτικός στο Κόμμα του Λαού, βουλευτής και πραγματικός ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Oskar Freysinger, είχε δώσει στο Βερολίνο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  SAS-Survival-GuideLarge
  Πως θα επιβιώνατε για 72 ώρες; Μετά από ένα καταστροφικό γεγονός …

  1 Πως θα επιβιώνατε για 72 ώρες; Μετά από ένα καταστροφικό γεγονός µπορεί να χρειαστούν έως και 3 ηµέρες προτού...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  blogger-image-1663402103 1
  ΙΣΠΑΝΙΑ: Μέλη του κινήματος ‘Hogar Social’ κατάφεραν να σταματήσουν την έξωση μιας οικογένειας

  Μέλη του ισπανικού εθνικιστικού κινήματος ‘Hogar Social Madrid’ (HSM) κατάφεραν να σταματήσουν την έξωση μιας ισπανικής οικογένειας Σε μήνυμα στη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  rescue 14
  Η τραγωδία της σημερινής Ευρώπης: Πολύ Μέρκελ, λίγος ανδρισμός. Μια γυναίκα λέει τα πράγματα που θα έπρεπε να πουν οι άνδρες!

  Οι Ευρωπαίοι άνδρες είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν τον βασικό τους ρόλο και να υπερασπιστούν τις γυναίκες. Οι πολιτικοί μας είναι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Klinton 5
  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΕΜΕΙΣ ΤΙ;

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Μεγάλη εκστρατεία υπέρ της Χίλαρι Κλίντον έχει οργανώσει το φιλοτουρκικό λόμπι των ΗΠΑ με την άμεση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Screen-Shot-2016-01-26-at-1.36.21-PM-e1453833463612 8
  THN ΑΠΕΛΑΣΗ 80.000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΟΥΗΔΙΑ μετά την σφαγή 22χρονης Χριστιανής εθελόντριας από το Λίβανο. Εμείς ύπνο!

  Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε η σφαγή της 22χρονης Alexandra Mezher, εργαζόμενης σε κέντρο στήριξης ανηλίκων προσφύγων, χριστιανής από...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  yyk
  Τι συνέβη στο Νιου Τζέρσεϊ; Μυστηριώδης ηχητική «έκρηξη» αναστάτωσε τις ΗΠΑ

  Αναστάτωση επικράτησε την Πέμπτη στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όταν μια ισχυρή δόνηση ταρακούνησε ολόκληρη την πολιτεία και έβγαλε τους...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  DSC03517 7
  Το σατανικό σχέδιο του κινήματος «Child-free» αποτελεί την νέα μέθοδο «γενοκτονίας» του παγκόσμιου πληθυσμού

  Στην δυτική «δημοκρατική» κοινωνία, το κίνημα «Child-free» κερδίζει συνεχώς ένα  σοβαρό  ποσοστό πολιτών. Πρόκειται για ένα «κίνημα» που σπονσονάρει η...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ceb1cebbceb5cebeceb7cf83-cf84cf83ceb9cf80cf81ceb1cf83-cebaceb1ceb9-cf83cf85cf81ceb9ceb6ceb1 5
  ΣΥΡΙΖΑ… Η Τρομακτική Πραγματική ΑΛΗΘΕΙΑ… Μοναδικός Στόχος η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ της Ελλάδας

  ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ… ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΠΩΣ ΤΟ «ΝΑΙ» ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ «ΟΧΙ»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  KP 3
  Ηλεκτρονική Κάρτα – Ταυτότητα με τσιπ και ηλεκτρονική υποδούλωση με τσιπάρισμα (Βίντεο – Ομιλία)

  Στάθης Αδαμόπουλος, Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός, M.Sc. στην χρηματοοικονομική – 3η Ομιλία στην Ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν μέ θέμα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  bell-1 46
  Σίγαση των καμπάνων των Εκκλησιών για να μην ενοχλούνται οι πρόσφυγες! Νόμο φέρνει η κυβέρνηση για σίγαση κωδωνοκρουσίας

  Οι πρόσφυγες ενοχλούνται από τις καμπάνες και οι κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει νόμο στην βουλή για την κωδωνοκρουσία. Ο νέος...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  sw1 6
  Να ο λόγος που η ελίτ άρχισε από το 1983 να σκάβει καταφύγια

  Να ο λόγος που η ελίτ άρχισε από το 1983 να σκάβει καταφύγια Το 1983 εμφανίστηκε το ακόλουθο άρθρο στη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ozalkavuk 3
  Η Ελλάδα του Τουργκούτ Οζάλ

  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Κάποτε ένας πρόεδρος της Τουρκίας, ο Τουργκούτ Οζάλ, είχε πει ότι «Δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε πόλεμο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  they-live-news-anchors-aliens 1
  Οι ελίτ παρουσιαστές ειδήσεων: το κέντρο της PSYOP

  PsyOp = psychological operation. Επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου παραπληροφόρησης Η πραγματικότητα είναι μια ψυχολογική επιχείρηση. Η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα σημαίνει ουσιαστικά ότι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ιουδες 1
  «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ «ΤΕΛΟΣ»!

