ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Νέα Τάξη Πραγμάτων

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Φάκελος Bilderberg

  του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict)  μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού Επισκόπηση  Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg...

Δημοσίευση

 
του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict) 

μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού


Επισκόπηση 


Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg δεν είναι -δυστυχώς- μία φανταστική ιστορία για μια ελιτίστικη ομάδα ανθρώπων που, από το 1954, έχει αλλάξει την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η ιστορία αυτή δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά αφορά την αποκαλυπτική ανάλυση της συνωμοσίας που συμβαίνει πράγματι, και λαμβάνει χώρα από το 1954 (τουλάχιστον…, διότι κατά μία ευρύτερη έννοια και επειδή ακριβώς η Bilderberg, αποτελεί μονάχα ένα «παρακλάδι» του παγκόσμιου δικτύου» που κυβερνά στην πραγματικότητα τον κόσμο, η συνωμοσία αυτή έχει τις ρίζες της πολύ πιο μακρυά στο παρελθόν και δρα έντονα τουλάχιστον πριν από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο μέσω της δυναστείας των Rothchild και των Rockfeller… σημ. μτφ.).

Η ιστορία αυτή εκθέτει την ελίτ αυτής της ομάδας και απαντά στα ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι?
 • Ποιά είναι τα βασικά μέλη της Bilderberg?
 • Που βρίσκονται?
 • Ποιούς καλούν και που για τις ετήσιες συναντήσεις?
 • Ποιές είναι οι «Επιτυχίες» τους μέχρι σήμερα, καθώς και
 • Ποιοί είναι οι γενικοί στόχοι τους .
Παγκοσμιοποίηση – το μοντέλο της ΕΕ

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως και μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Όταν χρησιμοποιείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στην μείωση και την εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των εθνικών συνόρων προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργασίας.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο. Άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η εξάπλωσή της επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ξεκίνησε πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έληξε μόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Αυτή η επιβράδυνση μπορεί να αποδοθεί στην εσωστρεφή πολιτική που ασκούν ορισμένες χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. 

Ωστόσο, ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης αυξήθηκε ραγδαία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα ρεαλιστικό παράδειγμα περιφερειακής μορφής παγκοσμιοποίησης.
 • Η ΕΕ είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 κρατών μελών της Ευρώπης. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την 1η Νοέμβρη του 1993, με βάση την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Με σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες, τα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνδυασμό, παράγουν περίπου το 30% (16,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007) του ονομαστικού, ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
 • Η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ενιαία αγορά μέσα από ένα τυποποιημένο σύστημα νόμων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Υποστηρίζει κοινές πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία, και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεκαέξι κράτη μέλη της έχουν θεσπίσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.
 • Έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εξωτερική πολιτική, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις συνόδους κορυφής της G8, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη.

 • Είκοσι μία χώρες της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.
 • Η ΕΕ έχει αναπτύξει επίσης ένα στρατηγικό ρόλο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων διαβατηρίων μεταξύ πολλών κρατών μελών, τα οποία αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν, που περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές-μη κοινοτικές χώρες.
 • Η ΕΕ λειτουργεί μέσα από ένα σύνθετο υβριδικό σύστημα διακυβερνητικότητας και υπερεθνικότητας. Σε ορισμένες περιοχές, αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, έχει επίσης υπερεθνικά όργανα, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς ομοφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κυβερνήσεων.
 • Στα σημαντικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ περιλαμβάνονται:

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
– το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
– η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης.

 • Οι πολίτες της ΕΕ, εκλέγουν το Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια.
 • Ίχνη της ΕΕ, τις ρίζες της θα λέγαμε, βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που σχηματίζεται μεταξύ έξι χωρών το 1951 και τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.
 • Από τότε, η Ένωση έχει αυξηθεί σε μέγεθος με την προσχώρηση νέων χωρών και νέα πεδία πολιτικής έχουν προστεθεί στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό, 27 πρώην κυρίαρχες-εθνικές χώρες-κράτη, είναι πλέον σχεδόν μία ομοιογενής οντότητα. Ακόμα και αν αυτές οι είκοσι επτά χώρες εξακολουθούν να διατηρούν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, η εξουσία τους είναι κάπως περιορισμένη, στο βαθμό που η πραγματική τους διακυβέρνηση εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή της ΕΕ (EUC), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Πολλοί πιστεύουν ότι μια περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, όπως η ΕΕ, είναι προάγγελος μιας οικουμενικής παγκοσμιότητας, που αναφέρεται συχνά με την ονομασία μια νέα παγκόσμια τάξη.


(foto: πάνω η δυναστεία των Ρότσιλντ και κάτω οι αδελφοί Ροκφέλερ, σχεδιαστές της Νέας Παγκόσμιας Τάξης)


New World Order (NWO) -Νέα Παγκόσμια Τάξη


Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο όρος «νέα παγκόσμια τάξη» αναφέρεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας, που αποδεικνύει μια δραματική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική σκέψη και την ισορροπία δυνάμεων, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η έλευση μιας «κρυπτοκλαστικής» (cryptoclastic) ή ολοκληρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όλες τις θεωρίες πλέον, στον πυρήνα βρίσκεται μία ισχυρή και μυστικοπαθής ομάδα παγκοσμιοποίησης που συνωμοτεί, ώστε να επιτύχει να εξουσιάσει τελικά τον κόσμο μέσα από μια αυτόνομη Παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα αντικαταστήσει τα κυρίαρχα κράτη και τις άλλες μορφές ελέγχου, ανατρέποντας τις ισορροπίες της εξουσίας διεθνώς. 

Σημαντικά γεγονότα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε εικασίες, πως ίσως είχαν προκληθεί από μια εξαιρετικά ισχυρή κλίκα, που λειτουργεί μέσα από πολλές οργανώσεις. Πολλά από τα ιστορικά, αλλά και τα τρέχοντα γεγονότα, θεωρούνται βήματα στην εξελισσόμενη πορεία, για την επίτευξη Παγκόσμιας κυριαρχίας, κυρίως μέσω μυστικών συναντήσεων πολιτικών και αντίστοιχων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Κοινωνικοί κριτικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η σύνθεση των παρανοϊκών θεωριών για μια συνωμοσία νέας παγκόσμιας τάξης, που κάποτε ήταν περιορισμένη σε αμερικανικά ακροδεξιά ακροατήρια, τους έχει δώσει τεράστια απήχηση και τους επέτρεψε να γίνουν κοινός τόπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας έτσι στις ΗΠΑ, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα ένα ασυναγώνιστο δημοφιλή πολιτισμό «συνωμοσιολογίας». Ορισμένοι προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική ζωή, όπως δημαγωγία και ηθικό πανικό, που επηρεάζουν τις εκλογές, καθώς και την εσωτερική αλλά και εξωτερική πολιτική.

Μολονότι μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε διαβάσει ή ακούσει ότι υπάρχουν μυστικές ομάδες, που έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να αναλαμβάνουν τα ηνία του κόσμου,
– είτε δεν διαπερνούν τα αναγνώσματα αυτά τα στεγανά της σκέψης μας, ή
– Δεν τα πιστεύουμε, ή

– δεν έχουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.


Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μία τέτοια ομάδα. Επισκόπηση της Ομάδας Bilderberg


Η ομάδα-λέσχη Bilderberg ιδρύθηκε το 1954, κυρίως από τις ισχυρές οικογένειες των τραπεζών: των Rothschilds και Rockefellers, μαζί με τον Πρίγκιπα Bernhard των Κάτω Χωρών, ο οποίος είχε στενούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς. (Θυμάστε φαντάζομαι που τον είδαμε και πίσω από το Club 1001 και την αντίστοιχη ίδρυση της WWF και του ΟΗΕ…σημ. μτφ)

Η ομάδα συνεδριάζει κάθε χρόνο με περίπου 130-150 καλεσμένους που προέρχονται από την ελίτ των πλουσίων και ευγενών της Ευρώπης και της Αμερικής και ειδικά από το χώρο της πολιτικής, των βασιλέων, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του στρατού.
Ο κεντρικός στόχος της ομάδας είναι να οδηγήσει σε μία παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα πλαίσια ενός πολιτικού φορέα του στιλ κυβέρνησης ΟΗΕ, που να ελέγχεται από το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Rockefellers και Rothschilds. 
Επίσης, είναι υποστηρικτές της σύγχρονης ευγονικής και έχουν σχέδια για την ενδεχόμενη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 80%, όπως είχε ζητηθεί από την Εκτίμηση του ΟΗΕ το 1974 για τη βιοποικιλότητα.

