ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Νέα Τάξη Πραγμάτων

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Φάκελος Bilderberg

  του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict)  μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού Επισκόπηση  Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg...

Δημοσίευση

 
του Michael R. Palazzo (aka: Political Addict) 

μετάφραση επεξεργασία Βίκυ Χρυσού


Επισκόπηση 


Το άρθρο που αφορά την Ομάδα Bilderberg δεν είναι -δυστυχώς- μία φανταστική ιστορία για μια ελιτίστικη ομάδα ανθρώπων που, από το 1954, έχει αλλάξει την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η ιστορία αυτή δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά αφορά την αποκαλυπτική ανάλυση της συνωμοσίας που συμβαίνει πράγματι, και λαμβάνει χώρα από το 1954 (τουλάχιστον…, διότι κατά μία ευρύτερη έννοια και επειδή ακριβώς η Bilderberg, αποτελεί μονάχα ένα «παρακλάδι» του παγκόσμιου δικτύου» που κυβερνά στην πραγματικότητα τον κόσμο, η συνωμοσία αυτή έχει τις ρίζες της πολύ πιο μακρυά στο παρελθόν και δρα έντονα τουλάχιστον πριν από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο μέσω της δυναστείας των Rothchild και των Rockfeller… σημ. μτφ.).

Η ιστορία αυτή εκθέτει την ελίτ αυτής της ομάδας και απαντά στα ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι?
 • Ποιά είναι τα βασικά μέλη της Bilderberg?
 • Που βρίσκονται?
 • Ποιούς καλούν και που για τις ετήσιες συναντήσεις?
 • Ποιές είναι οι «Επιτυχίες» τους μέχρι σήμερα, καθώς και
 • Ποιοί είναι οι γενικοί στόχοι τους .
Παγκοσμιοποίηση – το μοντέλο της ΕΕ

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως και μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Όταν χρησιμοποιείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στην μείωση και την εξάλειψη των φραγμών μεταξύ των εθνικών συνόρων προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και εργασίας.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο. Άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η εξάπλωσή της επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ξεκίνησε πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έληξε μόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Αυτή η επιβράδυνση μπορεί να αποδοθεί στην εσωστρεφή πολιτική που ασκούν ορισμένες χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. 

Ωστόσο, ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης αυξήθηκε ραγδαία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα ρεαλιστικό παράδειγμα περιφερειακής μορφής παγκοσμιοποίησης.
 • Η ΕΕ είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 κρατών μελών της Ευρώπης. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την 1η Νοέμβρη του 1993, με βάση την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Με σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες, τα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνδυασμό, παράγουν περίπου το 30% (16,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007) του ονομαστικού, ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
 • Η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ενιαία αγορά μέσα από ένα τυποποιημένο σύστημα νόμων που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Υποστηρίζει κοινές πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία, και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεκαέξι κράτη μέλη της έχουν θεσπίσει ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.
 • Έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εξωτερική πολιτική, η οποία εκπροσωπεί τα μέλη της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις συνόδους κορυφής της G8, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη.

 • Είκοσι μία χώρες της ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.
 • Η ΕΕ έχει αναπτύξει επίσης ένα στρατηγικό ρόλο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων διαβατηρίων μεταξύ πολλών κρατών μελών, τα οποία αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν, που περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ευρωπαϊκές-μη κοινοτικές χώρες.
 • Η ΕΕ λειτουργεί μέσα από ένα σύνθετο υβριδικό σύστημα διακυβερνητικότητας και υπερεθνικότητας. Σε ορισμένες περιοχές, αυτό εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, έχει επίσης υπερεθνικά όργανα, που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς ομοφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κυβερνήσεων.
 • Στα σημαντικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ περιλαμβάνονται:

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
– το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
– η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης.

 • Οι πολίτες της ΕΕ, εκλέγουν το Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια.
 • Ίχνη της ΕΕ, τις ρίζες της θα λέγαμε, βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που σχηματίζεται μεταξύ έξι χωρών το 1951 και τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.
 • Από τότε, η Ένωση έχει αυξηθεί σε μέγεθος με την προσχώρηση νέων χωρών και νέα πεδία πολιτικής έχουν προστεθεί στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Εκτός από τη γλώσσα, τη θρησκεία και τον πολιτισμό, 27 πρώην κυρίαρχες-εθνικές χώρες-κράτη, είναι πλέον σχεδόν μία ομοιογενής οντότητα. Ακόμα και αν αυτές οι είκοσι επτά χώρες εξακολουθούν να διατηρούν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, η εξουσία τους είναι κάπως περιορισμένη, στο βαθμό που η πραγματική τους διακυβέρνηση εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή της ΕΕ (EUC), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο.

Πολλοί πιστεύουν ότι μια περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, όπως η ΕΕ, είναι προάγγελος μιας οικουμενικής παγκοσμιότητας, που αναφέρεται συχνά με την ονομασία μια νέα παγκόσμια τάξη.


(foto: πάνω η δυναστεία των Ρότσιλντ και κάτω οι αδελφοί Ροκφέλερ, σχεδιαστές της Νέας Παγκόσμιας Τάξης)


New World Order (NWO) -Νέα Παγκόσμια Τάξη


Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ο όρος «νέα παγκόσμια τάξη» αναφέρεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας, που αποδεικνύει μια δραματική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική σκέψη και την ισορροπία δυνάμεων, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η έλευση μιας «κρυπτοκλαστικής» (cryptoclastic) ή ολοκληρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όλες τις θεωρίες πλέον, στον πυρήνα βρίσκεται μία ισχυρή και μυστικοπαθής ομάδα παγκοσμιοποίησης που συνωμοτεί, ώστε να επιτύχει να εξουσιάσει τελικά τον κόσμο μέσα από μια αυτόνομη Παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα αντικαταστήσει τα κυρίαρχα κράτη και τις άλλες μορφές ελέγχου, ανατρέποντας τις ισορροπίες της εξουσίας διεθνώς. 

Σημαντικά γεγονότα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις οδήγησαν σε εικασίες, πως ίσως είχαν προκληθεί από μια εξαιρετικά ισχυρή κλίκα, που λειτουργεί μέσα από πολλές οργανώσεις. Πολλά από τα ιστορικά, αλλά και τα τρέχοντα γεγονότα, θεωρούνται βήματα στην εξελισσόμενη πορεία, για την επίτευξη Παγκόσμιας κυριαρχίας, κυρίως μέσω μυστικών συναντήσεων πολιτικών και αντίστοιχων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Κοινωνικοί κριτικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η σύνθεση των παρανοϊκών θεωριών για μια συνωμοσία νέας παγκόσμιας τάξης, που κάποτε ήταν περιορισμένη σε αμερικανικά ακροδεξιά ακροατήρια, τους έχει δώσει τεράστια απήχηση και τους επέτρεψε να γίνουν κοινός τόπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκαινιάζοντας έτσι στις ΗΠΑ, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα ένα ασυναγώνιστο δημοφιλή πολιτισμό «συνωμοσιολογίας». Ορισμένοι προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική ζωή, όπως δημαγωγία και ηθικό πανικό, που επηρεάζουν τις εκλογές, καθώς και την εσωτερική αλλά και εξωτερική πολιτική.

Μολονότι μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε διαβάσει ή ακούσει ότι υπάρχουν μυστικές ομάδες, που έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να αναλαμβάνουν τα ηνία του κόσμου,
– είτε δεν διαπερνούν τα αναγνώσματα αυτά τα στεγανά της σκέψης μας, ή
– Δεν τα πιστεύουμε, ή

– δεν έχουμε την πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.


Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μία τέτοια ομάδα. Επισκόπηση της Ομάδας Bilderberg


Η ομάδα-λέσχη Bilderberg ιδρύθηκε το 1954, κυρίως από τις ισχυρές οικογένειες των τραπεζών: των Rothschilds και Rockefellers, μαζί με τον Πρίγκιπα Bernhard των Κάτω Χωρών, ο οποίος είχε στενούς δεσμούς με το ναζιστικό καθεστώς. (Θυμάστε φαντάζομαι που τον είδαμε και πίσω από το Club 1001 και την αντίστοιχη ίδρυση της WWF και του ΟΗΕ…σημ. μτφ)

Η ομάδα συνεδριάζει κάθε χρόνο με περίπου 130-150 καλεσμένους που προέρχονται από την ελίτ των πλουσίων και ευγενών της Ευρώπης και της Αμερικής και ειδικά από το χώρο της πολιτικής, των βασιλέων, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του στρατού.
Ο κεντρικός στόχος της ομάδας είναι να οδηγήσει σε μία παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα πλαίσια ενός πολιτικού φορέα του στιλ κυβέρνησης ΟΗΕ, που να ελέγχεται από το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Rockefellers και Rothschilds. 
Επίσης, είναι υποστηρικτές της σύγχρονης ευγονικής και έχουν σχέδια για την ενδεχόμενη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 80%, όπως είχε ζητηθεί από την Εκτίμηση του ΟΗΕ το 1974 για τη βιοποικιλότητα.