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Οι προφητείες ανέφεραν πως όταν επιστρέψει ο “Ιούδας» στην Ιερουσαλήμ, θα έρθει και το τέλος του...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2015120213432025 1
  Αμερικανοί εμπειρογνώμονες: «Ο Σόρος χρηματοδοτεί την οργάνωση HRW για την προώθηση των προσωπικών του στόχων»

  Από το 2010, όλες οι άμεσες επενδύσεις του «γνωστού»  δισεκατομμυριούχου Τζώρτζ Σόρος προς την οργάνωση HRW ήταν όχι λιγότερο 100...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  World Economic Forum, WEF, in Davos 8
  Γιατί ο Σόρος εμφανίζεται ξανά στο ελληνικό προσκήνιο

  Άνθρωποι του μεγαλοεπενδυτή είχαν συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για να μάθουν πώς «σκέφτεται» αλλά και τι σχεδιάζει το Μαξίμου. Μπορεί...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  IMG_2056 1
  ΙΜΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ: Το ελληνικό Ε/Π και η πτήση MH17 της Malaysia Airlines είχαν κοινά σημεία!

  Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με τα στρατιωτικά θέματα είναι πως κάθε διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος που...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  13
  ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΜΥΝΑ ΣΤΟΥΣ.. ΒΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

  Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη 17χρονη η οποία χρησιμοποίησε στη Δανία σπρει πιπεριού σε μουσουλμάνο μετανάστη που πήγε να της επιτεθεί...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  i-iera-eksetasi-tis-google 1
  H Google αποκαλύπτει: «Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα μένει κρυφό στο μέλλον»!

  Ο επικεφαλής της Google Έρικ Σμιτ προλείανε το έδαφος για τα τσιπάκια που θα εμφυτεύονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κατά τη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  xristodoulos 3
  Ο Χριστόδουλος προετοίμαζε τους Έλληνες για την σημερινή ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΕΠΟΧΗ

  Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος λείπει σε όλους τους Έλληνες, ο όρος ς» δεν περιλαμβάνει τους γνωστούς...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  AYTH 2
  ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ISIS, ΚΑΙ MH ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

  Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη Σε παλαιότερο άρθρο μας πριν λίγους μήνες είχαμε αναφερθεί σε ένα γερμανικό συγκρότημα με το όνομα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  hjjk 4
  Δίνουν «Προνόμια» για σύμφωνα συμβίωσης

    Τα ομόφυλα ζευγάρια (με το νέο Ε1) αποκτούν πλέον φορολογικά δικαιώματα όπως και οι παντρεμένοι Στο νέο έντυπο Ε1...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  nea-taksi-pragmaton-1-670x400 3
  Νέα Τάξη Πραγμάτων: Ετοιμάζονται να μας παρουσιάσουν γιαλαντζί εξωγήινους

  Για να υπάρξει παγκόσμια κυβέρνηση η «απειλή» πρέπει να είναι απ’ έξω Νέα Τάξη Πραγμάτων! Αδίστακτη προκειμένου να πετύχει τα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  56a883b9c46188f96a8b459e-630x400 1
  Μυστηριώδης ελεύθερος σκοπευτής εκτελεί διαδοχικά τους ηγέτες στο Ισλαμικό Κράτος

  Ο θάνατος του Abdulah Hamad al Ansari, ήταν η τρίτη περίπτωση μιας σειράς δολοφονιών ηγετικών στελεχών στο Ισλαμικό Κράτος, που έλαβε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  merkel-facebook 3
  «Σας παρακαλώ, άνδρες της Γερμανίας. Κάντε κάτι!» Νεαρή Γερμανίδα μιλάει για την τρομακτική κατάσταση στην Γερμανία της Μέρκελ. Για αυτό το βίντεο το Facebook την απέκλεισε…

  Η Bibi Wilhelm είναι μια φυσιολογική Γερμανίδα έφηβη που το Facebook την απέκλεισε επειδή τόλμησε με ειλικρίνεια, αλλά και φόβο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  κολυμβήθρα 1
  Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες και το γεωπολιτικό ¨βάπτισμα πυρός¨