(Ας σημειωθεί πως και ο ΟΗΕ αποτελεί δημιούργημα της ίδιας κλίκας «ευγενών», όπως και της δυναστείας τραπεζιτών Ρόκφελλερ και Ρότσιλντ, οπότε ας μη συγχυζόμαστε για την εμπλοκή του «Οργανισμού» ή τις «περίεργες συμπτώσεις» που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική που επικαλείται «ανθρωπογενή αίτια» ή «αίτια υπερπληθυσμού» ως ρίζα του κακού…
… αποκρύπτοντας πως η ρίζα του κακού είναι η απληστία της ίδιας 
αυτής κλίκας … σημ. μτφ.)Βασικοί Στόχοι της Bilderberg
  Κοινωνία Μηδενικής Ανάπτυξης.
  Σε μια μετα-βιομηχανική περίοδο, η μηδενική αύξηση θα είναι το απαραίτητο στοιχείο που θα κληθεί να καταστρέψει τα ίχνη της γενικής ευημερίας. Όταν υπάρχει ευημερία, υπάρχει πρόοδος.

  Η ευημερία και η πρόοδος καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της καταπίεσης και της καταστολής και η καταπίεση είναι απαραίτητη για κάποιον που επιζητά να διαιρέσει την κοινωνία σε ιδιοκτήτες και σκλάβους.

  Το τέλος της ευημερίας θα φέρει ένα τέλος σε όλους σχεδόν τους τομείς της βιομηχανίας εκτός από τον τομέα της πληροφορικής ή και της παροχής υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες καναδικές και αμερικανικές βιομηχανίες θα πρέπει να εξαχθούν προς τις φτωχότερες χώρες όπως τη Βολιβία, το Περού, τον Ισημερινό και τη Νικαράγουα, όπου υπάρχουν «σκλάβοι» για φτηνή εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα έχει πραγματοποιηθεί ένας από τους κύριους στόχους της NAFTA.

                                         
                                         Μία Διεθνής Ταυτότητα.
  Με την εξουσιοδότηση διεθνών φορέων για πλήρη καταστροφή κάθε εθνικής ταυτότητας μέσω υπονόμευσης στο εσωτερικό των χωρών, έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα σετ οικουμενικών αξιών. Καμία άλλη αξία ή ταυτότητα δεν θα μπορεί να ευδοκιμήσει μέσα στην κοινωνία της νέα παγκόσμιας τάξης. 
  • Συγκεντρωτικός έλεγχος των πολιτών.
  Με τεχνικές ελέγχου του νου, πρόκειται να κατευθύνουν όλη την ανθρωπότητα να υπακούει στις επιθυμίες τους. Προσχέδιο του σχεδίου αυτού αποτελεί η ψυχρότατη και κυνικότατη περιγραφή του βιβλίου του Zbigniew Brzezinski, «Μεταξύ δύο εποχών: Ο ρόλος της Αμερικής στην τεχνοτρονική Εποχή» (Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era) (λεπτομέριες σχετικά)Ο Brzezinski είναι επίσης συνεργάτης του Henry Kissinger*** και είναι γνωστός για τις παρουσιάσεις του σε διάφορα συνέδρια της Bilderberg. Ο ίδιος προβλέπει, στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας τάξης, εξάλειψη της μεσαίας τάξης -Μόνο άρχοντες και υπηρέτες.
  • Κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας.
  Θα επιτευχθεί με την τεχνητή κατασκευή κρίσεων, που θα υποβάλουν τα άτομα σε συνεχή απειλή – σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και συναισθηματικά. Πολύ κουρασμένοι και «πνιγμένοι» για να αποφασίσουν τη δική τους μοίρα, οι πληθυσμοί θα είναι συγχυσμένοι και με τσακισμένο ηθικό σε τέτοιο βαθμό, που θα έχει ως αποτέλεσμα, μια απάθεια σε μαζική κλίμακα καθώς θα βρίσκονται «αντιμέτωποι με πάρα πολλές επιλογές».
  • Δυτικός εμπορικός συνασπισμός.
  Με την επέκταση της NAFTA σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα σχηματιστεί τελικά και μια «βορειοαμερικανική Ένωση», κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής.
  • Ένα παγκόσμιο Σύστημα Νόμων & Επιβολής Εξουσίας.
  Το Διεθνές Δικαστήριο θα γίνει το μοναδικό νομικό σύστημα παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, όπως ο ΟΗΕ παρεμβαίνει στα περισσότερα σημεία ταραχών παγκοσμίως (π.χ. η σημερινή περίπτωση του Αφγανιστάν), το ΝΑΤΟ θα γίνει σταδιακά ο παγκόσμιος στρατός του ΟΗΕ.
  • Κεντρικός έλεγχος της Παιδείας.
  Ένας από τους λόγους για τους οποίους προωθείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση της Βορείου Αμερικής και η μελλοντική της Ένωση της Ασίας, είναι επιδίωξη της συλλογικού και εντεινόμενου ελέγχου της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να καταστεί δυνατή η παγκοσμιοποίηση «Ενός κόσμου» («One World») που θα έχει αποστειρωθεί από την Παγκόσμια αλήθεια για ο παρελθόν.
  Υποστηρίζουν δε ότι η σημερινή νεολαία είναι σχεδόν τελείως άσχετη με θέματα σχετικά:

  • -με τα διδάγματα της ιστορίας,
  • –των ατομικών ελευθεριών και
  • —της έννοιας της ελευθερίας

  και πως αυτή η άγνοια θα απλοποιήσει το πρόγραμμα τους.

  *** (Θυμάστε ελπίζω πως ο Κίσσινγκερ είναι αυτός που είπε την περίφημη φράση, πως «ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» και πως γι” αυτό θα πρέπει να τον χτυπήσουν στην παιδεία την ιστορία και τη γλώσσα του… Και αυτό ακριβώς συμβαίνει.

  Ο ελληνικός λαός όταν έχει συνείδηση της ταυτότητας του είναι πράγματι δυσκολοκυβέρνητος, όταν όμως είναι θύμα συνεχιζόμενης επί δεκαετίες χειραγώγησης και πλύσης εγκεφάλου, μέσα από τα συστήματα, τα ινστιτούτα και τις μαριονέτες της Bilderberg, αρχίζει να ατονεί και μην διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για αντίσταση, ενώ η γνωστή ευφυία του ξεπέφτει σε επίπεδα απάθειας, αδιαφορίας και πολτοποίησης… 


  Αν δεν ήταν τέτοια η παρούσα κατάσταση, όλοι ετούτοι οι «καραγκιόζηδες» δεν θα τολμούσαν καν να πατήσουν το πόδι τους στην Αθήνα για «συνέδρια» τέτοιας φύσεως. Ο φόβος του «συνειδητοποιημένου ελεύθερου ελληνικού Πνεύματος» πάντα τους χάλαγε τα σχέδια… -και εννοώ φυσικά και κάθε μη Έλληνα εθνικά, που είναι γαλουχημένος με τα ελληνικά ιδεώδη και την ελληνική παιδεία. 