(Ας σημειωθεί πως και ο ΟΗΕ αποτελεί δημιούργημα της ίδιας κλίκας «ευγενών», όπως και της δυναστείας τραπεζιτών Ρόκφελλερ και Ρότσιλντ, οπότε ας μη συγχυζόμαστε για την εμπλοκή του «Οργανισμού» ή τις «περίεργες συμπτώσεις» που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική που επικαλείται «ανθρωπογενή αίτια» ή «αίτια υπερπληθυσμού» ως ρίζα του κακού…
… αποκρύπτοντας πως η ρίζα του κακού είναι η απληστία της ίδιας 
αυτής κλίκας … σημ. μτφ.)Βασικοί Στόχοι της Bilderberg
  Κοινωνία Μηδενικής Ανάπτυξης.
  Σε μια μετα-βιομηχανική περίοδο, η μηδενική αύξηση θα είναι το απαραίτητο στοιχείο που θα κληθεί να καταστρέψει τα ίχνη της γενικής ευημερίας. Όταν υπάρχει ευημερία, υπάρχει πρόοδος.

  Η ευημερία και η πρόοδος καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της καταπίεσης και της καταστολής και η καταπίεση είναι απαραίτητη για κάποιον που επιζητά να διαιρέσει την κοινωνία σε ιδιοκτήτες και σκλάβους.

  Το τέλος της ευημερίας θα φέρει ένα τέλος σε όλους σχεδόν τους τομείς της βιομηχανίας εκτός από τον τομέα της πληροφορικής ή και της παροχής υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες καναδικές και αμερικανικές βιομηχανίες θα πρέπει να εξαχθούν προς τις φτωχότερες χώρες όπως τη Βολιβία, το Περού, τον Ισημερινό και τη Νικαράγουα, όπου υπάρχουν «σκλάβοι» για φτηνή εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα έχει πραγματοποιηθεί ένας από τους κύριους στόχους της NAFTA.

                                         
                                         Μία Διεθνής Ταυτότητα.
  Με την εξουσιοδότηση διεθνών φορέων για πλήρη καταστροφή κάθε εθνικής ταυτότητας μέσω υπονόμευσης στο εσωτερικό των χωρών, έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα σετ οικουμενικών αξιών. Καμία άλλη αξία ή ταυτότητα δεν θα μπορεί να ευδοκιμήσει μέσα στην κοινωνία της νέα παγκόσμιας τάξης. 
  • Συγκεντρωτικός έλεγχος των πολιτών.
  Με τεχνικές ελέγχου του νου, πρόκειται να κατευθύνουν όλη την ανθρωπότητα να υπακούει στις επιθυμίες τους. Προσχέδιο του σχεδίου αυτού αποτελεί η ψυχρότατη και κυνικότατη περιγραφή του βιβλίου του Zbigniew Brzezinski, «Μεταξύ δύο εποχών: Ο ρόλος της Αμερικής στην τεχνοτρονική Εποχή» (Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era) (λεπτομέριες σχετικά)Ο Brzezinski είναι επίσης συνεργάτης του Henry Kissinger*** και είναι γνωστός για τις παρουσιάσεις του σε διάφορα συνέδρια της Bilderberg. Ο ίδιος προβλέπει, στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας τάξης, εξάλειψη της μεσαίας τάξης -Μόνο άρχοντες και υπηρέτες.
  • Κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας.
  Θα επιτευχθεί με την τεχνητή κατασκευή κρίσεων, που θα υποβάλουν τα άτομα σε συνεχή απειλή – σωματικά, ψυχικά, οικονομικά και συναισθηματικά. Πολύ κουρασμένοι και «πνιγμένοι» για να αποφασίσουν τη δική τους μοίρα, οι πληθυσμοί θα είναι συγχυσμένοι και με τσακισμένο ηθικό σε τέτοιο βαθμό, που θα έχει ως αποτέλεσμα, μια απάθεια σε μαζική κλίμακα καθώς θα βρίσκονται «αντιμέτωποι με πάρα πολλές επιλογές».
  • Δυτικός εμπορικός συνασπισμός.
  Με την επέκταση της NAFTA σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα σχηματιστεί τελικά και μια «βορειοαμερικανική Ένωση», κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής.
  • Ένα παγκόσμιο Σύστημα Νόμων & Επιβολής Εξουσίας.
  Το Διεθνές Δικαστήριο θα γίνει το μοναδικό νομικό σύστημα παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, όπως ο ΟΗΕ παρεμβαίνει στα περισσότερα σημεία ταραχών παγκοσμίως (π.χ. η σημερινή περίπτωση του Αφγανιστάν), το ΝΑΤΟ θα γίνει σταδιακά ο παγκόσμιος στρατός του ΟΗΕ.
  • Κεντρικός έλεγχος της Παιδείας.
  Ένας από τους λόγους για τους οποίους προωθείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση της Βορείου Αμερικής και η μελλοντική της Ένωση της Ασίας, είναι επιδίωξη της συλλογικού και εντεινόμενου ελέγχου της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να καταστεί δυνατή η παγκοσμιοποίηση «Ενός κόσμου» («One World») που θα έχει αποστειρωθεί από την Παγκόσμια αλήθεια για ο παρελθόν.

  Υποστηρίζουν δε ότι η σημερινή νεολαία είναι σχεδόν τελείως άσχετη με θέματα σχετικά:

  • -με τα διδάγματα της ιστορίας,
  • –των ατομικών ελευθεριών και
  • —της έννοιας της ελευθερίας

  και πως αυτή η άγνοια θα απλοποιήσει το πρόγραμμα τους.

  *** (Θυμάστε ελπίζω πως ο Κίσσινγκερ είναι αυτός που είπε την περίφημη φράση, πως «ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» και πως γι” αυτό θα πρέπει να τον χτυπήσουν στην παιδεία την ιστορία και τη γλώσσα του… Και αυτό ακριβώς συμβαίνει.

  Ο ελληνικός λαός όταν έχει συνείδηση της ταυτότητας του είναι πράγματι δυσκολοκυβέρνητος, όταν όμως είναι θύμα συνεχιζόμενης επί δεκαετίες χειραγώγησης και πλύσης εγκεφάλου, μέσα από τα συστήματα, τα ινστιτούτα και τις μαριονέτες της Bilderberg, αρχίζει να ατονεί και μην διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για αντίσταση, ενώ η γνωστή ευφυία του ξεπέφτει σε επίπεδα απάθειας, αδιαφορίας και πολτοποίησης… 


  Αν δεν ήταν τέτοια η παρούσα κατάσταση, όλοι ετούτοι οι «καραγκιόζηδες» δεν θα τολμούσαν καν να πατήσουν το πόδι τους στην Αθήνα για «συνέδρια» τέτοιας φύσεως. Ο φόβος του «συνειδητοποιημένου ελεύθερου ελληνικού Πνεύματος» πάντα τους χάλαγε τα σχέδια… -και εννοώ φυσικά και κάθε μη Έλληνα εθνικά, που είναι γαλουχημένος με τα ελληνικά ιδεώδη και την ελληνική παιδεία. 

  Το ίδιο προβλέπω πως θα πάθουν και πάλι καθώς το ελληνικό Πνεύμα πάντα γνωρίζει εποικοδομητικούς τρόπους να αντιστέκεται και σίγουρα θα βρει τρόπο να μετουσιώσει τα σχέδια τους για Παγκόσμια Δικτατορία & Οικονομικό έλεγχο, σε μία κοινωνία Παγκόσμιας Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς .σημ. μτφ. )
  Επιτεύγματα της Bilderberg
  • Έχουν σχεδιάσει και ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κεντρικό άξονα στο σχέδιο παγκόσμιας κυβέρνησης, καθώς επίσης σχεδίασαν και εισήγαγαν το ευρώ ως κοινό και μόνο νόμιμο νόμισμα της Ένωσης.
  • Ο David Rockefeller, ανώτερο μέλος της Bilderberg, ίδρυσε την Τριμερή Επιτροπή, το 1973 για την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βασικών δημοκρατικών βιομηχανικών περιοχών του κόσμου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας) με κοινές ευθύνες ηγεσίας στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Ο δημοσιογράφος Bill Moyers (PBS), μίλησε για τη δύναμη του David Rockefeller στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Η Μυστική κυβέρνηση» το 1980. (Λεπτομέρειες ΕΔΩ)
  «Η μυστική Κυβέρνηση»:

  • Έχουν επίσης δημιουργήσει επαφές επιρροής (λόμπι) των ΗΠΑ στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων του κόσμου και κάθε στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και των επιχειρηματικής αρένας.
  Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Ομάδας Bilderberg το 1991 στη Γερμανία, ένας νεαρός Μπιλ Κλίντον συναντήθηκε με τον David Rockefeller, που του μίλησε για τους λόγους που η Bilderberg δίνει προτεραιότητα στη NAFTA (Βορειοαμερικανική εμπορική Ένωση) και του εξήγησε πως η ομάδα χρειάζεται την υποστήριξη του. Το επόμενο έτος, ο Κλίντον εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής της NAFTA, όπως ήταν και ο προηγούμενος Πρόεδρος George HW Bush.
  Κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τζορτζ Μπους, είχε ήδη αρχίσει η προώθηση του στόχου τους περί «North American Union» (Βόρεια Αμερικανική Ένωση). Η παγκοσμιοποίηση είχε ήδη αλλάξει το αμερικανικό οικονομικό και πολιτικό τοπίο, μέσω συνθηκών σαν αυτή της NAFTA και του προτεινόμενου προγράμματος τους περί «Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Ευημερία» (Security and Prosperity Partnership program (SPP)

  Και πάλι, κατά την ίδια κυβέρνηση Μπους, κατέστη νόμος το » Patriot Act « στις ΗΠΑ, στις 26 του Οκτώβρη το 2001. Αυτό το καταστατικό έχει επικριθεί από πολλούς για αποδυνάμωση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και για την εξαιρετικά «εκτεταμένη» και ευρεία ερμηνεία που επιδέχονται οι συνθήκες εφαρμογής του.

  Ειδικότερα, οι αντίπαλοι του νόμου αυτού έχουν επικρίνει:

  • την άδεια επ “αόριστον κράτησης μεταναστών,
  • τις έρευνες, μέσω των οποίων οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δικαίωμα ελέγχου κατοικιών ή επιχειρήσεων δίχως την άδεια ή τη γνώση του ιδιοκτήτη,
  • την επέκταση χρήσης των νόμων εθνικής ασφάλειας, που επιτρέπουν στο FBI την παρακολούθηση τηλεφώνων, email και χρηματοοικονομικών λογαριασμών, χωρίς δικαστική απόφαση, και
  • τη διευρυμένη πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε επαγγελματικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

  Από την εφαρμογή του «Patriot Act» και μετά, πολλές αγωγές έχουν ασκηθεί κατά αυτού και τα Ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ορισμένες διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές.


  Οργανωτική Δομή της Bilderberg 
  Ο εσωτερικός κύκλος του Ομίλου Bilderberg αποτελείται από έναν πρόεδρο, τη Συντονιστική επιτροπή και μια συμβουλευτική ομάδα. Είχα την τύχη να μπορώ να συγκεντρώσω τα ονόματα της ομάδας του εσωτερικού κύκλου του 1994 που προέρχονται από τον: «Αόρατο Οίκο Δύναμης» (The Invisible Power House), από το συντάκτη Armen Victorian. Η λίστα προσκεκλημένων ωστόσο, είναι πιο σύγχρονη με την έννοια ότι καλύπτει τα έτη 2000 έως 2007, συμπεριλαμβάνωντας και αυτές που προέρχονται από το Bilderberg.org.

  Πρόεδρος: Etienne Davignon*, αντιπρόεδρος της Société Générale de Belgique (*και Étienne Davignon biography by Research Guide)  Συντονιστική Επιτροπή: 

  1. Λόρδος Carrington Peter– Πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
  2. Victor Halberstadt – Γενικός Γραμματέας για την Ευρώπη και τον Καναδά.
  3. Theodore L. Elliot, Jr – πρώην πρέσβης των ΗΠΑ.
  4. Pieter Korteweg – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Robeco Group .
  5. Peter Jankowitsch – Πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αυστρίας
  6. Jaakko Iloniemi – Πρώην Φινλανδός πρέσβης των ΗΠΑ.
  7. Marc Lardreit de Lacharrère – Πρόεδρος-Fimalac (Γαλλία)
  8. Christoph Bertram – Διπλωματικός ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit».
  9. Hilmar Kopper – Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Bank AG.
  10. Peter Sutherland – Πρόεδρος, Allied Irish Bank plc.
  11. Mario Monti – Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Bocconi, Ιταλία.
  12. Renato Ruggiero – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiat SpA.
  13. Westye Hoegh – πλοιοκτήτης, Leif Hoegh AS & Co. (Νορβηγία)
  14. Francisco Pinto Balsemao – πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
  15. Jaime Carvajal Urquijo – Πρόεδρος και γενικός διευθηντής της Iberfomento. (Ισπανία)
  16. Percy Barnevik – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ABB Asea Brown Boveri Ε.Π.Ε.
  17. David de Pury – Πρόεδρος της BBC Brown Boveri Ltd (Ελβετία)
  18. Selahattin Beyazit – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Τουρκία)
  19. Andrew Knight – Εκτελεστικός Πρόεδρος της News International plc.
  20. Kenneth W. Dam – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  21. Vernon E. Jordan Jr – Πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Urban.
  22. Α. Henry Kissinger – Πρώην Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  23. Charles MCC. Mathias – Πρώην Γερουσιαστής του Maryland.
  24. G. Rozanne Whitehead – Πρώην Αναπληρωτής Υφυπουργός. (ΗΠΑ)
  25. Lynn R. Williams – Int. Πρόεδρoς Ένωσης Εργαζομένων Χαλυβουργίας της Αμερικής.
  26. Cassimir Α. Yost -, Κέντρο Ιδρύματος Υποθέσεων Ασίας-Ειρηνικού.
  27. James D. Wolfensohn – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, (Int / ΗΠΑ)

  1. Anthony S. G. Griffin – Διευθυντής Επιχειρήσεων. (Καναδάς)
  2. Otto Wolff von Amerongen – Διευθύνων Σύμβουλος, Otto Wolff Συμβουλευτική Βιομηχανιών
  3. Max Kohnstamm – Πρώην Πρόεδρος, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.
  4. Giovanni Agnelli – πρόεδρος, Fiat SpA ..
  5. Ernst H. van der Beugel – Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Leiden.
  6. Lord Roll των Ipsden – Πρόεδρος, SG Warburg Group plc. (UK)
  7. George W. Ball – Πρώην Under-Secretary of State. (ΗΠΑ)
  8. William P. Bundy – Πρώην εκδότης, Εξωτερικών Σχέσεων (Foreign Affairs- ΗΠΑ)
  9. David Rockefeller – Πρόεδρος, Chase Manhattan Bank Int.

  Ετήσια Συνέδρια της Bilderberg 

  Βουλευτές και προσκεκλημένοι της ομάδας Bilderberg παρευρίσκονταν στις ετήσιες συναντήσεις της από το 1954 μέχρι σήμερα. Η ακόλουθη είναι μια τμηματική λίστα των συνεδρίων από το 2000 έως το 2007:


  • 2000 Chateau Du Lac Hotel στη Γενεύη, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
  • 2001 Hotel Stenungsbaden στο Stenungsund, Σουηδία.
  • 2002 Westfields Marriott στο Chantilly, Virginia, ΗΠΑ.
  • 2003 Trianon Palace Hotel στο Παρίσι, Γαλλία.
  • 2004 Grand Hotel des Iles Borromees στη Stresa, Ιταλία.
  • 2005 Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt στο Rottach-Egern, Γερμανία.
  • 2006 Brookstreet Hotel στο Kanata, Οτάβα, Καναδάς.
  • 2007 Ritz-Carlton Hotel, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

  Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 100 έως 150 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, που προέρχονται κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν συμμετέχοντες από την Ανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας), το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία. Το παρακάτω ονόματα, είναι μια λίστα με προσκεκλημένους των ΗΠΑ που έχουν παρακολουθήσει δύο ή περισσότερες συναντήσεις της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007 (βλ. τις σημειώσεις που ακολουθούν αυτήν τη λίστα):


  ΗΠΑ – Οι φιλοξενούμενοι που παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg 


  Ο αριθμός που προηγείται του ονόματος αναφέρεται στον αριθμό των συνεδριάσεων που συμμετείχαν ως καλεσμένοι της Bilderberg, μεταξύ 2000 και 2007.

