ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Νέα Τάξη Πραγμάτων

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Φάκελος Bilderberg

  του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict)  μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού Επισκόπηση  Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg...

Δημοσίευση

 
του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict) 

μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού


Επισκόπηση 


Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg δεν είναι -δυστυχώς- μία φανταστική ιστορία για μια ελιτίστικη ομάδα ανθρώπων που, από το 1954, έχει αλλάξει την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η ιστορία αυτή δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά αφορά την αποκαλυπτική ανάλυση της συνωμοσίας που συμβαίνει πράγματι, και λαμβάνει χώρα από το 1954 (τουλάχιστον…, διότι κατά μία ευρύτερη έννοια και επειδή ακριβώς η Bilderberg, αποτελεί μονάχα ένα «παρακλάδι» του παγκόσμιου δικτύου» που κυβερνά στην πραγματικότητα τον κόσμο, η συνωμοσία αυτή έχει τις ρίζες της πολύ πιο μακρυά στο παρελθόν και δρα έντονα τουλάχιστον πριν από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο μέσω της δυναστείας των Rothchild και των Rockfeller… σημ. μτφ.).

Η ιστορία αυτή εκθέτει την ελίτ αυτής της ομάδας και απαντά στα ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι?
 • Ποιά είναι τα βασικά μέλη της Bilderberg?
 • Που βρίσκονται?
 • Ποιούς καλούν και που για τις ετήσιες συναντήσεις?
 • Ποιές είναι οι «Επιτυχίες» τους μέχρι σήμερα, καθώς και
 • Ποιοί είναι οι γενικοί στόχοι τους .
Παγκοσμιοποίηση – το μοντέλο της ΕΕ

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως και μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Όταν χρησιμοποιείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στην μείωση και την εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των εθνικών συνόρων προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργασίας.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο. Άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η εξάπλωσή της επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ξεκίνησε πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έληξε μόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Αυτή η επιβράδυνση μπορεί να αποδοθεί στην εσωστρεφή πολιτική που ασκούν ορισμένες χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. 

Ωστόσο, ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης αυξήθηκε ραγδαία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα ρεαλιστικό παράδειγμα περιφερειακής μορφής παγκοσμιοποίησης.
 • Η ΕΕ είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 κρατών μελών της Ευρώπης. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την 1η Νοέμβρη του 1993, με βάση την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Με σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες, τα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνδυασμό, παράγουν περίπου το 30% (16,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007) του ονομαστικού, ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
 • Η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ενιαία αγορά μέσα από ένα τυποποιημένο σύστημα νόμων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Υποστηρίζει κοινές πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία, και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεκαέξι κράτη μέλη της έχουν θεσπίσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.
 • Έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εξωτερική πολιτική, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις συνόδους κορυφής της G8, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη.

 • Είκοσι μία χώρες της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.
 • Η ΕΕ έχει αναπτύξει επίσης ένα στρατηγικό ρόλο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων διαβατηρίων μεταξύ πολλών κρατών μελών, τα οποία αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν, που περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές-μη κοινοτικές χώρες.
 • Η ΕΕ λειτουργεί μέσα από ένα σύνθετο υβριδικό σύστημα διακυβερνητικότητας και υπερεθνικότητας. Σε ορισμένες περιοχές, αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, έχει επίσης υπερεθνικά όργανα, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς ομοφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κυβερνήσεων.
 • Στα σημαντικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ περιλαμβάνονται:

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
– το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
– η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης.

 • Οι πολίτες της ΕΕ, εκλέγουν το Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια.
 • Ίχνη της ΕΕ, τις ρίζες της θα λέγαμε, βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που σχηματίζεται μεταξύ έξι χωρών το 1951 και τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.
 • Από τότε, η Ένωση έχει αυξηθεί σε μέγεθος με την προσχώρηση νέων χωρών και νέα πεδία πολιτικής έχουν προστεθεί στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό, 27 πρώην κυρίαρχες-εθνικές χώρες-κράτη, είναι πλέον σχεδόν μία ομοιογενής οντότητα. Ακόμα και αν αυτές οι είκοσι επτά χώρες εξακολουθούν να διατηρούν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, η εξουσία τους είναι κάπως περιορισμένη, στο βαθμό που η πραγματική τους διακυβέρνηση εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή της ΕΕ (EUC), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Πολλοί πιστεύουν ότι μια περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, όπως η ΕΕ, είναι προάγγελος μιας οικουμενικής παγκοσμιότητας, που αναφέρεται συχνά με την ονομασία μια νέα παγκόσμια τάξη.


(foto: πάνω η δυναστεία των Ρότσιλντ και κάτω οι αδελφοί Ροκφέλερ, σχεδιαστές της Νέας Παγκόσμιας Τάξης)


New World Order (NWO) -Νέα Παγκόσμια Τάξη


Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο όρος «νέα παγκόσμια τάξη» αναφέρεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας, που αποδεικνύει μια δραματική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική σκέψη και την ισορροπία δυνάμεων, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η έλευση μιας «κρυπτοκλαστικής» (cryptoclastic) ή ολοκληρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όλες τις θεωρίες πλέον, στον πυρήνα βρίσκεται μία ισχυρή και μυστικοπαθής ομάδα παγκοσμιοποίησης που συνωμοτεί, ώστε να επιτύχει να εξουσιάσει τελικά τον κόσμο μέσα από μια αυτόνομη Παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα αντικαταστήσει τα κυρίαρχα κράτη και τις άλλες μορφές ελέγχου, ανατρέποντας τις ισορροπίες της εξουσίας διεθνώς. 

Σημαντικά γεγονότα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε εικασίες, πως ίσως είχαν προκληθεί από μια εξαιρετικά ισχυρή κλίκα, που λειτουργεί μέσα από πολλές οργανώσεις. Πολλά από τα ιστορικά, αλλά και τα τρέχοντα γεγονότα, θεωρούνται βήματα στην εξελισσόμενη πορεία, για την επίτευξη Παγκόσμιας κυριαρχίας, κυρίως μέσω μυστικών συναντήσεων πολιτικών και αντίστοιχων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Κοινωνικοί κριτικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η σύνθεση των παρανοϊκών θεωριών για μια συνωμοσία νέας παγκόσμιας τάξης, που κάποτε ήταν περιορισμένη σε αμερικανικά ακροδεξιά ακροατήρια, τους έχει δώσει τεράστια απήχηση και τους επέτρεψε να γίνουν κοινός τόπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας έτσι στις ΗΠΑ, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα ένα ασυναγώνιστο δημοφιλή πολιτισμό «συνωμοσιολογίας». Ορισμένοι προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική ζωή, όπως δημαγωγία και ηθικό πανικό, που επηρεάζουν τις εκλογές, καθώς και την εσωτερική αλλά και εξωτερική πολιτική.

Μολονότι μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε διαβάσει ή ακούσει ότι υπάρχουν μυστικές ομάδες, που έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να αναλαμβάνουν τα ηνία του κόσμου,
– είτε δεν διαπερνούν τα αναγνώσματα αυτά τα στεγανά της σκέψης μας, ή
– Δεν τα πιστεύουμε, ή

– δεν έχουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.


Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μία τέτοια ομάδα. Επισκόπηση της Ομάδας Bilderberg


Η ομάδα-λέσχη Bilderberg ιδρύθηκε το 1954, κυρίως από τις ισχυρές οικογένειες των τραπεζών: των Rothschilds και Rockefellers, μαζί με τον Πρίγκιπα Bernhard των Κάτω Χωρών, ο οποίος είχε στενούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς. (Θυμάστε φαντάζομαι που τον είδαμε και πίσω από το Club 1001 και την αντίστοιχη ίδρυση της WWF και του ΟΗΕ…σημ. μτφ)

Η ομάδα συνεδριάζει κάθε χρόνο με περίπου 130-150 καλεσμένους που προέρχονται από την ελίτ των πλουσίων και ευγενών της Ευρώπης και της Αμερικής και ειδικά από το χώρο της πολιτικής, των βασιλέων, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του στρατού.
Ο κεντρικός στόχος της ομάδας είναι να οδηγήσει σε μία παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα πλαίσια ενός πολιτικού φορέα του στιλ κυβέρνησης ΟΗΕ, που να ελέγχεται από το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Rockefellers και Rothschilds. 
Επίσης, είναι υποστηρικτές της σύγχρονης ευγονικής και έχουν σχέδια για την ενδεχόμενη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 80%, όπως είχε ζητηθεί από την Εκτίμηση του ΟΗΕ το 1974 για τη βιοποικιλότητα.