  Το ίδιο προβλέπω πως θα πάθουν και πάλι καθώς το ελληνικό Πνεύμα πάντα γνωρίζει εποικοδομητικούς τρόπους να αντιστέκεται και σίγουρα θα βρει τρόπο να μετουσιώσει τα σχέδια τους για Παγκόσμια Δικτατορία & Οικονομικό έλεγχο, σε μία κοινωνία Παγκόσμιας Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς .σημ. μτφ. )
  Επιτεύγματα της Bilderberg
  • Έχουν σχεδιάσει και ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κεντρικό άξονα στο σχέδιο παγκόσμιας κυβέρνησης, καθώς επίσης σχεδίασαν και εισήγαγαν το ευρώ ως κοινό και μόνο νόμιμο νόμισμα της Ένωσης.
  • Ο David Rockefeller, ανώτερο μέλος της Bilderberg, ίδρυσε την Τριμερή Επιτροπή, το 1973 για την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών δημοκρατικών βιομηχανικών περιοχών του κόσμου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας) με κοινές ευθύνες ηγεσίας στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Ο δημοσιογράφος Bill Moyers (PBS), μίλησε για τη δύναμη του David Rockefeller στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Η Μυστική κυβέρνηση» το 1980. (Λεπτομέρειες ΕΔΩ)
  «Η μυστική Κυβέρνηση»:

  • Έχουν επίσης δημιουργήσει επαφές επιρροής (λόμπι) των ΗΠΑ στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων του κόσμου και κάθε στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και των επιχειρηματικής αρένας.
  Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ομάδας Bilderberg το 1991 στη Γερμανία, ένας νεαρός Μπιλ Κλίντον συναντήθηκε με τον David Rockefeller, που του μίλησε για τους λόγους που η Bilderberg δίνει προτεραιότητα στη NAFTA (Βορειοαμερικανική εμπορική Ένωση) και του εξήγησε πως η ομάδα χρειάζεται την υποστήριξη του. Το επόμενο έτος, ο Κλίντον εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής της NAFTA, όπως ήταν και ο προηγούμενος Πρόεδρος George HW Bush.
  Κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τζορτζ Μπους, είχε ήδη αρχίσει η προώθηση του στόχου τους περί «North American Union» (Βόρεια Αμερικανική Ένωση). Η παγκοσμιοποίηση είχε ήδη αλλάξει το αμερικανικό οικονομικό και πολιτικό τοπίο, μέσω συνθηκών σαν αυτή της NAFTA και του προτεινόμενου προγράμματος τους περί «Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Ευημερία» (Security and Prosperity Partnership program (SPP)

  Και πάλι, κατά την ίδια κυβέρνηση Μπους, κατέστη νόμος το » Patriot Act « στις ΗΠΑ, στις 26 του Οκτώβρη το 2001. Αυτό το καταστατικό έχει επικριθεί από πολλούς για αποδυνάμωση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και για την εξαιρετικά «εκτεταμένη» και ευρεία ερμηνεία που επιδέχονται οι συνθήκες εφαρμογής του.

  Ειδικότερα, οι αντίπαλοι του νόμου αυτού έχουν επικρίνει:

  • την άδεια επ “αόριστον κράτησης μεταναστών,
  • τις έρευνες, μέσω των οποίων οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δικαίωμα ελέγχου κατοικιών ή επιχειρήσεων δίχως την άδεια ή τη γνώση του ιδιοκτήτη,
  • την επέκταση χρήσης των νόμων εθνικής ασφάλειας, που επιτρέπουν στο FBI την παρακολούθηση τηλεφώνων, email και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, χωρίς δικαστική απόφαση, και
  • τη διευρυμένη πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε επαγγελματικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

  Από την εφαρμογή του «Patriot Act» και μετά, πολλές αγωγές έχουν ασκηθεί κατά αυτού και τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ορισμένες διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές.


  Οργανωτική Δομή της Bilderberg 
  Ο εσωτερικός κύκλος του Ομίλου Bilderberg αποτελείται από έναν πρόεδρο, τη Συντονιστική επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα. Είχα την τύχη να μπορώ να συγκεντρώσω τα ονόματα της ομάδας του εσωτερικού κύκλου του 1994 που προέρχονται από τον: «Αόρατο Οίκο Δύναμης» (The Invisible Power House), από το συντάκτη Armen Victorian. Η λίστα προσκεκλημένων ωστόσο, είναι πιο σύγχρονη με την έννοια ότι καλύπτει τα έτη 2000 έως 2007, συμπεριλαμβάνωντας και αυτές που προέρχονται από το Bilderberg.org.

  Πρόεδρος: Etienne Davignon*, αντιπρόεδρος της Société Générale de Belgique (*και Étienne Davignon biography by Research Guide)  Συντονιστική Επιτροπή: 

  1. Λόρδος Carrington Peter– Πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
  2. Victor Halberstadt – Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη και τον Καναδά.
  3. Theodore L. Elliot, Jr – πρώην πρέσβης των ΗΠΑ.
  4. Pieter Korteweg – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Robeco Group .
  5. Peter Jankowitsch – Πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αυστρίας
  6. Jaakko Iloniemi – Πρώην Φινλανδός πρέσβης των ΗΠΑ.
  7. Marc Lardreit de Lacharrère – Πρόεδρος-Fimalac (Γαλλία)
  8. Christoph Bertram – Διπλωματικός ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit».
  9. Hilmar Kopper – Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Bank AG.
  10. Peter Sutherland – Πρόεδρος, Allied Irish Bank plc.
  11. Mario Monti – Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Bocconi, Ιταλία.
  12. Renato Ruggiero – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiat SpA.
  13. Westye Hoegh – πλοιοκτήτης, Leif Hoegh AS & Co. (Νορβηγία)
  14. Francisco Pinto Balsemao – πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
  15. Jaime Carvajal Urquijo – Πρόεδρος και γενικός διευθηντής της Iberfomento. (Ισπανία)
  16. Percy Barnevik – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Asea Brown Boveri Ε.Π.Ε.
  17. David de Pury – Πρόεδρος της BBC Brown Boveri Ltd (Ελβετία)
  18. Selahattin Beyazit – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Τουρκία)
  19. Andrew Knight – Εκτελεστικός Πρόεδρος της News International plc.
  20. Kenneth W. Dam – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  21. Vernon E. Jordan Jr – Πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Urban.
  22. Α. Henry Kissinger – Πρώην Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  23. Charles MCC. Mathias – Πρώην Γερουσιαστής του Maryland.
  24. G. Rozanne Whitehead – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  25. Lynn R. Williams – Int. Πρόεδρoς Ένωσης Εργαζομένων Χαλυβουργίας της Αμερικής.
  26. Cassimir Α. Yost -, Κέντρο Ιδρύματος Υποθέσεων Ασίας-Ειρηνικού.
  27. James D. Wolfensohn – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, (Int / ΗΠΑ)

  1. Anthony S. G. Griffin – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Καναδάς)
  2. Otto Wolff von Amerongen – Διευθύνων Σύμβουλος, Otto Wolff Συμβουλευτική Βιομηχανιών
  3. Max Kohnstamm – Πρώην Πρόεδρος, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.
  4. Giovanni Agnelli – πρόεδρος, Fiat SpA ..
  5. Ernst H. van der Beugel – Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Leiden.
  6. Lord Roll των Ipsden – Πρόεδρος, SG Warburg Group plc. (UK)
  7. George W. Ball – Πρώην Under-Secretary of State. (ΗΠΑ)
  8. William P. Bundy – Πρώην εκδότης, Εξωτερικών Σχέσεων (Foreign Affairs- ΗΠΑ)
  9. David Rockefeller – Πρόεδρος, Chase Manhattan Bank Int.

  Ετήσια Συνέδρια της Bilderberg 

  Βουλευτές και προσκεκλημένοι της ομάδας Bilderberg παρευρίσκονταν στις ετήσιες συναντήσεις της από το 1954 μέχρι σήμερα. Η ακόλουθη είναι μια τμηματική λίστα των συνεδρίων από το 2000 έως το 2007:


  • 2000 Chateau Du Lac Hotel στη Γενεύη, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
  • 2001 Hotel Stenungsbaden στο Stenungsund, Σουηδία.
  • 2002 Westfields Marriott στο Chantilly, Virginia, ΗΠΑ.
  • 2003 Trianon Palace Hotel στο Παρίσι, Γαλλία.
  • 2004 Grand Hotel des Iles Borromees στη Stresa, Ιταλία.
  • 2005 Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt στο Rottach-Egern, Γερμανία.
  • 2006 Brookstreet Hotel στο Kanata, Οτάβα, Καναδάς.
  • 2007 Ritz-Carlton Hotel, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

  Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 100 έως 150 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, που προέρχονται κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συμμετέχοντες από την Ανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας), το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία. Το παρακάτω ονόματα, είναι μια λίστα με προσκεκλημένους των ΗΠΑ που έχουν παρακολουθήσει δύο ή περισσότερες συναντήσεις της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007 (βλ. τις σημειώσεις που ακολουθούν αυτήν τη λίστα):


  ΗΠΑ – Οι φιλοξενούμενοι που παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg 


  Ο αριθμός που προηγείται του ονόματος αναφέρεται στον αριθμό των συνεδριάσεων που συμμετείχαν ως καλεσμένοι της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007.