  • 8 Vernon E. Jordan Jr. – Lazard Frères & Co LLC
  • 8 Α. Henry Kissinger – Kissinger Associates Inc.
  • 8 Henry R. Kravis – Kohlberg Kravis Roberts & Co
  • 7 Thomas Donilon – Fannie Mae
  • 7 James A. Johnson – Johnson Capital Partners
  • 7 Marie-Josée Kravis – Ινστιτούτο Hudson
  • 7 Jessica T. Mathews – Carnage Endowment for International Peace
  • 7 Richard N. Perle – Digital Hollinger, Inc
  • 7 David Rockefeller – Chase Manhattan Bank International
  • 6 Martin Feldstein – Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research –NBER)
  • 6 Allan B. Hubbard – Ε & Α Industries
  • 5 Timothy Collins – Ripplewood Holdings LLC
  • 5 John Thornton – Goldman Sachs Group Inc
  • 4 Timothy Geithner – Federal Reserve Bank of New York
  • 4 Paul A. Gigot – The Wall Street Journal
  • 4 Richard N. Haass – κυβέρνηση (ΗΠΑ) – State Department
  • 4 Richard C. Holbrooke – Ηνωμένa Έθνη (ΟΗΕ)
  • 4 William J. Luti – Υπουργείο Αμύνης της κυβέρνησης των ΗΠΑ
  • 4 J. Graig Mundie – Microsoft Corporation
  • 4 Dennis B. Ross – The Washington Institute for Near East Policy
  • 4 James B. Steinberg – Αναπληρωτής Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας
  • 4 Paul Wolfowitz – Nitze School of Advanced International Studies
  • 3 Paul Allaire – Xerox Corporation
  • 3 William McDonough – Federal Reserve Bank of New York
  • 3 Frank H. Pearl – Perseus LLC
  • 3 Steven Rattner – Quandrangle Group
  • 3 George Soros – Soros Fund Management
  • 3 John Vinocur – The International Herald Tribune
  • 3 Robert Zoellick Β. – Σύμβουλος Εμπορίου Προέδρου George W. Bush
  • 2 Jon Corzine – Γερουσιαστής – New Jersey
  • 2 Kenneth Dam – κυβέρνηση των ΗΠΑ – Τμήμα Θησαυροφυλακίου
  • 2 John Deutch – Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)
  • 2 Christopher Dodd – Γερουσιαστής – Connecticut
  • 2 Chuck Hagel – Γερουσιαστής – Νεμπράσκα
  • 2 Kay Bailey Hutchison – Γερουσιαστής – Τέξας
  • 2 Mark C. Medish – Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP
  • 2 Michael Moskow – Federal Reserve Bank of Chicago
  • 2 Norman Pearlstine – Time Inc.
  • 2 Clyde Prestowitz Jr. – Economic Strategy Institute (ESI –Ινστιτούτο Οικονομικής Στρατηγικής)
  • 2 Lodewijk Vink Jr. – Warner-Lambert Company
  • 2 Fareed Zakaria – Newsweek International
  Σημείωση 1: Υπήρξαν επίσης 67 άτομα υψηλού προφίλ από τις ΗΠΑ τα οποία είχαν παρακολουθήσει μία συνάντηση μεταξύ του 2000 και 2007 που έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα μου. Τείνω να δώσω στα άτομα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Είναι πιθανό ότι για μια φορά μόνο επισκέπτες μπορούν να έχουν απλώς παρακολούθησει από περιέργεια και δεν πρέπει απαραίτητα να ενστερνίζονται τους στόχους της ομάδας Bilderberg. Επιπλέον, ως Επισκέπτης «λόγω εργασίας» όταν αυτός/-η συμμετείχε σε συνεδρίαση, μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Αν είστε περίεργοι σχετικά με αυτά τα 67 άτομα, αναφέρονται στη σημείωση 2.

  Σημείωση 2: Η πηγή για τους «παρευρισκόμενους»- μία φορά οι επισκέπτες μπορεί να βρεθεί πατώντας στις: Bilderberg συμμετέχοντες -,που απαριθμεί συμμετέχοντες από όλες τις χώρες με από το 1991 έως το 2008. Επίσης, έχω δημιουργήσει ένα υπολογιστικό φύλλο Lotus που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Τα ονόματα και τους τίτλους όλων των επισκεπτών από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις συναντήσεις Bilderberg μεταξύ του 2007 -και του 2007.

  2. Ποιας συνεδρίασής (-ων) της Bilderberg φιλοξενούμενος ήταν ο κάθε συμμετέχων, καθώς και ποιες εταιρείας, Ιδρύματα, Οργανισμοί, τομείς κυβέρνήσεων εκπροσωπούνταν μέσω αυτών.

  Εάν επιθυμείτε τη λήψη της κατάστασης Lotus, απλά κάντε μία σχετική αίτηση στο: sequel.request@live.comΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε 

  Ένα απλό ερώτημα που θέλει μια απλή απάντηση 

  Στα περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεδριάσεων, που συγκεντρώνουν πρωτοφανή δύναμη και χρήμα, στην ίδια στιγμή και στον τόπο, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για το τι θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg.

  Πώς, για όνομα του Θεού, μπορεί αυτό να είναι δυνατόν, όταν στην ελίτ της λίστας της ομάδας Bilderberg είναι ενταγμένα και περιλαμβάνονται τα πιο ισχυρά άτομα που διοικούν τον πλανήτη;Τι συζητάνε οι πιο ισχυροί άνθρωποι σε αυτές τις συναντήσεις;


  Κάθε σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αλλά δεν έχει το κοινό το δικαίωμα να γνωρίζει τι συζητούν οι πολιτικοί ηγέτες του όταν συναντώνται με τους ηγέτες των πλουσιότερων επιχειρήσεων από αντίστοιχες χώρες; 

  Τι εγγυήσεις έχουν οι πολίτες, ότι η ομάδα Bilderberg δεν είναι ένα κέντρο επιρροής, εξάπλωσης και άσκησης πίεσης (trafficking and lobbying), εφόσον δεν έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συζητούν οι εκπρόσωποι τους στις μυστικές συναθροίσεις της Λέσχης?

  Γιατί δεν λειτουργεί κανένα από τα προγράμματα των εταιριών μέσων ενημέρωσης και κανένα δεν εξετάζει τη συγκέντρωση αυτού του πλήθους ισχυρών, ως άξια δημοσίευσης, όταν ένα απλό ταξίδι του κάθε ενός από αυτούς τους συμμετέχοντες καθιστά επικεφαλίδα είδησης στην τηλεόραση;

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, μια χούφτα εξαιρετικά πλούσιων οικογενειών κατέχει όλα τα Μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης, όπως: ABC, CBS, CNN, NBC, το περιοδικό Time, Newsweek, το US News & World Report, την εφημερίδα New York Times, τη Washington Post , το Los Angeles Times, η Chicago Tribune, – ακόμα και τους περιφερειακούς γίγαντες όπως τη New Orleans Times-Picayune, τη Miami Herald, το Σαν Ντιέγκο-Herald Tribune…. και ο κατάλογος συνεχίζεται. Πηγή: American Free Press

  Γιατί δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης; 


  Γιατί κανένα από τα προγράμματα εταιρικών μέσων ενημέρωσης δεν εξετάζει αυτές τις συγκεντρώσεις?


  Θα διαπιστώσατε παραπάνω, ότι πολλά μέλη των μέσων mainstream ενημέρωσης ήταν παρόντα στις συναντήσεις αυτές. Ούτε μια λέξη δεν ανάφεραν όμως για τις συνεδριάσεις της Bilderberg. Κοιτάξτε ποιοί από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ παρακολούθησαν συνεδριάσεις της Bilderberg:
  1. International Herald Tribune: John Vinocur – Ανώτερος ανταποκριτής
  2. New York Times: Thomas Friedman – ανταποκριτής Εξωτερικών.
  3. Newsweek International: Fareed Zakaria – Editor.
  4. NBC News: Andrea Mitchell – Επικεφαλής Εξωτερικών ανταποκριτών.
  5. Rose Επικοινωνιών: Charlie Rose – Πρόεδρος
  6. The Economist: Adrian D. Wooldridge – Chief Προεδρείου Ουάσιγκτον .
  7. TIME: Norman Pearlstine – αρχισυντάκτης.
  8. Wall Street Journal: Paul Α. Gigot – Editorial Page Editor.
  9. Wall Street Journal: Max Boot – Επεξεργαστής.
  10. Washington Post: Donald E. Graham – Εκδότης.
  11. Washington Post: Jim Hoagland – Associate Editor.
  12. Washington Post: Charles Krauthammer – Αρθρογράφος.
  Αξιοθαύμαστο: Δώδεκα υψηλού κύρους αμερικανoί των Media και καμία μία λέξη για το ότι συμμετείχαν σε συναντήσεις της Bilderberg – Γιατί γιατί γιατί; 

  Ένας αυθεντικός εμπειρογνώμονας σχετικά με την ομάδα Bilderberg 

  Ο Daniel Esulin είναι ένας ερευνητής-δημοσιογράφος και αποτελεί σήμερα έναν από τους παγκοσμίως μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ομάδα Bilderberg. Έγραψε την «αληθινή ιστορία της Ομάδας Bilderberg» (τίτλος πρωτοτύπου: La Verdadera Historia Del Club Bilderberg), που αναφέρεται στη φύση και τις συνεδριάσεις των πιο ισχυρών ανθρώπων.

  Σύμφωνα με τον Estulin, με υπερ-μυστικότητα οι Bilderbergers έχουν προωθήσει μεγάλες και σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις, αρχής γενομένης με την πρώτη τους συγκέντρωση, το 1954. Το βιβλίο του ονομάστηκε βιβλίο «Μη φαντασίας» της χρονιάς από την Kingston Eye Opener στον Καναδά και έγινε διεθνές Bestseller.