  Η ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας Έφτασε η ώρα και άλλη καθυστέρηση δεν χωράει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Νορβηγία ζητά την κατάργηση των μετρητών. Τι δεν καταλαβαίνεις;;;

  Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Νορβηγία (DNB) ζητά την πλήρη και ολοκληρωτική εξάλειψη των μετρητών. Πολλά τοπικά υποκαταστήματα τραπεζών στη Νορβηγία...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tsomski1204
  Νόαμ Τσόμσκι: Απόλυτος σαδισμός κατά της Ελλάδας από τους Ευρωκράτες

  Δριμύ κατηγορώ κατά των πιστωτών της Ελλάδας κάνοντας λόγο για «απόλυτο σαδισμό» εξαπέλυσε εκ νέου ο Νόαμ Τσόμσκι ενώ σχετικά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  stavros-mousoulmanoi 1
  ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ προσεχώς και στην Ελλάδα: ΔΕΙΤΕ τις αντιδράσεις ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ όταν βρίσκονται μπροστά Στον Τίμιο ΣΤΑΥΡΟ!

  Το βίντεο δείχνει χριστιανούς ακτιβιστές σε… περιοχή “μουσουλμανοκρατούμενη….” σαν γκέτο ένα πράμα στη Βρετανία. Δείτε τι έπαθαν ότι πλησίασαν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  imagehandler-35
  Η πιθανότητα παγκόσμιας καταστροφής παραμένει πολύ αυξημένη. Αμετακίνητος για τρία λεπτά ο λεπτοδείκτης στο Ρολόι της Αποκάλυψης!

  Ο λεπτοδείκτης στο Ρολόι της Αποκάλυψης, το οποίο συμβολίζει τις απειλές για την καταστροφή του κόσμου, παρέμεινε αμετακίνητος στα «τρία...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  telloglou 1
  Αυτό είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Σε θέλουν υπάλληλο των 400 ευρώ, τι δεν καταλαβαίνεις;

  Τέλογλου: «Να κλείσουν όλες η μικρές επιχειρήσεις» Σας το έχουμε πει πολλές φορές από εδώ μέσα. Το σχέδιό τους είναι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  bruce
  Δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς του Ρίο για τους τρανσέξουαλ αθλητές

  Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αλλάζει τα δεδομένα για τους τρανσέξουαλ αθλητές. Το ζήτημα των τρανσέξουαλ αθλητών απέκτησε πρόσφατα ευρύτερη παγκόσμια...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  CEA4CEB1CE91CEB9CEBDCEB9CEB3CEBCCEB1CF84CEB9CEBACEACCE9ACEB1CF80CEACCEBACEB9CEB1CF83CEB5CF80CF8CCEBBCEB5CEB9CF82CF84CEB7CF82CE95CEBBCEBBCEACCEB4CEB1CF82. 5
  Τα Αινιγματικά Καπάκια σε πόλεις της Ελλάδας.

  Πόσες φορές έχουμε περπατήσει πάνω σε πεζοδρόμια και δρόμους; Άπειρες θα σας πω, αλλά πόσες από αυτές τις φορές δώσαμε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ellada-yfesi-akropoli 2
  Να υπερασπισθούμε σύνορα και ταυτότητα

  Του Στέλιου Παπαθεμελή «Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία/ δεν μέν’ η ελαχίστη αμφιβολία» (Καβάφης). Στην δική...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  A0F9D4264B5C7A98129F8A76F3682F43 1
  Συγκέντρωση-διαμαρτυρία 7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια ενατίον της "Κάρτας τοῦ Πολίτη"

  Σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει 7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια στήν μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία πού...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  rockfeler 1
  Θέλεις να ξέρεις τι έρχεται; Διάβασε τι γράφει ο Ροκφέλερ στα απομνημονεύματά του

  Οικονομική κρίση; Παγκοσμιοποίηση; Συνωμοσιολογία; Θέλεις αλήθεια να γνωρίζεις τι έρχεται στο μέλλον για τον πλανήτη μας; Το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ έψαξε και...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  islam 1
  Η Νέα Τάξη πραγμάτων βάζει τις θρησκείες να σκοτώνονται! «Χριστιανική» περίπολος κατά Μουσουλμάνων (ΒΙΝΤΕΟ)

  Το σχέδιο των οραματιστών της νέας τάξης πραγμάτων στον πλανήτη με εφαλτήριο τον πόλεμο των θρησκειών βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή…...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