  • 8 Vernon E. Jordan Jr. – Lazard Frères & Co LLC
  • 8 Α. Henry Kissinger – Kissinger Associates Inc.
  • 8 Henry R. Kravis – Kohlberg Kravis Roberts & Co
  • 7 Thomas Donilon – Fannie Mae
  • 7 James A. Johnson – Johnson Capital Partners
  • 7 Marie-Josée Kravis – Ινστιτούτο Hudson
  • 7 Jessica T. Mathews – Carnage Endowment for International Peace
  • 7 Richard N. Perle – Digital Hollinger, Inc
  • 7 David Rockefeller – Chase Manhattan Bank International
  • 6 Martin Feldstein – Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research –NBER)
  • 6 Allan B. Hubbard – Ε & Α Industries
  • 5 Timothy Collins – Ripplewood Holdings LLC
  • 5 John Thornton – Goldman Sachs Group Inc
  • 4 Timothy Geithner – Federal Reserve Bank of New York
  • 4 Paul A. Gigot – The Wall Street Journal
  • 4 Richard N. Haass – κυβέρνηση (ΗΠΑ) – State Department
  • 4 Richard C. Holbrooke – Ηνωμένa Έθνη (ΟΗΕ)
  • 4 William J. Luti – Υπουργείο Αμύνης της κυβέρνησης των ΗΠΑ
  • 4 J. Graig Mundie – Microsoft Corporation
  • 4 Dennis B. Ross – The Washington Institute for Near East Policy
  • 4 James B. Steinberg – Αναπληρωτής Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας
  • 4 Paul Wolfowitz – Nitze School of Advanced International Studies
  • 3 Paul Allaire – Xerox Corporation
  • 3 William McDonough – Federal Reserve Bank of New York
  • 3 Frank H. Pearl – Perseus LLC
  • 3 Steven Rattner – Quandrangle Group
  • 3 George Soros – Soros Fund Management
  • 3 John Vinocur – The International Herald Tribune
  • 3 Robert Zoellick Β. – Σύμβουλος Εμπορίου Προέδρου George W. Bush
  • 2 Jon Corzine – Γερουσιαστής – New Jersey
  • 2 Kenneth Dam – κυβέρνηση των ΗΠΑ – Τμήμα Θησαυροφυλακίου
  • 2 John Deutch – Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)
  • 2 Christopher Dodd – Γερουσιαστής – Connecticut
  • 2 Chuck Hagel – Γερουσιαστής – Νεμπράσκα
  • 2 Kay Bailey Hutchison – Γερουσιαστής – Τέξας
  • 2 Mark C. Medish – Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP
  • 2 Michael Moskow – Federal Reserve Bank of Chicago
  • 2 Norman Pearlstine – Time Inc.
  • 2 Clyde Prestowitz Jr. – Economic Strategy Institute (ESI –Ινστιτούτο Οικονομικής Στρατηγικής)
  • 2 Lodewijk Vink Jr. – Warner-Lambert Company
  • 2 Fareed Zakaria – Newsweek International
  Σημείωση 1: Υπήρξαν επίσης 67 άτομα υψηλού προφίλ από τις ΗΠΑ τα οποία είχαν παρακολουθήσει μία συνάντηση μεταξύ του 2000 και 2007 που έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα μου. Τείνω να δώσω στα άτομα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Είναι πιθανό ότι για μια φορά μόνο επισκέπτες μπορούν να έχουν απλώς παρακολούθησει από περιέργεια και δεν πρέπει απαραίτητα να ενστερνίζονται τους στόχους της ομάδας Bilderberg. Επιπλέον, ως Επισκέπτης «λόγω εργασίας» όταν αυτός/-η συμμετείχε σε συνεδρίαση, μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Αν είστε περίεργοι σχετικά με αυτά τα 67 άτομα, αναφέρονται στη σημείωση 2.

  Σημείωση 2: Η πηγή για τους «παρευρισκόμενους»- μία φορά οι επισκέπτες μπορεί να βρεθεί πατώντας στις: Bilderberg συμμετέχοντες -,που απαριθμεί συμμετέχοντες από όλες τις χώρες με από το 1991 έως το 2008. Επίσης, έχω δημιουργήσει ένα υπολογιστικό φύλλο Lotus που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Τα ονόματα και τους τίτλους όλων των επισκεπτών από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Bilderberg μεταξύ του 2007 -και του 2007.

  2. Ποιας συνεδρίασής (-ων) της Bilderberg φιλοξενούμενος ήταν ο κάθε συμμετέχων, καθώς και ποιες εταιρείας, Ιδρύματα, Οργανισμοί, τομείς κυβέρνήσεων εκπροσωπούνταν μέσω αυτών.

  Εάν επιθυμείτε τη λήψη της κατάστασης Lotus, απλά κάντε μία σχετική αίτηση στο: sequel.request@live.comΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε 

  Ένα απλό ερώτημα που θέλει μια απλή απάντηση 

  Στα περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεδριάσεων, που συγκεντρώνουν πρωτοφανή δύναμη και χρήμα, στην ίδια στιγμή και στον τόπο, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για το τι θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg.

  Πώς, για όνομα του Θεού, μπορεί αυτό να είναι δυνατόν, όταν στην ελίτ της λίστας της ομάδας Bilderberg είναι ενταγμένα και περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά άτομα που διοικούν τον πλανήτη;Τι συζητάνε οι πιο ισχυροί άνθρωποι σε αυτές τις συναντήσεις;


  Κάθε σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά δεν έχει το κοινό το δικαίωμα να γνωρίζει τι συζητούν οι πολιτικοί ηγέτες του όταν συναντώνται με τους ηγέτες των πλουσιότερων επιχειρήσεων από αντίστοιχες χώρες; 

  Τι εγγυήσεις έχουν οι πολίτες, ότι η ομάδα Bilderberg δεν είναι ένα κέντρο επιρροής, εξάπλωσης και άσκησης πίεσης (trafficking and lobbying), εφόσον δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συζητούν οι εκπρόσωποι τους στις μυστικές συναθροίσεις της Λέσχης?

  Γιατί δεν λειτουργεί κανένα από τα προγράμματα των εταιριών μέσων ενημέρωσης και κανένα δεν εξετάζει τη συγκέντρωση αυτού του πλήθους ισχυρών, ως άξια δημοσίευσης, όταν ένα απλό ταξίδι του κάθε ενός από αυτούς τους συμμετέχοντες καθιστά επικεφαλίδα είδησης στην τηλεόραση;

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, μια χούφτα εξαιρετικά πλούσιων οικογενειών κατέχει όλα τα Μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, όπως: ABC, CBS, CNN, NBC, το περιοδικό Time, Newsweek, το US News & World Report, την εφημερίδα New York Times, τη Washington Post , το Los Angeles Times, η Chicago Tribune, – ακόμα και τους περιφερειακούς γίγαντες όπως τη New Orleans Times-Picayune, τη Miami Herald, το Σαν Ντιέγκο-Herald Tribune…. και ο κατάλογος συνεχίζεται. Πηγή: American Free Press

  Γιατί δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης; 


  Γιατί κανένα από τα προγράμματα εταιρικών μέσων ενημέρωσης δεν εξετάζει αυτές τις συγκεντρώσεις?


  Θα διαπιστώσατε παραπάνω, ότι πολλά μέλη των μέσων mainstream ενημέρωσης ήταν παρόντα στις συναντήσεις αυτές. Ούτε μια λέξη δεν ανάφεραν όμως για τις συνεδριάσεις της Bilderberg. Κοιτάξτε ποιοί από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg:
  1. International Herald Tribune: John Vinocur – Ανώτερος ανταποκριτής
  2. New York Times: Thomas Friedman – ανταποκριτής Εξωτερικών.
  3. Newsweek International: Fareed Zakaria – Editor.
  4. NBC News: Andrea Mitchell – Επικεφαλής Εξωτερικών ανταποκριτών.
  5. Rose Επικοινωνιών: Charlie Rose – Πρόεδρος
  6. The Economist: Adrian D. Wooldridge – Chief Προεδρείου Ουάσιγκτον .
  7. TIME: Norman Pearlstine – αρχισυντάκτης.
  8. Wall Street Journal: Paul Α. Gigot – Editorial Page Editor.
  9. Wall Street Journal: Max Boot – Επεξεργαστής.
  10. Washington Post: Donald E. Graham – Εκδότης.
  11. Washington Post: Jim Hoagland – Associate Editor.
  12. Washington Post: Charles Krauthammer – Αρθρογράφος.
  Αξιοθαύμαστο: Δώδεκα υψηλού κύρους αμερικανoί των Media και καμία μία λέξη για το ότι συμμετείχαν σε συναντήσεις της Bilderberg – Γιατί γιατί γιατί; 

  Ένας αυθεντικός εμπειρογνώμονας σχετικά με την ομάδα Bilderberg 

  Ο Daniel Esulin είναι ένας ερευνητής-δημοσιογράφος και αποτελεί σήμερα έναν από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ομάδα Bilderberg. Έγραψε την «αληθινή ιστορία της Ομάδας Bilderberg» (τίτλος πρωτοτύπου: La Verdadera Historia Del Club Bilderberg), που αναφέρεται στη φύση και τις συνεδριάσεις των πιο ισχυρών ανθρώπων.