  Το Δεκέμβριο του 2007, υποστήριξε ότι είχε λάβει πληροφορίες από κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα οποία αποδεικνύουν ότι άνθρωποι από τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέταζαν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ron Paul, μέλους του κογκρέσου, επειδή αισθάνονταν να απειλούνται από την έκρηξη της δημοτικότητας του ως υποψήφιου πρόεδρου.

  Πηγές πληροφοριών : 


  Σε στρατηγικά σημεία σε όλο αυτό το άρθρο, είναι υπογραμμισμένες οι πηγές, με τη μορφή υπερ-σύνδεσης (link) με μια συγκεκριμένη πηγή, καθώς και με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που λήφθηκαν από την ίδια την πηγή. Σε άλλες περιπτώσεις, γίνονται αναφορές σε βιβλία και τους αντίστοιχους συγγραφείς. – οι εικόνες είναι από τον παγκόσμιο ιστό και τις αναφερόμενες πηγές.

  ας μην ξεχνάμε φυσικά και τους εγχώριους «καλεσμένους»της Bilderberg:
  ¨


  Άρθρα κατηγορίας

  mesias-ebraioi 8
  ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ!

  Άραγε πόσοι έχουν καταλάβει αυτή τη σημασία, όταν γνωρίζουμε πως οι Εβραίοι στα «πανηγύρια» τους συνηθίζουν να κάνουν πάντα μεγάλο...28 Αυγούστου 2015, 6:48 μμ

  nea-ta3h-pragmatwn-troika-dnt 1
  MIND CONTROL: ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΥΧΑΙΑ …

  Διαβάζοντας αυτό το κείμενο αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας ότι τίποτα από όσα συμβαίνουν σήμερα δεν έγινε τυχαία. Και στις δέκα...28 Αυγούστου 2015, 8:41 πμ

   

  tromaktiko2692 1
  Τη μέρα που όλα τα ATM θα ξεμείνουν από μετρητά… πόσοι από εμάς θα επιβιώσουν;

  Το χρήμα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι...27 Αυγούστου 2015, 11:19 μμ

   

  xristodoulos
  “Προφητεία” Χριστόδουλου για τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και τη καταστροφή της Ελλάδας (βίντεο)

  Ο Μακαριστός Χριστόδουλος έβλεπε πολύ μπροστά. Προσπάθησε να ενημερώσει τον κόσμο αλλά δεν πρόλαβε να τα αποκαλύψει όλα Κύπρος 2007...27 Αυγούστου 2015, 10:18 μμ

  karta 1
  ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

  Εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπους: «Ένα Μικροτσίπ κάτω από το δέρμα μπορεί να αντικαταστήσει τα κλειδιά, πιστωτικές κάρτες» Πρόσφατα στην Μελβούρνη...27 Αυγούστου 2015, 4:36 μμ

  Illuminati
  Ταινία από το 1943 εκθέτει τους Illuminati [Βίντεο]

  Ταινία από το 1943 εκθέτει τους Illuminati.Απίστευτα μπροστά αυτή η ταινία για την εποχή της. Είναι ταινία της παλιάς...27 Αυγούστου 2015, 2:41 μμ

  cebaceb1cf84ceb1cf81cf81ceb5cf85cf83ceb7
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναπόφευκτo και αποκαλυπτικό – «αυτά έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα»

  Αναπόφευκτo και αποκαλυπτικό – «αυτά έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα» -Το Insider προειδοποιεί: Ετοιμαστείτε να ζήσετε μέσα για ένα μήνα...27 Αυγούστου 2015, 2:13 μμ

  Gravy banks 1
  Η παγκόσμια χρεοκοπία των τραπεζιτών προ των πυλών

  Είμαστε μάρτυρες μιας τεράστιας και κυρίως «αχαλίνωτης» διαφθοράς των κεντρικών τραπεζών, παγκοσμίως.  Παρατηρώντας τα τεράστια κεφάλαια  που διακινούνται δια μέσου...27 Αυγούστου 2015, 11:19 πμ

  15_tas 4
  Kαι οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες ναι όμως αλλά…

  Της Μελίνας Κονταξή Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείται από καλοπροαιρετους και μη για να προπαγανδιστεί η αποδοχή της παράνομης...26 Αυγούστου 2015, 10:06 μμ

  untitled 3
  Κατασκοπεία της Μασωνίας κατά της Ελλάδος το 1974;

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Τρίτη 7 Μαρτίου 1995 Αρ. Φύλλου 25.645 (Λάρισα) NORATLAS Γνωστός για τα βιβλία του “Σιωνιστικές...26 Αυγούστου 2015, 5:55 μμ

  codex
  Codex alimentarius ..Δεν θα έρθει.. έχει ήδη έρθει!!

  Πολλά πράματα με θυμώνουν αυτο τον καιρό . Πολλά πράγματα με έχουν απογοητεύσει τον τελευταίο καιρό . Με στεναχωρεί η μνήμη των...26 Αυγούστου 2015, 3:07 μμ

  metanastes708_11 4
  Λέσβος: Γυναίκα αστυνομικός ποδοπατήθηκε από παράνομους μετανάστες

  Μια γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε στον αυχένα και στο χέρι όταν ποδοπατήθηκε από μετανάστες σε πρώην στρατόπεδο της Λέσβου. Ενα ακόμη...26 Αυγούστου 2015, 12:49 μμ

  Eικόνα1 11
  Αεροψεκασμοί, συνομωσιολογίες και αλήθεια.

  Toυ Βασίλειου Ευσταθίου Δρ. Φυσικού, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας Ένα γνωστό θέμα που κάποιοι κατά καιρούς συζητούν ανάμεσα σε άλλα...24 Αυγούστου 2015, 8:57 μμ

  stauros 7
  Η ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!

  Θωμαή Στεφανοπούλου, Νηπιαγωγός Επιθυμούν να ξηλώσουν, να ξεριζώσουν στην κυριολεξία καθετί που συνδέεται με την διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης για...24 Αυγούστου 2015, 12:14 μμ

  world_currencies
  Η Παγκόσμια Οικονομία «λιώνει» κι επίσημα – Το οικονομικό κραχ ξεκίνησε!

  Όσο και να ήθελαν οι οικονομολόγοι της Wall Street και οι υπάλληλοι της Fed να συνεχιστεί το πάρτι, φαίνεται ότι...24 Αυγούστου 2015, 12:12 μμ

  دواعش يصابون بالايدز؛ وقيادتهم تعدم طبيبا فضح امرهم 1
  Συρία: Τρομοκράτες της ΙSIS που μολύνθηκαν με AIDS πήραν εντολή να γίνουν καμικάζι

  Τρομοκράτες της οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους έλαβαν εντολή να γίνουν καμικάζι αυτοκτονίας μετά την διάγνωση ότι έχουν μολυνθεί από τον...23 Αυγούστου 2015, 11:55 πμ

  10250661911
  Περίεργη κίνηση από Ρωσία: Επαναφέρει σε υπηρεσία το αεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov νωρίτερα από το προβλεπόμενο

  Σε μια κίνηση που ίσως προμηνύει εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα το ρωσικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov ολοκλήρωσε...22 Αυγούστου 2015, 7:59 μμ

  DIGMOI 2
  Παλαιοί και σύγχρονοι διωγμοί κατά της πίστεως

  Οι πρώτοι καιροί τού Χριστιανισμού υπήρξαν χρόνια μαρτυρίου και αίματος. Τρεις ολόκληροι αιματοβαμμένοι αιώνες. Τότε ή χριστιανική πίστη, ήταν συνυφασμένη...22 Αυγούστου 2015, 6:24 μμ

  0473238001357752609 2
  Αλεξάνδρειες: Όλες οι πόλεις τις οποίες έχτισε ο Αλέξανδρος

  Όλες οι πόλεις τις οποίες έχτισε ο Αλέξανδρος αποτελούσαν μέρος στρατηγικού σχεδίου, που στόχο είχε την ανάμειξη του πληθυσμού και...22 Αυγούστου 2015, 11:56 πμ

  obama 1
  To μυστικό σχέδιο του Ομπάμα για την Παγκόσμια Οικονομική Κατάρρευση!

  Η ιστοσελίδα Washingtonsblog της οποίας ο ιδρυτής είναι άγνωστος καθώς και ο κύριος σχολιαστής, αλλά και ταυτόχρονα γνώστης των καταστάσεων...22 Αυγούστου 2015, 9:37 πμ

  meimarakis 3
  Ο κυρ Βαγγέλας μια χαρά τα είπε να ουμε κι έκανε δύο έξυπνες κινήσεις

  Του Στρατή Μαζίδη Για το διάγγελμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Τι κριτική να ασκήσει κανείς...21 Αυγούστου 2015, 9:58 μμ

  nekros-tourkos_3 1
  Σάλος στην Τουρκία: Στρατιώτες τραγουδούν σκοπούς του Πόντου!!! – Διαδηλώσεις κατά του διαμελισμού της χώρας! (vid)

  Έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση στους Τούρκους πολίτες ότι η Τουρκία δεν θα ξαναείναι ποτέ η ίδια μετά τον εμφύλιο...21 Αυγούστου 2015, 8:58 μμ

  01-1 2
  ΝΕΑ ΤΑΞΗ – Η TTIP θα σκοτώσει ό,τι δημοκρατικό έχει απομείνει στην Ε.Ε.