(Ας σημειωθεί πως και ο ΟΗΕ αποτελεί δημιούργημα της ίδιας κλίκας «ευγενών», όπως και της δυναστείας τραπεζιτών Ρόκφελλερ και Ρότσιλντ, οπότε ας μη συγχυζόμαστε για την εμπλοκή του «Οργανισμού» ή τις «περίεργες συμπτώσεις» που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική που επικαλείται «ανθρωπογενή αίτια» ή «αίτια υπερπληθυσμού» ως ρίζα του κακού…
… αποκρύπτοντας πως η ρίζα του κακού είναι η απληστία της ίδιας 
αυτής κλίκας … σημ. μτφ.)Βασικοί Στόχοι της Bilderberg
  Κοινωνία Μηδενικής Ανάπτυξης.
  Σε μια μετα-βιομηχανική περίοδο, η μηδενική αύξηση θα είναι το απαραίτητο στοιχείο που θα κληθεί να καταστρέψει τα ίχνη της γενικής ευημερίας. Όταν υπάρχει ευημερία, υπάρχει πρόοδος.

  Η ευημερία και η πρόοδος καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της καταπίεσης και της καταστολής και η καταπίεση είναι απαραίτητη για κάποιον που επιζητά να διαιρέσει την κοινωνία σε ιδιοκτήτες και σκλάβους.
  Το τέλος της ευημερίας θα φέρει ένα τέλος σε όλους σχεδόν τους τομείς της βιομηχανίας εκτός από τον τομέα της πληροφορικής ή και της παροχής υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες καναδικές και αμερικανικές βιομηχανίες θα πρέπει να εξαχθούν προς τις φτωχότερες χώρες όπως τη Βολιβία, το Περού, τον Ισημερινό και τη Νικαράγουα, όπου υπάρχουν «σκλάβοι» για φτηνή εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα έχει πραγματοποιηθεί ένας από τους κύριους στόχους της NAFTA.

                                         
                                         Μία Διεθνής Ταυτότητα.
  Με την εξουσιοδότηση διεθνών φορέων για πλήρη καταστροφή κάθε εθνικής ταυτότητας μέσω υπονόμευσης στο εσωτερικό των χωρών, έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα σετ οικουμενικών αξιών. Καμία άλλη αξία ή ταυτότητα δεν θα μπορεί να ευδοκιμήσει μέσα στην κοινωνία της νέα παγκόσμιας τάξης. 
  • Συγκεντρωτικός έλεγχος των πολιτών.
  Με τεχνικές ελέγχου του νου, πρόκειται να κατευθύνουν όλη την ανθρωπότητα να υπακούει στις επιθυμίες τους. Προσχέδιο του σχεδίου αυτού αποτελεί η ψυχρότατη και κυνικότατη περιγραφή του βιβλίου του Zbigniew Brzezinski, «Μεταξύ δύο εποχών: Ο ρόλος της Αμερικής στην τεχνοτρονική Εποχή» (Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era) (λεπτομέριες σχετικά)Ο Brzezinski είναι επίσης συνεργάτης του Henry Kissinger*** και είναι γνωστός για τις παρουσιάσεις του σε διάφορα συνέδρια της Bilderberg. Ο ίδιος προβλέπει, στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας τάξης, εξάλειψη της μεσαίας τάξης -Μόνο άρχοντες και υπηρέτες.
  • Κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας.
  Θα επιτευχθεί με την τεχνητή κατασκευή κρίσεων, που θα υποβάλουν τα άτομα σε συνεχή απειλή – σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και συναισθηματικά. Πολύ κουρασμένοι και «πνιγμένοι» για να αποφασίσουν τη δική τους μοίρα, οι πληθυσμοί θα είναι συγχυσμένοι και με τσακισμένο ηθικό σε τέτοιο βαθμό, που θα έχει ως αποτέλεσμα, μια απάθεια σε μαζική κλίμακα καθώς θα βρίσκονται «αντιμέτωποι με πάρα πολλές επιλογές».
  • Δυτικός εμπορικός συνασπισμός.
  Με την επέκταση της NAFTA σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα σχηματιστεί τελικά και μια «βορειοαμερικανική Ένωση», κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής.
  • Ένα παγκόσμιο Σύστημα Νόμων & Επιβολής Εξουσίας.
  Το Διεθνές Δικαστήριο θα γίνει το μοναδικό νομικό σύστημα παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, όπως ο ΟΗΕ παρεμβαίνει στα περισσότερα σημεία ταραχών παγκοσμίως (π.χ. η σημερινή περίπτωση του Αφγανιστάν), το ΝΑΤΟ θα γίνει σταδιακά ο παγκόσμιος στρατός του ΟΗΕ.
  • Κεντρικός έλεγχος της Παιδείας.
  Ένας από τους λόγους για τους οποίους προωθείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση της Βορείου Αμερικής και η μελλοντική της Ένωση της Ασίας, είναι επιδίωξη της συλλογικού και εντεινόμενου ελέγχου της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να καταστεί δυνατή η παγκοσμιοποίηση «Ενός κόσμου» («One World») που θα έχει αποστειρωθεί από την Παγκόσμια αλήθεια για ο παρελθόν.

  Υποστηρίζουν δε ότι η σημερινή νεολαία είναι σχεδόν τελείως άσχετη με θέματα σχετικά:

  • -με τα διδάγματα της ιστορίας,
  • –των ατομικών ελευθεριών και
  • —της έννοιας της ελευθερίας

  και πως αυτή η άγνοια θα απλοποιήσει το πρόγραμμα τους.

  *** (Θυμάστε ελπίζω πως ο Κίσσινγκερ είναι αυτός που είπε την περίφημη φράση, πως «ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» και πως γι” αυτό θα πρέπει να τον χτυπήσουν στην παιδεία την ιστορία και τη γλώσσα του… Και αυτό ακριβώς συμβαίνει.

  Ο ελληνικός λαός όταν έχει συνείδηση της ταυτότητας του είναι πράγματι δυσκολοκυβέρνητος, όταν όμως είναι θύμα συνεχιζόμενης επί δεκαετίες χειραγώγησης και πλύσης εγκεφάλου, μέσα από τα συστήματα, τα ινστιτούτα και τις μαριονέτες της Bilderberg, αρχίζει να ατονεί και μην διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για αντίσταση, ενώ η γνωστή ευφυία του ξεπέφτει σε επίπεδα απάθειας, αδιαφορίας και πολτοποίησης… 


  Αν δεν ήταν τέτοια η παρούσα κατάσταση, όλοι ετούτοι οι «καραγκιόζηδες» δεν θα τολμούσαν καν να πατήσουν το πόδι τους στην Αθήνα για «συνέδρια» τέτοιας φύσεως. Ο φόβος του «συνειδητοποιημένου ελεύθερου ελληνικού Πνεύματος» πάντα τους χάλαγε τα σχέδια… -και εννοώ φυσικά και κάθε μη Έλληνα εθνικά, που είναι γαλουχημένος με τα ελληνικά ιδεώδη και την ελληνική παιδεία. 