  Σύμφωνα με τον Estulin, με υπερ-μυστικότητα οι Bilderbergers έχουν προωθήσει μεγάλες και σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις, αρχής γενομένης με την πρώτη τους συγκέντρωση, το 1954. Το βιβλίο του ονομάστηκε βιβλίο «Μη φαντασίας» της χρονιάς από την Kingston Eye Opener στον Καναδά και έγινε διεθνές Bestseller.

  Το Δεκέμβριο του 2007, υποστήριξε ότι είχε λάβει πληροφορίες από κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία αποδεικνύουν ότι άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέταζαν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ron Paul, μέλους του κογκρέσου, επειδή αισθάνονταν να απειλούνται από την έκρηξη της δημοτικότητας του ως υποψήφιου πρόεδρου.

  Πηγές πληροφοριών : 


  Σε στρατηγικά σημεία σε όλο αυτό το άρθρο, είναι υπογραμμισμένες οι πηγές, με τη μορφή υπερ-σύνδεσης (link) με μια συγκεκριμένη πηγή, καθώς και με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που λήφθηκαν από την ίδια την πηγή. Σε άλλες περιπτώσεις, γίνονται αναφορές σε βιβλία και τους αντίστοιχους συγγραφείς. – οι εικόνες είναι από τον παγκόσμιο ιστό και τις αναφερόμενες πηγές.

  ας μην ξεχνάμε φυσικά και τους εγχώριους «καλεσμένους»της Bilderberg:
  ¨


  Άρθρα κατηγορίας

  Islam5
  Το βίντεο σοκ της Γαλλικής τηλεόρασης για το Ισλάμ, για όσους δεν το είδατε

  Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε, το Ισλάμ είναι επικίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπότητας…...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  5649ebc8c36188547f8b4599 2
  Τούρκος αναλυτής: Η Ρωσία αντί για πόλεμο μπορεί να κόψει το φυσικό αέριο

  Αντί να πάει σε πόλεμο για ένα αεροπλάνο η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να στραγγαλίσει οικονομικά την Τουρκία Τα άσχημα “χαμπέρια”...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  0554496001431899491 1
  Ο ι τζιχαντιστές δημιουργούν και στην Ελλάδα πυρήνες έτοιμους για δράση – 2 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

  Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Παρίσι δεν αποτελούν μια μεμονωμένη περίπτωση. Οι σουνίτες μουσουλμάνοι τρομοκράτες προγραμματίζουν και άλλες επιθέσεις...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  maxresdefault9
  ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Οι Ειδικές Δυνάμεις της Συρίας απελευθέρωσαν το δεύτερο ρώσο πιλότο

  Οι είδικές δυνάμεις του Συριακού Στρατού απελευθέρωσαν το δεύτερο ρώσο πιλότο. Την είδηση μετέδωσαν αρκετά αραβόφωνα μέσα ενημέρωσης όπως το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  stontoixoermeidis 4
  Ελλάδα: Προτεκτοράτο και των Ισραηλινών!

  Το βαρέλι της υποταγής δεν έχει πάτο – Η κυβέρνηση ανοίγει τις πόρτες στους μακελάρηδες να μπουν στην Ελλάδα. Γράφει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  images14
  Οι Τούρκοι τα κόλλυβα τα έχουν στο ζωνάρι

  Οι Τούρκοι τα κόλλυβα τα έχουν στο ζωνάρι… ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.. «ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Bashar al-Assad 1
  ΑΣΑΝΤ: Η Ρωσία έχει σημειώσει πρόοδο σε δύο μήνες όσο οι ΗΠΑ σε ένα έτος

  «Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν σημειώσει σε δύο μήνες μεγαλύτερη πρόοδο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στη Συρία, από...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  8581
  Έκτακτη και άκρως ανησυχητική ανακοίνωση των ΗΠΑ

  Οδηγίες σε όλο τον κόσμο κάθε χώρας δίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθούν τα κρούσματα τρομοκρατίας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  151113-france-attacks-mn-1720_75c73b1f1369b1ea4588faf9f21a906b.nbcnews-fp-1200-800
  Από το Σινά στο Παρίσι. Η αιματηρή συγχορδία υπερ-ατλάντειας νέας τάξης και ισλαμικού χαλιφάτου

  (Γιώργου Καπαρού – 19.11.2015) Οι επιθέσεις στο Παρίσι. Οι δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου, δεν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  34764jewinsider1
  Είχε «προειδοποιηθεί» η εβραϊκή κοινότητα στην Γαλλία για το τρομοκρατικό κτύπημα το πρωί της Παρασκευής; Γιατί άλλαξαν τον τίτλο του άρθρου τους οι Times of Israel;

  Γιατί οι ‘Times of Israel’ άλλαξαν το περιεχόμενο του άρθρου τους από το «προειδοποιήθηκαν μόλις την Παρασκευή το πρωί» στο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  usa 5
  ChristianToday: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται χιλιάδες Μουσουλμάνους πρόσφυγες, αλλά διώχνουν τους Χριστιανούς

  Περίπου 27 άντρες, γυναίκες και παιδιά , χριστιανών από το Ιράκ  «αναγνωρίστηκαν» ως παράνομοι μετανάστες και τοποθετήθηκαν  σε ένα κέντρο κράτησης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  google-spy-700x360
  Βρείτε τι γνωρίζει η Google για εσάς

  Η Google συγκεντρώνει σε μια διεύθυνση το πλήθος των ρυθμίσεων που… μπορούν να κάνουν οι χρήστες οποιασδήποτε υπηρεσίας της. Στο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  religions1 5
  Με διαφορετικές θρησκείες αυτοκρατορία δεν υπάρχει

  Του Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια απροκάλυπτη επίθεση κατά της εθνικής μας ιστορίας και της πολιτιστικής...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  why 2
  ΕΝΩ Η ΣΦΑΓΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ΑΥΤΟΙ… ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ, (βίντεο)

  Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη Ενώ έχει αγριέψει για τα καλά ο πόλεμος με τους Τζιχαντιστές και με το δικό τους...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  exogiinous 4
  ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ, (ALIEN), ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ, (βίντεο)

  Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη Ένα «περίεργο» περιστατικό που έγινε πριν από μερικά χρόνια έξω από το Μπίρμπιχαμ της Αγγλίας, έγινε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  xilari 4
  Η ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΝΟΙΧΤΑ : ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ, (βίντεο)

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Χίλαρι Κλίντον, η γνωστή «κυρία» των Ηνωμένων Πολιτειών που διεκδικεί το χρίσμα του προεδρικού υποψηφίου των...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tromaktiko281 1
  Χαμός στο διαδίκτυο: Ήταν ψεύτικο το μήνυμα των Anonymous ότι οι Τζιχαντιστές θα χτυπήσουν την Κυριακή;

  Σύγχυση έχει προκληθεί σχετικά με προειδοποιητικό μήνυμα των Anonymous για πολλαπλά χτυπήματα παγκοσμίως την Κυριακή από το Ισλαμικό Κράτος. Χθες...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  20-11-2015-00-14-564e49c891d41 10
  Ανθέλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης μίλησε για "τουρκική δημοκρατία Δυτικής Θράκης"

  Σε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανθελληνικό ξέσπασμα στη Θράκη εξελίχθηκε εκδήλωση που έγινε σε πανεπιστήμιο της Τουρκίας με τίτλο:...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  satanistes1 8
  ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ… ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΧΑΛΙΦΑΤΟ

  Γράφει ο Νίκος Χειλαράδες Την πραγματικά εντυπωσιακή είδηση ότι η επίσημα αναγνωρισμένη «εκκλησία» των Σατανιστών των ΗΠΑ, San Jose, στέκεται στο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2015-11-20_123356 2
  Νέες απειλές από τους τζιχαντιστές: Αρχίσαμε με το Παρίσι και θα τελειώσουμε με τον Λευκό Οίκο (Video)

  Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο απειλώντας τον Λευκό Οίκο με βομβιστές αυτοκτονίας και ανατινάξεις αυτοκινήτων...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  anonymous-opparis-isis-hack-guide_jhv7.640 2
  ΖΩΣΜΕΝΟΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ! Οι Anonymous λένε ότι υπέκλεψαν μήνυμα των Τζιχαντιστών και μιλούν για 5 επιθέσεις αύριο σε όλο τον κόσμο! – Που θα χτυπήσει ο ISIS

  Οι Anonymoys υπέκλεψαν μήνυμα των Τζιχαντιστών που μιλούν για 6 επιθέσεις αύριο Κυριακή σε όλο τον κόσμο! Οι χώρες υψηλού...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  mko-lesvos-730x409 3
  ΜΚΟ στην Λέσβο τσακώνονται για το ποιος θα βγάλει πρόσφυγες από την βάρκα με σκοπό να τους

  ΜΚΟ στην Λέσβο τσακώνονται για το ποιος θα βγάλει πρόσφυγες από την βάρκα με σκοπό να τους τραβήξουν μια φωτογραφία...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  vrstr
  Προχωρά για τα καλά το σχέδιο της Δύσης, οι λαϊκές μάζες δέχονται αδιαμαρτύρητα την μοίρα που τους ετοιμάζεται

  Προχωρά για τα καλά το σχέδιο της Δύσης, δηλαδή η στρατικοποίηση των χωρών της Ευρώπης, προκειμένου να περάσουν μέτρα απόλυτης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  666-νεα-ταξη-πραγματων-τσιπ 12
  Τώρα που πέφτει η σκόνη της Γαλλίας – Έρχονται τα βιομετρικά διαβατήρια με chip.

  Τώρα που πέφτει η σκόνη της Γαλλίας – Έρχονται τα βιομετρικά διαβατήρια με chip. Έρχονται τα βιομετρικά διαβατήρια με chip...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  dabiq
  Τὸ ἀγγλόφωνο περοδικὸ τῆς ISIS στὴν ὑπηρεσία τῆς …Νέας Τάξεως!!!

  Το περιοδικό της ISIS εκδίδεται στα Αγγλικά  και με γνήσια αισθητική …Αμερικανού γραφίστα. Ξεκάθαρα ξένο προς την Αραβική κουλτούρα και...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ger1 7
  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Με χορηγό την Bayer ο Βαρεμένος έδωσε βραβείο της γερμανικής πρεσβείας λίγο πριν ψηφίσει τα νέα προαπαιτούμενα!

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Λίγες ώρες πριν ψηφίσει μαζί με τους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το νέο βαρύ πακέτο με τα προαπαιτούμενα ο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ceb1cf85cf84cebfceb9-ceb6cebfcf85cebd-ceb5cebcceb5ceb9cf83-c2abceb1cf80cebfcebacebfceb9cebccebfcebcceb1cf83cf84ceb5c2bb
  ΑΥΤΟΙ ΖΟΥΝ ΕΜΕΙΣ «ΑΠΟΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ»!(BINTEO)

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Τις τελευταίες μέρες με την εύνοια και του καιρού, οι ουρανοί έχουν γίνει κόσκινο από κυριολεκτικά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tsakalotos1444925921 6
  Τους Rothschild από την πίσω πόρτα βάζεις κύριε Τσακαλώτο;

  Παιχνιδάκια με την ευρωπαϊκή διαπλοκή ή προσωπική ατζέντα από τον κύριο Ευκλείδη; Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ολυμπία, ο κύριος...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tsiparisma 5
  Οριστικό! Έρχεται το τσιπάρισμα στην Ευρώπη

  Τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας φαίνεται πως θέλει να μιμηθεί η Ευρώπη, αφού τα βιομετρικά διαβατήρια, με χρήση chip, πρόκειται να...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  μμε απατη bullying ελλαδα 9
  Bullying κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος!

  Παρατηροῦμε τελευταία μία νομολαγνεία ἀπὸ πολλούς, τόσο γιὰ τὴν δημιουργία νέων νόμων ὅσο καὶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ὑφιστάμενων. Ὡστόσο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 13
  Ελλάδα: Χωρίς Παπά, δάσκαλο, υπάλληλο «βυθίζεται» καθημερινά ο ελληνισμός

  Επειδή στην Εκκλησία της Ελλάδος οι ιερείς θεωρούνται κρατικοί υπάλληλοι, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ιερέων σε ναούς , λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1
  Ξύπνα … Η παράσταση συνεχίζεται η Ελλάδα πεθαίνει.

  Αφησαμε την τύχη των παιδιών μας στα χέρια επικύνδηνων πολιτικών, της ζωές μας σε ανθρώπους που δεν έχουν  πιστη ιδανικά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  radison-bamako-708 3
  Εισβολή τζιχαντιστών σε ξενοδοχείο στο Μάλι -Κρατούν ομήρους

  Μια νέα επίθεση ενόπλων, σημειώθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με το Reuters, στην πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμάκο. Σύμφωνα με το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2015-11-18_215354-620x359
  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ : Ken OKeefe Εμείς είμαστε η ISIS! απίστευτος! τα λέει στεγνά‏ ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

  Eίναι πραγματικά εντυπωσιακό και το κουράγιο αυτού του πεζοναύτη αλλά και ο συγκροτημένος και δομημένος τρόπος που αποδίδει τις ευθύνες...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΕΛΛΑΔΑ 1
  Οι πρόσφυγες φέρνουν το ΜΗΝΥΜΑ της διάλυσης της ΕΕ και της σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας.

  Οι εξαθλιωμένες προσφυγικές ροές θέλοντας να γλυτώσουν από τον εφιάλτη του πολέμου ¨αρδεύουν¨ ήδη την Ευρώπη με τον ίδιο εφιάλτη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  17-11-2015-21-35-564b8171d6645 6
  Ακούσαμε απο ελληνικά ΜΜΕ μετά το μακελειό της Γαλλίας »μην συνδέεται προσφυγικό με τρομοκρατία»…

  «Πρόσφυγας από την πόλη Ιντλίμπ της Συρίας» δήλωσε στην Λέρο ο νεκρός βομβιστής του Σταντ Ντε Φρανς Ερωτήματα από την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  isis-france 4
  ALERT!!! «Δοκιμαστική» η Επίθεση στο Παρίσι… Άλλος ο Στόχος… Μέσα στις Δύο Επόμενες Εβδομάδες το Μεγάλο Κτύπημα

  ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ… Ο Morten Storm αποκάλυψε στην εκπομπή της Megyn Kelly πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  stamatis-spanoudakis 8
  Νέα συνέντευξη του Σταμάτη Σπανουδάκη: Ο Χριστός είναι που τους ενοχλεί – Αυτόν πολεμάνε

  Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις για κατάργηση των Θρησκευτικών, λέει: Ο Χριστός είναι που τους ενοχλεί –...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  attikipress_raxil_makri2-640x427 6
  ΒΟΜΒΑ από Ραχήλ Μακρή!!!! «Έχω έγγραφα στα χέρια μου για σχέσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκρατία!»

  Για όλους και για όλα μίλησε η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή στο «Πρώτη Φορά Όλα» και μεταξύ άλλων έκανε σοκαριστικές...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Emergency Services Attend Further Hostage Situation In Kosher Deli 2
  Επίθεση Παρίσι: Οι Γάλλοι αστυνομικοί θα οπλοφορούν και εκτός υπηρεσίας

  Οι Γάλλοι αστυνομικοί θα μπορούν θα οπλοφορούν και όταν θα βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, εάν το επιθυμούν και αφού το γνωστοποιήσουν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  olant-tromokratiki
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ ;;;

  Γράφει ο Νϊκος Χειλαδάκης Με δύο αποκλειστικά βίντεο, το ένα από το γνωστό ρωσικό κανάλι Russian TV, υποστηρίζεται ότι οι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ERGASIA 5
  Η προπαγάνδα συνεχίζεται αμείωτη στα σχολειά μας!!! Αυτή είναι η… "εργασία για το σπίτι" στο μάθημα της "γλώσσας" της ΣΤ” Δημοτικού..

  Αυτή είναι η… »εργασία για το σπίτι» στο μάθημα της »γλώσσας» της ΣΤ” Δημοτικού.. Η λαθρολάγνα προπαγάνδα συνεχίζεται αμείωτη στα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  survivalistESESES 5
  Χρηστικός οδηγός επιβίωσης: Τι πρέπει να κάνετε σε κατάσταση πολέμου

  Επειδή τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο καλό είναι να γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες που θα μας φανούν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ελληνες 1
  ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ! Η έρευνα που σπάει τον μύθο και αναγνωρίζει την τιμιότητα των Ελλήνων

  Πολλές χώρες είναι χειρότερες από την Ελλάδα στο θέμα της τιμιότητας δείχνει τώρα βρετανική έρευνα που έρχεται για ανατρέψει τον...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2-congress-of-vienna-1815-granger 3
  Το συνέδριο της Νέας Τάξης Πραγμάτων στην Βιέννη, με Κίσσινγκερ & Πρόντι

  Μια συνάντηση που διέφυγε της προσοχής των ελληνικών ΜΜΕ, ήταν αυτή που έγινε στην Βιέννη στις 22-25 Οκτωβρίου 2015. Αν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2D2B950800000578-3263593-image-m-47_1444230698986
  Οι Σύριες γυναίκες καταγγέλλουν τους άνδρες που τις εγκαταλείπουν για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη: «Ποιος θα μας ελευθερώσει; Ποιος θα μας προστατέψει; Είναι λάθος να εγκαταλείπεις την πατρίδα σου..»"Να καθίσετε να πολεμήσετε" (vid)

  Οι Σύριες σύζυγοι και μητέρες που μένουν πίσω μόνες τους και βιώνουν δύσκολες καταστάσεις σε καταυλισμούς, καταδικάζουν τους άντρες που...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  galliko-ntokimanter-islamopiisi-evropis-700x360 1
  Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕ… Σοκαριστικό γαλλικό ντοκιμαντέρ δείχνει την ισλαμοποίηση της Ευρώπης

  Δείτε το βίντεο και συγκρατήστε αυτή τη φράση που είπε ένας από τους μουσουλμάνους στο ντοκιμαντέρ…. «Μόλις η πλειοψηφία του...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  islamic_state-630x400 3
  Το Ισλαμικό Κράτος χτύπησε Παρασκευή και 13, 11ο μήνα, στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού

  Γράφει ο Κωνσταντίνος Κούρος Α. Ο Δρ. Kevin Barrett, Ph.D. Αραβολόγος – Ισλαμολόγος, ένας από τους πιο γνωστούς στις...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  spetsnaz_copy-538x450
  ΟΙ SPETSNAZ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ! Δείτε τις Ρωσικές ειδικές δυνάμεις στην πρώτη συνάντηση τους με τους τζιχαντιστές του ISIS

  ΟΙ SPETSNAZ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ! Δείτε τις Ρωσικές ειδικές δυνάμεις στην πρώτη συνάντηση τους με τους τζιχαντιστές του ISIS triklopodia.gr...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  unnamed-file21 3
  Δειτε το προκλητικό βίντεο των Τουρκων που θέλουν να μπουν στην Ευρώπη !!!!!!! Φωνάζαν .. «Οι μαρτυρες είναι αθάνατοι» για τους Τρομοκρατες του Παρισιού

  Κατα την διάρκεια του λεπτού σιγής για τα θύματα της επιθεσης στο Παρίσι οι Τουρκοι Κεμαλοναζί φώναζαν το εθνικιστικό σύνθημα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  aerodromio 3
  Τα Ελληνικά Αεροδρόμια γερμανοποιούνται κι ο Ελληνικός Τουρισμός μετατρέπεται σε γερμανικό τσιφλίκι

  Το αεροδρόμιο Χανίων πλέον υπό Γερμανική ιδιοκτησία Το ζήτημα της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας στη γερμανική Fraport...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  γιογκα 4 1
  Πορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα: «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!»

  Πορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα: «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» πού διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  image233 3
  Παράνομη η εκχώρηση αιγιαλών και παράλιων σε ιδιώτες

  Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ακύρωσε την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί το 2010 κρίνοντας πως ειναι παράνομη η...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  hqdefault1 2
  Για την επίθεση στο Παρίσι, ευθύνεται η γαλλική κυβέρνηση (vid)

  O δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκερόιντ Ο’Κόλμαιν κάνει μια εξαιρετικά μελετημένη ανάλυση των αιτίων και των αποτελεσμάτων της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  wpid-20151115110015
  Διαπιστώστε και μόνοι σας πόσο γελοίες και πόσο απατεώνες είναι οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την Συρία

  ΤΩΡΑ: Μετά τους Ρώσους και οι Γάλλοι βομβαρδίζουν την Ράκκα! Μεχρι χθες ο Άσαντ που την βομβάρδιζε ήταν “σφαγέας”… ΑΥΤΟΝ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  cebacebfcf81ceb9cebdceb8ceb9ceb1cebacebfcf83 1
  Στήνουν Συσκευή προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Κορινθιακό…

  Μία νέα πειραματική συσκευή χαμηλού κόστους για την καταγραφή της στάθμης της θάλασσας, που θα προειδοποιεί έγκαιρα για επερχόμενο τσουνάμι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Arc de Triomphe 1
  Δείτε το ανακοινωθέν από το Μέγαρο των Ηλυσίων που δε θα διαβάσετε

  Βίκτορ Ντεντάι, Le Grand Soir (Γαλλία) Μετά τα χτεσινά τραγικά γεγονότα, αποφασίστηκε ότι η Γαλλία θα αναθεωρήσει τη στρατηγική και...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  evagelio
  ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΟΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

  Μπορεί η αρχή να έγινε το 2001, με την πτώση των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης, βάζοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  daech-4 1
  Τι είναι οι τζιχαντιστές Τι είναι το Ισλαμικό Κράτος και τι θέλει

  Το Ισλαμικό Κράτος είναι μια στρατιωτικο-πολιτική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία ανακήρυξε στις 29 Ιουνίου 2014 την ίδρυση Χαλιφάτου στις περιοχές...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  το-ισλανδικό-παράδειγμα-η-ισλανδική-επανάσταση 2
  Το τρομακτικότερο ισλαμικό θρίλερ σύντομα στα μάτια σας

  Του Στρατή Μαζίδη Αναρωτιέμαι πως αισθάνονται αυτή τη στιγμή οι δυτικοί έχοντας να αντιμετωπίσουν το τέρας το οποίο εξέθρεψαν, τον...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  sigklonistiko-vinteo-afipnisi-katalavis-700x360 1
  Το συγκλονιστικό βίντεο που θα σε αφυπνίσει και θα καταλάβεις ακριβώς πως μας έχουν χειραγωγήσει

  Όταν είσαι έτοιμος να ξεσηκωθείς, θα ξεσηκωθείς!… Όλη η δύναμη που χρειάζεσαι βρίσκεται στα χέρια σου… Το συγκλονιστικό βίντεο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2
  Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ… «ΑΙΝΙΓΜΑ» ΤΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Είναι διαπιστωμένο πως πολλά συνταρακτικά γεγονότα της διεθνούς επικαιρότητας έχουν ένα διαφορετικό παρασκήνιο από την δήθεν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  0 3
  ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ: ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ

  «Με τη βοήθεια του Αλλάχ θα επιτεθούμε σύντομα στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν εκεί αδέρφια μας που προετοιμάζουν τις επιθέσεις» Σοκ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  14-11-2015-12-21-56470b416ad5b
  Όλα προσχεδιασμένα τελικά! Ταινία του 2004 με τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι!!!

  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ-ΤΑΙΝΙΑ 2004 pisoapothnkoyrtina...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  knights-templar-630x400 7
  Γιατί το Ισλαμικό Κράτος χτύπησε Παρασκευή και 13 – Πώς συνδέεται με τους Ναΐτες Ιππότες!

  Σίγουρα όλοι παρατηρήσατε ότι το Ισλαμικό Κράτος επέλεξε να χτυπήσει το Παρίσι την Παρασκευή και 13 του Νοεμβρίου 2015. Γιατί...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ireland-gaymarriage-medium-guy-gay-pride 14
  Από σήμερα σε ισχύ οι γάμοι ομοφυλόφιλων στην Ιρλανδία

  Τίθεται σήμερα σε ισχύ ο νόμος που επιτρέπει τον γάμο των ομοφυλοφίλων στην Ιρλανδία, έξι μήνες μετά το ιστορικό αποτέλεσμα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  banned-anon-opisis 2
  ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ FACEBOOK ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ANONYMOUS ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ISIS

  Η ομάδα των Anonymous «Red Cult» ξεκίνησε τη λειτουργία της για την αντιμετώπιση της παρουσίας της ISIS στα μέσα κοινωνικής...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  09195240013572320931 32
  Σοκ! Μάθημα επίδειξης προφυλακτικών και αναφορές στον στοματικό έρωτα σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο της Αττικής!!! Η Νέα Τάξη και οι οπαδοί της τσακίζουν τους εγκεφάλους των παιδιών μας.

  Είναι απίστευτο τι συμβαίνει πλέον στα ελληνικά σχολεία, και μάλιστα στα δημοτικά, που, από ό,τι φαίνεται, όλα επιτρέπονται στην...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  0363510001429826292 1
  Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε τον ISIS στη Συρία…

  Μαρία Ιωάννης Αφοξενίδου-Αλεξανδράκη Μια σχετικά άγνωστη πτυχή της ιστορίας του ISIS – της ισλαμιστικής οργάνωσης που σπέρνει τον τρόμο σε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  foto17
  ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ… ΣΑΤΑΝΙΚΟ VIDEO GAME ? (βίντεο)

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Η τραγωδία του Παρισιού έχει αφήσει μετά το πέρας της πρώτης ταραχής και της πρώτης αναστάτωσης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  14-11-2015-11-34-5647000841175 2
  ΚΙ ΟΜΩΣ! Δημοσίευμα (από την Τετάρτη) για "επικείμενο χτύπημα" στη Γαλλία αποσιωπήθηκε. Γιατί;;;

  Maria Denaxa Δεν μου βγαίνει απο το μυαλό ότι οι γαλλικές αρχές περίμεναν μεγάλης έκτασης επίθεση αλλά δεν φανταζονταν με...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  6c4d0f0f53f4499692f1eeb99c15c7f3-1200x630 1
  Μια ημέρα πριν το Παρίσι έγινε μια τρομοκρατική επίθεση στην Βηρυτό που κανείς δεν άκουσε…

  Δύο βομβιστές καμικάζι ανατινάχθηκαν σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Την ευθύνη ανέλαβαν οι τζιχαντιστές...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  soros_3-620x450 2
  Η Μόσχα «λοκάρει» τον Τ.Σόρρος για λαθρο-τρομοκρατία…

  «ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ SPUTNIK του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου Ένα προφητικό αρθρο στο ρωσικό Sputnik που ανέβηκε λίγο πριν το μακελειό του...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  lathros-greece__article1 2
  ΠΟΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ;

  Ενώ τα κύματα των μεταναστών συρρέουν προς την Ευρώπη και ενώ οι δήθεν «προοδευτικοί” πολιτικοί μας δεν κουνούν ούτε το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  0050020655_17 10
  «Η Ελλάδα έχει κοιτάσματα ουρανίου που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες για 3.000 χρόνια!»

  Δηλώνει ο κορυφαίος καθηγητής Πυρηνικής Μηχανικής Λευτέρης Τσουκαλάς Ένας από τους κορυφαίους Πυρηνικούς Μηχανικούς στον κόσμο είναι ο Ηλείος καθηγητής...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  In-Sheeps-Cothing-Background 5
  Το ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ πείραμα της χειραγώγησης των μαζών στα social μετά το Παρίσι και το ΤΥΧΑΙΟ βολικό γεγονός

  Του Στρατή Μαζίδη Εδώ και λίγες ώρες ανακάλυψα ότι αρκετά πρόσωπα που γνώριζα μπορεί να είναι και συγγενείς.  Έχουν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  soros-lathrom__article 14
  Ο διαβόητος δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος θέλει να πυροδοτήσει μια ολομέτωπη ισλαμική επανάσταση στην Ευρώπη!

  Ποιός οι ποιοί κρύβονται πίσω  από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Παρίσι ;  Ο Τζορτζ Σόρος , ένας ουγγρικής...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  cf85cf80ceb5cf81ceb8ceb5cf81cebcceb1cebdcf83ceb7-cf84cebfcf85-cf80cebbceb1cebdceb7cf84ceb7 1
  ΕΚΤΑΚΤΟ! Κάτι Παράξενο Συμβαίνει στη Σύνοδο Κορυφής… Λίγη Υπομονή Ακόμα….

  Περιμένετε μέχρι να ακούσετε Τι Έχουν Προγραμματίσει οι Διαταραγμένοι Δικτάτορες…. «Η UNFCCC, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Bashar-al-Assad-su_1925765b
  Μπασαρ Αλ Ασαντ: Τέτοιες πράξεις τρομοκρατίας υφίστανται οι Σύριοι εδώ και 5 χρόνια – Η ιστορία εκδικείται!

  Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Ασαντ καταδίκασε τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και δήλωσε στα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ceb3-cf80ceb1ceb3cebacebfcf83cebcceb9cebfcf83-cf80cebfcebbceb5cebccebfcf83-cebaceb1ceb9-cf83cebfcf81cebfcf83 2
  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! ALERT !! Προετοιμασίες Πολέμου σε Παγκόσμια Κλίμακα – Η Κίνηση Σόρος!!!

  ΣΟΚ… Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΣΟΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ! Ο διεθνής απατεώνας τοκογλύφος έχει μαντικές ικανότητες ή απλά γνωρίζει τι ακολουθεί μετά την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  migrants-viktor-orban-adresses-Hungarian-parliament1
  «Η αριστερά έχει μια σαφή ατζέντα. Υποστηρίζουν την μετανάστευση χάριν δήθεν ‘ανθρωπισμού’, ενώ στην ουσία εισάγουν μελλοντικούς ψηφοφόρους τους»

  Ορμπάν: «Η αριστερά έχει μια σαφή ατζέντα. Υποστηρίζουν την μετανάστευση χάριν δήθεν ‘ανθρωπισμού’, ενώ στην ουσία εισάγουν μελλοντικούς ψηφοφόρους τους»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  νερο-βροχης
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ. Η ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 21 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. VIDEO

  Nέο φασούλι μας ήρθε από την Αμερική και βέβαια από την οικολογική Ατζέντα 21. Απαγορεύεται να συλλέγεται το νερό της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

  Τελευταία άρθρα

  nosokomeio1
  Ας μην πεθάνει απόψε, Κύριε! (Συγκλονιστικό)

  SANLIURFA, TURKEY - OCTOBER 11: Turkish army tanks mechanized units take position on top of a hill near Mursitpinar border crossing in the southeastern Turkish town of Suruc in Sanliurfa province October 11, 2014. Kurdish forces have called for more U.S-led airstrikes against Islamic State in Kobani and for Turkey to open its borders to allow military supplies to get through to the Kurdish forces in the besieged Syrian town. (Photo by Gokhan Sahin/Getty Images)
  Πολεμικές μετακινήσεις δυνάμεων της Τουρκίας στα σύνορα με την Συρία

  Islam5
  Το βίντεο σοκ της Γαλλικής τηλεόρασης για το Ισλάμ, για όσους δεν το είδατε

  ntoukan
  ΣΟΚ: Ένοχος για εκατοντάδες θανάτους ο “γκουρού” της δίαιτας Πιερ Ντουκάν!

  2015-10-08t22-38-57-9z--1280x720.nbcnews-ux-1080-600 3
  ΕΚΤΑΚΤΟ! Με πυραύλους cruise βομβαρδίζουν οι Ρώσοι την περιοχή των Τουρκμένων στην οποία έπεσε το SU-24

  ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΛΑΖΩΝ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΘΑΨΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ, (βίντεο)

  putin-rosia 2
  Οργή Πούτιν για Τουρκία. Πληροφορίες ότι έκοψε το φυσικό αέριο στην Τουρκία – Νταβούτογλου: «Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να προασπίσει τα σύνορά της»

  Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος
  Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Καταστρατηγοῦνται οἱ αἰώνιες ἀρχές τῆς κοινωνίας»

  oats-day-message 2
  Η διατροφική αξία της βρώμης

  αρχείο λήψης (1) 5
  ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ! Εκατοντάδες Ρώσοι κύκλωσαν την τουρκική πρεσβεία - Εκδίκηση για τους πιλότους υπόσχονται οι Κούρδοι!