  Κωνσταντίνα Κούνεβα* Είμαστε όλοι πολύ απορροφημένοι από όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις διαπραγματεύσεις για το νέο Μνημόνιο. Λογικά, αφού...21 Αυγούστου 2015, 10:18 πμ

  pistotikes 1
  Κάρτες με «δώρα» και παγίδες

  «Αλλά τώρα, όταν βλέπωμε ότι το πάνε εκεί…τα φέρνουν τα πράγματα ούτε να μπορείς να πουλάς, ούτε να αγοράζεις…θα καταργήσουν...21 Αυγούστου 2015, 1:17 πμ

  mqdefault 1
  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ! Έρχεται γιγαντιαίο Ελ Νίνιο που απειλεί να αλλάξει τον καιρό σε όλο τον κόσμο (Βίντεο)

  Η επανεμφάνιση του μετεωρολογικού φαινομένου «Ελ Νίνιο» έρχεται να επηρεάσει τον καιρό τον ερχόμενο χειμώνα. Πρόκειται για φαινόμενο κατά το...20 Αυγούστου 2015, 11:43 πμ

  terrapapers.com_knights-templar-1-786x524
  Οι Δύο Φατρίες Που Κυβερνούν Τον Πλανήτη!

  Η Γερμανική ABWHΕR, οι Ναΐτες, οι Βαυαροί Βασιλείς, ο Φον Κανάρης, η Νέα Τάξη, οι Ρότσιλντ, το Federal Reserve Banking...20 Αυγούστου 2015, 8:59 πμ

  6eee54acabafb55700da2aa842894d9e_XL 5
  Ελλαδιστάν 2015: Ξάπλα και κατούρημα στις προτομές των Ηρώων του ’21 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΣΟΚ)

   Το άλσος του Πεδίου του Άρεως σχεδιάστηκε το 1934 με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες της Επανάστασης, γι΄ αυτό και...20 Αυγούστου 2015, 8:31 πμ

  Φωτογραφία0450_001 2
  ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΣΕ ΕΙΔΩΛΑ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ

  Για τους κατοικους ομως πιο αραιοκατηκοιμενων περιοχων, οι εικονες αυτες ειναι, τα τελευταια 3-4 χρονια, ενα πολυ συχνο φαινομενο. Κατι...19 Αυγούστου 2015, 2:49 μμ

  JACOB-ROTHCHILD 4
  ΜΕ ΛΕΝΕ JACOB ROTHSCHILD ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ…

  Ο επικεφαλής μιας δυναστείας που εδώ και αιώνες σταθερά και με απόλυτη μυστικότητα σχεδιάζει να αποκτήσει απόλυτη κυριαρχία πάνω στην...18 Αυγούστου 2015, 4:24 μμ

  020212148
  ΙΣΡΑΗΛ: «Ακροδεξιός» ηγέτης υποστήριξε ότι ο εμπρησμός των εκκλησιών είναι δικαιολογημένος με βάση την ιουδαϊκή παράδοση, συνελήφθη ύστερα από καταγγελία του Βατικανού και αφέθη ελεύθερος

  Η ισραηλινή αστυνομία ανέκρινε Τρίτη τον Ιουδαίο εξτρεμιστή ηγέτη που υποστήριξε το κάψιμο των χριστιανικών εκκλησιών μέσα στον θόρυβο από...18 Αυγούστου 2015, 2:00 μμ

  netanyahu-merkel-500x2812 1
  Ισραηλινή διπλωμάτης: Θέλουμε η Γερμανία να έχει ενοχές για το Ολοκαύτωμα, ώστε να μπορεί να βοηθάει το Ισραήλ

  Σε ένα off-the-record σχόλιο προς τους δημοσιογράφους, η εκπρόσωπος της πρεσβείας Adi Farjon δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα...18 Αυγούστου 2015, 11:46 πμ

  mosxa 2
  Εκκλησία της Σαηεντολογίας στη Μόσχα ήταν κέντρο εκβιασμού και κατασκοπείας !

  Η  Ρωσία  αντιστέκεται  επιτυχώς στη Νέα Τάξη Πραγμάτων  στο όνομα του Θεού…Η δήλωση του  Πούτιν για το σατανισμό ήταν...18 Αυγούστου 2015, 8:34 πμ

  fyrom_migrants1
  Η ΠΓΔΜ «παραδίνεται» στα κύματα μεταναστών

  Πολλοί πρόσφυγες βιάζονται να φθάσουν στην δυτική Ευρώπη πριν η Ουγγαρία κλείσει τα σύνορά της. Στην ΠΓΔΜ φθάνουν καθημερινά 2...17 Αυγούστου 2015, 9:07 μμ

  ΑΒΕΡΩΦ-700x4001
  ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΤΕΔΙΩΞΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΟΛΟ ΣΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ!

  Την πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου του 1912, ο καιρός είχε βελτιωθεί. Τα ελληνικά αντιτορπιλικά εξακολουθούσαν να περιπολούν στην είσοδο των...17 Αυγούστου 2015, 8:12 μμ

  pistevoun-oti-o-monofthalmos-antixristos-tou-islam-einai-edo
  Η «ανάγκη» για μια Παγκόσμια Θρησκεία και τον «αδιαμφισβήτητο ηγέτη» της

  Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, Σιμόν Πέρες ζήτησε από τον Πάπα Φραγκίσκο να ηγηθεί ενός μελλοντικού «ΟΗΕ...17 Αυγούστου 2015, 2:43 μμ

  gold
  «Η μεγάλη ληστεία» των αποθεμάτων χρυσού της Λιβύης μέρος παγκόσμιου σχεδίου από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ

  Αυτό που ζούμε ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη  από το 2008, είναι ένα επεισόδιο ενός ανατριχιαστικού  θρίλερ  οικονομικής υφαρπαγής...16 Αυγούστου 2015, 11:53 μμ

  tromaktiko2545
  Ο Νόαμ Τσόμσκι αποκαλύπτει: "Η Ελλάδα καταστρέφεται βάσει σχεδίου…"

  Ο κορυφαίος Αμερικανός διανοητής μιλά για την Ελλάδα και… υποστηρίζει ότι καταστρέφεται βάσει σχεδίου. Ο Νόαμ Τσόμσκι ενσαρκώνει την εικόνα...16 Αυγούστου 2015, 2:12 μμ

  46451
  Βόμβα: O Tουρκικός στρατός καταρρέει

  Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων ανταρτών θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα. Ωστόσο, τα...16 Αυγούστου 2015, 10:10 πμ

  img38195_7d2bafcc6cd4c5f152af3e2165f51209
  Η χώρα που ελευθερώνει όλα τα ζώα από τους ζωολογικούς κήπους και τα αφήνει στο φυσικό τους περιβάλλον!

  Η Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προτίθεται να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα κλείσει όλους τους ζωολογικούς...16 Αυγούστου 2015, 9:17 πμ

  pistotikes-kartes-600x279 1
  ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ! Πως θα μπουν στην τσιμπίδα της Εφορίας, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και άλλοι επαγγελματίες

  Διεύρυνση της χρήσης του πλαστικού χρήματος σε όλο το φάσμα της παροχής υπηρεσιών θέλει η κυβέρνηση ως ένα ακόμη μέτρο...15 Αυγούστου 2015, 9:47 μμ

  crisis3
  Για να επιτευχθεί η παγκόσμια κυβέρνηση…

  Ο Αμερικάνος χριστιανός συγγραφέας Tal Brooke έγραψε κάποτε: «Σήμερα ένα – ένα τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στην θέση τους...15 Αυγούστου 2015, 4:38 μμ

  dimosia_erga-31
  Εργολάβοι και πολιτικοί «ρήμαξαν» τη χώρα 40 χρόνια προς όφελος των Γερμανών

  Το Βερολίνο «σάρωσε» κατά τη μεταπολίτευση όλα τα δημόσια έργα με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, μάζεψε όλο...15 Αυγούστου 2015, 2:20 μμ

  η-ατζέντα-21-υλοποιείται-μπροστά-στα-μάτια-μας
  ΑΤΖΕΝΤΑ 21: ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

  Ο ΟΗΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα νέο σχέδιο για τη διαχείριση ολόκληρου του πλανήτη στη βιώσιμη ανάπτυξη σε μια σύνοδο...15 Αυγούστου 2015, 8:21 πμ

  europe2-630x400
  Το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μονόδρομος η διάσπαση σε «Ρωμαίους» και «Βαρβάρους»

  Δεν έχω πλέον καμία αμφιβολία για αυτό που υποψιαζόμουν από καιρό. Η Ευρώπη«διχάζεται» μεταξύ του παλιού ελληνορωμαϊκού κόσμου και του...14 Αυγούστου 2015, 11:24 μμ

  greece-kourdistan
  Έκτακτο: Επτά επαρχίες του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν ανακήρυξαν την αυτονομία τους!!!

  Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, μετά την ανακήρυξη της αυτονομίας στις επαρχίες Σιλόπη, Τζίζρε, Νουσάιμπιν-Νίσιβι και Σίρνακ, άλλες τρεις...14 Αυγούστου 2015, 10:53 μμ

  eforiakoi-630x400
  Οι «ράμπο» της εφορίας ετοιμάζονται για εφόδους σε σπίτια

  Εφόδους ακόμα και σε σπίτια προβλέπει το τρίτο μνημόνιο, να κάνουν οι «ράμπο» της εφορίας. Η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στο...14 Αυγούστου 2015, 3:38 μμ

  krania-exwgihnwn-ston-vatikano
  Το Βατικανό Αποδέχτηκε Επίσημα πλέον την Εξωγήινη Ζωή

  Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μέσω του Χοσέ Φούνες, διευθυντή του Αστεροσκοπείου του Βατικανού στη Ρώμη, αποδέχεται επίσημα το ενδεχόμενο να υπάρχει...14 Αυγούστου 2015, 11:57 πμ

  παιδεια-σχολειο-δασκαλος-γεροντας-παισιος-ελλαδα
  Ἡ νέα ΜΗ-παιδεία θὰ παράγη ΜΟΝΟΝ ὑπάκουα καὶ καλοπρογραμματισμένα …ῥομποτάκια!!!

  Γνωρίζοντας την αλήθεια και διασπείρωντας ψέμματα οι Rothschild ξετίναξαν την Τράπεζα της Αγγλίας αρκετές φορές. Η γνώση είναι δύναμη…Γι’ αυτό...13 Αυγούστου 2015, 11:10 μμ

  1
  Γιατί η Ελλάδα πρέπει να κλείσει βίαια τα σύνορα στους λαθρομετανάστες

  Να σταματήσουμε όλοι το δήθεν ανθρωπιστικό θέατρο….και να κοιτάξουμε πως θα προστατεύσουμε τα σύνορα μας Η μεταναστευτική πολιτική της...13 Αυγούστου 2015, 8:18 μμ

  Versailles. Fountain Enkelados (the giant from the Greek mytholo
  Για να εξαλείψεις τον ελληνικό πολιτισμό πρέπει να γκρεμίσεις σχεδόν ολόκληρη την υφήλιο!!!

  Βερσαλλίες, Εγκέλαδος Hyde Park, Λονδίνο, Άρτεμις Βερολίνο, Ποσειδώνας Μουσείο Βατικανού, Δίας Rockefeller Center, Νέα Υόρκη, Προμηθέας Place Maccena, Νίκαια, Απόλλων...13 Αυγούστου 2015, 3:46 μμ

  cebacebfcf85cf81ceb5cebcceb1-ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebacf85cebf-cf87cf81ceb5cebfcf85cf83
  Γι’ Αυτό Επιμένει το ΔΝΤ στο Κούρεμα του Ελληνικού Χρέους…

  Με το ελληνικό χρέος να πλησιάζει απειλητικά το απαγορευτικό 200% και εκ των πραγμάτων να μην είναι πλέον βιώσιμο, το...13 Αυγούστου 2015, 10:36 πμ

  cf8ccebbceb1-cf84ceb1-cebcceb5ceb3ceaccebbceb1-cf83cebaceb1cebdceb4ceb1cebbceb1-ceadcf87cebfcf85cebd-ceb3ceb5cf81cebcceb1cebdceb9ceba
  Όλα τα μεγάλα ΣΚΑΝΔΑΛΑ έχουν γερμανική υπογραφή…

  του Αριστοτέλη Βασιλάκη Η γενική εντύπωση που κυριαρχεί παγκοσμίως για την Ελλάδα ακόμα και σήμερα που έχει κοπάσει κάπως ο...13 Αυγούστου 2015, 8:46 πμ

  1342
  ΑΡΧΙΣΑΜΕ! Ισλαμικό φυλλάδιο στο μετρό της Αθήνας

    Ένα παράξενο, αν μη τι άλλο, φυλλάδιο μοιραζόταν σήμερα (12/8/2015) το πρωί από Πακιστανούς στο μετρό του Συντάγματος. Είναι...13 Αυγούστου 2015, 8:17 πμ

  filetsernompil_272043912
  Το Τσέρνομπιλ δεν είχε μόνο το πυρηνικό εργοστάσιο, αλλά ήταν διάσημο και για ένα μοναδικό ραντάρ. Τυχαίο;

   ...13 Αυγούστου 2015, 12:37 πμ

  xrysogonos 1
  Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Θέλουν να μας ισλαμοποιήσουν -Δεν θα φύγουν οι λαθρομετανάστες (βίντεο)

  Οι μάσκες έπεσαν…Ακούστε τι δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμός ο βουλευτής του Συριζα και θα τραβάτε τα μαλλιά σας alertgr.blogspot...12 Αυγούστου 2015, 10:56 μμ

  atheoi
  Όλα όσα ζήτησαν οι άθεοι από τον Κουράκη-Κατάργηση εορτών, εκκλησιασμών, προσευχής, απαλλαγή όλων από τα Θρησκευτικά

  O πρόεδρος της Ένωσης Αθέων Φώτης Φραγκόπουλος και ο ταμίας Αντώνης Μαρκουΐζος συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο...12 Αυγούστου 2015, 9:09 μμ

  Σενάρια τρόμου για παγκόσμιο χρηματιστηριακό κραχ μέχρι τέλος του χρόνου

  Εσχατολογικά οικονομικά σενάρια έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την παγκόσμια οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα. O Gerald Celente...12 Αυγούστου 2015, 6:20 μμ

  H ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕΓΑΛΗ
  Ξεκίνησε ήδη η «Ελληνική Παγκοσμιοποίηση».

  Δοκιμασίες Το Διαβατήριο Του Παράδεισου. Σε λίγες μέρες όλες οι αναζητήσεις θα ξεκινούν με το γράμμα Α. Η Google αλλάζει...12 Αυγούστου 2015, 3:36 μμ

  εντ11day
  Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 11

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΕΧΘΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ PLUS, 11 ΑΥΓ, ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΕΛΑΧΙΣΤΑ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ...12 Αυγούστου 2015, 3:25 μμ

  wikileaks-ttip
  Αμοιβή 100.000 ευρώ από το Wikileaks για το μεγαλύτερο μυστικό της Ευρώπης

  Το WikiLeaks προσπαθεί να συγκεντρώσει το ποσό των 100.000 ευρώ προκειμένου να το προσφέρει ως αμοιβή για αυτό που...12 Αυγούστου 2015, 2:32 μμ

  k
  ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

  Παγκόσμιες ημέρες ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΗ και στο Ορθόδοξο Συναξάρι έγινε πλέον της μόδας να προσθέτουνε και εορτές των παγκοσμίων ημερών, όπως...12 Αυγούστου 2015, 2:30 μμ

  Πόσο σίγουροι είστε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί σας περιέχουν ευρώ και όχι κάποιο άλλο κατώτερης αξίας νόμισμα;

  Του SON OFEON Στις 31 Ιουλίου 2015 δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1617 ,τεύχος δεύτερο, αποφάσεις Αριθμ ΓΔΟΠ 0001062ΕΞ 2015/ΧΠ 2412, με...12 Αυγούστου 2015, 11:47 πμ

  Κάντε μία μόνο μεταρρύθμιση: Μειώστε Φόρους, Κράτος και Διαφθορά!

  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Oι ιδεοληπτικές αγκυλώσεις μιας προπολεμικής επαναστατικής αριστεροσύνης, σε συνδυασμό με την ένοχη εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων μειοψηφιών...11 Αυγούστου 2015, 8:50 μμ

  11816845_805125392936284_3319111066641925569_n
  Η Ευρώπη μεθοδεύει μετεγκατάσταση χριστιανών από την Ανατολή στη Δύση για να εξισορροπήσει τον ισλαμιστικό παράγοντα στο εσωτερικό της

  To χριστιανικό λιβανέζικο μέσο.elmarada  στα μέσα Ιουλίου κάνει έναν απολογισμό της αποχριστιανοποίησης της Μέσης Ανατολής αλλά και καταγγέλει την...11 Αυγούστου 2015, 7:28 μμ

  124352367_original__20_
  Η ΡΩΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ T-50 PAK FA: Δείτε το εκπληκτικό βίντεο που το δείχνει να… χορεύει στον αέρα!