  Το ίδιο προβλέπω πως θα πάθουν και πάλι καθώς το ελληνικό Πνεύμα πάντα γνωρίζει εποικοδομητικούς τρόπους να αντιστέκεται και σίγουρα θα βρει τρόπο να μετουσιώσει τα σχέδια τους για Παγκόσμια Δικτατορία & Οικονομικό έλεγχο, σε μία κοινωνία Παγκόσμιας Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς .σημ. μτφ. )
  Επιτεύγματα της Bilderberg
  • Έχουν σχεδιάσει και ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κεντρικό άξονα στο σχέδιο παγκόσμιας κυβέρνησης, καθώς επίσης σχεδίασαν και εισήγαγαν το ευρώ ως κοινό και μόνο νόμιμο νόμισμα της Ένωσης.
  • Ο David Rockefeller, ανώτερο μέλος της Bilderberg, ίδρυσε την Τριμερή Επιτροπή, το 1973 για την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών δημοκρατικών βιομηχανικών περιοχών του κόσμου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας) με κοινές ευθύνες ηγεσίας στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Ο δημοσιογράφος Bill Moyers (PBS), μίλησε για τη δύναμη του David Rockefeller στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Η Μυστική κυβέρνηση» το 1980. (Λεπτομέρειες ΕΔΩ)
  «Η μυστική Κυβέρνηση»:

  • Έχουν επίσης δημιουργήσει επαφές επιρροής (λόμπι) των ΗΠΑ στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων του κόσμου και κάθε στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και των επιχειρηματικής αρένας.
  Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ομάδας Bilderberg το 1991 στη Γερμανία, ένας νεαρός Μπιλ Κλίντον συναντήθηκε με τον David Rockefeller, που του μίλησε για τους λόγους που η Bilderberg δίνει προτεραιότητα στη NAFTA (Βορειοαμερικανική εμπορική Ένωση) και του εξήγησε πως η ομάδα χρειάζεται την υποστήριξη του. Το επόμενο έτος, ο Κλίντον εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής της NAFTA, όπως ήταν και ο προηγούμενος Πρόεδρος George HW Bush.
  Κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τζορτζ Μπους, είχε ήδη αρχίσει η προώθηση του στόχου τους περί «North American Union» (Βόρεια Αμερικανική Ένωση). Η παγκοσμιοποίηση είχε ήδη αλλάξει το αμερικανικό οικονομικό και πολιτικό τοπίο, μέσω συνθηκών σαν αυτή της NAFTA και του προτεινόμενου προγράμματος τους περί «Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Ευημερία» (Security and Prosperity Partnership program (SPP)

  Και πάλι, κατά την ίδια κυβέρνηση Μπους, κατέστη νόμος το » Patriot Act « στις ΗΠΑ, στις 26 του Οκτώβρη το 2001. Αυτό το καταστατικό έχει επικριθεί από πολλούς για αποδυνάμωση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και για την εξαιρετικά «εκτεταμένη» και ευρεία ερμηνεία που επιδέχονται οι συνθήκες εφαρμογής του.

  Ειδικότερα, οι αντίπαλοι του νόμου αυτού έχουν επικρίνει:

  • την άδεια επ “αόριστον κράτησης μεταναστών,
  • τις έρευνες, μέσω των οποίων οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δικαίωμα ελέγχου κατοικιών ή επιχειρήσεων δίχως την άδεια ή τη γνώση του ιδιοκτήτη,
  • την επέκταση χρήσης των νόμων εθνικής ασφάλειας, που επιτρέπουν στο FBI την παρακολούθηση τηλεφώνων, email και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, χωρίς δικαστική απόφαση, και
  • τη διευρυμένη πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε επαγγελματικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

  Από την εφαρμογή του «Patriot Act» και μετά, πολλές αγωγές έχουν ασκηθεί κατά αυτού και τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ορισμένες διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές.


  Οργανωτική Δομή της Bilderberg 
  Ο εσωτερικός κύκλος του Ομίλου Bilderberg αποτελείται από έναν πρόεδρο, τη Συντονιστική επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα. Είχα την τύχη να μπορώ να συγκεντρώσω τα ονόματα της ομάδας του εσωτερικού κύκλου του 1994 που προέρχονται από τον: «Αόρατο Οίκο Δύναμης» (The Invisible Power House), από το συντάκτη Armen Victorian. Η λίστα προσκεκλημένων ωστόσο, είναι πιο σύγχρονη με την έννοια ότι καλύπτει τα έτη 2000 έως 2007, συμπεριλαμβάνωντας και αυτές που προέρχονται από το Bilderberg.org.

  Πρόεδρος: Etienne Davignon*, αντιπρόεδρος της Société Générale de Belgique (*και Étienne Davignon biography by Research Guide)  Συντονιστική Επιτροπή: 

  1. Λόρδος Carrington Peter– Πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
  2. Victor Halberstadt – Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη και τον Καναδά.
  3. Theodore L. Elliot, Jr – πρώην πρέσβης των ΗΠΑ.
  4. Pieter Korteweg – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Robeco Group .
  5. Peter Jankowitsch – Πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αυστρίας
  6. Jaakko Iloniemi – Πρώην Φινλανδός πρέσβης των ΗΠΑ.
  7. Marc Lardreit de Lacharrère – Πρόεδρος-Fimalac (Γαλλία)
  8. Christoph Bertram – Διπλωματικός ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit».
  9. Hilmar Kopper – Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Bank AG.
  10. Peter Sutherland – Πρόεδρος, Allied Irish Bank plc.
  11. Mario Monti – Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Bocconi, Ιταλία.
  12. Renato Ruggiero – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiat SpA.
  13. Westye Hoegh – πλοιοκτήτης, Leif Hoegh AS & Co. (Νορβηγία)
  14. Francisco Pinto Balsemao – πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
  15. Jaime Carvajal Urquijo – Πρόεδρος και γενικός διευθηντής της Iberfomento. (Ισπανία)
  16. Percy Barnevik – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Asea Brown Boveri Ε.Π.Ε.
  17. David de Pury – Πρόεδρος της BBC Brown Boveri Ltd (Ελβετία)
  18. Selahattin Beyazit – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Τουρκία)
  19. Andrew Knight – Εκτελεστικός Πρόεδρος της News International plc.
  20. Kenneth W. Dam – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  21. Vernon E. Jordan Jr – Πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Urban.
  22. Α. Henry Kissinger – Πρώην Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  23. Charles MCC. Mathias – Πρώην Γερουσιαστής του Maryland.
  24. G. Rozanne Whitehead – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  25. Lynn R. Williams – Int. Πρόεδρoς Ένωσης Εργαζομένων Χαλυβουργίας της Αμερικής.
  26. Cassimir Α. Yost -, Κέντρο Ιδρύματος Υποθέσεων Ασίας-Ειρηνικού.
  27. James D. Wolfensohn – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, (Int / ΗΠΑ)

  1. Anthony S. G. Griffin – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Καναδάς)
  2. Otto Wolff von Amerongen – Διευθύνων Σύμβουλος, Otto Wolff Συμβουλευτική Βιομηχανιών
  3. Max Kohnstamm – Πρώην Πρόεδρος, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.
  4. Giovanni Agnelli – πρόεδρος, Fiat SpA ..
  5. Ernst H. van der Beugel – Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Leiden.
  6. Lord Roll των Ipsden – Πρόεδρος, SG Warburg Group plc. (UK)
  7. George W. Ball – Πρώην Under-Secretary of State. (ΗΠΑ)
  8. William P. Bundy – Πρώην εκδότης, Εξωτερικών Σχέσεων (Foreign Affairs- ΗΠΑ)
  9. David Rockefeller – Πρόεδρος, Chase Manhattan Bank Int.

  Ετήσια Συνέδρια της Bilderberg 

  Βουλευτές και προσκεκλημένοι της ομάδας Bilderberg παρευρίσκονταν στις ετήσιες συναντήσεις της από το 1954 μέχρι σήμερα. Η ακόλουθη είναι μια τμηματική λίστα των συνεδρίων από το 2000 έως το 2007:


  • 2000 Chateau Du Lac Hotel στη Γενεύη, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
  • 2001 Hotel Stenungsbaden στο Stenungsund, Σουηδία.
  • 2002 Westfields Marriott στο Chantilly, Virginia, ΗΠΑ.
  • 2003 Trianon Palace Hotel στο Παρίσι, Γαλλία.
  • 2004 Grand Hotel des Iles Borromees στη Stresa, Ιταλία.
  • 2005 Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt στο Rottach-Egern, Γερμανία.
  • 2006 Brookstreet Hotel στο Kanata, Οτάβα, Καναδάς.
  • 2007 Ritz-Carlton Hotel, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

  Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 100 έως 150 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, που προέρχονται κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συμμετέχοντες από την Ανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας), το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία. Το παρακάτω ονόματα, είναι μια λίστα με προσκεκλημένους των ΗΠΑ που έχουν παρακολουθήσει δύο ή περισσότερες συναντήσεις της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007 (βλ. τις σημειώσεις που ακολουθούν αυτήν τη λίστα):


  ΗΠΑ – Οι φιλοξενούμενοι που παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg 


  Ο αριθμός που προηγείται του ονόματος αναφέρεται στον αριθμό των συνεδριάσεων που συμμετείχαν ως καλεσμένοι της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007.

  • 8 Vernon E. Jordan Jr. – Lazard Frères & Co LLC
  • 8 Α. Henry Kissinger – Kissinger Associates Inc.
  • 8 Henry R. Kravis – Kohlberg Kravis Roberts & Co
  • 7 Thomas Donilon – Fannie Mae
  • 7 James A. Johnson – Johnson Capital Partners
  • 7 Marie-Josée Kravis – Ινστιτούτο Hudson
  • 7 Jessica T. Mathews – Carnage Endowment for International Peace
  • 7 Richard N. Perle – Digital Hollinger, Inc
  • 7 David Rockefeller – Chase Manhattan Bank International
  • 6 Martin Feldstein – Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research –NBER)
  • 6 Allan B. Hubbard – Ε & Α Industries
  • 5 Timothy Collins – Ripplewood Holdings LLC
  • 5 John Thornton – Goldman Sachs Group Inc
  • 4 Timothy Geithner – Federal Reserve Bank of New York
  • 4 Paul A. Gigot – The Wall Street Journal
  • 4 Richard N. Haass – κυβέρνηση (ΗΠΑ) – State Department
  • 4 Richard C. Holbrooke – Ηνωμένa Έθνη (ΟΗΕ)
  • 4 William J. Luti – Υπουργείο Αμύνης της κυβέρνησης των ΗΠΑ
  • 4 J. Graig Mundie – Microsoft Corporation
  • 4 Dennis B. Ross – The Washington Institute for Near East Policy
  • 4 James B. Steinberg – Αναπληρωτής Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας
  • 4 Paul Wolfowitz – Nitze School of Advanced International Studies
  • 3 Paul Allaire – Xerox Corporation
  • 3 William McDonough – Federal Reserve Bank of New York
  • 3 Frank H. Pearl – Perseus LLC
  • 3 Steven Rattner – Quandrangle Group
  • 3 George Soros – Soros Fund Management
  • 3 John Vinocur – The International Herald Tribune
  • 3 Robert Zoellick Β. – Σύμβουλος Εμπορίου Προέδρου George W. Bush
  • 2 Jon Corzine – Γερουσιαστής – New Jersey
  • 2 Kenneth Dam – κυβέρνηση των ΗΠΑ – Τμήμα Θησαυροφυλακίου
  • 2 John Deutch – Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)
  • 2 Christopher Dodd – Γερουσιαστής – Connecticut
  • 2 Chuck Hagel – Γερουσιαστής – Νεμπράσκα
  • 2 Kay Bailey Hutchison – Γερουσιαστής – Τέξας
  • 2 Mark C. Medish – Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP
  • 2 Michael Moskow – Federal Reserve Bank of Chicago
  • 2 Norman Pearlstine – Time Inc.
  • 2 Clyde Prestowitz Jr. – Economic Strategy Institute (ESI –Ινστιτούτο Οικονομικής Στρατηγικής)
  • 2 Lodewijk Vink Jr. – Warner-Lambert Company
  • 2 Fareed Zakaria – Newsweek International
  Σημείωση 1: Υπήρξαν επίσης 67 άτομα υψηλού προφίλ από τις ΗΠΑ τα οποία είχαν παρακολουθήσει μία συνάντηση μεταξύ του 2000 και 2007 που έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα μου. Τείνω να δώσω στα άτομα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Είναι πιθανό ότι για μια φορά μόνο επισκέπτες μπορούν να έχουν απλώς παρακολούθησει από περιέργεια και δεν πρέπει απαραίτητα να ενστερνίζονται τους στόχους της ομάδας Bilderberg. Επιπλέον, ως Επισκέπτης «λόγω εργασίας» όταν αυτός/-η συμμετείχε σε συνεδρίαση, μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Αν είστε περίεργοι σχετικά με αυτά τα 67 άτομα, αναφέρονται στη σημείωση 2.

  Σημείωση 2: Η πηγή για τους «παρευρισκόμενους»- μία φορά οι επισκέπτες μπορεί να βρεθεί πατώντας στις: Bilderberg συμμετέχοντες -,που απαριθμεί συμμετέχοντες από όλες τις χώρες με από το 1991 έως το 2008. Επίσης, έχω δημιουργήσει ένα υπολογιστικό φύλλο Lotus που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Τα ονόματα και τους τίτλους όλων των επισκεπτών από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Bilderberg μεταξύ του 2007 -και του 2007.

  2. Ποιας συνεδρίασής (-ων) της Bilderberg φιλοξενούμενος ήταν ο κάθε συμμετέχων, καθώς και ποιες εταιρείας, Ιδρύματα, Οργανισμοί, τομείς κυβέρνήσεων εκπροσωπούνταν μέσω αυτών.

  Εάν επιθυμείτε τη λήψη της κατάστασης Lotus, απλά κάντε μία σχετική αίτηση στο: sequel.request@live.comΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε 

  Ένα απλό ερώτημα που θέλει μια απλή απάντηση 

  Στα περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεδριάσεων, που συγκεντρώνουν πρωτοφανή δύναμη και χρήμα, στην ίδια στιγμή και στον τόπο, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για το τι θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg.

  Πώς, για όνομα του Θεού, μπορεί αυτό να είναι δυνατόν, όταν στην ελίτ της λίστας της ομάδας Bilderberg είναι ενταγμένα και περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά άτομα που διοικούν τον πλανήτη;Τι συζητάνε οι πιο ισχυροί άνθρωποι σε αυτές τις συναντήσεις;


  Κάθε σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά δεν έχει το κοινό το δικαίωμα να γνωρίζει τι συζητούν οι πολιτικοί ηγέτες του όταν συναντώνται με τους ηγέτες των πλουσιότερων επιχειρήσεων από αντίστοιχες χώρες; 

  Τι εγγυήσεις έχουν οι πολίτες, ότι η ομάδα Bilderberg δεν είναι ένα κέντρο επιρροής, εξάπλωσης και άσκησης πίεσης (trafficking and lobbying), εφόσον δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συζητούν οι εκπρόσωποι τους στις μυστικές συναθροίσεις της Λέσχης?

  Γιατί δεν λειτουργεί κανένα από τα προγράμματα των εταιριών μέσων ενημέρωσης και κανένα δεν εξετάζει τη συγκέντρωση αυτού του πλήθους ισχυρών, ως άξια δημοσίευσης, όταν ένα απλό ταξίδι του κάθε ενός από αυτούς τους συμμετέχοντες καθιστά επικεφαλίδα είδησης στην τηλεόραση;

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, μια χούφτα εξαιρετικά πλούσιων οικογενειών κατέχει όλα τα Μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, όπως: ABC, CBS, CNN, NBC, το περιοδικό Time, Newsweek, το US News & World Report, την εφημερίδα New York Times, τη Washington Post , το Los Angeles Times, η Chicago Tribune, – ακόμα και τους περιφερειακούς γίγαντες όπως τη New Orleans Times-Picayune, τη Miami Herald, το Σαν Ντιέγκο-Herald Tribune…. και ο κατάλογος συνεχίζεται. Πηγή: American Free Press

  Γιατί δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης; 


  Γιατί κανένα από τα προγράμματα εταιρικών μέσων ενημέρωσης δεν εξετάζει αυτές τις συγκεντρώσεις?


  Θα διαπιστώσατε παραπάνω, ότι πολλά μέλη των μέσων mainstream ενημέρωσης ήταν παρόντα στις συναντήσεις αυτές. Ούτε μια λέξη δεν ανάφεραν όμως για τις συνεδριάσεις της Bilderberg. Κοιτάξτε ποιοί από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg:
  1. International Herald Tribune: John Vinocur – Ανώτερος ανταποκριτής
  2. New York Times: Thomas Friedman – ανταποκριτής Εξωτερικών.
  3. Newsweek International: Fareed Zakaria – Editor.
  4. NBC News: Andrea Mitchell – Επικεφαλής Εξωτερικών ανταποκριτών.
  5. Rose Επικοινωνιών: Charlie Rose – Πρόεδρος
  6. The Economist: Adrian D. Wooldridge – Chief Προεδρείου Ουάσιγκτον .
  7. TIME: Norman Pearlstine – αρχισυντάκτης.
  8. Wall Street Journal: Paul Α. Gigot – Editorial Page Editor.
  9. Wall Street Journal: Max Boot – Επεξεργαστής.
  10. Washington Post: Donald E. Graham – Εκδότης.
  11. Washington Post: Jim Hoagland – Associate Editor.
  12. Washington Post: Charles Krauthammer – Αρθρογράφος.
  Αξιοθαύμαστο: Δώδεκα υψηλού κύρους αμερικανoί των Media και καμία μία λέξη για το ότι συμμετείχαν σε συναντήσεις της Bilderberg – Γιατί γιατί γιατί; 

  Ένας αυθεντικός εμπειρογνώμονας σχετικά με την ομάδα Bilderberg 

  Ο Daniel Esulin είναι ένας ερευνητής-δημοσιογράφος και αποτελεί σήμερα έναν από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ομάδα Bilderberg. Έγραψε την «αληθινή ιστορία της Ομάδας Bilderberg» (τίτλος πρωτοτύπου: La Verdadera Historia Del Club Bilderberg), που αναφέρεται στη φύση και τις συνεδριάσεις των πιο ισχυρών ανθρώπων.

  Σύμφωνα με τον Estulin, με υπερ-μυστικότητα οι Bilderbergers έχουν προωθήσει μεγάλες και σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις, αρχής γενομένης με την πρώτη τους συγκέντρωση, το 1954. Το βιβλίο του ονομάστηκε βιβλίο «Μη φαντασίας» της χρονιάς από την Kingston Eye Opener στον Καναδά και έγινε διεθνές Bestseller.

  Το Δεκέμβριο του 2007, υποστήριξε ότι είχε λάβει πληροφορίες από κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία αποδεικνύουν ότι άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέταζαν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ron Paul, μέλους του κογκρέσου, επειδή αισθάνονταν να απειλούνται από την έκρηξη της δημοτικότητας του ως υποψήφιου πρόεδρου.

  Πηγές πληροφοριών : 


  Σε στρατηγικά σημεία σε όλο αυτό το άρθρο, είναι υπογραμμισμένες οι πηγές, με τη μορφή υπερ-σύνδεσης (link) με μια συγκεκριμένη πηγή, καθώς και με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που λήφθηκαν από την ίδια την πηγή. Σε άλλες περιπτώσεις, γίνονται αναφορές σε βιβλία και τους αντίστοιχους συγγραφείς. – οι εικόνες είναι από τον παγκόσμιο ιστό και τις αναφερόμενες πηγές.

  ας μην ξεχνάμε φυσικά και τους εγχώριους «καλεσμένους»της Bilderberg:
  ¨


  Άρθρα κατηγορίας

  ursula-640x330-1
  Η Ευρώπη “στα όπλα”!Γιατί θυμήθηκαν τη κοινή άμυνα μετά το Brexit και η δύσκολη θέση της Ελλάδας

  Η άμυνα και η ασφάλεια μετά από το Brexit τίθενται στο προσκήνιο της νέας ΕΕ που “οραματίζονται” Γερμανία και Γαλλία...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  maxresdefault-15
  Η φασιστική Γερμανία απειλεί – Η απάντηση πρέπει να είναι επιθετική και άμεση

  Μετά το BREXIT, οι λαοί της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιστορική πρόκληση. Η φασιστική Γερμανία εμφανίζεται αποφασισμένη να αιματοκυλήσει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  unnamed (26)
  Τέλος στην ιδιωτική ζωή – Το παγκόσμιο κράτος θα μπαίνει στα σπίτια ανά πάσα ώρα

  Φορό-φυλακές και κατασχέσεις περιμένουν τους «παραβάτες» Στον βωμό εγκαθίδρυσης παγκόσμιας κυβέρνησης σοβιετικού τύπου, η ιδιωτικότητα και το οικογενειακό άσυλο τελειώνουν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

   

  jobs-5511685B15D
  Έτσι θα μας κλέβει το σύστημα με άλλοθι κάποιους …χάκερ

  Μηχάνημα που πουλιέται για μόλις 600 ευρώ …μπορεί να δημιουργεί μέχρι 15 αντίγραφα το δευτερόλεπτο των χρεωστικών πιστωτικών καρτών...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  papas fragiskos 13
  Πάπας: «Η Εκκλησία θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους ομοφυλόφιλους»

  O Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε την «Εκκλησία» να ζητήσει συγγνώμη από τους ομοφυλόφιλους. Μιλώντας με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Screen-Shot-2016-06-25-at-17.56.52-310x165 3
  Ο πιλότος της πιο διάσημης ελληνοτουρκικής αερομαχίας γίνεται διοικητής!

  Το 1996 μετά από τα Ίμια,η κατάσταση στο Αιγαίο ήταν κάθε μέρα πολεμική.Δεκάδες παραβιάσεις που όλες σχεδόν κατέληγαν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  kolpa-ston-google-chrome
  Η Google καταγράφει κρυφά όλα όσα λέτε. Πως να τα ακούσετε, να τα διαγράψετε, και να το «σταματήσετε»

  Χάρη σε μια λειτουργία του λογισμικού αναζήτησης, η Google έχει καταγεγραμένες δικές σας συνομιλίες χρόνων και μπορείτε να τις ακούσετε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  5aaPetersen-630x400 2
  Χάρτης του 1990 αποκαλύπτει τη νέα Ευρώπη – Βρετανία και Ελλάδα είναι εκτός

  Με αφορμή το BREXIT, αναδημοσιεύουμε από το προσωπικό του ιστολόγιο άρθρο του καθηγητή Αστροφυσικής Μάνου Δανέζη, στο οποίο εξηγούνται «προφητικά»...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Eutanacia fotos tematicas. Foto: Erik Meza 13
  Σοκ! Όταν ο άνθρωπος γίνετε σκουπίδι με 10.000 ευρώ του κάνουν ευθανασία!

  Σοκάρει η απλότητα της διαδικασίας της ευθανασίας στην Ελβετία Το ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας ήρθε στην επικαιρότητα μετά την ανακοίνωση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  unnamed (25)
  Το Facebook τοποθετεί επικεφαλής της πολιτικής του πρώην σύμβουλο του Νετανιάχου

  Μια μακροχρόνια ανώτερη σύμβουλο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, διορίστηκε επικεφαλής πολιτικής και επικοινωνίας του Facebook, στην τελευταία συνεργασία μεταξύ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  brexit_4 9
  Brexit: Η μεγάλη απάτη του σιωνισμού…

  Καποια πραγματα είτε μας αρέσουν είτε όχι είναι διαφορετικά απ’ ότι δείχνουν…. Μπορεί πράγματι σε όλους τους σκεπτόμενους πολίτες να...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2016-06-25_153617 3
  Επιστολή Δασκάλου δημοτικού σχολείου που εκθέτει τις συμπεριφορές των γονέων! (photo)

  Μια χρόνια παθογένεια του οικογενειακού περιβάλλοντος έρχεται να στηλιτεύσει με επιστολή του προς τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  perasma-oplon-islamiston-ston-evro-8230-sillipseis-vari-oplismo-xiliades-sfaires 1
  Όλη η αλήθεια για το Ισλάμ σε 44 λεπτά! Μη το χάσετε!

  Γιατί φοβόμαστε ένα μυστικό 1400 χρόνων του Ισλάμ Ο Dr. Bill Warner αποκαλύπτει τα φριχτά στατιστικά μιας θρησκείας που εξαπλώθηκε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  plusi-eggefalou
  Η Μόσχα καταγγέλλει τις ΗΠΑ για παγκόσμια πλύση εγκεφάλου των πολιτών (ΒΙΝΤΕΟ)

  Ρωσική παρέμβαση και στον πολιτισμό Στην πολιτική υπάρχει ο όρος «πολιτιστικός ιμπεριαλισμός», η συνεχής διείσδυση δηλαδή πολιτιστικών προτύπων ενός ισχυρού...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  klhdonas3708
  Αναβίωσε στις γειτονιές της Αθήνας το έθιμο του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα [εικόνες]

  «Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, του Αϊ Γιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες…». Το νοσταλγικό τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Frozen-Disney-008
  O «Θεός» είναι λέξη απαγορευμένη στις ταινίες της Disney

  O «Θεός» είναι λέξη απαγορευμένη στις ταινίες της Disney Οι Robert Lopez και Kristen Anderson – Lopez που έγραψαν την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ataka-1 4
  Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν κάτι τρομακτικό για την Ευρώπη. Δεν το λέμε εμείς αλλά Βούλγαρος πολιτικός

  Ιούνιος 24, 2016. Σόφια. Ο ηγέτης του κόμματος «Ατάκα», Βόλεν Σιντέροφ, προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους σχετικά με την απόφαση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  prison50558
  Βίντεο από το νέο στρατόπεδο της FEMA στο Τέξας

  Tα στρατόπεδα της FEMA θα φιλοξενήσουν πλήθος κόσμου, όταν κηρυχτεί ο στρατιωτικός νόμος,και ανεξάρτητα από την αιτία που θα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  illuminati-piramida-mnimio-parko-ipa-video
  Illuminati: Πυραμίδα μνημείο σε πάρκο των ΗΠΑ; (Βίντεο)

  Στο State Park Aztalan βρίσκεται ένα μνημείο σε σχήμα πυραμίδας – όπως αυτό που υπάρχει στο πίσω μέρος του δολαρίου...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1373277548 1
  Ο Πάπας ξεκίνησε επίσκεψη στην Αρμενία με πολλές συμπροσευχές με τους Αρμενίους

  Η επίσκεψη του Ποντίφηκα  στην Αρμενία ξεκίνησε σήμερα  Παρασκευή ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Το σχόλιο  επίσκεψης του Πάπα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  kox
  ΣΟΚ: ο 77χρονος που βοήθησε την Κοξ πέθανε το 2013…διαβάστε πως και αν τη βοήθησε…(βίντεο)

  Χτυπήσαμε πάλι μια νέα φλέβα «χρυσού»…αυτή τη φορά σας έχουμε αποδείξεις γαι την απάτη του θανάτου της ευρωβουλευτή Τζο Κόξ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  turkish_women001_16x9 6
  Το «αυγό του φιδιού», γεννοβολά στην καρδιά της Ευρώπης!

  Σχεδόν το ήμισυ των Τούρκων μεταναστών στη Γερμανία θέλει το Ισλάμ να είναι υπεράνω των γερμανικών νόμων και υποστηρίζΕει πλέον...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tounel-antixristos
  Τα «προφητικά» τραγούδια για τον ερχομό του Εφιάλτη

  Από το 2000 μας προειδοποιούσαν οι «παπαροκάδες» για τον ΕΦΙΑΛΤΗ που έρχεται!  Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ Δρ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  6b3e598c679dfcc945b5166f17bcf2d6 3
  Οι Καναδοί κλείνουν το στόμα των Σκοπίων: Η Μακεδονία είναι Eλληνική

  Αποστομωτική απάντηση στη σκοπιανή ρητορική δίνει η έγκριτη καναδική εφημερίδα National Post. Η εφημερίδα φιλοξενεί στην ηλεκτρονική της έκδοση ταξιδιωτικού...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  tautotita_7 12
  Δείτε τις νέες ταυτότητες με το μικροτσίπ – Πιέσεις από ΗΠΑ για επίσπευση των διαδικασιών

  Οι νέες ταυτότητες θα περιέχουν μικροτσίπ στο οποίο σε πρώτη φάση θα αποθηκεύονται βιομετρικά χαρακτηριστικά ενώ σε δεύτερη φάση ίσως...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  greek_flag 5
  Τελική προειδοποίηση: Έλληνες ξεσηκωθείτε ή γονατίστε για πάντα…

  Το ύπουλο σχέδιο κατά της Ελλάδας – Πώς η παγκόσμια τοκογλυφία, σε συνεργασία με «πρόθυμους» Έλληνες έδεσαν χειροπόδαρα τον ελληνικό...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1029248468 2
  Οι μυστικές συμφωνίες που μεταμόρφωσαν την παγκόσμια οικονομία

  Η ιστορία έχει αποκαλύψει  μια σειρά από μυστικοπαθείς συμφωνίες, οι οποίες είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, με την απόκρυψη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  rfid
  Η Νέα τάξη πραγμάτων είναι εδώ στην Ελλάδα…

  ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… Λεωφορείο με έλεγχο επιβατών μέσω των βιομετρικών τους στοιχείων Ο έλεγχος του ανθρώπου και μέσα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Η-ΓΛΩΣΣΑ-ΤΗΣ-ΝΕΑΣ-ΕΠΟΧΗΣ-2
  Η γλώσσα της Νέας Εποχής: Σύγχυση και ψευδή διλήμματα

  Ιερομ. Χρυσόστομος Κουτλουμουσιανός Ο Μπρεχτ είχε πει ότι το κακό άλλοτε ήταν ένα βουνό μέσα στην πεδιάδα, και το έβλεπες...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  46494368_008065183-1
  ΒΡΕΤΑΝΙΑ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πολιτικό έργο που σχεδιάστηκε από έναν πρώην κομμουνιστή», ισχυρίζεται πρώην υπουργός

  Διαδηλωτής κατά της ΕΕ στην Πράγα Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πολιτικό έργο που έχει σχεδιαστεί από έναν πρώην κομμουνιστή...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  CE95CE9CCEA0CE9FCEA1CE99CE9ACE973-1
  Τι έγιναν τα Δάνεια στην Εμπορική Τράπεζα; Διαβάστε.

  Όταν μια τράπεζα (εδώ η Εμπορική Τράπεζα) συγχωνεύεται με μία άλλη (εδώ με την Alpha Τράπεζα) τα δάνεια που έχουν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  EuroHell_453_355
  Έρχεται η παγκόσμια αστυνομία του Ο.Η.Ε

  Ο παγκόσμιος ηγέτης θα έχει ανάγκη και από παγκόσμιας στρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας. Άλλωστε το καθεστώς θα είναι παγκόσμια κομμουνιστική δικτατορία...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  SEXDOLLS_567_355 6
  Πόση διαστροφή; Έφτιαξαν κούκλες του σεξ για παιδόφιλους (BINTEO)

  Κούκλες του σεξ με χαρακτηριστικά παιδιών ακόμα και 3 ετών βρίσκει πλέον κανείς προς πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Ἡ-...«πρωθυπουργική-μας-διάνοια» 2
  Ἡ …«πρωθυπουργική μας διάνοια»!!!

  Όταν η διάνοια που έχουμε για πρωθυπουργό ρωτάει αν η δεξαμενή νερού στα καναντέρ είναι κάτω και μετά αν τα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  pagwta 4
  Τότε που μετρούσαμε παγωτά και μπάνια – θυμάσαι;

  Χωρίς σχόλια Είναι πάνω από 25 τα χρόνια που πέρασαν. Όμως ακόμη θυμάμαι εκείνες τις μέρες… Τότε που έκλειναν τα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  programma-monarch-8211-skoteinos-elegxos-psixis 2
  Πρόγραμμα Monarch – Ο Σκοτεινός Έλεγχος της Ψυχής

  Μια εύλογη απορία κάποιου σκεπτόμενου ατόμου της εποχής μας είναι το πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι τόσο πιστά υποταγμένοι...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  vartholomaios-paidiaki 10
  Συμβολικό; «Πανθρησκευτική» οικογένεια ευλόγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης!

  H εικόνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Κρήτη να δίνει την ευλογία του σε ένα νεογέννητο βγαίνοντας από τον καθεδρικό...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  sataniki-teleti-egkenion-sto-megalytero-tounel-tou-kosmou2 3
  Η Σατανική τελετή εγκαινίων στο μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου

  Οι εικόνες που βλέπετε είναι από την τελετή εγκαινίων του μήκους 57 χλμ Τούνελ στην Ελβετία. Μικρή εμφάνιση εκπροσώπων των...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  0821 1
  Τι γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος;

  Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  foitites-kataskeuasan-terastia-ksylina-megafwna-se-dasos-esthonias-06
  Άσκηση επιβίωσης : 9 μέρες στο Βουνό, 120 χλμ περπάτημα, χωρίς όχημα, χωρίς ρεύμα!!!

  Ο φίλος Κώστας Μαυροφορεμένος μας είχε προειδοποιήσει για την εξόρμηση – άσκηση επιβίωσης στο βουνό με ένα teazer που μας...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  0,,18302551_303,00 4
  Οι Βρετανοί προειδοποιούν για την υποδούλωση των εθνικών κρατών με την δημιουργία ευρωπαϊκής αστυνομικής και στρατιωτικής δύναμης

  Η Βρετανία  είναι εντελώς ανίκανη να σταματήσει την δημιουργία του ευρωστρατού, λόγω του γερμανικού σχεδίου της ΕΕ , η οποία υπερισχύει...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  rrcc3 5
  «Αν είναι η Χίλαρυ Κλίντον τότε… WORLD WAR»!

  Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Η εκλογή της Χίλαρυ Κλίντον στις προσεχείς αμερικανικές εκλογές στη προεδρία των ΗΠΑ, θα πυροδοτήσει εξελίξεις...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  istoriki-apofasi-trapeza-apozimionei-6000-euro-politi-epeidi-enoxlise-eispraktiki 1
  Iστορική απόφαση: Τράπεζα αποζημιώνει με 6.000 ευρώ πολίτη, επειδή τον ενόχλησε εισπρακτική!

  Μια ιστορική απόφαση που βάζει φρένο στις εισπρακτικές εταιρείες πήρε Ειρηνοδικείο της χώρας, επιδικάζοντας αποζημίωση 6.000 ευρώ σε πολίτη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  fremasnry000.medium
  Κώδικας Μυστηρίων (18-6-2016): Αποκλειστική συνέντευξη του Αμερικανού Τεξ Μαρς! (vid)

  Αποκωδικοποιήσαμε τη μυστική γνώση για τους ιλλουμινάτι και τη νέα τάξη πραγμάτων με τον ..μετρ τους είδους σε αποκλειστικότητα Τεξ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  cebaceb1cf84ceb1cf81ceb3cebfcf8dcebd-cf83cf84ceaecebd-ceb5cebbcebbceacceb4ceb1-cf84cf8c-cf81ceb5cf85cf83cf84cf8c-cf87cf81ceaecebcceb1 3
  Από 1-1-2017 Καταργούν στην Ελλάδα το ρευστό χρήμα,και επιβάλουν το ηλεκτρονικό!!!

  Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφ.13,16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1_n-79 3
  Θα μας τρελάνει: Πρώην υπουργός του Καναδά αποκαλύπτει: «80 είδη εξωγήινων… ζουν ανάμεσά μας» (Βίντεο από το R/T)

  Δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, και μερικοί ’’επισκέπτες’’ από το διάστημα πραγματικά ζουν εδώ, στον πλανήτη Γη. Είναι αυτό φαντασίωση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  seismos22
  Σεισμική δόνηση 6,6 Ρίχτερ στο Χόνγκ Κόνγκ

  Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σήμερα σε απόσταση 120 χλμ., νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Ισανγκέλ (Βανουάτου)...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  nwg
  Το αποκρυφιστικό χρονοδιάγραμμα για την Παγκόσμια Κυβέρνηση και την Πανθρησκεία!

  Το αποκρυφιστικό χρονοδιάγραμμα για την Παγκόσμια Κυβέρνηση και την Πανθρησκεία! Το αποκρυφιστικό χρονοδιάγραμμα για την Παγκόσμια Κυβέρνηση και την Πανθρησκεία...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  to-telos-ths-eyrvphs 8
  Με αυτή την Ευρώπη δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Την αποστρεφόμαστε και δεν τη φοβόμαστε.

  Την 1-6-16 έλαβαν χώρα στην Ελβετία τα εγκαίνια του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού τούνελ στον κόσμο που θα συνδέει την Ελβετία με...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  vmalkbuttpv-2a72my0xnevxrq2nhdlnj1qtpsoi054tskncfj8ghqkd4df2ai5b4bfitrvea5hgkckkrbrxbtcbkzhm82bbbmw2dxu5uzx7s5myj1kpqztqbjdgvlmh6tzfsn-i
  ΠΕΘ: Τι συμβαίνει με την υπόθεση της Arigatοu;

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016 Αριθμ. Πρωτ. 89 Δελτίο τύπου Τι συμβαίνει με την υπόθεση της Arigatοu; Ποιοι και γιατί κωλυσιεργούν...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  papikoi 7
  Αυτούς θα τους πει Εκκλησία η Πανορθόδοξη Σύνοδος;

  Γάμος Αγγλικανικής «Εκκλησίας» με γυναίκα ιερέα που χορεύει Είναι δυνατόν να ενωθούμε με αυτούς τους σόουμαν και να τους παραδεκτούμε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  unnamed (11)
  Άγιος Παΐσιος «…Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πουν : «Μόνο με τις κάρτες θα κινήσθε. Τα χρήματα θα καταργηθούν».»

  Τέλος τα χρήματα – Μόνο με κάρτες οι πληρωμές – Που γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου Υποχρεωτική γίνεται πλέον...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  2
  Οργή : Ένας και μόνο Έλληνας αρκεί για να τα βάλει με όλο την πλανήτη και τα τέρατα του!

  Του Γιώργου Παπαγεωργίου Βασικός όρος της εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας είναι η διάκριση των εξουσιών σε Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  to-autodidakto-robot-amelia-pianei-douleia-sto-londino-
  To αυτοδίδακτο ρομπότ Amelia πιάνει δουλειά στο Λονδίνο!

  To αυτοδίδακτο ρομπότ Amelia πιάνει δουλειά στο Λονδίνο! Κρατική υπηρεσία στο βόρειο Λονδίνο αναμένεται προσεχώς να… προσλάβει ένα αυτοδίδακτο ρομπότ...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Η «Τεχνητή νοημοσύνη» θα πάρει τη θέση του ανθρώπου μέσα σε πέντε χρόνια

  Η «Τεχνητή νοημοσύνη» θα πάρει τη θέση του ανθρώπου μέσα σε πέντε χρόνια Η «Τεχνητή νοημοσύνη» θα πάρει τη θέση...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  etoimazetai-senario-xaous-periptosi-brexit-670x400 3
  Η ΕΕ ετοιμάζεται για το σενάριο του χάους σε περίπτωση Brexit

  Αξιωματούχοι λένε πως Κομισιόν έχει καταστρώσει σχέδια σε περίπτωση που η Βρετανία βγει από την ΕΕ – Το 52% των...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  fema_deadline_moved_up
  Ο σχεδιασμός της FEMA που θα έληγε το 2018 μεταφέρθηκε για τις 30 Ιουνίου 2016.

  Στο παρακάτω βίντεο του X22 report θα ακούσετε την πληροφορία του Dave που έλαβε με e-mail από άτομο που δούλευε...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  index-1-640x400 4
  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!!!Έρχεται Κάτι Πολύ Μεγάλο!!!Οι «Διοργανωτές» Προετοιμάζονται ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ!!!ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!!!!

  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ… FEMA και DHS προετοιμάζουν μυστικό υπόγειο καταφύγιο…. Θέλουν να είναι πανέτοιμοι μόλις έρθει η κοινωνική κατάρρευση… Δεν πρόκειται...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  pagkalos
  Παιχνίδι ο Θεόδωρος Πάγκαλος στα χέρια του Χόλμπρουκ…Τι δεν καταλαβαίνετε;;

  Πώς θα σας φαινόταν αν βλέπατε στις οθόνες των τηλεοράσεών σας έναν πρώην υπουργό Εξωτερικών που θα δικαιολογούσε τις επιλογές...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  150616-svigou
  Φέρνουν την «αναγνώριση ταυτότητας φύλου»!

  Υπάρχει πάτος στο βαρέλι της παρακμής των Συριζοψεκασμένων ; ; ; Μετά τις σοβιετικού τύπου φιέστες για το «Σύμφωνο Συμβίωσης» και τα άλλα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ekana-diapragmateuseis-imia-aniparkto-stolo-dilosi-theodorou-pagkalou-camera-1
  Άνθρωπος μικρός και ανάξιος: “Έκανα διαπραγματεύσεις για τα Ίμια με ανύπαρκτο Στόλο”! Δήλωση Θεόδωρου Πάγκαλου on camera!!!

  Γράψαμε ήδη σχετικά με τα όσα είπε για την κρίση των Ιμίων,20 χρόνια μετά ,ο Θεόδωρος Πάγκαλος,ΥΠΕΞ εκείνο...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  akropoli
  Αποκάλυψη: Από το 1952 γνώριζαν όσα θα συμβούν στην Ελλάδα

  Δείτε το πριν το εξαφανίσουν… Το τελευταίο καιρό πολλοί ανακαλύπτουν τη διαχρονική γραφή ποιημάτων και άρθρων, όμως όταν έπεσε το...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ckrwg-dwkaamcpz-630x380
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Σχολείο προετοιμάζει 15χρονες να γίνουν μαμάδες (ναι, αλλά τι παιδιών;)

  Η παραπάνω φωτογραφία είναι από το Syke, της Γερμανίας, μία πόλη στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, 20 χλμ από την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  the-ultimate-bilderberg-group
  Απόρρητα έγγραφα της Bilderberg! To ευρώ είχε σχεδιαστεί απο το 1955!

  Σημειώσεις ενός Αμερικάνου Γερουσιαστή που παρευρέθηκε σε διάσκεψη της Λέσχης Bilderberg το 1966 και αποκαλύπτει την ατζέντα των ελιτιστών για...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  Ο Σόρος έδωσε 11 δις ευρώ για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Ευρώπη

  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ Ο Τζορτζ Σόρος, ο μεγάλος χορηγός της τεράστιας εισροής παράνομων μεταναστών που έρχονται κατά χιλιάδες καθημερινά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  oligarchy_1431884092_89
  Το παγκόσμιο χρέος είναι 57 τρισεκατομμύρια, δηλαδή 57.000 δισεκατομμύρια!

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ; Το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα και οι ρίζες...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  erxetai-ipodoulosi-agroton-stis-poliethnikes-voula
  Έρχεται η υποδούλωση των αγροτών στις πολυεθνικές με «βούλα» ΕΕ

  Φωνές απόγνωσης προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν συναδέλφους τους στην Ευρωβουλή, προκειμένου να καταψηφιστεί η νομοθετική πρόταση που υποχρεώνει τους αγρότες της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  markes660
  «Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζωή…» Διαβάστε το συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο κείμενο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

  Ζώντας με τις λέξεις, ζώντας από τις λέξες. Ακόμα και την ύστατη στιγμή, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες έδωσε τη μάχη...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  MoneyMastersL-1 2
  “Προφητικό” καρτούν 50 ετών αποκαλύπτει το σχεδιασμό του Παγκόσμιου Κράτους

    Δείτε με πολύ προσοχή το παρακάτω καρτούν ηλικίας 50 ετών και βάλε. Μιλαει για ένα κράτος δυνάστη, που θα...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  soros-2
  Το σχέδιο βαλκανοποίησης έγινε με την χρηματοδότηση του George Soros

  Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Saad Hariri, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν τις δραστηριότητές της ISIS στο Ιράκ έξω...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  mousoulmanoi-paidia 1
  Γερμανικό δικαστήριο αναγνώρισε ως νόμιμη την ισλαμική παιδεραστία!

  Περιφερειακό γερμανικό δικαστήριο αναγνώρισε ως νόμιμο έναν γάμο μεταξύ μιας 14χρονης έφηβης από τη Συρία με τον 20χρονο ξάδελφό της...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  kina-ekriksi-aerodromio-sagkais-0
  Κίνα: Έκρηξη στο αεροδρόμιο της Σαγκάης

  Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν αρκετούς τραυματίες να μεταφέρονται από τραυματιοφορείςΤρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη «αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών» που...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  1465369080
  Δεν είναι το τι κάνεις, αλλά το πως!

  Γράφει ο Δημήτρης Νομικός- συγγραφέας Δάσκαλε, το πρωί ξυπνάω από το ξυπνητήρι, πάω τρέχοντας στη δουλειά μου γιατί πρέπει να...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  kuriaki-tou-thoma
  Τέλος ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς!!!

  Βάσει τῶν σημερινῶν δημοσιευμάτων τὸ θέμα ἔκλεισε.   Ἔως κι ὁ μπουτάρης …ἀγρίεψε λέμε!!! Ὅμως τὸ …πειραματικὸ αὐτὸ πρόγραμμα ἀφ΄...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  nemea
  Δείτε ένα εντυπωσιακό βίντεο: Αναβιώνουν οι αρχαίοι αγώνες της Νεμέας

  Οι αρχαίοι αγώνες της Νεμέας, η Νεμεάδα, αναβιώνει χάρη στον σύλλογο για την Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων. Δείτε ένα εντυπωσιακό...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  i-pagkosmiopiisi-vrisketai-sto-telefteo-stadio-4-20151030
  Ετοιμαστείτε – Έρχεται σεισμική αλλαγή στην παγκοσμιοποίηση! Η συνταγή απλά απέτυχε

  Η παγκοσμιοποίηση ως όρος έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια σε αναλύσεις, συζητήσεις και μελέτες.Αφορά την πολιτική και κυρίως την...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  fdgh65ygf.medium1-600x340
  ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ! Δείτε πως θα είναι οι νέες ταυτότητες με το μικροτσίπ (ΦΩΤΟ)

  Από το 2017 θα αρχίσει η κυκλοφορία των νέων ταυτοτήτων που θα περιλαμβάνουν μικροτσίπ.Σκοπός είναι να αποθηκεύονται βιομετρικά χαρακτηριστικά...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  rotary_masonry
  π. Νικόλαος Μανώλης: «Οι Συριανές να μη δεχτούν βοήθεια από τους Ρόταρυ»

  Ομιλία του εφημερίου του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, π. Νικολάου Μανώλη....10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  καποδιστριας-μασσωνια-ελλαδα-νομος
  Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Καποδίστρια ποὺ ἀπαγόρευε στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου νὰ εἶναι Τέκτονες!

  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 2953 Πρὸς τὸ Πανελλήνιον Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  klinton
  Υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση η Κλίντον – Χαρακτηρίζει τον Τραμπ σεξιστή

  Η ομιλία της Χίλαρι Κλίντον, η πρώτη αφότου εξασφάλισε και μαθηματικά το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, έγινε την ώρα που...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  bill-gates
  Μπιλ Γκέιτς: Αφήστε τους υπολογιστές και πιάστε τα… κοτόπουλα για τη φτώχεια!

  Την άποψη ότι για να καταπολεμήσει κανείς την ακραία φτώχεια, είναι προτιμότερο να εκτρέφει κοτόπουλα, παρά να έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  666
  «Σε ένα μήνα διαφήμισαν περισσότερες φορές τα τσιπάκια παρά σε 21 χρονια που είμαι στον αέρα»

  Παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο από το Infowars.com, θα ακούσετε πράγματα που ξέρετε αλλά θα καταλάβετε ότι ο τα περιθώρια...10 Οκτωβρίου 2013, 10:45 πμ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

  Δημοφιλή άρθρα

  parthenes-islam 1
  ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΛΟΓΗΣΗ! «Έβαλαν παρθένες σε δωμάτιο με 40 άντρες και…» – Λεπτομέρειες που προκαλούν φρίκη!

  Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε μία έφηβη Γεζίντι που απήχθη από τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και επί 9 μήνες...


  brexit_4 9
  Brexit: Η μεγάλη απάτη του σιωνισμού...

  Καποια πραγματα είτε μας αρέσουν είτε όχι είναι διαφορετικά απ’ ότι δείχνουν…. Μπορεί πράγματι σε όλους τους σκεπτόμενους πολίτες να...


  jonsjunck-683282 6
  ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ «ΜΑΓΑΖΙ»; Πέντε χώρες έτοιμες να «κουνήσουν μαντίλι» στην ΕΕ - Η Γερμανία δεν έχει λάβει το βρετανικό «μήνυμα»

  Η ευρωπαϊκή ένωση ευρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους διάλυσης  μετά το βρετανικό δημοψήφισμα, ενώ πέντε χώρες μέλη  ετοιμάζονται να εξέλθουν  από...


  ΦΩΤΟ (11) 6
  ΜΕΤΑ το brexit τίποτε δεν τελείωσε. ΤΩΡΑ ξεκινούν όλα για τους Έλληνες.

  Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας Γεωπολιτικές-κοινωνικές και οικονομικές ανατροπές με απαίτηση διενέργειας εθνικών δημοψηφισμάτων θα αναγκάσουν τους τοκογλύφους να μας...