  Ένα νέο εκπληκτικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός Zvezda TV αποδεικνύει πώς το αεροσκάφος Sukhoi T-50...11 Αυγούστου 2015, 4:08 μμ

  rusia 1
  Οι ΗΠΑ σε μυστικές συνομιλίες με την Ρωσία για την Μέση Ανατολή «πίσω από την πλάτη» της ΕΕ

  Μία ακόμη  επιβεβαίωση για την ιστοσελίδα μας pentpostagma.gr, για την κυοφορούμνη  στρατιωτική  συμμαχία Ρωσίας και ΗΠΑ εναντίον του ISIS...11 Αυγούστου 2015, 1:54 μμ

  ergasia
  Η Ρωσία στηρίζει τους Ρώσους – Πετάνε από τις δουλειές τους αλλοδαπούς !!!

  Οι λόγοι είναι οικονομικοί και γεωπολιτικοί Από το Νοέμβριο του 2014 η ροή των βιογραφικών σημειωμάτων αλλοδαπών επαγγελματιών mid level...11 Αυγούστου 2015, 6:54 πμ

  erdogan_isis_main-630x400
  Το Ισλαμικό Κράτος απειλεί να διαμελίσει την Τουρκία!

  Το Ισλαμικό Κράτος με ανακοίνωσή του που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποίησε την τουρκική κυβέρνηση και τον Πρόεδρο Ερντογάν...10 Αυγούστου 2015, 1:51 μμ

  windows_8_bsod__get_a_linux__by_synetcon-d60kalv
  Windows 10: Γιατί σας παρακολουθούν και πώς θα το σταματήσετε αυτό

  [από wallpaper στο DevianArt] Ο λόγος για τα Windows 10, την αναμενόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft που έχουν...10 Αυγούστου 2015, 12:50 μμ

  ΑΒΕΡΩΦ-700x400
  Διάβασε ρε ΕΛΛΗΝΑ να ανατριχιάσεις!!! ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΤΕΔΙΩΞΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΟΛΟ ΣΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ!

  Την πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου του 1912, ο καιρός είχε βελτιωθεί. Τα ελληνικά αντιτορπιλικά εξακολουθούσαν να περιπολούν στην είσοδο των...10 Αυγούστου 2015, 11:55 πμ

  astronaytis
  Μήνυμα από τον αστροναύτη που αγαπά την Ελλάδα

  Ο Σκοτ Κέλι είναι ο αστροναύτης που έχει εκφράσει αρκετές φορές, μέσω Twitter, τη συμπάθειά του προς τους Έλληνες και...10 Αυγούστου 2015, 11:03 πμ

  img37501_49d3f55fe519791f5c115611c52b20d1
  Κι όμως, μια ευρωπαϊκή χώρα διαγράφει τα χρέη των πολιτών της!

  Να και μια ευρωπαϊκή χώρα που στηρίζει τους πολίτες, οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους λόγω σοβαρών οικονομικών...10 Αυγούστου 2015, 10:34 πμ

  140318-putin-4a_d3fe04d325fd593814d1483ce833f769
  Πούτιν : Η νέα τάξη πραγμάτων λατρεύει τον Σατανά.

  Ο Πούτιν δήλωσε ότι η ελίτ της Νέας Τάξης Πραγμάτων λατρεύει τον Σατανά και έτσι επιδιώκει η Ρωσία να παραμείνει...10 Αυγούστου 2015, 8:17 πμ

  cebf-cf80cf81cf89cf84cebfcf83-cebacf81ceb1cf84cebfcf85cf84cebcceb5cebdcebfcf83-400x242
  Η Νέα Τάξη Στην Ελλάδα… Ο Πρώτος Κρατούμενος Που Θα Φορέσει το Τσιπαρισμένο Βραχιολάκι

  Καί οἱ ἐγκληματίες ἐλεύθεροι στήν κοινωνία καί τό τσιπάρισμα ἐξαπλώνεται (μέ φαινομενικά «εὔλογο» πρόσχημα κάθε φορά) σέ κάθε κοινωνική ὁμάδα...9 Αυγούστου 2015, 6:15 μμ

  Παπας Φραγκίσκος
  Είναι ο Πάπας Φραγκίσκος ο πρόδρομος του αντιχρίστου;

  Ο διάσημος Αμερικανός αποκαλυπτικός Δημοσιογράφος, Alex Jones μεταδίδει έξω από το Βατικανό για τον Πάπα Φραγκίσκο και το πόσο απίστευτα...9 Αυγούστου 2015, 5:19 μμ

  color-offshore-tax-cht
  Πῶς χρησιμοποιοῦνται οἱ ὑπεράκτιες (off shores) ἑταιρεῖες στήν φοροδιαφυγή;

  Μία ενδιαφέρουσα πληροφορία για τη χρησιμότητα των offshore όσων εισάγουν εμπορεύματα από χώρες πολύ χαμηλού κόστους παραγωγής. Όταν κάποιος εισαγωγέας...9 Αυγούστου 2015, 9:04 πμ

  im-never-going-to-buy-cough-medicine-again-i-wish-i-knew-this-years-ago-600x319
  Δεν πρόκειται να αγοράσω ξανά φάρμακο για το βήχα…μακάρι να το ήξερα αυτό χρόνια πριν! (Βίντεο)

  Αν περνάτε δύσκολες στιγμές κάθε φορά που έχετε επίμονο βήχα, αυτή η σπιτική θεραπεία θα σας εξασφαλίσει μια κατευναστική ανακούφιση...9 Αυγούστου 2015, 8:34 πμ

  tower-of-babelbw1
  Προς μια Ευρωπαϊκή Τάξη Πραγμάτων;

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ «Το σκοτεινό άλογο της Νέας Τάξης Πραγμάτων δεν είναι ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός ή o φασισμός. Είναι η...8 Αυγούστου 2015, 4:49 μμ

  ελλάδα
  BFMTV: Επιτέλους! Οι Ελληνες ανακάλυψαν τις κάρτες!!!

  BFMTV: Επιτέλους! Οι Ελληνες ανακάλυψαν τις κάρτες!!! Γιέεε!!! Ζήτω! Επιτέλους οι Έλληνες λυγίζουν κάτω από τη μπότα της Νέας Τάξης...8 Αυγούστου 2015, 11:45 πμ

  0600716001417636472
  Θα πουλήσουμε όλες τις μαρίνες μας σε τούρκους; Με αυτούς που κυβερνάνε όλα είναι πιθανά!

  Άλλες δυο μαρίνες στην Ελλάδα στο στόχαστρο τουρκικής επιχείρησης που ήδη διαθέτει και άλλη στην χώρα μας. Ο λόγος για...8 Αυγούστου 2015, 7:18 πμ

  karta-tou-politi-bliagkoftis
  π. Αρσένιος Βλιακόφτης: Η Κάρτα του Πολίτη εισιτήριο χωρίς επιστροφή

  Ο π. Αρσένιος Βλιακόφτης συζητεί με το Δάσκαλο – Θεολόγο Δημήτριο Νατσιό για την Κάρτα του Πολίτη στην εκπομπή του...7 Αυγούστου 2015, 10:50 μμ

  ee  1
  Με αφορμή την Ελλάδα «έρχεται» ενιαίο φορολογικό σύστημα για όλους τους Ευρωπαίους!!

  Σχέδιο για την δημιουργία ενός  ενιαίου φορολογικού συστήματος  για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες επεξεργάζονται οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες , αναφέρει  ρωσικό...7 Αυγούστου 2015, 8:56 μμ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

  Τελευταία άρθρα

  aigypt 2
  Η Αίγυπτος εξοπλίζει με βαρύ οπλισμό το καθεστώς Άσαντ!

  rusia 1
  «Πολεμική έγερση» της Ρωσίας στην Αρκτική με την διεξαγωγή μεγάλης στρατιωτικής άσκησης

  tromaktiko2801
  ΣΟΚ! Έφηβη έγκυος ξύπνησε μια μέρα μετά την κηδεία της [photo]

  china fleet
  Η Κίνα υλοποιεί μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις σε αμφισβητούμενες περιοχές στον δυτικό Ειρηνικό

  elas 1
  H Ελληνική οικονομία αναπτύσσεται στο δεύτερο τρίμηνο, με τη βοήθεια των καταναλωτικών δαπανών!

  moldova
  Μολδαβοί στρατιώτες θα λάβουν μέρος σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ουκρανία

  european union
  Θα συνεδριάσουν στο Παρίσι οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ λόγω της επίθεσης του τζιχαντιστή στο τρένο

  putin7 1
  «Ξύνονται» οι Τούρκοι στου «Τσομπάνη (Πούτιν) την γκλίτσα»

  isis
  Ουκρανoί «ειδικοί» παράγουν χημικά όπλα για τον ισλαμικό στρατό σε τουρκικό έδαφος !

  Θαύμα της Αγίας Δεξιάς του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
  Το «κεράκι» πριν από το Ευαγγέλιο. Μνήμη αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου